facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Závěry projektu H2020 GENDERACTION představeny Radě pro konkurenceschopnost

14. 10. 2021
Závěry projektu H2020 GENDERACTION představeny Radě pro konkurenceschopnost

Na konci září, po čtyřech a půl letech, skončil vysoce úspěšný mezinárodní projekt H2020 GENDERACTION, který koordinovalo NKC – gender a věda Sociologického ústavu AV ČR. Výsledky jeho závěrečné konference, uspořádané ve spolupráci se slovinským předsednictvím EU pod názvem Deepening the ERA through Gender Equality byly představeny na posledním zasedání Rady pro konkurenceschopnost dne 28. září 2021.

Závěrečné výsledky projektu H2020 GENDERACTION byly prezentovány na konferenci Deepening the ERA through Gender Equality, které se účastnilo na 200 osob a kterou otevřela evropská komisařka Mariya Gabriel a ministryně Simona Kustec. Konala se ve dnech 8. a 9. července jako první akce slovinského předsednictví. Cílem konference bylo diskutovat nové impulsy a oblasti, na které je potřeba v rámci nového Evropského výzkumného prostoru zaměřit pozornost. Výsledky byly představeny na posledním zasedání Rady pro konkurenceschopnost dne 28. září 2021. Mezi klíčová témata, která zaznívala, patřil lepší systém monitoringu a evaluace opatření a politik na podporu genderové rovnosti (o tom, proč stávající indikátory nevyhovují, pojednává tato zpráva projektu GENDERACTION), sexuální obtěžování a genderově podmíněné násilí v akademickém prostředí (řadu doporučení k tématu přeložila Standing Working Group for Gender in Research and Innovation v roce 2020). Dalšími diskutovanými tématy bylo vyhodnocování dopadů plánů genderové rovnosti na institucionální úrovni (o rozdílech mezi evropskými zeměmi jsme psali zde). 

Výše uvedeným tématům se věnuje také tzv. Lublaňská deklarace k genderové rovnosti ve výzkumu a inovacích, kterou na Radě pro konkurenceschopnost představilo slovinské předsednictví a vyzvalo členské státy k jejímu podpisu. K formulování Lublaňské deklarace přispěl v jarních měsících během příprav konference právě i projekt GENDERACTION.

Dalšími tématy, které deklarace zmiňuje, jsou nutnost genderové nerovnosti řešit na průsečíku s dalšími osami znevýhodnění, jako je rasa a etnicita, socioekonomická třída, LGBTIQI+ a další (tzv. intersekcionální perspektiva), vytváření férových a rovných podmínek pro rozvoj výzkumných kariér a nutnost zajištění stálé poradní struktury Evropského výzkumného prostoru, která mimo jiné poskytne příležitosti pro výměnu zkušeností a dobré praxe.

Společná konference a prezentace jejích výstupů na Radě pro konkurenceschopnost nejsou jedinými úspěchy projektu GENDERACTION. Další úspěchy a dopady projektu, včetně těch na národní úrovni jednotlivých účastnících se zemí, jsou představeny v závěrečných videích projektu.

NKC – Gender a věda v každém případě doufá, že tímto GENDERACTION nekončí. V září podali navazující projekt GENDERACTIONplus do Horizontu Evropa. Pokud bude projekt financován, soustředí se jeho aktivity nejen na činnost národních úřadů, jako tomu bylo dosud, ale nově také na grantové agentury a to, jakým způsobem mohou přispět k dosahování genderové rovnosti.

 Záznam konference můžete shlédnout zde

 

Autorka: Marcela Linková, NKC – Gender a věda

redakčně upraveno