facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Univerzita Palackého jde udržitelnou cestou

6. 2. 2022
Univerzita Palackého jde udržitelnou cestou

Rok 2021 ukázal, jakým směrem by se Univerzita Palackého chtěla v oblasti udržitelnosti ubírat. Na jaře vznikla pozice koordinátorky udržitelného rozvoje, na konci roku už se univerzita na základě shromážděných podkladů poprvé zařadila do mezinárodního žebříčku UI GreenMetric. Ten vyhodnocuje, jak jsou univerzity a vysoké školy ohleduplné k životnímu prostředí.

csm park holice podzim 21 d59c12abd6

Park Centra vzdělání a vědy UP v Olomouci-Holici

UI GreenMetric World University Rankings je první mezinárodní žebříček, který od roku 2010 hodnotí, nakolik univerzity rozvíjejí svou infrastrukturu i vzdělávání s ohledem na životní prostředíprincipy udržitelnosti. Měl by přispět k akademické debatě o udržitelnosti ve vzdělávání a podporovat společenskou změnu, která bude respektovat cíle udržitelného rozvoje. Právě univerzity v ní mají hrát klíčovou roli a inspirovat své okolí.

„Porovnání se zaměřuje na šest hlavních oblastí: infrastruktura, energie a změna klimatu, odpad, voda, transport a vzdělávání a výzkum. V každé z nich se vyplňuje 5 až 20 indikátorů, ke kterým je zároveň potřeba připojit důkaz například v podobě fotografie, odkazu na web nebo slovního popisu,“ vysvětluje Zuzana Huňková, koordinátorka udržitelného rozvoje UP.

Nejlepší hodnocení obdržela univerzita v oblasti odpadů, a to především díky dobře vyřešenému nakládání s toxickým odpadem nebo díky opatřením, jejichž cílem je snížit množství použitého papíru a plastu. Kladné body přineslo také množství zelených ploch v kampusech, jako je park u budovy přírodovědecké fakulty na Envelopě nebo Park Centra vzdělání a vědy UP v areálu Šlechtitelů, který navíc v loňském roce získal čestné uznání v soutěži Park roku 2021. V dalších kategoriích se pozitivně promítla nejrůznější opatření cílená na šetření energií (úsporné LED osvětlení, čidla na žaluzie nebo automatická regulace topení a klimatizace) nebo podporu udržitelné dopravy.

upol cz factfile 2021 full

Univerzita Palackého obsadila v loňském roce mezi univerzitami z 80 zemí světa 642. místo. „Je to poprvé, kdy jsme hodnocení podstoupili. Zařazení do žebříčku tak představuje pro naši školu velkou výzvu do budoucna. Sběr podkladů navíc pomohl odhalit oblasti, ve kterých se můžeme zlepšovat, což se týká nejen rekonstrukcí budov a infrastruktury, ale i výzkumu a výuky v oblasti udržitelnosti. Pomoci by nám v tom měla například právě schvalovaná Strategie udržitelného rozvoje na UP, dodává Zuzana Huňková.

Celkově si nejlépe vedou vysoké školy v Nizozemsku, Velké Británii a USA. První místo obsadila již tradičně nizozemská Wageningen University & Research, za ní skončila britská univerzita v Nottinghamu a trojici nejekologičtějších škol uzavřela opět nizozemská University of Groningen.

Více informací o žebříčku, metodologii i výsledky za jednotlivé roky si můžete prohlédnout zde. Aktuality z oblasti udržitelnosti na UP pak najdete na webu Udržitelné univerzity.

 

Zdroj: Univerzita Palackého v Olomouci 

Autor: Michal Zych

Foto: Vojtěch Duda