facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

CXI TUL slaví deset let ve „své budově“

11. 10. 2022
CXI TUL slaví deset let ve „své budově“

Ústav pro nanomateriály, pokročilé technologie a inovace Technické univerzity v Liberci poskytuje výzkumné a vývojové služby v oblasti nanomateriálů, strojírenství a softwarových řešení. V těchto dnech oslavil 10 let působení v budově v Bendlově ulici v Liberci.

Začínající výzkumné centrum mělo v roce 2010 dva výzkumné programy, 10 odděleníněkolik zaměstnanců. V roce 2012 se centrum stalo oficiálně ústavem se sídlem v nově postavené budově L v Bendlově ulici 7 v Liberci. Dnes Ústav pro nanomateriály, pokročilé technologie a inovace TUL (CXI) slaví 10 let a roste i navzdory krizi. Více než čtvrtmiliardový obrat „táhnou“ smluvní výzkum i projektová činnost.

„Začínali jsme v malém, jako podpořený projekt, ale nyní jsme stabilní výzkumné centrum, jedno z nejúspěšnějších v ČR s více než 200 partnery z firem a výzkumných organizací z Česka, z Evropy i Asie,“ říká Miroslav Černík, ředitel CXI TUL.

CXI je největší centrum vědy a výzkumu v Libereckém kraji. Je součástí univerzity a nabízí spolupráci zavedeným společnostem i začínajícím firmám. Ročně se podílí na zhruba 100 výzkumných projektech (národních i mezinárodních) a desítkách zakázek s průmyslovými partnery. Profesionální spolupráce s našimi odděleními pomáhá firmám k novým příležitostem, jak rozvíjet své produkty a služby. A také k projektové podpoře na vývojové a inovační aktivity, jako jsou například inovační vouchery nebo jiné grantové subvence, se kterými má CXI velké zkušenosti a toto know-how poskytuje.

Příjmy CXI tvoří ze 40 % vlastní zdroje, které generuje ze společných projektů v objemu cca 100 milionů korun ročně. Dalším zdrojem je smluvní výzkum a doplňková činnost, jejíž objem činí zhruba 20 % rozpočtu, tj. 50 milionů Kč za rok.

„Ekonomická situace CXI je stabilní, v porovnání s nastavenými plány se nám opakovaně dařilo a daří dosahovat dvoj- až trojnásobného obratu. V tomto objemu očekáváme obrat i další rok,“ říká Miroslav Černík.

Cílem je získat větší podíl v zahraničních projektech

Aktivity CXI TUL se ubírají dvěma směry: základním a aplikovaným výzkumem. Mezi aktuálně řešené projekty patří LIFEPOPWAT, jehož řešitelem je právě Miroslav Černík. V Hájku u Karlových Varů je v rámci tohoto projektu stavěn mokřad ve spolupráci se státním podnikem DIAMO, firmami PWT a Dekonta. Do projektu jsou ale zapojeni také partneři z Dánska, Francie a Polska.

Dalším projektem je Modulární platforma pro autonomní podvozky specializovaných elektrovozidel pro dopravu nákladu a zařízení (ANTeTUL) Michala Petrů, který spolu s multioborovým týmem z celé univerzity vyvíjí modulární elektrické autonomní vozítko, které zajišťuje efektivní, bezpečný a robustní pohyb pro dopravu nákladu a zařízení ve skladových halách, na staveništích nebo nezpevněných plochách. Dále v CXI TUL pracují na Hybridních materiálech pro hierarchické struktury (HyHi). Tento projekt se orientuje na interdisciplinární výzkum materiálů, konkrétně se jedná o flexibilní hierarchické struktury, kompozitní materiály a struktury, funkcionalizované nanomateriály.

V programu Horizon Europe je v současnosti ve schvalovacím procesu projektová žádost projektu IDm², který je zaměřený na vytvoření nových typů ekologických hybridních materiálů, jejichž vlastnosti jsou závislé nebo řízené jejich strukturou. Více informací k projektu naleznete zde.

„Pro další dekádu bude zásadní udržet si stabilní tempo, ale zároveň mít pořád chuť do práce, hledat nová řešení a zlepšovat se. Aktivně spolupracujeme s mnoha projektovými partnery a firmami, kterým svým výzkumem pomáháme inovovat služby a produkty a tím se obohacujeme navzájem. Velmi důležitá je pro nás větší orientace do Evropy, na mezinárodní projekty, které nám můžou otevřít nové dveře a možnosti,“ uvádí Lukáš Dvořák, vedoucí výzkumného směru Nanomateriály.

HR Award obhájena

Prestižní ocenění HR Excellence in Research Award (HR Award) udělované Evropskou komisí se podařilo libereckému CXI TUL dva roky po jeho udělení obhájit. Ocenění sleduje desítky kritérií od rovných pracovních podmínek pro ženy a muže, transparentních výběrových řízení až po možnosti sladit práci s rodinným životem.


Zdroj: Ústav pro nanomateriály, pokročilé technologie a inovace Technické univerzity v Liberci