facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Sedm žadatelů si rozdělí téměř miliardu korun na předaplikační výzkum

9. 2. 2018
Sedm žadatelů si rozdělí téměř miliardu korun na předaplikační výzkum

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) zveřejnilo dne 7. února 2018 výsledky hodnocení výzvy OP VVV - Předaplikační výzkum pro ITI (Integrated Territorial Investment). Uspělo v ní celkem sedm žadatelů s dvanácti projekty v celkové výši přesahující 950 milionů Kč.

Cílem výzvy, o níž byl mezi žadateli velký zájem, je podpořit výzkumné záměry v předaplikační fázi, tedy ve fázi před jejich uplatněním v praxi, které mají potenciál přispět ke zvýšení kvality života a k řešení velkých společenských témat a zvýšit potenciál pro využití výsledků v praxi a následné navázání spolupráce s aplikační sférou. Výzva umožňuje například experimentální ověření možného praktického uplatnění výzkumných výsledků včetně ošetření duševního vlastnictví nebo také navázání a rozvoj spolupráce mezi výzkumnými týmy a aplikační sférou, a to i se zahraničními subjekty.

Celková alokace výzvy Předaplikační výzkum pro ITI byla 1 577 823 530 Kč. Úspěšní žadatelé v pěti aglomeracích si rozdělí téměř jednu miliardu Kč. Největší sumu získá Západočeská univerzita v Plzni, která uspěla s dvěma projekty za 196 milionů korun. Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem získá pro dva své projekty podporu 194 milionů korun. Se dvěma projekty uspěly také Univerzita Palackého v Olomouci (186 milionů Kč), Univerzita Pardubice (185 milionů Kč) a Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava (65 milionů Kč). Dalšími úspěšnými žadateli byly společnost COMTES FHT a.s. (86 milionů Kč) a Fakultní nemocnice Hradec Králové (39 milionů Kč).

Nejlépe byl hodnocen projekt UJEP UniQSurf - Centrum biopovrchů a hybridních funkčních materiálů za 89 milionů Kč, u kterého hodnotící komise nenavrhla žádné krácení položek rozpočtu.

Cíle nejúspěšnějšího projektu UniQSurf mají potenciál změn vedoucích ke zlepšení diagnostiky a sledování obtížně léčitelných nemocí, resp. zlepšení míry přežití a kvality života pacientů nejen v Ústeckém kraji. Zároveň by měl umožnit provádění rentabilních, rychlejších a realističtějších testů nových léčiv pro podávání léčiv v 3D nádorových buněčných kulturách,“ vysvětluje prorektor pro vědu UJEP doc. Martin Novák. Mezi další změny, které by tento univerzitní projekt měl do konce roku 2022 přinést, patří např. snížení potřeby masivního in vivo testování všech nových léků na zvířatech, zavedení nových, rentabilních a environmentálně šetrných materiálům pro katalýzu v organické syntéze či vývoj nových technologií pro sekvestraci skleníkových plynů ve specializovaných membránových filtrech.

Podrobné výsledky hodnocení naleznete zde. Text výzvy a další dokumenty jsou dostupné zde.

 

Zdroj: MŠMT, UJEP

Autor: Vědavýzkum.cz (JS)


Integrated Territorial Investment / Integrované územní investice (ITI) jsou nástrojem realizace územní dimenze v metropolitních oblastech a aglomeracích celostátního významu. Jsou určeny pro metropolitní oblasti/sídelní aglomerace s koncentrací nad 300 tisíc obyvatel, a to metropolitní oblasti Prahy, Brna, Ostravy, Plzně a Ústecko-chomutovské, Olomoucké a Hradecko-pardubické sídelní aglomerace v souladu se Strategií regionálního rozvoje ČR 2014-2020.