facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Rektor Masarykovy univerzity Bareš byl zvolen předsedou České konference rektorů

5. 6. 2021
Rektor Masarykovy univerzity Bareš byl zvolen předsedou České konference rektorů

Rektor Masarykovy univerzity Martin Bareš byl zvolen novým předsedou České konference rektorů. Stalo se tak na 161. zasedání Pléna České konference rektorů, které se 3. června 2021 konalo v prostorách Vysokého učení technického v Brně. Funkční období začíná začátkem srpna 2021 a je na dva roky, tedy do 31. 7. 2023. Ve funkci střídá Petra Skleničku, rektora České zemědělské univerzity v Praze.

martin bares1 870x580 2600972409

Nově zvolení místopředsedové ČKR jsou Jiří Málek (Univerzita Pardubice), Jitka Němcová (Vysoká škola zdravotnická, o.p.s.), Vladimír Sedlařík (Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně), Pavel Tuleja (Slezská univerzita v Opavě) a Jindřich Vybíral (Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze).

„Je to pro mě osobně velká čest stát se předsedou České konference rektorů. ČKR musí být autonomní sebevědomá platforma, která aktivně vstupuje do celospolečenské debaty jako relevantní partner při diskusích se státními a veřejnými úřady v oblasti vědy, výzkumu a vzdělávání. Dále budu mj. usilovat o větší zapojení vysokých škol do celospolečenského života. S tím souvisí i silnější implementace výsledků a závěrů jednotlivých výzkumů do společnosti,“ řekl předseda ČKR a rektor Masarykovy univerzity Martin Bareš. (Přečtěte si také rozhovor, který Martin Bareš před časem poskytl redakci Vědavýzkum.cz).

Jedním z hlavních témat rozvoje ČKR a samotných univerzit je rostoucí demografická křivka osmnáctiletých a devatenáctiletých věkových skupin, která dle údajů ČSÚ poroste až do roku 2028. Nový předseda ČKR Martin Bareš chce zároveň klást důraz na podporu společných studijních programů mezi tuzemskými a zahraničními univerzitami, zkvalitnit spolupráci a koordinaci se základními a středními školami a pokračovat v kultivaci Národního hodnocení výzkumných organizací dle M17+.

 

Zdroj: Masarykova univerzita

Foto: Masarykova univerzita

redakčně upraveno


Historie ČKR

Kořeny vzniku České konference rektorů (ČKR) jsou v Klubu rektorů českých a slovenských vysokých škol (KR), který byl – po předchozím jednání (14. března 1990) pěti českých rektorů na Českém vysokém učení technickém v Praze – oficiálně ustaven 26. dubna 1990 v Žilině. Prvním předsedou Klubu rektorů se stal profesor Milan Jelínek, první polistopadový rektor Masarykovy univerzity v Brně, který v době, kdy se uvažovalo o vytvoření administrativně-technického zázemí Klubu rektorů v Brně (napůl cesty mezi Prahou a Bratislavou), našel aktivního spojence v profesoru Martinu Černohorském, který byl – jako rektor Slezské univerzity v Opavě – ochoten se tohoto úkolu ujmout a jehož přičiněním došlo k tomu, že 1. března 1992 začala fungovat na Masarykově univerzitě v Brně Kancelář Klubu rektorů.