facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

TC Praha: Výzvy v programech sítě Eureka, setkání v Liblicích a podpora ukrajinských podniků

3. 4. 2023
TC Praha: Výzvy v programech sítě Eureka, setkání v Liblicích a podpora ukrajinských podniků

Technologické centrum Praha ve svém pravidelném přehledu informuje o setkání pracovní skupiny finančních a právních projektových manažerů Horizontu 2020/Horizont Evropa a také o semináři, který informoval o nových výzvách v programech Eureka. Avizuje rovněž vyhlášení dvou výzev určených pro malé a střední podniky z Ukrajiny.

Liblice CZARMA finance 02

Setkání v Liblicích

Zámecký areál v Liblicích byl místem pro diskusi o financování v programu Horizont Evropa

V reprezentativních prostorách zámku Liblice se 21. března uskutečnilo již 31. setkání pracovní skupiny finančních a právních projektových manažerek a manažerů H2020/HE, které organizuje dvakrát ročně TC Praha již od roku 2007. Toto setkání proběhlo v rámci dvoudenního, historicky prvního prezenčního setkání členů pracovní skupiny CZARMA „Finanční a administrativní management projektů“.

CZARMA je nedávno vzniklé profesní sdružení manažerů a administrátorů ve výzkumu a chce sdružovat a propojovat manažery a administrátory ve VaV a být platformou pro sdílení zkušeností, know-how a dobré praxe, a to napříč evropskými, národními i operačními programy. O programu v Liblicích se dočtete na tomto odkazu.

Jarní výzvy v programech sítě Eureka

TC Praha uspořádalo ve spolupráci s MŠMT 13. března seminář, na kterém se posluchači dozvěděli o nových výzvách v programech Eureka, což je největší světová síť národních/regionálních ministerstev a agentur, které financují a podporují mezinárodní výzkum, vývoj a inovace, a působí ve více než 45 zemích. Zástupkyně MŠMT, která administruje projekty Eureka (Eurostars a Inter Eureka), na semináři představila výzvy i celkové finanční částky, které mohou podniky a výzkumné organizace včetně univerzit získat, když s žádostí ve výzvě uspějí. Při hledání mezinárodních týmových partnerů může být nápomocno i TC Praha prostřednictvím sítě Enterprise Europe Network s jeho databází nabídek a poptávek. Zazněl také příspěvek o programu Innowwide, závěr patřil apelu na často opomíjenou ochranu průmyslového vlastnictví (IPR) v mezinárodních projektech.

Podporujeme evropskou výzvu na pomoc integrace ukrajinských malých a středních podniků do jednotného trhu

Evropská komise vyhlásila dvě výzvy k podávání návrhů projektů s cílem pomoci ukrajinským podnikatelům a podnikům těžit z výhod jednotného trhu EU. Výzvy navazují na nedávnou dohodu o připojení Ukrajiny k Programu pro jednotný trh (Single Market Programme), ze kterého jsou financovány. K finanční podpoře ukrajinských malých a středních podniků postižených válkou je určen rozpočet 4,5 mil EUR. Druhá výzva s názvem Erasmus pro mladé podnikatele – Ukrajina má rozpočet 3 mil. EUR. Výzvy mají uzávěrky koncem dubna, resp. koncem května. Více se dočtete v tomto textu.

 

Zdroj: Technologické centrum Praha