facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram
Akademie věd ČR

Akademie věd ČR

Akademie věd České republiky byla ustanovena v roce 1992 rozhodnutím České národní rady jako nástupnická organizace Československé akademie věd (ČSAV). V současnosti představuje hlavní veřejnoprávní instituci zabývající se základním výzkumem v Česku. AV ČR je financována především ze státního rozpočtu; zahrnuje 51 vědeckých ústavů, ve kterých pracuje asi 6400 zaměstnanců. Vrcholným orgánem je volený akademický sněm, který mj. volí předsedu Akademie věd se čtyřletým funkčním obdobím. Od března 2017 je předsedkyní Akademie věd profesorka Eva Zažímalová. http://www.avcr.cz/

Asteroidy. Veřejností obávané, pro vědu nedocenitelné. Podávají důkazy o formování Sluneční soustavy, podílely se na utváření života na Zemi a v budoucnosti nám nejspíš pomohou při dobývání vesmíru. Každý rok slaví 30. června svůj svátek – Mezinárodní den asteroidů. Datum vyhlásila OSN poprvé před osmi lety a není stanoveno náhodně.

9. 7. 2023
Akademie věd ČR
Array
(
)

Rakovinné buňky potřebují pro své dělení velmi mnoho stavebního materiálu. Když dojde, dokážou přesvědčit zdravé buňky v okolí, aby jim jej dodaly. Jak to dělají, zkoumá Kateřina Rohlenová z Biotechnologického ústavu AV ČR: „Co se děje uvnitř rakovinných buněk, už celkem dobře víme. Chceme zmapovat, co se děje v jejich okolí.“

24. 6. 2023
Akademie věd ČR
Array
(
)

Čeští a němečtí výzkumníci se spojili, aby zaplnili bílé místo ve znalosti DNA rostlin. Zjistili, jak je uspořádána dědičná informace v chromozomech ječmene v průběhu buněčného dělení. O novém objevu, který je zásadní pro další výzkum dědičné informace rostlin, informoval prestižní časopis Nucleic Acids Research.

13. 6. 2023
Akademie věd ČR
Array
(
)

Originální myšlenky a skvěle napsaná žádost. Bez toho lze jen těžko získat některý z grantů Evropské rady pro výzkum. Jak uspět v tvrdé konkurenci a vylepšit své šance na velkorysou finanční podporu? Proč zaostáváme za dalšími zeměmi Evropské unie?

8. 5. 2023
Akademie věd ČR
Array
(
)

Olomoucká Aplikační laboratoř pro zemědělský výzkum dnes otevírá nové prostory. Rozšíření bylo nezbytné kvůli rostoucímu zájmu šlechtitelů o služby, které pracoviště poskytuje. Aplikační laboratoř pro zemědělský výzkum vznikla v roce 2017 díky podpoře programu Akademie věd ČR Strategie AV21. Laboratoř je zařízením, ve kterém vědci přímo spolupracují se šlechtiteli.

25. 4. 2023
Akademie věd ČR
Array
(
)

Jsou tak miniaturní, že jsou lidským okem neviditelné a zároveň tak lehké, že se mohou volně vznášet ve vzduchu. Jejich vliv na počasí, klima a atmosféru je však velmi významný a na svědomí mají mimo jiné i ničení ozonu či přeměnu rtuti v životním prostředí na jedovatější formu. Řeč je o slaných mořských aerosolech vznikajících ze slaného ledu v polárních oblastech.

22. 4. 2023
Akademie věd ČR
Array
(
)

Nový zákon o výzkumu, vývoji, inovacích a transferu znalostí nastaví strategický směr české vědy a výzkumu na dlouhá desetiletí. Vytvoří dosud chybějící legislativní podmínky pro transfer znalostí a technologií a umožní tak rozvinout potenciál Akademie věd a dalších výzkumných organizací. Nezbytná bude i veřejná diskuse o nových Národních prioritách orientovaného výzkumu. Na úvod Akademického sněmu to dnes zdůraznila Eva Zažímalová, předsedkyně AV ČR.

18. 4. 2023
Akademie věd ČR
Array
(
)

Více než 100 expozic láká návštěvníky 7. ročníku Veletrhu vědy. Na největší vědecké akci v Česku se odborníci podělí o nejnovější vědecké poznatky a přesvědčí děti i dospělé, že věda je zábava. Veletrh vědy pořádá 8. až 10. června 2023 Akademie věd ČR na výstavišti PVA EXPO PRAHA. Vstup je tradičně zdarma.

16. 4. 2023
Akademie věd ČR
Array
(
)

Cévy, kůže, kosti a klouby dostávají během lidského života stále více zabrat. Tkáňová inženýrka Lucie Bačáková vymýšlí, čím poničené originály těchto částí těla co nejelegantněji nahradit. Jaká je podle ní budoucnost cevních nebo kloubních náhrad?

8. 4. 2023
Akademie věd ČR
Array
(
)

Počet výzkumníků se zvyšuje, podíl žen ve vědě ale přesto klesá. Kritéria institucí vědkyně-matky často jen obtížně naplňují, principu nepřímé diskriminace ale stále mnoho lidí nerozumí. I tyto poznatky zazněly na panelové diskuzi Gender a rovnost ve vědě – co ji podrývá a co jí prospívá, kterou pořádala Učená společnost ČR a Národní kontaktní centrum – gender a věda.

25. 3. 2023
Akademie věd ČR
Array
(
)