facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram
NKC - gender a věda

NKC - gender a věda

Národní kontaktní centrum – gender a věda je specializovaným oddělením Sociologického ústavu Akademie věd ČR, které se zaměřuje na výzkum v oblasti genderové sociologie vědy, genderových studií vědy, genderové rovnosti a genderového mainstreamingu ve vědě v ČR. Zabezpečuje též expertízy, podkladové materiály, analýzy a konzultační činnost pro orgány státní a veřejné správy a výzkumné a vysokoškolské instituce v oblasti genderové rovnosti ve výzkumu.

Prosíme výzkumníky a výzkumnice, aby vyplnili dotazník, který se týká potřeb a preferencí ohledně zajištění péče nejen o děti, ale i další osoby. Do ankety je možné se zapojit do 29. 4. 2022.

20. 4. 2022

Na konci března končí projekt H2020 CASPER, jehož úkolem bylo vypracovat studii proveditelnosti zavedení certifikačního schématu v oblasti genderové rovnosti v evropském výzkumu a vysokém školství. Validace navržených scénářů ukazuje na významné geografické rozdíly v preferencích evropských vysokých škol a výzkumných organizací.

25. 3. 2022

GA ČR podporuje genderovou dimenzi ve vědě a výzkumu, a proto v letošních soutěžích nově příjemce zavazuje k přijetí plánů genderové rovnosti. Jak tento plán připravit, poradí mimo jiného i e-learningový kurz Národního kontaktního centra – gender a věda (NKC).

18. 3. 2022

Národní kontaktní centrum – gender a věda (NKC), oddělení Sociologického ústavu Akademie věd ČR zahajuje 8. března kampaň nazvanou „Jedna velikost nestačí.“ NKC se tak zapojuje do celosvětových oslav mezinárodního dne žen, které má letos téma Break The Bias. Kampaň NKC má za cíl ukázat veřejnosti, že navzdory předpokladům nejsou výsledky vědy a výzkumu vždy stejně přínosné pro všechny.

8. 3. 2022

Při příležitosti svého výročí hodnotí NKC, k jakému posunu došlo v oblasti genderové rovnosti ve vědě a výzkumu a také v zastoupení žen ve vědě. V řadě oblastí, jako je například nastavení politik pro vědu a výzkum, zastoupení žen mezi absolventy vysokých škol či fungování institucí, došlo za uplynulá léta k pozitivní změně. Stále se však nedaří zvýšit zastoupení žen ve výzkumu. ČR tak přichází o vědomosti a talent těchto žen. Ve srovnání s ostatními zeměmi EU pak ČR v této oblasti výrazně zaostává.

2. 12. 2021

Na konci září, po čtyřech a půl letech, skončil vysoce úspěšný mezinárodní projekt H2020 GENDERACTION, který koordinovalo NKC – gender a věda Sociologického ústavu AV ČR. Výsledky jeho závěrečné konference, uspořádané ve spolupráci se slovinským předsednictvím EU pod názvem Deepening the ERA through Gender Equality byly představeny na posledním zasedání Rady pro konkurenceschopnost dne 28. září 2021.

14. 10. 2021

Po přechodném období jednoho roku budou muset mít od roku 2022 veřejné instituce ucházející se o podporu v Horizontu Evropa plán genderové rovnosti. Nová analýza Stálé pracovní skupiny pro gender ve výzkumu a inovacích poukazuje na to, že v EU existuje dělící linie mezi státy, které již v současnosti plány vyžadují, a těmi, které je nevyžadují a genderovou rovnost podporují méně.

13. 6. 2021

Evropský výzkumný projekt UniSAFE, jehož se za ČR účastní Sociologický ústav AV ČR, hledá pro účely výzkumu genderově podmíněného násilí v akademickém prostředí zájemce z řad českých univerzitních a výzkumných organizací.

1. 3. 2021

Při příležitosti Mezinárodního dne žen a dívek ve vědě Evropská komise minulý týden zveřejnila první oficiální a dlouho očekáváné informace o požadavcích v oblasti genderové rovnosti v novém rámcovém programu Horizont Evropa v dokumentu Gender equality: a strengthened commitment in Horizon Europe.

18. 2. 2021

Poradní skupina pro gender ve výzkumu a inovacích (SWG GRI) Výboru pro Evropský výzkumný prostor a inovace (ERAC), jejíž předsedkyní je vedoucí Národního kontaktního centra – gender a věda Marcela Linková, minulý týden zveřejnila poziční dokument o doporučeních pro budoucnost rovnosti žen a mužů v Evropském výzkumném prostoru (ERA).

4. 6. 2020