facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram
Technologické centrum Praha

Technologické centrum Praha

Technologické centrum Praha vzniklo v roce 1994 jako neziskové zájmové sdružení právnických osob s původním názvem Technologické centrum AV ČR. Je klíčovou národní institucí poskytující informační a konzultační služby k rámcovým programům Evropské unie pro výzkum, vývoj a inovace, je předním národním výzkumným pracovištěm a think-tankem pro oblast řízení a politiky výzkumu, vývoje a inovací, připravuje podklady pro strategické rozhodování ve výzkumu, vývoji a inovacích na národní, regionální i evropské úrovni a podporuje vznik a rozvoj inovačních firem.

Úkolem TC je podporovat zapojení České republiky do Evropského výzkumného prostoru (ERA), provádět orientovaný výzkum pro vědu a inovace, uskutečňovat mezinárodní technologický transfer a přispívat ke zvyšování mezinárodní konkurence-schopnosti českých firem.

Dne 15. listopadu 2023 proběhl v prostorách Univerzity Karlovy Národní informační den ke grantům ERC, největší každoroční událost věnovaná příležitostem, které Evropská rada pro výzkum skýtá. Akci pořádalo Technologické centrum Praha ve spolupráci s Univerzitou Karlovou a Expertní skupinou na podporu žadatelů ve výzvách ERC.

23. 11. 2023

Národní informační centrum pro Evropský výzkum (NICER) Technologického centra Praha připravilo nové číslo měsíčního přehledu novinek z oblasti rámcových programů EU – H2020 a Horizont Evropa. Nechte se pozvat na 21. ročník konference CZEDER nebo na Národní bioekonomický kongres, nebo si přečtěte o zapojení českých subjektů do programu Horizont Evropa.

20. 11. 2023

Výzkumné infrastruktury jsou spolu se vzdělanými výzkumnými pracovníky a dobře řízenými výzkumnými subjekty páteří systému výzkumu, vývoje a inovací v Evropě. Rámcové programy EU (dále jen RP) podporují zpřístupnění výzkumných informací na úrovni EU nadnárodním uživatelům, což umožňuje všem výzkumným pracovníkům v Evropě i mimo ni získat přístup k nejlepším výzkumným informacím, které potřebují pro svůj výzkum.

18. 11. 2023

Čtvrté vydání časopisu ECHO v letošním roce se z velké části věnuje dopadům programu Horizont 2020 ve formě inovací a klíčových využitelných výsledků, které vzešly z řešení jeho projektů. Najdete v něm statistické výstupy dat Platformy inovační radar, přečíst si můžete o dosavadních výsledcích programu Horizont 2020, či shrnutí poznatků Julie Mildorfové z vedení projektu Plus Change.

13. 11. 2023

Program Euratom pro výzkum a školicí aktivity (2021-2025), který se týká jaderného výzkumu a inovací, je komplementárním programem k programu Horizont Evropa. Jak v aktuální výzvě HORIZON-EURATOM-2021-NRT-01 dopadli čeští účastníci?

8. 11. 2023

Technologické centrum Praha ve svém pravidelném přehledu informuje o svých aktivitách. Shlédněte video o tom, jak funguje financování formou lump sum, přečtěte si o tom, jak se čerpají cestovní granty a kontrolují návrhy projektů zajišťované TC Praha a přijměte pozvání na podzimní akce.

3. 11. 2023

Národní informační centrum pro Evropský výzkum (NICER) Technologického centra Praha připravilo nové číslo měsíčního přehledu novinek z oblasti rámcových programů EU – H2020 a Horizont Evropa. Přečtěte si o ERC grantech udělených společenským a humanitním vědám v České republice, konferenci SOILCON a dalších tématech.

23. 10. 2023

Evropská komise rozhodla na základě současné situace v Izraeli o posunutí blížících se uzávěrek výzev ERC a EIC.

20. 10. 2023

Resortní (neakademické) veřejné výzkumné instituce, jejichž zřizovatelem je jiný subjekt než AV ČR, jsou bezpochyby řadu let základní součástí systému vědy a výzkumu v ČR. Zaměřují se na menšinové oblasti výzkumu a vývoje, které nejsou řešeny na AV ČR a na veřejných vysokých školách.

19. 10. 2023

Účetní dvůr každoročně provádí audit příjmů a výdajů rozpočtu EU. Na základě odhadů založených na výběrových auditech stanoví Účetní dvůr tzv. chybovost. To je případ, kdy rozpočet EU nebyl řádně využit v důsledku nesprávného výpočtu nebo nesrovnalosti, například účtování nezpůsobilých nákladů.

12. 10. 2023