facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

TC Praha: Get Space Inspired 2023, CZEDER 2024 a další vydání časopisu ECHO

5. 12. 2023
TC Praha: Get Space Inspired 2023, CZEDER 2024 a další vydání časopisu ECHO

Enterprise Europe Network oslavila 15 let, nápaditá soutěž Get Space Inspired 2023, vyšlo ECHO nebo Národní informační den ke grantům ERC. Přečtěte si listopadové shrnutí zajímavostí a novinek Technologického centra Praha.

Get Space Inspired 2023 jpg

Síť na podporu podnikání Enterprise Europe Network oslavila 15 let

U příležitosti 15letého výročí založení největší mezinárodní sítě pro podporu podnikání Enterprise Europe Network (EEN) a 30letého výročí vzniku jednotného evropského trhu uspořádalo dne 27. listopadu Technologické centrum Praha společně s partnery konferenci v hotelu Clarion v Praze. Konference byla koncipována jako poděkování partnerům, jejichž dlouhodobá podpora a spolupráce umožňuje dosahovat významných pozitivních výsledků klientských firem. Akce, na které se sešlo na 90 posluchačů, byla také příležitostí k setkání a výměně zkušeností všech zúčastněných – podnikatelů, zástupců státních institucí a organizací rozvoje podnikání.

Více o akci zde.

Soutěž Get Space Inspired 2023 přinesla řadu nových nápadů na využití vesmírných technologií

Druhý ročník soutěže o nejlepší technologický transfer z oblasti vesmírných technologií do oblasti pozemních aplikací Get Space Inspired 2023 se uzavřel koncem listopadu slavnostním vyhlášením vítězů v rámci veletrhu vesmírných inovací Czech Space Week. Soutěž vyhlášená TC Praha v rámci spolupráce s Evropskou vesmírnou agenturou (ESA) přinesla řadu nových nápadů na využití technologií vyvinutých pro vesmír. Velká část transferovaných technologií pocházela z databáze patentů, které agentura ESA nabízí pro další využití a komercializaci. Oblasti navržených pozemních aplikací měly široký záběr od letectví, energetiku, ochranu životního prostředí po medicínské technologie a zpracování dat.

O tom, jak soutěž dopadla, si přečtěte zde.

Výzkum, vývoj a inovace ve statistikách a analýzách

V TC Praha se 30. listopadu konal již tradiční seminář, který pořádáme ve spolupráci s Českým statistickým úřadem, tentokrát s podtitulem Technologie a společnost. Téma bylo vybráno s vědomím, že právě nové technologie mohou přispět k řešení výzev, před kterými společnost stojí, stejně tak jako mohou pomoci řešit nové požadavky a potřeby společnosti.

O semináři informujeme na tomto odkazu, kde najdete i prezentace přednášejících.

České dny pro evropský výzkum – CZEDER 2024 – registrace otevřena

TC Praha již otevřela registraci pro každoroční konferenci České dny pro evropský výzkum - CZEDER 2024. Připojte se k nám a buďte součástí dvou panelových diskusí. První se zaměří na otázku „Co je potřeba k plnému využití výzkumného a inovačního potenciálu České republiky ve výzkumu v rámci EU?", druhá diskuse se ponoří do tématu „Posilování implementace prostřednictvím financování lump sum, slepého hodnocení a rebuttal – získané zkušenosti a poselství pro budoucnost." Využijte šanci být součástí této stimulující debaty a zaregistrujte se co nejdříve!

Pročtěte si další vydání časopisu ECHO

Čtvrté vydání časopisu ECHO v letošním roce se zaměřuje na dopady programu Horizont 2020 a prezentuje klíčové výsledky projektů. Představíme statistiky Platformy inovační radar týkající se členských zemí EU a České republiky. V dalším článku shrnujeme výsledky programu Horizont 2020 zveřejněné na Horizon Results Platform. Profesorka Julie Mildorfova Leventon sdílí zkušenosti s koordinací projektu Plus Change. ECHO také představuje další dva projekty v Klastru 1 – Zdraví. Závěr se věnuje rozdílům ve výzkumné výkonnosti mezi novými a starými členskými zeměmi EU a analýze nejcitovanějších českých publikací od roku 1980.

Více o obsahu ECHA č. 4-5/2023 naleznete zde.

Úspěšný Národní informační den ke grantům ERC a diskuse o lump sum financování v Horizontu Evropa

TC Praha v listopadu organizovalo Národní informační den ke grantům ERC, společně s Univerzitou Karlovou a Expertní skupinou na podporu žadatelů ve výzvách ERC. Více než 100 posluchačů se zúčastnilo tohoto pravidelného infodne zaměřeného na příležitosti poskytované Evropskou radou pro výzkum. Pro ty, kteří se nemohli účastnit osobně, je nyní k dispozici záznam celého dne a přednášky řečníků.

Současně se v listopadu konalo 32. setkání Pracovní skupiny TC Praha pro finanční a právní management projektů H2020/HE (FINPRA). Účastníci diskutovali o novinkách v Horizontu Evropa a sdíleli své zkušenosti s projektovými návrhy financovanými formou lump sum.

Závěry a doporučení z této diskuse jsou k dispozici pro ty, kteří chtějí lépe porozumět tomuto novému schématu a přispět k efektivnější implementaci v budoucnu.

Nová e-learningová videa TC Praha 

Přinášíme vám dvě nová videa z oblasti projektového reportování vůči poskytovateli. Video „Typy projektového reportingu“ pojednává o reportování z obecného hlediska a pomáhá lépe pochopit základní povinnosti příjemců v této fázi projektu. Specifickou část reportování – finanční reporting, detailněji popisuje video „Jak vyplnit finanční výkaz“ s praktickými ukázkami z Portálu. Tyto i další videa z dílny TC Praha i jiných subjektů, které se týkají programu HE, naleznete na stránkách programu HE v sekci E-LEARNING.

TC Praha je členem konsorcia nového projektu Eye of Europe z programu Horizont Evropa.

Tříletý projekt Eye of Europe sdružuje 14 partnerů z 11 evropských zemí s rozdílnou úrovní institucionalizace a zapojení foresightové komunity do podpory rozhodovacího procesu v oblasti výzkumu a inovací. Má za cíl posílit fungování této komunity, zlepšit využití foresightu a užší zapojení společnosti do tvorby politik. Tvůrci politik výzkumu a inovací na evropské i národní úrovni uznali jako první v Evropě potenciál foresightu pro práci s výzvami a příležitostmi k budoucímu nasměrování politik, strategií a tvorbě programů výzkumu a inovací. TC Praha se využitím metod foresightu a zapojením občanů do tvorby politik a strategií výzkumu a inovací věnuje dlouhodobě, své zkušenosti využije v částech řešení projektu věnovaným školením těchto metod a jejich aplikacím.

 

Zdroj: Technologické centrum Praha