facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram
Technologické centrum Praha

Technologické centrum Praha

Technologické centrum Praha vzniklo v roce 1994 jako neziskové zájmové sdružení právnických osob s původním názvem Technologické centrum AV ČR. Je klíčovou národní institucí poskytující informační a konzultační služby k rámcovým programům Evropské unie pro výzkum, vývoj a inovace, je předním národním výzkumným pracovištěm a think-tankem pro oblast řízení a politiky výzkumu, vývoje a inovací, připravuje podklady pro strategické rozhodování ve výzkumu, vývoji a inovacích na národní, regionální i evropské úrovni a podporuje vznik a rozvoj inovačních firem.

Úkolem TC je podporovat zapojení České republiky do Evropského výzkumného prostoru (ERA), provádět orientovaný výzkum pro vědu a inovace, uskutečňovat mezinárodní technologický transfer a přispívat ke zvyšování mezinárodní konkurence-schopnosti českých firem.

Na podzim 2023 Patsnap vydal Globální inovační zprávu, v níž zveřejnil seznam 100 největších globálních inovátorů, kteří vedou světový technologický pokrok, a to nejen z hlediska jejich vlastní rozsáhlé technologické způsobilosti, ale i z hlediska ovlivňování ostatních podniků (a to jak v odvětvích jejich hlavní činnosti, tak v odvětvích ostatních).

9. 2. 2024

Uspokojivé využívání příležitostí pro koordinaci projektů určených ke snižování přetrvávajících rozdílů ve výkonnosti výzkumu a inovací, relativní úspěch při získávání ERC grantů a větší úspěšnost při koordinaci projektů většího rozsahu zaměřené na výzkum a inovace (tzv. RIA a IA projektů) jsou klíčovými faktory, kterými se ČR v programu HE odlišuje od většiny ostatních widening zemí, a naopak se přibližuje k zemím s vyšším výzkumným a inovačním potenciálem.

7. 2. 2024

Evropská komise zveřejnila výsledky hodnocení programu Horizont 2020 (H2020), který – jako předchůdce současného programu Horizont Evropa – běžel v letech 2014–2020 s rozpočtem téměř 80 mld. eur. Za toto období podpořil více než 35 000 projektů předložených zájemci ze 177 zemí a jeho výsledky daly vzniknout téměř 4 000 patentů a ochranných známek.

5. 2. 2024

Jako každým koncem měsíce Technologické centrum Praha opět zveřejňuje přehled událostí za uplynulou dobu. Chcete získat přehled o ERC grantech v Česku nebo informace z časopisů ECHO či ERGO? Také další novinky z TC Praha se dočtete níže.

30. 1. 2024

Přečtěte si letošní třetí číslo časopisu Ergo, které se věnuje tématu podpory excelentního výzkumu.

28. 1. 2024

Julia Mildorfova Leventon je vedoucí oddělení společenského rozměru globální změny v CzechGlobe (Ústav výzkumu globální změny Akademie věd ČR). Je interdisciplinární vědkyní pracující napříč společenskými a fyzikálními vědami v oblasti životního prostředí a rozvoje. Koordinuje projekt PLUS Change, který byl zahájen v červnu 2023.

26. 1. 2024

Vyšlo nové speciální číslo časopisu ECHO z dílny TC Praha. Tamější analytici Daniel Frank a Vladimír Vojtěch stojí za obsahem prvního čísla časopisu v roce 2024, které volně navazuje na zprávy o účasti ČR v RP každoročně vydávané TC Praha.

25. 1. 2024

Národní informační centrum pro Evropský výzkum (NICER) Technologického centra Praha připravilo nové číslo měsíčního přehledu novinek z oblasti rámcových programů EU – H2020 a Horizont Evropa. Podívejte se na plán akcí připravovaných Technologickým centrem Praha na první pololetí letošního roku, nebo si nechejte posoudit Váš projekt experty z Evropské komise díky službě pre-screening.

19. 1. 2024

EARTO zveřejnila doporučení týkající se hodnocení a předsmluvních jednání o paušálních částkách lump sum v projektech Horizont Evropa. Stanovisko se týká především problematiky výše osobních nákladů a krácení rozpočtů na základě statistik Horizon Dashboard určených pro hodnotitele.

14. 1. 2024

V článku Technologického centra Praha, který vyšel v magazínu ECHO 4-5/2023, sledují, jak se během uplynulých čtyř desetiletí změnil charakter českých vědeckých publikací (tj. publikací, na nichž se podíleli čeští autoři), konkrétně jak se měnily jejich počet, citovanost, oborové zaměření, a k jakým změnám došlo z hlediska intenzity mezinárodní či průmyslové spolupráce při vzniku těchto publikací.

8. 1. 2024