facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Doktorandi a průmysl? Napište nám svůj názor!

16. 2. 2023
Doktorandi a průmysl? Napište nám svůj názor!

Portál Vědavýzkum.cz vyhlašuje další díl pravidelného seriálu Anketa čtenářů. Jaký je Váš názor na zavádění průmyslových doktorátů v Česku? Mají potenciál přinést pozitivní změnu? Nebo se naopak podle Vás jedná o zbytečnou inovaci?

stock university

V České republice se začíná intenzivně diskutovat o možnosti zavedení průmyslového doktorského studia (nebo také profesního doktorátu). Takový model doktorského studia je založen na úzké spolupráci vysoké školy a konkrétního průmyslového partnera. Tím může být jak soukromá komerční firma, tak například státní správa.

Cílem průmyslového doktorátu je spojit doktorské studium s praktickými zkušenostmi a prací v aplikační sféře. Student získává jak dovednosti z konkrétní praxe, tak je zároveň vzděláván v akademickém výzkumu. Typicky má pak takový doktorand dvojí vedení: jednoho odborníka či odbornici z akademického pracoviště a druhého školitele z daného soukromého podniku.

K tomutu tématu se také na začátku února 2023 uspořádal kulatý stůl, na němž se setkali zástupci vysokých škol, průmyslových firem a státní správy, aby jednali o možnosti zavést takovouto formu doktorského studia i v Česku.

„Domníváme se, že pokud bude doktorand v rámci svého výzkumu systematicky spolupracovat s konkrétní firmou, je vyšší šance, že studium úspěšně dokončí, protože mu firma pravděpodobně nabídne po studiu pracovní místo. To může významně snížit odchody doktorandů ze studia, které dnes dosahují takřka 60–65 procent,” říká v rozhovoru pro Vědavýzkum.cz Jaroslav Miller, náměstek člena vlády z MŠMT ČR, který celé setkání inicioval.

Jaký je ale Váš názor na průmyslové doktoráty? V rámci ankety vyhlašujeme následující otázky:

  • Jaký je Váš názor na zavádění průmyslových doktorátů v Česku? Jaké v tomto směru vidíte klady a jaké naopak zápory?
  • Jaké kompetence podle Vás postrádají čerství absolventi doktorského studia, když nastoupí do průmyslového prostředí?
    (Ať už z Vaší zkušenosti takového čerstvého absolventa či z Vaší pozice zaměstnavatele nebo nadřízeného.)
  • Jak podle Vás mohou vysoké školy přispět k větší konkurenceschopnosti absolventů svých doktorských studijních programů?

Odpovídat můžete ve formuláři zde.

Jak to funguje?

Svoje názory a příspěvky nám můžete zaslat prostřednictvím tohoto formuláře. Ze zaslaných odpovědí následně připravíme krátké redakční shrnutí a zveřejníme výběr těch nejzajímavějších komentářů v článku na portálu Vědavýzkum.cz. Přispívat můžete pod vlastním jménem či anonymně.

Své odpovědi můžete do ankety zasílat až do 28. 2. 2023.

Zároveň prosíme, abyste vzali na vědomí, že příspěvky před zveřejněním procházejí editací, zejména za účelem gramatické a stylistické správnosti. Delší příspěvky bude redakce v případě nutnosti zkracovat, samozřejmostí je zachování maximální jasnosti a přesnosti původního sdělení.

 

Autor: Vědavýzkum.cz (JT)


Zajímá Vás, co si čtenáři portálu myslí například o žebříčcích vysokých škol či výzkumných prioritách ČR? Všechny díly  tohoto pravidelně vyhlašovaného seriálu naleznete v rubrice Anketa čtenářů.