facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

České univerzity ztrácí pozice v žebříčku rozvíjejících se ekonomik

21. 2. 2020
České univerzity ztrácí pozice v žebříčku rozvíjejících se ekonomik

Postavení českých vysokých škol se v žebříčku zemí s rozvíjející se ekonomikou, až na výjimky, rok od roku zhoršuje. Jako u mnoha dalších žebříčků je to způsobeno především zvyšujícím se počtem institucí zahrnutých do srovnání. Můžeme mluvit i o zaostávání sektoru českého vysokého školství za některými progresivnějšími státy?

fileServlet

Česká republika má v aktuálním žebříčku THE Emerging Economies University Rankings hned 17 zástupců, což je historicky nejvíce. Vlivem zvyšujícího se počtu zahrnutých škol však české univerzity ztrácejí své pozice. Ještě v roce 2018 bylo v přehledu sice jen 13 českých institucí, ale 7 se jich vešlo mezi prvních dvě stě. O dva roky později jsou to pouhé tři.

Pořadí českých univerzit je v nejrůznějších žebříčcích v posledních letech víceméně podobné a meziroční posuny jednotlivých institucí o několik příček o ničem zásadním nevypovídají. Mohou však dlouhodobé trendy vypovědět něco o českém vysokoškolském systému jako celku?

Například Univerzita Karlova, která se letos umístila na celkovém 66. místě, byla ještě vloni 53. a v roce 2017 dokonce 39. Podobně Masarykova univerzita, letos na 136. příčce, se vloni umístila o 30 pozic lépe a předloni byla dokonce 83. Univerzita Palackého v Olomouci si sice oproti loňsku nepatrně polepšila, když se ze 155. místa posunula o 10 příček dopředu, ještě v roce 2017 však byla 109.

Za zhoršujícím se postavením českých vysokých škol do jisté míry stojí rostoucí počet institucí v žebříčku. Letos to bylo rekordních 533 vysokých škol, v roce 2017 jich bylo jen 300. Nabízí se však také otázka, zda český vysokoškolský sektor nezaostává jako celek za některými jinými ekonomikami.

Česko v tom není samo

Podobný trend postupného propadání můžeme v čase sledovat i u řady jiných zemí, jejichž univerzity byly tradiční součástí žebříčku rozvíjejících se ekonomik – ať už se jedná o Maďarsko, Polsko nebo třeba Jižní Afriku. Na úkor koho? Oproti roku 2017, kdy si české instituce vedly na první pohled nejlépe, se letos v první stovce zcela nově umístily univerzity ze zemí, jako jsou Filipíny, Nigérie nebo Pákistán. Ze Saudské Arábie dokonce během tří let do první stovky poskočilo hned pět škol. Z tradičních lídrů žebříčku svou pozici posiluje snad jen ten největší – Čína, která letos obsadila již 30 pozic z první stovky.

 

Tsinghua Yangtsefly cropped

Žebříčku již druhým rokem vévodí čínská Tsinghua University

 

Kdo se dostane mezi elitu?

V roce 2016 vytipovala společnost Times Higher Education, která žebříček vydává, ve spolupráci s Centre for Global Higher Education sedm zemí, které by měly potenciál vyrůst mezi světovou špičku v oblasti výzkumu a vysokoškolského vzdělávání. Podle počátečních písmen těchto států - Thajsko, Argentina, Chile, Turecko, Irán, KolumbieSrbsko - dostala skupina pojmenování TACTICS.

Všechny tyto země měly v roce 2016 hrubý domácí produkt nižší než 15 tisíc dolarů na obyvatele, na druhou stranu více než polovina jejich mladé populace byla zapsána k vysokoškolskému vzdělávání a ročně každá z těchto zemí vyprodukovala více než 30 tisíc vědeckých článků. Současně byly oba tyto indikátory na vzestupu.

Jak se ukazuje po třech letech, zdaleka ne u všech těchto zemí se předpoklady naplnily. Irán a Srbsko v letošním žebříčku nefigurují vůbec a zastoupení argentinských univerzit i jejich pořadí se meziročně zhoršily. Ostatní zmíněné země své postavení v žebříčku navenek vylepšily, zejména po stránce výzkumného výkonu. Autoři žebříčku však tvrdí, že je to zejména proto, že své úsilí zaměřily na plnění hodnotících indikátorů, nikoliv na skutečné systémové změnyinvestice do personálu a infrastruktury.

Kompletní žebříček THE Emerging Economies University Rankings 2020 si můžete prohlédnout zde.

 

Autor: Vědavýzkum.cz (JS)

Zdroj: THE 1, 2