facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram
Grantová agentura ČR

Grantová agentura ČR

Grantová agentura České republiky je organizační složkou státu, která poskytuje z veřejných prostředků účelovou podporu na projekty základního výzkumu. V rámci vyhlášených programů financuje vědecké projekty jak pro erudované vědce a týmy, tak pro mladé a začínající vědecké pracovníky. Při své činnosti se řídí zákonem č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací, a je samostatnou účetní jednotkou. Hospodaří tedy samostatně s účelovými a institucionálními prostředky přidělenými státním rozpočtem. GA ČR zahájila svoji činnost v roce 1993.

Během procesu buněčné meiózy, která je nezbytná pro sexuální rozmnožování, dochází ke vzniku zlomů DNA a jejich následné opravě. PARG-1 je klíčový regulátor tohoto procesu, který hraje roli při udržování integrity genomu, a jeho studium může přinést relevantní poznatky pro lidské zdraví.

9. 6. 2024

Oxid ceričitý patří k intenzivně zkoumaným materiálům, bez kterého se neobejde moderní biomedicína, energetika ani elektrotechnika. Významný podíl na výzkumu má také chemik Pavel Janoš, jehož právě skončený projekt „Příprava a charakterizace oxidu ceričitého pro pokročilé aplikace“, podpořený Grantovou agenturou České republiky (GA ČR), přinesl nové pohledy na vlastnosti a možné využití tohoto materiálu.

6. 2. 2024

Ve čtvrtém, posledním, díle webového seriálu se můžete seznámit s dalšími čtyřmi vysoce výběrovými projekty JUNIOR STAR, jejichž řešení započalo v lednu minulého roku. Další podpořené projekty jsme představili v minulých měsících v prvním, druhém a třetím díle seriálu.

3. 1. 2024

Největší český poskytovatel grantů na podporu základního výzkum – Grantová agentura České republiky (GA ČR) – podpoří od příštího roku 357 vědeckých projektů v soutěžích Standardní projekty a POSTDOC INDIVIDUAL FELLOWSHIP. Na tyto projekty připadne v příštích 3 letech 2,75 mld. Kč. Podpořené projekty pokrývají celou škálu témat základního výzkumu.

30. 11. 2023

V již třetím díle webového seriálu představujeme další čtyři začínající vědkyně a vědce a jejich JUNIOR STAR projekty, které řeší od začátku letošního roku. O dalších letos podpořených projektech a jejich řešitelkách a řešitelích se můžete dozvědět v prvním a druhém díle seriálu.

6. 11. 2023

Zájemkyně a zájemci o členství v hodnoticích panelech GA ČR se mohou nově hlásit během celého roku – jejich nominace jsou platné dva roky. K pravidelné obměně členek a členů panelů vzhledem k jejich končícímu funkčnímu období dochází každý rok. 

31. 10. 2023

Zatímco křížení dvou různých biologických druhů je v říši zvířat vzácným jevem, u rostlin představuje mezidruhová hybridizace jeden ze základních mechanismů, kterým vznikají nové druhy. Projekt Davida Kopeckého Genomová dominance jako nástroj evolučních změn u kříženců podpořený Grantovou agenturou České republiky (GA ČR) se zaměřil na vzájemné soužití dvou rozdílných rodičovských genomů v buněčném jádře kříženců.

6. 10. 2023

Granty JUNIOR STAR jsou určeny pro začínající vědce, kteří dokončili doktorské studium před méně něž osmi lety a zároveň již působili v zahraničí. Ve druhém díle seriálu o těchto vysoce výběrových projektech představujeme další čtyři začínající vědkyně a vědce a jejich projekty, které řeší od začátku letošního roku. 

25. 9. 2023

Cena předsedy GA ČR je každoročně udělované ocenění mimořádných výsledků dosažených při řešení grantových projektů, které byly ukončeny v předcházejícím roce. Slavnostní udílení a odhalení laureátů proběhne 12. října 2023. Kdo jsou nominovaní?

22. 9. 2023

Grantová agentura České republiky oslavila 30 let od počátku podpory prvních vědeckých projektů. Za dobu své existence financovala přes 20 tisíc projektů základního výzkumu za více než 71 mld. Kč. Výročí GA ČR bude připomínat během celého roku.

4. 9. 2023