facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Diskuze: Na cestě k úspěšnému spin-offu

3. 12. 2022
Diskuze: Na cestě k úspěšnému spin-offu

Zájem o listopadovou diskusi Na cestě k úspěšnému spin-offu, kterou moderoval vedoucí Centra transferu technologií AV ČR (CETTAV) Martin Smekal a hostil ji Ústav termomechaniky AV ČR, předčil očekávání. V panelu zasedli Jiří Moos z i&i Prague, Tomáš Slavík, technický ředitel společnosti PSP Technologies a advokát Mikuláš Vargic. Diskuze se účastnila i Ilona Müllerová, místopředsedkyně a členka předsednictva Akademické rady AV ČR, která má transfer v gesci.

20221202diskuzespinoff1

Spin-offy v ČR

V Česku působí přes osm desítek spin-off společností. V porovnání se zahraničím je to však až čtyřikrát méně. Ročně jich u nás vznikne přibližně šest. Akademie věd jich v současné době má sedm. Tedy pokud jsme se nepřepočítali.

Ale zpět k diskusi. Krátká anketa oživila úvod a začaly padat první otázky. Moderátor neměl jednoduchou roli. Účastníci, kterých bylo na čtyřicet, měli zájem ptát se a sdílet zkušenosti. Zazněly i základní otázky: jaké jsou hlavní bariéry pro fungování a rozvoj spin-offů nebo jak podporuje AV ČR zakládání těchto firem.

Zřizovatel proces nebrzdí

Právě otázka, jak zřizovatel zakládání spin-offů podporuje, rozproudila další diskusi. Zájem byl o podrobnosti z projednávání podaných záměrů Majetkovou komisí (ta řeší majetkoprávní úkony pracovišť AV ČR). Martina Svobodová, další host diskuse a tajemnice Majetkové komise, čelila otázkám věcnými argumenty.

„Stačí respektovat zákon a majetkovou směrnici,“ řekla. Dále pokračovala: „Připravenost žadatelů, především ve fázi záměru, má přímý vliv na délku celého procesu. Na zlepšení průchodnosti systému průběžně pracujeme. Zohledňujeme i vaše připomínky,“ potvrdila ve svém vystoupení Martina Svobodová. Současně vyzdvihla kompetence CETTAV, který prochází interním procesem zakládání spin-offu v rámci AV ČR opakovaně, a je tedy tím nejlepším partnerem pro týmy, které potřebují pomoci.

20221202diskuzespinoff3

Martina Svobodová, MK AV ČR

Nejsou lidi, není spin-off

Bez kvalitního managementu, který novou firmu povede, se neobejdete. Kde ale vzít a nekrást? Jedna z možností je převzít celý tým, který má zkušenosti s řízením firmy. Možnost nejlepší, ale i nejdražší. Pokud se vám to podaří, klobouk dolů. Využít se dají i HR skauti, kteří mají na trhu dobrý přehled. I tady je to o penězích. V případě, že operujete s omezeným rozpočtem, pak na tuto možnost rovnou zapomeňte. Bude muset stačit profesionál v pozici CEO. Do něj se vyplatí investovat nejen peníze, ale i lidskou důvěru, bez ní se proces formování týmu neobejde nikdy. „Stavět management na nadšených amatérech, lidech z výzkumné branže nebo studentech je sebevražda,“ glosoval tuto část diskuse Jiří Moos z i&i Prague.

20221202diskuzespinoff4

Jiří Moos, i&i Prague

Pohledy z obou stran

Poučné bylo slyšet příběhy i perličky o zakládání spin-offů a dozvědět se něco o motivacích vědců, zakladatelů. Poučné i proto, že právě motivace vědců bývají někdy problémem úspěšného transferu.

Pro zajímavost jeden příklad z praxe. Příprava založení společnosti na patentovanou technologii plazmového vyklepávání kovových povrchů, českého startupu PSP Technologies, trvalo Ústavu termomechaniky AV ČR 1,5 roku.

Současný vedoucí CETTAV a moderátor diskuse Martin Smekal byl také u zrodu spin-offu. Má tedy výhodu pohledu z obou stran. „Pohledy pracoviště a zakladatele spin-offu se nutně zásadně neliší. V obou rolích je hlavní prioritou úspěšné uplatnění technologie. Ze zkušenosti mi přijde nejdůležitější určitá míra oboustranné flexibility a schopnost pochopit se vzájemně tak, aby byla dohoda dosažena co nejdříve a nový spin-off mohl začít rozvíjet své aktivity,“ doplňuje Martin Smekal.

20221202diskuzespinoff5

Martin Smekal, CeTTAV

Bez peněz to nejde

Zajímavý projekt Technologická inkubace, na kterém bude spolupracovat i CETTAV, představil Roman Ruffer z CzechInvestu.

Velkou výhodou projektu je možnost preinkubace, jedná se o možnost konzultací projektového záměru před jeho oficiálním předložením. Cílem je připravit klienty na proces podání žádosti. Zájem o konzultace je velký. Možná by se něco podobného hodilo i v systému zakládání spin-off firem na půdě Akademie věd ČR.

V horizontu nadcházejících pěti let předpokládá CzechInvest podpořit až 250 inovativních startupů částkou až 850 milionů korun v klíčových oblastech. Patří mezi ně umělá inteligence, mobilita, kreativní průmysly, kosmické technologie, ekologie a cirkulární ekonomika, chytrá řešení v oblastech zdravotnictví, farmacie či kybernetické bezpečnosti.

20221202diskuzespinoff6

Roman Ruffer (vpravo)

Místo závěru pokračování

O produkci akce se postaral CETTAV. Diskuse se protáhla dlouho za stanovený čas, a tak již dnes hledá tým Kláry Langerové termín pro její pokračování.

„Z diskuze si odnášíme řadu podnětů, které budeme dále rozpracovávat. Řadu procesů je třeba upravit tak, aby zakladatelům spin-offů pomáhaly, a nevadily,“ dodává Martin Smekal.

Co je to spin-off?

Spin-off jsou firmy, které využívají výsledky výzkumu ke svému podnikání. Zakládají je většinou výzkumné instituce kvůli tomu, aby efektivně posunuly technologie a znalosti do praxe. Někdy mají přídomek akademické, aby zdůraznily svoji sounáležitost se specifickým akademickým/ vědeckým prostředím. Jejich zakládání není na půdě AV ČR žádnou novinkou.

 

Zdroj: Akademie věd ČR