facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

TC Praha: Konference CZEDER a pozice k hodnocení Horizontu Evropa

20. 2. 2023
TC Praha: Konference CZEDER a pozice k hodnocení Horizontu Evropa

Národní informační centrum pro Evropský výzkum (NICER) Technologického centra připravilo nové číslo měsíčního přehledu novinek z oblasti rámcových programů EU – H2020 a Horizont Evropa. Přečtěte si, jak probíhal 20. ročník konference CZEDER a nebo o novém držiteli ERC Consolidator grantu.

20230217TC czeder

Národní kontakty pro tyto programy Vám přináší ohlédnutí za 20. ročníkem konference České dny pro evropský výzkum (CZEDER 2023), informaci o novém podcastu o českém předsednictví, doporučení EK pro přípravu kvalitního projektového návrhu či souhrn otázek a odpovědí k osobním nákladům. Nepřehlédněte informace o nově otevřených výzvách, tentokráte např. v Klastru 1 - Zdraví, v rámci ERA-NETu QuantERA nebo JRC. Již tradičně Vám přinášíme i informace o akcích k tématu Horizont Evropa. Neváhejte se zaregistrovat na informační den k výzvám MSCA či zhlédnout záznam ze semináře k lump sum a prohlédnout si prezentace z akce Teaming.

Kompletní znění únorového Zpravodaje Horizont Evropa naleznete zde.

Zájemci se mohou k odběru Zpravodaje přihlásit také na stránce: horizontevropa.cz.

Konal se 20. ročník konference CZEDER 2023

Technologické centrum Praha ve spolupráci s MŠMT uspořádalo 14. února 2023 tradiční konferenci České dny pro evropský výzkum (CZEDER 2023). Letošní konference byla výjimečná nejen tím, že byla již 20. v pořadí, ale také byla poprvé doplněna o fyzickou i on-line výstavu představující příklady výsledků 12 projektů rámcových programů s českými účastníky. Shrnula také výsledky českého předsednictví v oblasti výzkumu a inovací. Bylo nám ctí, že konferenci zahájili ministr školství, mládeže a tělovýchovy Vladimír Balaš a ředitel Technologického centra Praha Karel Klusáček. Přítomni byli i špičkoví odborníci z ČR i zahraničí věnující se prestižním grantům Evropské rady pro výzkum (ERC) a akcím Marie Skłodowské Curie (MSCA). Více se můžete dočíst na stránkách Horizont Evropa i stránkách konference CZEDER.

NCP vypracovaly pozici ke střednědobému hodnocení programu Horizont Evropa

Národní kontakty pro Horizont Evropa z Technologického centra Praha reagovaly na „Veřejnou konzultaci o minulosti, současnosti a budoucnosti evropských rámcových programů pro výzkum a inovace 2014-2027“, kterou pořádá Evropská komise. Vypracovali pozici, ve které uvádí postřehy a návrhy na další zlepšení programu Horizont Evropa. Vychází při tom ze svých zkušeností a každodenní práce s českými předkladateli a realizátory projektů, které v ČR nabízejí již více než 25 let.

Představujeme úspěšné zapojení do rámcových programů EU

Ve vysoce konkurenčním prostředí grantů Evropské výzkumné rady uspěl Jan Hrček z Biologického centra AV ČR, který získal prestižní ERC Consolidator grant. Projekt EcoEvoDiv se bude zabývat otázkou, proč ve světě klesá biologická rozmanitost. Jde již o čtvrtý grant HE tohoto typu, který je realizován na území ČR. Gratulujeme a uvádíme více informací na webu Horizont Evropa.

 

Zdroj: Technologické centrum Praha