facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Novinky CZELO: Pracovní program EK na rok 2024 a čeští prorektoři v Bruselu

2. 11. 2023
Novinky CZELO: Pracovní program EK na rok 2024 a čeští prorektoři v Bruselu

Česká styčná kancelář v Bruselu (CZELO) připravila týdenní přehled novinek. Dozvíte se o nové zprávě k budoucnosti vědy pro politiku v Evropě, datech výdajů na VaVaI za rok 2021 a pozici Evropského parlamentu k platformě STEP. Nepřehlédněte také výzvu stát se Evropským městem vědy nebo sérii výzev pro expertní skupiny Evropské komise.

CZELO

Budoucnost vědy pro politiku v Evropě

Kancelář Evropské komise zveřejnila novou zprávu se zaměřením na budoucí roli vědy a výzkumu v politice. Zpráva zkoumá dynamickou souhru mezi vědou a politikou a nabízí cenné pohledy na nadcházející výzvy a příležitosti pro vlády, vědce a další zainteresované strany v celé Evropě. Dokument nastiňuje pět scénářů budoucnosti vědy pro politické ekosystémy v roce 2030, z nichž každý zdůrazňuje různé aspekty vztahu mezi vládou, výzkumem a inovačním ekosystémem.

Celou zprávu naleznete na webu Úřadu pro publikace Evropské unie.

Statistický úřad Evropské unie zveřejnil data k výdajům na VaVaI za rok 2021

Dle nedávno zveřejněných statistik vydala EU v roce 2021 na výzkum a vývoj 331 miliard eur, což je o 6,9 % více než v předchozím roce. Ve srovnání s rokem 2011 došlo k nárůstu o 45 %. Ze zemí EU byla nejvyšší intenzita VaV v roce 2021 zaznamenána v Belgii (3,43 %), Švédsku (3,40 %), Rakousku (3,26 %) a Německu (3,13 %), všechny s výdaji nad 3 % svého HDP. Naproti tomu šest zemí EU vykázalo v roce 2021 výdaje na výzkum a vývoj pod 1 % svého HDP, a to Rumunsko (0,47 %), Malta (0,65 %), Lotyšsko (0,74 %), Bulharsko (0,77 %), Kypr (0,83 %) a Slovensko (0,92 %).

Více informací naleznete na stránkách Statistického úřadu Evropské unie.

Evropský parlament přijal pozici k platformě strategických technologií pro Evropu (STEP)

STEP si klade za cíl posílit různé programy a fondy EU a nasměrovat až 160 miliard eur do nových investic v oblasti kritických a nových technologií, které jsou důležité pro ekologickou a digitální transformaci. Platforma bude podporovat růst klíčových technologických hodnotových řetězců v digitální ekonomice, stejně jako řešení nedostatku pracovních sil a dovedností či podporu inovací.

Cílem STEP je i mobilizace soukromého kapitálu na podporu konkurenceschopnosti evropských podniků v oblasti strategických technologií na globální scéně, což následně povede k budování domácích kapacit. Poslanci ve své pozici navrhují navýšení rozpočtu o další 3 miliardy eur nad rámec původně navržených 10 miliard eur. Zároveň dále trvají na tom, že STEP by měl být schválen co nejdříve, aby byl balíček začleněn do ročního rozpočtu na příští rok, který má být projednán v listopadu 2023.

Více se dočtete na webu Evropského parlamentu.

CZELO přivítalo 7 zástupců českých univerzit v rámci odborné stáže pro VaVaI

Kancelář CZELO navštívili zástupci z Českého vysokého učení technického v Praze, Masarykovy univerzity, Univerzity Karlovy, Univerzity Palackého v Olomouci, Univerzity Pardubice, Institutu mezinárodních vztahů Praha a Kabinetu ministryně pro vědu, výzkum a inovace. V rámci stáže proběhla setkání s Leiden University, zastoupením NTNU (Norwegian University of Science and Technology), Université Libre de Bruxelles, Evropskou komisí (GŘ pro vědu a výzkum) k tématům otevřené vědy, COST, genderu a ERC. V neposlední řadě se účastníci stáže setkali se Stálým zastoupením ČR při EU. Další odborná stáž proběhne na jaře 2024.

Více informací o otevření registrace najdete v newsletteru CZELO nebo na sociálních sítích.

Evropská komise přijala pracovní program na rok 2024

Pracovní program se věnuje úspěchům, kterých se podařilo v uplynulých čtyřech letech dosáhnout a dále představuje nové návrhy a iniciativy na nadcházející měsíce. Vzhledem k tomu, že 90 % závazků z roku 2019 již bylo naplněno a v návaznosti na volby do Evropského parlamentu v roce 2024, navrhuje Komise pouze takové iniciativy, které dopomohou k naplnění zbývajících cílů nebo ty, které řeší aktuální výzvy.

