facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Horizon Europe: Sto miliard eur do výzkumu a inovací

9. 6. 2018
Horizon Europe: Sto miliard eur do výzkumu a inovací

Evropská komise v oficiálním návrhu na příští dlouhodobý rozpočet EU (období 2021–2027) vyčlenila 100 miliard eur na výzkum a inovace. Nový rámcový program má být především stabilním nástupcem Horizontu 2020. Některé změny však přesto zaznamená.

Cíle nového programu Horizont Europe jsou sice ambiciózní, revoluci ale nepřinášejí. Klíčovým bodem je stabilně navázat na současný Horizont 2020. Navrhovaný rozpočet ve výši 100 miliard eur na období 2021–2027 má umožnit, aby se EU dostala na špičku globálního výzkumu a inovací.

V rámci investice ve výši 97,6 miliardy eur pro program Horizont Europe budou 3,5 miliardy eur přiděleny i fondu InvestEU, který má podpořit investice do soukromého výzkumu. Dalších 2,4 miliardy eur je vyčleněno pro výzkum a odbornou přípravu v programu Euratom, který financuje oblast jaderné bezpečnosti. V novém programu se zaměří na využití výsledků výzkumu i mimo energetiku, například v oblastech zdravotní péče a lékařského vybavení. Finanční injekci dostanou zejména programy Evropské výzkumné rady (ERC) a stipendia a výměnné pobyty v rámci programu Marie Skłodowska-Curie (MSCA).

Komisař pro výzkum, vědu a inovace Carlos Moedas potvrdil, že Evropská komise je odholdaná investovat do základního výzkumu prostřednictvím peněz pro ERC: „Program Horizont 2020 je jedním z největších dosavadních evropských úspěchů. Nový program Horizont Europe míří ještě výš. Abychom posílili celosvětové vedoucí postavení EU v oblasti vědy, chceme v rámci tohoto programu navýšit financování Evropské rady pro výzkum. V zájmu modernizace financování průlomových inovací v Evropě také navrhujeme vytvoření nové Evropské rady pro inovace.“

Dlouho plánovaná Evropská rada pro inovace, která letos běží v pilotním režimu, se má stát hlavní hnací silou evropských inovací. Má za úkol financovat vysoce rizikové inovace, které mohou znamenat potenciální ekonomický průlom. Disponovat bude dvěma nástroji financování, přičemž jeden z nich bude určen pro rané fáze a druhý pro vývoj a uvádění produktů na trh. Jedná se o důležitou změnu i proto, že podle údajů EK byly inovace v posledních desetiletích motorem přibližně dvou třetin hospodářského růstu Evropy.

Novou zásadou výzkumu financovaného programem Horizont Europe se stane pravidlo „otevřené vědy“, což bude v praxi znamenat především povinný otevřený přístup k publikacím a údajům. Další podstatnou novinkou bude důraz na využívání výzkumných a inovačních misí, které mají být zaměřeny na řešení konkrétních problémů, kterým členské státy EU čelí. Na výzkumné mise by mělo být vyčleněno 5-10 miliard eur.

Návrh na rozpočet také hovoří o pěti tematických „clusterech“, které bude program financovat. Jde o otázky spojené se zdravím, téma bezpečné a inkluzivní společnosti, digitální průmysl. Prostředky by měly proudit dále do výzkumu v oblasti energetiky, dopravy, potravin, klimatu a přírodních zdrojů. 

Podrobné dokumenty k předloženému návrhu naleznete zde.

 

Autor: Vědavýzkum.cz (JT)

Zdroj: Evropská komise, ScienceBusiness