facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram
Technologické centrum Praha

Technologické centrum Praha

Technologické centrum Praha vzniklo v roce 1994 jako neziskové zájmové sdružení právnických osob s původním názvem Technologické centrum AV ČR. Je klíčovou národní institucí poskytující informační a konzultační služby k rámcovým programům Evropské unie pro výzkum, vývoj a inovace, je předním národním výzkumným pracovištěm a think-tankem pro oblast řízení a politiky výzkumu, vývoje a inovací, připravuje podklady pro strategické rozhodování ve výzkumu, vývoji a inovacích na národní, regionální i evropské úrovni a podporuje vznik a rozvoj inovačních firem.

Úkolem TC je podporovat zapojení České republiky do Evropského výzkumného prostoru (ERA), provádět orientovaný výzkum pro vědu a inovace, uskutečňovat mezinárodní technologický transfer a přispívat ke zvyšování mezinárodní konkurence-schopnosti českých firem.

Technologické centrum Praha připravilo pro nejnovější vydání svého časoposu ECHO srovnání bibliometrické kvality mezi publikacemi, které byly vytvořené v programu ERC-CZ s těmi, které vznikly z projektů ERC s účastí českých institucí. Z výsledků vyplývá, že bibliometrická kvalita výstupů je u obou programů srovnatelná.

28. 12. 2022

Národní informační centrum pro evropský výzkum (NICER) Technologického centra Praha připravilo nové číslo měsíčního přehledu novinek z oblasti rámcových programů EU – H2020 a Horizont Evropa. Přečtěte si o právě probíhajících partnerských burzách pro nové evropské výzvy nebo o nově připravené příručce k RIA/IA návrhům projektů.

23. 12. 2022

Koordinace projektů je jedním z aspektů, které se v souvislosti s rámcovými programy velmi důkladně sledují a posuzují. Není pochyb o tom, že úloha koordinátora je složitá a náročná. Podle aktuální analýzy se ukazuje, že českým vysokým školám se v posledních letech v pozici koordinátora daří získávat stále více evropských RIA projektů.

15. 12. 2022

Není žádným tajemstvím, že ve vědě, výzkumu, technice a inovacích působí v ČR převážně muži. Mezinárodní srovnání ukazují, že v ČR je skóre genderové rovnosti v porovnání se zbytkem Evropy poměrně nízké, ČR se tak často objevuje až na chvostu uváděných statistik.

7. 12. 2022

Rádi bychom informovali čtenáře Vědavýzkum.cz, že dne 14. 11. 2022 došlo ke změně názvu Technologického centra AV ČR na Technologické centrum Praha. Pod tímto názvem je organizace od výše uvedeného data registrována ve spolkovém rejstříku vedeném Městským soudem v Praze. Přečíst si můžete také o aktivitách centra za měsíc listopad.

1. 12. 2022

Národní informační centrum pro Evropský výzkum (NICER) Technologického centra AV ČR připravilo nové číslo měsíčního přehledu novinek z oblasti rámcových programů EU – H2020 a Horizont Evropa. Podívejte se například na informační leták, který stručně představuje Evropský inovační a technologický institut, a poslechněte si nový podcast o genderu ve vědě.

18. 11. 2022

Technologické centrum AV ČR připravilo analýzu účasti tuzemských podniků v rámcových programech. Tentokrát se zaměřilo na porovnání podniků na základě odvětvové struktury, počtu zaměstnanců, ročního obratu a v neposlední řadě také na geografickou dimenzi, respektive na to zda se jednotlivé ukazatele mění v závislosti na kraji, ve kterém podnik sídlí.

14. 11. 2022

Technologické centrum Akademie věd ČR (TC AV) přináší souhrn svých říjnových aktivit. Během předchozího měsíce spolupořádalo třídenní konferenci mezinárodní sítě na podporu podnikání Enterprise Europe Network v Praze a také pořádalo workshop na téma Foresight ve výzkumu a inovacích. Více si o říjnových aktivitách můžete přečíst níže.

3. 11. 2022

Rámcové programy pro výzkum a inovace se dlouhodobě těší značnému zájmu vědecké komunity. Platí to i pro právě probíhající program Horizont Evropa. Analýza aktuálních dat z dílny Technologického centra AV ČR ukazuje, že odhodlání výzkumných týmů a jednotlivců účastnit se mezinárodního výzkumu značně převyšuje možnosti tohoto rámcového programu.

31. 10. 2022

Technologické centrum AV ČR připravilo další analýzu dat z rámcového programu Horizont Evropa. Podle ní souvisí úspěšnost zemí EU v tomto programu s jejich inovační výkonností nebo s jejich mírou účasti v „nevýzkumných a neinovačních“ typech projektů. Jak přesně se tyto indikátory do úspěšnosti promítají?

22. 10. 2022