facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

TC Praha: Cestovní granty Horizont Evropa a seminář na téma digitalizace

3. 7. 2023
TC Praha: Cestovní granty Horizont Evropa a seminář na téma digitalizace

Technologické centrum Praha ve svém pravidelném přehledu informuje o spuštění dvou nových webů, vyhlášení výzvy k podávání žádostí o cestovní granty, novém dílu podcastu Horizont Evropa a uspořádaném semináři na téma digitalizace.

stock travel

Nové weby TC

TC Praha spustilo nový web. Přehledně na něm naleznete vše o službách, které TC nabízí, společně s kontakty a užitečnými odkazy na zajímavé články a další weby. S hlavním webem TC byl také spuštěn aktualizovaný web projektu ESA technology broker, kde získáte veškeré informace o projektu a otevřených výzvách.

TC Praha vyhlašuje cestovní granty na partnerská setkání Horizontu Evropa

TC Praha vyhlašuje výzvu k podávání žádostí o cestovní granty na podporu účasti českých subjektů na partnerských setkáních (brokerage / matchmaking events) klastrů Pilíře 2 programu Horizont Evropa. Granty v maximální výši 1 000 € jsou udělovány z rozpočtu projektu NCP_WIDERA. NET financovaného Evropskou komisí s cílem podpořit účast subjektů z Česka a dalších Widening zemí v projektových žádostech podaných do výzev klastrů Pilíře 2.

Více na webu Horizont Evropa.

Nový díl podcastu o koordinaci a řízení evropských výzkumných projektů

Koordinace a řízení evropských výzkumných projektů je výzvou a příležitostí zároveň. Jiří Bouchal z konzultační společnosti IS-Practice tuto výzvu přijal a už více než deset let figuruje v projektových konsorciích napříč Evropou. Jakožto koordinátorova pravá ruka vede projekty pevně, ale s nadhledem. Své zkušenosti otevřeně sdílí. Přemýšlíte o koordinaci? Tento díl podcastu je určen právě vám!

Naleznete ho na webu Horizont Evropa.

Seminář na téma digitalizace v mezinárodním kontextu

TC Praha ve spolupráci s agenturou CzechTrade uspořádalo seminář zaměřený na proces digitální transformace malých a středních podniků s důrazem na oblast mezinárodního obchodu. Účastníci se seznámili s potenciálem pro rozvoj, reálnými přínosy, ale i obtížemi, kterým musí firmy při zavádění nových digitálních technologií čelit. Seminář se později zaměřil také na téma odolnosti podniku, včetně problematiky kyberbezpečnosti. Tématu digitální transformace se TC Praha bude věnovat i nadále. Na podzim zorganizuje seminář společně s partnery v Ostravě a ve spolupráci s MPO se uskuteční obdobně zaměřené akce v Hradci Králové a v Olomouci.

 

Zdroj: Technologické centrum Praha