facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Zúčastněte se dotazníku o účasti českých vědců a vědkyň v ERC grantech

4. 9. 2023
Zúčastněte se dotazníku o účasti českých vědců a vědkyň v ERC grantech

Účast českých vědců, a především vědkyň, je v rámcových programech EU nízká, a to včetně účasti na ERC grantech. Ještě nižší je pak podíl žen v rámci ERC grantů, a to i přesto, že úspěšnost při podávání ERC grantů je podobná u mužů i u žen. Situace se navíc nezlepšuje, zůstává spíše stejná. NKC – gender a věda proto vytvořilo dotazník ke zmapování konkrétních důvodů, proč tomu tak je.

stock dotaznik

Dotazník je určen především vědcům a vědkyním, kteří jsou pro získání ERC grantu způsobilí, těm, kteří podání žádosti o ERC grant zvažují či již žádost podávali, a těm, kteří byli k podání osloveni či jim byla možnost podat ERC grant zmíněna či nabídnuta.

Genderovými aspekty nižší účasti vědkyň a vědců v rámcových programech se na teoretické úrovni zabývá analýza Technologického centra (2022). Konkrétních důvodů však může být více a mohou se kumulovat s ohledem na specifickou situaci jedince. Cílem dotazníku je zmapovat konkrétní důvody či překážky, které zabraňují vědcům a vědkyním žádat o ERC granty, i přesto, že by měli šanci grant získat.

Dotazník najdete zde.

Více informací o účasti českých vědkyň a vědců na programech ERC můžete najít ve výše zmíněné analýze Technologického centra z roku 2022, či ve studii ze stejné dílny, která se zabývá zastoupením žen v přípravě na granty ERC. 

 

Zdroj: NKC - Gender a věda