facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Daňová podpora výzkumu a vývoje v roce 2021 dosáhla 2,4 miliardy

9. 4. 2023
Daňová podpora výzkumu a vývoje v roce 2021 dosáhla 2,4 miliardy

V roce 2021 získaly soukromé podniky z veřejných zdrojů na výzkum a vývoj necelých osm miliard korun. 30 procent z této částky představovala nepřímá podpora prostřednictvím daňových odpočtů. Na celkové podpoře výzkumu a vývoje v Česku se daňová podpora podílela téměř 5 procenty.

Daňový odpočet nákladů na realizaci projektů výzkumu a vývoje (VaV) z daně z příjmu právnických osob za rok 2021 uplatnilo v Česku celkem 835 soukromých podniků. Bez šesti podniků jde o stejný počet jako v roce předchozím. Ve srovnání s rokem 2015, kdy jich tuto možnost využilo 1 306, je to však o třetinu méně, a to přesto, že celkový počet podniků provádějících VaV v tomto období v Česku vzrostl o pětinu. V roce 2021 využila daňovou podporu necelá třetina ze soukromých firem provádějících VaV. Tento podílový ukazatel je výrazně vyšší mezi firmami pod zahraniční kontrolou než domácími a mezi velkými než malými.

„V roce 2021 daňový odpočet na výzkum a vývoj soukromých firem dosáhnul 12,8 miliard korun. Při daňové sazbě 19 % tak firmy díky této nepřímé podpoře ušetřily 2,4 miliardy, tedy o 330 milionů korun více než v roce předchozím, ale o 300 milionů méně než v roce 2019,“ říká Martin Mana, ředitel odboru statistik rozvoje společnosti ČSÚ. Na celkové podpoře výzkumu a vývoje Česku ve výši 50,2 mld. Kč v roce 2021 se tato daňová podpora podílela necelými 4,8 % ve srovnání se 7,1 % před pěti lety.

V roce 2021 bylo ve 2 730 soukromých firmách vynaloženo na výzkum a vývoj rekordních 73,4 mld. Kč. Kromě 835 firem, které v roce 2021 využily daňový odpočet na VaV, 1 354 soukromých podniků ve stejném roce získalo přímou podporu z veřejných zdrojů prostřednictvím dotací ze státního rozpočtu či z EU. Prostřednictvím této přímé a nepřímé veřejné podpory obdržely firmy na VaV celkem 7,9 mld. Kč, tj. 11 % z jejich celkových výdajů na tuto činnost. Nejvyšší byl tento podíl v letech 2010 až 2012, kdy se pohyboval kolem 20 %.

Za posledních deset let (2012 až 2021) získaly soukromé firmy z veřejných zdrojů na výzkum a vývoj celkem 70 mld. Kč. Největší část tvořily přímé dotace ze státního rozpočtu ve výši 32 mld. Kč. Ze zdrojů EU do rozpočtu firem na VaV směřovalo 14 mld. Kč, a díky daňovým odpočtům pak firmy ušetřily dalších 24 mld. Kč.

Nejvyšší podíl daňové podpory na financování podnikového VaV ze zemí EU najdeme v Portugalsku, kde v roce 2020 dosáhl 25 %, obdobně tomu bylo i v Irsku. „V případě Česka se tato daňová podpora podílela 3 % na celkových výdajích na výzkum a vývoj provedený v podnikatelském sektoru,“ dodává Václav Sojka z odboru statistik rozvoje společnosti ČSÚ.

Další informace přináší aktuální publikace zveřejněná na stránkách Českého statistického úřadu s názvem Daňová podpora výzkumu a vývoje – 2021.

 

Zdroj: Český statistický úřad