facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Nová doporučení pro Evropskou inovační radu

21. 11. 2017
Nová doporučení pro Evropskou inovační radu

Skupina inovátorů na vysoké úrovni, která slouží jako poradní orgán při zakládání Evropské inovační rady (EIC), vydala novou řadu doporučení, jak by podpora inovací měla vypadat. Zaměřit by se měla především na podporu konkrétních subjektů s vysokým inovačním potenciálem.

Podle vydaných doporučení má Evropa potenciál stát se novým globálním lídrem v inovacích a správné zacílení nástrojů EIC by tomu mělo napomoci. Ty by měly směřovat především na jednotlivé, kreativní a vysoce schopné inovátory, kteří mají potenciál přinést průlomová řešení. Podle doporučení by se nástroje EIC s dostatečnou finanční podporou měly stát klíčovou složkou dalšího rámcového programu.

Hlavní doporučení jsou následující:

1. Sjednotit všechny nástroje podpory inovací pod správu EIC

Jde především o sjednocení různých překrývajících se evropských schémat a nástrojů, které podporují vznik inovací. Dalším cílem by mělo být vytvořit nástroje, které by podporovaly inovace ve všech jejich stádiích vývoje. 

2. Podpora jednotlivých inovátorů

Situaci by pomohlo zapojení inovátorů i do řídících struktur EIC. Evropská inovační rada by také měla zavést stipendia na podporu konkrétních inovátorů s vysokým potenciálem nebo propojovat mladé inovátory s již zkušenými odborníky, kteří by jim mohli dát důležitou zpětnou vazbu.

3. Silnější podpora kvalitních a riskantních projektů a zapojení soukromých investorů

Evropská inovační rada by se měla soustředit na přípravu nástroje EIC Awards, tak aby byl flexibilní a odměňoval opravdu ty nejexcelentnější projekty. Zvláště by se měla zaměřit také na oblasti, kde existuje výrazná mezera, kterou nepokrývá trh.

4. Posilování nikoliv zdvojování už existujících inovačních ekosystémů

Mapování existujících inovačních ekosystémů by se mělo stát další klíčovou činností EIC. Díky tomu by mohla podporovat inovátory v již existujících inovačních ekosystémech, usilovat o jejich vzájemné propojení a soulad mezi evropskou, národní a regionální podporou inovací.

5. Propojování inovátorů za pomoci nástrojů veřejné politiky

Evropská inovační rada by se měla snažit identifikovat politické a institucionální bariéry, které neumožňují plné rozvinutí inovačního potenciálu.

 

Autor: Vědavýzkum.cz (JT)

Zdroj: Evropská komise