Komise bude i nadále plnit cíle Zelené dohody pro Evropu, a to například za pomoci strategického dialogu o budoucnosti zemědělství EU. V rámci priority Evropa připravená na digitální věk se Komise zaměří na oblast umělé inteligence a rovněž navrhne evropský právní předpis zaměřený na oblast vesmíru. V oblasti vysokoškolského vzdělávání se bude věnovat tématům Evropskému diplomu, zajišťování kvality a uznávání či atraktivním kariérám. V neposlední řadě bude důležitou agendou podpora Ukrajiny nebo partnerství s Afrikou.

Více informací najdete v tiskové zprávě nebo přímo v pracovním programu.

Kancelář CZELO připravila setkání prorektorů českých vysokých škol v Bruselu

Mezi 16. a 18. říjnem proběhla studijní cesta 22 prorektorů z 19 českých škol do Bruselu, jejímž účelem bylo přinést českým vysokým školám nové možnosti spolupráce na úrovni EU. Hlavním cílem této cesty bylo přiblížit prorektorům pro internacionalizaci (ale také pro vědu a výzkum či strategii a rozvoj) bruselské prostředí a ukázat jim fungování mezinárodního vzdělávání na úrovni EU. Na programu byla řada schůzek, mimo jiné i s atašé pro vzdělávání ze Stálého zastoupení ČR při EU či se zástupci Evropské komise. Součástí programu byl také kulatý stůl se zástupci belgických univerzit na téma mezinárodních mobilit a mezinárodní spolupráce.

Více o setkání najdete na stránkách CZELO.

Velká Británie se opět přibližuje Evropě. EduCafé otevřelo diskuzi o pobrexitových vztazích univerzit

Dne 17. října uspořádala kancelář CZELO EduCafé na téma spolupráce českých a britských univerzit po brexitu v oblasti vzdělávání a výzkumu. Diskutovali o ní náměstek ministra školství, mládeže a tělovýchovy Jaroslav Miller, profesor Jiří Přibáň z univerzity v Cardiffu a vědecký atašé Otakar Fojt z Velvyslanectví Velké Británie v Praze.

Po brexitu vyvstalo několik otázek o osudu Velké Británie a jejích vztazích se starým kontinentem a vystoupení Spojeného království z Evropské unie se znatelně dotklo i vědecké spolupráce. Jednou z nových možností obnovení spolupráce v rámci výzkumu je přidružení Británie k programu Horizont Evropa, na němž se Evropská komise s Velkou Británií dohodly začátkem září tohoto roku. Během akce se také rozběhla diskuze nad přidružením Velké Británie do programu Erasmus+. Dle řečníků není vyloučeno, že by Spojené království s Evropskou komisí v budoucnu vyjednalo asociaci k programu Erasmus+, stejně jako v případě výzkumu.

Celý článek k EduCafé si můžete přečíst na stránkách DZS|CZELO.

Výzva pro Evropské město vědy pro rok 2026 byla otevřena

Titul European City of Science se uděluje každé dva roky městům, které uspěly ve výzvě. Tradičně výherce uspořádá mezinárodní konferenci EuroScience Open Forum, která městu dává příležitost prezentovat své výzkumné a vzdělávací instituce a přilákat možné partnery pro mezinárodní spolupráci. Předchozí edice proběhla v roce 2022 v nizozemském Leidenu, další ESOF uspořádá Evropské město vědy 2024 – Katowice, a to v červnu 2024. Dvoukolová výzva je otevřena do konce roku 2023.

Více informací k přihlášení a titulu Evropského města vědy najdete na stránkách ECOS.

Expertní skupiny Evropské komise hledají odborné členy

Hlavním úkolem expertních skupin je podpora Evropské komise při přípravě legislativních návrhů, delegovaných aktů a zajištění komunikace mezi EK, členskými státy, regiony, soukromým sektorem a dalšími aktéry. V současnosti je otevřeno několik výzev pro členství v expertních skupinách s uzávěrkami během listopadu. Ovlivnit evropskou legislativu je možné v oblastech chytré energetiky (digitalizace energetického systému a přechod na chytrou energetiku), letectví a klimatu (Evropský systém pro obchodování s emisemi) a v neposlední řadě v otázkách veřejného zdraví.

Více informací k jednotlivým expertním skupinám najdete na stránkách Evropské komise.

 

Zdroj: CZELO


 

CZELO přináší aktuální informace o dění v oblasti evropského vzdělávání a výzkumu, poskytuje informační a poradenské služby výzkumným a vzdělávacím institucím v ČR a podporuje je v pořádání pracovních jednání, workshopů, seminářů či konferencí a při dalších činnostech v Bruselu.

Česká styčná kancelář pro vzdělávání a výzkum v Bruselu – CZELO (Czech Liaison Office for Education and Research in Brussels) navazuje na činnost České styčné kanceláře pro výzkum, vývoj a inovace. Činnost kanceláře CZELO je od roku 2021 zajišťována Domem zahraniční spolupráce, díky čemuž se její dosavadní působnost v oblasti výzkumu rozšířila i o oblast vzdělávání.