facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

International Association of Science Parks and Areas of Innovation pořádá 8. - 10 května 2017 v Yorku mezinárodní konferenci inovací a vědeckých parků IASP European Division Conference.

17. 1. 2017

Vědavýzkum.cz

Navrhly ji čtyři desítky z 54 ústavů Akademie věd a na sněmu byla jasně zvolena nástupkyní Jiřího Drahoše. Po prezidentově podpisu začne jednat i s politiky. „V žádném případě bychom nesouhlasili, aby rozpočtová kapitola Akademie věd spadla pod plánované ministerstvo výzkumu,“ říká biochemička Eva Zažímalová. S kolegy se obává eventuálních politických tlaků.

16. 1. 2017
Martin Rychlík
Array
(
)

V rámci programu Marie Sklodowska-Curie byla vyhlášena výzva na podporu mezinárodní spolupráce a spolupráce mezi sektory prostřednictvím výměnných stáží výzkumných a inovačních pracovníků.

16. 1. 2017

ERA

Ke dni 12.1.2017 byla aktualizována Pravidla pro žadatele a příjemce - zvláštní část programu Inovace - Výzva I. a Příloha č. 6 - Pravidla pro žadatele a příjemce - zvláštní část programu Inovace - Výzva III. Změna přináší nutnost dokládání pracovních smluv zaměstnanců, jejichž pracovní místo vzniklo v souvislosti s realizací projektu a měnily se tak ukazatele povinné k výběru.

16. 1. 2017

Vědavýzkum.cz

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy zveřejnilo podrobnosti ke struktuře výroční zprávy o činnosti a výroční zprávy o hospodaření pro vysoké školy za rok 2016.

15. 1. 2017

Vědavýzkum.cz

Výzkumná činnost, ať již na úrovni výzkumu základního nebo výzkumu aplikovaného, vyžaduje často odbornou právní podporu. Nejčastěji je to hned na počátku této činnosti, kdy se nejprve řeší otázky týkající se záměrů, které směřují k jistým typům spolupráce, dále smluv o nehmotné dílo a smlouvy o společném výzkumu. Ve většině těchto případů jde ale nejen o otázky právní, ale i problematiku financování a ochranu duševního vlastnictví, jejichž náročnost stoupá zejména v případech, kdy se jedním z účastníků těchto vztahů stává zahraniční subjekt.

15. 1. 2017

Karel Čada

Uzávěrka pro příspěvky na 39. výroční konferenci EAIR Forum na téma “Under pressure? Higher Education Institutions Coping With Multiple Chalenges", která se koná v září na University of Porto, je v pondělí 6. února.

15. 1. 2017

Vědavýzkum.cz

Sdružení OK4Inovace si vás dovoluje pozvat na rychloseznamku pro inovace a navázání výzkumné spolupráce, propojující firmy a univerzity i další výzkumné instituce orientované na oborové oblasti, která se bude konat v úterý 21. února 2017 od 13 hodin v Olomouci.

14. 1. 2017

OK4Inovace

V rámci prvního velkého projektu Univerzity Pardubice řešeného v rámci nového Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání vznikne Centrum pro etiku jako studium hodnoty člověka. V dané výzvě jde o jediný podpořený projekt v humanitních nebo sociálních vědách.

14. 1. 2017

Univerzita Pardubice

Na prestižním seznamu nejcitovanějších vědců světa Highly Cited Researches za rok 2016 sestavovaném společností Clarivate Analytics figuruje pět českých jmen. O jedno více než loni.

13. 1. 2017

Vědavýzkum.cz