facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Zájem o dotace na předaplikační výzkum předčil očekávání

30. 6. 2017
Zájem o dotace na předaplikační výzkum předčil očekávání

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ukončilo výzvy Předaplikační výzkum a Předaplikační výzkum pro ITI z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV). Zájem žadatelů výrazně převyšuje stanovenou alokaci 2,2 miliardy korun.

Cílem obou výzev je podpořit výzkumné záměry v předaplikační fázi, tedy ve fázi před jejich uplatněním v praxi, které mají potenciál přispět ke zvýšení kvality života a k řešení velkých společenských témat. Dalším cílem je zvýšit potenciál pro využití výsledků v praxi a následné navázání spolupráce s aplikační sférou. Výzva umožňuje například experimentální ověření možného praktického uplatnění výzkumných výsledků včetně ošetření duševního vlastnictví nebo také navázání a rozvoj spolupráce mezi výzkumnými týmy a aplikační sférou, a to i se zahraničními subjekty.

„Zájem o finanční podporu předaplikačního výzkumu z OP VVV předčil naše očekávání. Dotace, o které se přihlásili žadatelé ve výzvě Předaplikační výzkum, převyšují stanovenou alokaci výzvy desetkrát. Alokace výzvy Předaplikační výzkum pro ITI je vyšší, požadované finanční prostředky ji ale i tak o několik milionů přesahují,“ uvedl Václav Velčovský, náměstek pro řízení sekce operačních programů. V obou výzvách bylo připraveno přes 2,2 miliardy korun, konkrétně 700 milionů korun v Předaplikačním výzkumu a přes 1,5 miliardy korun v Předaplikačním výzkumu pro ITI. Žádosti o podporu mohli žadatelé podávat od 10. února do 20. června 2017. V daném termínu bylo ve výzvě Předaplikační výzkum zaregistrováno 102 žádostí o podporu za více než 7 miliard korun. Do výzvy Předaplikační výzkum pro ITI se přihlásilo 20 projektů, jejichž celkový finanční objem dosahuje téměř 1,6 miliardy korun.

Mezi žadateli jsou převážně univerzity, vysoké školy a veřejné výzkumné instituce. V žádostech o podporu se zabývají širokou škálou témat a oblastí. Od protinádorových léčiv, personalizované medicíny a biomedicíny přes nanotechnologie, biotechnologie, inovace ve stavebnictví a strojírenství po dopravu nebo umění.

Alokované a požadované finanční prostředky ve výzvách OP VVV Předaplikační výzkum a Předaplikační výzkum pro ITI:

predaplikacni vyzkum

Zdroj: MS 2014+

Více informací o výzvě naleznete na stránkách http://opvvv.msmt.cz v sekci Výzvy OP VVV.

 

Autor: Vědavýzkum.cz (JS)

Zdroj: MŠMT