facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Akademie věd České republiky pořádá v období od 15. 5. do 18. 6. 2017 na vybraných vědeckých pracovištích na 40 akcí, kde se můžete seznámit s českou vědou. Jarní exkurze do světa vědy se konají jako volná část festivalu Týden vědy a techniky AV ČR, který se letos bude konat od 6. do 12. listopadu.

12. 5. 2017

AV ČR

Dne 11. 5. 2017 vyhlásila Evropská komise dvě letošní výzvy v části H2020 „Šíření excelence a rozšiřování účasti“. Jedná se o výzvu ERA Chairs s celkovým rozpočtem ve výši 33 910 180 eur a výzvu TWINNING s celkovým rozpočtem ve výši 30 milionů eur. Obě výzvy se shodně uzavřou 15. 11. 2017.

11. 5. 2017

TC AV ČR

Úřad vlády zveřejnil seznam výsledků výzkumných organizací za rok 2016, u nichž byly nalezeny rozpory a nesrovnalosti znemožňující další postup hodnocení dle Metodiky hodnocení výsledků výzkumných organizací a hodnocení výsledků ukončených programů platné pro léta 2013 až 2016.

11. 5. 2017

Úřad vlády

Čtyři české start-upy vybrané hodnotitelskou komisí projektu CzechDemo agentury CzechInvest vyráží na prestižní konferenci TechCrunch Disrupt New York 2017. Od 15. do 17. května 2017 v sekci Startup Alley představí své produkty společnosti Six Guys Labs, XTND, viaGoood a Incomaker. CzechInvest jim pomůže s uhrazením nákladů z 50 až 100 procent.

11. 5. 2017

Agentura CzechInvest

Nové laboratoře a biobanku pro uchovávání environmentálních i lidských vzorků vybuduje Centrum pro výzkum toxických látek v prostředí (RECETOX) Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity (MU) v bohunickém kampusu. Zařízení umožní studovat komplexně vliv životního prostředí na člověka a odhalit jeho roli v rozvoji stále častěji se vyskytujících chronických onemocnění. Na projekt RECETOX RI získala univerzita téměř čtvrt miliardy korun z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.

11. 5. 2017

Masarykova univerzita

Čínští autoři drží prvenství co do absolutního počtu článků, které byly staženy kvůli skandálům v hodnotícím procesu peer-review. Podle statistiky Retraction Watch pocházela z Číny více než polovina všech příspěvků odhalených mezi lety 2012 a 2016.

10. 5. 2017

Vědavýzkum.cz

Národní kontaktní centrum  - gender a věda a Vysoká škola chemicko-technologická v Praze zvou na mezinárodní konferenci s názvem „Structural Change for Gender Equality in Research and Innovation: Contextual Factors“, která se bude konat 19. 5. 2017 v Praze.

10. 5. 2017

NKC - gender a věda

Studentská komora Rady vysokých škol (SKRVŠ) má od minulého týdne zastoupení v předsednictvu Evropské Rady pro doktorandy a mladé výzkumné pracovníky (EURODOC). Současně vyzývá doktorandy a mladé vědecké pracovníky k vyplnění Evropského průzkumu informovanosti o tzv. Otevřené vědě.

10. 5. 2017

SKRVŠ

Vzhledem k tomu, že Technologická agentura ČR (TA ČR) v letošním roce vyhlašuje šest veřejných soutěží a v souvislosti s rozmanitostí a počtem návrhů projektů, které v příštích měsících TA ČR očekává, je nutné neustále rozšiřovat databázi oponentů o další kvalifikované odbornice a odborníky disponující patřičným vzděláním a zkušenostmi.

10. 5. 2017

TA ČR

Jedno téma - proof of concept - viděné očima zástupců z různých sfér. Jak se s projekty typu proof-of-concept vypořádaly výzkumné instituce? Jak tyto projekty řeší ve firmách? A co na to investoři, jak soukromí, tak institucionální? Právě „proof-of-concept“ je hlavním tématem konference, na kterou se ve čtvrtek 1. června 2017 do Olomouce sjedou zástupci center pro transfer technologií.

9. 5. 2017

VTP UPOL