facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Druhá výzva na předaplikační výzkum pro ITI vyhlášena

24. 2. 2018
Druhá výzva na předaplikační výzkum pro ITI vyhlášena

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) vyhlásilo dne 22. února 2018 výzvu Předaplikační výzkum pro ITI II v priortiní ose 1 Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV). Žádosti je možné podávat do 17. července 2018.

Cílem výzvy je podpořit výzkumné záměry v předaplikační fázi, tedy ve fázi před jejich uplatněním v praxi, které mají potenciál přispět ke zvýšení kvality života a k řešení velkých společenských témat a zvýšit potenciál pro využití výsledků v praxi a následné navázání spolupráce s aplikační sférou. Výzva umožňuje například experimentální ověření možného praktického uplatnění výzkumných výsledků včetně ošetření duševního vlastnictví nebo také navázání a rozvoj spolupráce mezi výzkumnými týmy a aplikační sférou, a to i se zahraničními subjekty.

Zkratkou ITI (Integrated Territorial Investment / Integrované územní investice) se označují nástroje realizace územní dimenze v metropolitních oblastech a aglomeracích celostátního významu. Finance se tedy rozdělují v rámci metropolitních oblastí/sídelních aglomerací s koncentrací nad 300 tisíc obyvatel. V ČR se v souladu se Strategií regionálního rozvoje ČR 2014-2020 jedná o metropolitní oblasti Prahy, Brna, Ostravy, Plzně a Ústecko-chomutovské, Olomoucké a Hradecko-pardubické sídelní aglomerace.

Jedná se v pořadí již o druhou takovou výzvu. Výsledky té první, o které byl mezi žadateli velký zájem, oznámilo ministerstvo 9. února 2018. Téměř miliardu korun si v ní rozdělilo celkem 12 projektů. Ve výzvě OP VVV: Předaplikační výzkum si již v prosinci 2017 rozdělilo 11 projektů částku 700 milionů korun.

Text výzvy naleznete zde.

 

Autor: Vědavýzkum.cz (JS)

Zdroj: MŠMT