facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Julia Black: dvacátá léta budou dekádou humanitních a společenských věd

30. 7. 2020
Julia Black: dvacátá léta budou dekádou humanitních a společenských věd

V čele slavné The British Academy usedne příští rok nová prezidentka. Profesorka práva Julia Black se stane teprve druhou ženou ve vedení instituce za 118 let její historie. Během svého mandátu se chce zasadit o větší uplatnění poznatků společenských a humanitních věd v praxi.

Julia Black 740x560

Britská akademie je jednou ze čtyř tradičních učených společností ve Velké Británii (těmi dalšími jsou Královská společnost, Lékařská akademie a Inženýrská akademie). Již od roku 1902 sdružuje přední britské vědce v sociálních a humanitních vědách a v současnosti má více než tisíc členů, kteří se označují zkratkou FBA za jménem. Každoročně akademie slavnostně přijímá 52 nových členů, kteří dosáhli významných výsledků v oblasti sociálních a humanitních věd.

Posláním Britské akademie je chránit zájmy vědy, podporovat excelentní výzkum, odměňovat vědce a podporovat mezinárodní spolupráci. Slavnými prezidenty v minulosti byli například archeolog Frederic G. Kenyon (1917-1921) nebo filozofové Isaiah Berlin (1974-1978) či Anthony Kenny (1989 – 1993). Jedinou ženou v čele Britské akademie byla doposud v letech 2005 – 2009 známá filozofka Onora O'Neill. Teprve druhou ženou a celkově 31. prezidentkou se stane Julia Black. Její zvolení bylo potvrzeno na nedávném výročním shromáždění členů Britské akademie.

Nová prezidentka se čtyřletého mandátu ujme v červenci 2021, kdy vystřídá Sira Davida Cannadina. Historik působící na univerzitách v Princetonu a Oxfordu, který je mimo jiné editorem Oxfordského slovníku národní biografie, vedl akademii od roku 2017.

Julia Black je přední světovou odbornicí v oblasti návrhu, dynamiky a legitimity regulatorních systémů. V současné době je profesorkou práva a ředitelkou pro inovace na London School of Economics and Political Science (LSE). Je také členkou řady dalších institucí a orgánů, mimo jiné rady agentury UK Research & Innovation (UKRI), která spravuje většinu veřejných finančních prostředků na britský výzkum, nebo členkou poradního orgánu britského premiéra pro oblast výzkumu a vývoje.

V reakci na své zvolení se budoucí prezidentka zavázala zasadit o uvolnění potenciálu akademiků v humanitních a sociálních vědách. „Doufám, že na konci mého funkčního období bude ve významných akademických pozicích působit více žen a více lidí z etnických menšin,“ uvedla. Ve své řeči dále vyjádřila podporu výzkumníkům ve všech fázích kariéry a apelovala na péči o rovnost a rozmanitost nejen různých skupin lidí, ale i různých tematických oblastí, postojů a názorů.

Podle Julie Black hraje Britská akademie zásadní roli při řešení nedostatečného zastoupení odborníků na společenské a humanitní vědy v širší společnosti. Dvacátá léta 21. století budou dle jejího názoru obdobím, kdy se společenské a humanitní vědy znovu prosadí na národní i nadnárodní úrovni. Důležitost těchto disciplín pro zdraví, prosperitu i pohodu národa a řešení velkých výzev dokládá vývoj událostí v posledních měsících.

„Data a poznatky z antropologie, psychologie, historie nebo geografie nám pomohly v boji proti viru, zatímco drama, literatura a studium jazyků – abychom zmínili jen několik příkladů – nám poskytly tolik potřebné rozptýlení. S rostoucími příklady jejich praktického uplatnění je třeba zpochybnit tvrzení, které tyto disciplíny označují jako rekreační nebo nepodstatné,“ uvedla v projevu ke svému zvolení.

 

Autor: Vědavýzkum.cz (JS)

Zdroj: The British Academy (12), LSE