facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

HR Award: Liberecký CXI TUL obhájil ocenění za péči o své zaměstnance

17. 6. 2022
HR Award: Liberecký CXI TUL obhájil ocenění za péči o své zaměstnance

Prestižní ocenění HR Excellence in Research Award udělované Evropskou komisí se podařilo libereckému Ústavu pro nanomateriály, pokročilé technologie a inovace Technické univerzitě v Liberci dva roky po prvním udělení obhájit. Ocenění sleduje desítky kritérií od rovných pracovních podmínek pro ženy a muže, transparentních výběrových řízení až po možnosti sladit práci s rodinným životem.

Zuzana Hrubošová CXI TUL

Foto: Zuzana Hrubošová, vědkyně z CXI TUL, autor: Filip Beránek

Evropská komise ocenila hloubku a komplexnost přístupu k péči o zaměstnance ve vědeckém prostředí na Ústavu pro nanomateriály, pokročilé technologie a inovace (CXI). Vyzvedla především aktivitu, která souvisí s řízením zaměstnanců, včetně pravidelných průzkumů týkajících se jejich spokojenosti, a s celkovou informovaností o řízení a vedení lidí.

Univerzitní ústav získal HR Award na další tři roky. Poté bude prestižní známku excelence v oblasti lidských zdrojů ve výzkumu znovu obhajovat. „Ocenění HR Award se dá přirovnat ke slavným Michelinským hvězdám pro restaurace. Hvězda se neuděluje napořád, ale na jejím udržení musíte stále tvrdě pracovat. Na CXI je teď před námi další tříleté období implementace stanovených cílů. Za tři roky budou zástupci Evropské komise zjišťovat dopady ocenění přímo na naše zaměstnance,“ uvedla Alena Kábová, vedoucí Oddělení pro rozvoj lidských zdrojů CXI TUL. Do týmu, který se na udržení prestižního ocenění podílel, patří dále Adéla Zemanová, Jaroslava Militká, Jitka Havlíková, Zuzana Musilová a Miroslav Malý.

CXI se při implementaci řídí akčním plánem. Plán aktivit má CXI hned v několika oblastech - rozvoj a hodnocení zaměstnanců, vzdělávací aktivity, transparentnost při získávání nových pracovníků, mentoring a zvyšování atraktivity pracovního prostředí CXI. „Díky HR Award a jeho implementaci propojujeme celou univerzitu i prostřednictvím tak zvaného Gender Equality Plan, neboli Plánu genderové rovnosti,“ nastínila Alena Kábová.

Alena Kábová

Alena Kábová, vedoucí Oddělení pro rozvoj lidských zdrojů CXI TUL, foto: Filip Beránek

Na ocenění slyší i zahraniční vědci

Ocenění bývá vodítkem i pro zahraniční vědce, kteří chtějí s institucí spojit svoji pracovní aktivitu. Na konci loňského roku měl univerzitní ústav 120 vědecko-výzkumných pracovníků, z toho 28 zahraničních. „Začínali jsme s dvaceti zahraničními pracovníky, počet vědců ze zahraničí na CXI tedy roste. I proto se snažíme o důslednou dvojjazyčnost, aby se u nás necítili znevýhodněni. Popravdě ještě nevíme, jak velkou roli pro zahraniční pracovníky hraje při jejich rozhodování fakt, že CXI má HR Award. Domníváme se ale, že to pro zahraniční vědce vodítko je. Ocenění vypovídá o tom, že se řídíme závazkem Evropské charty výzkumných pracovníků a Kodexem chování pro výzkumné pracovníky a jsme tedy důvěryhodnou vědeckou institucí. V mezinárodní vědecké komunitě má ocenění svoji váhu,“ uvedla Alena Kábová.

První ocenění HR Award bylo v České republice uděleno v listopadu 2018. Jako vůbec první česká instituce toto ocenění získala Mendelova univerzita v Brně. „Výhodou pro univerzitu, která HR Award má, je fakt, že při získání některých prestižních grantů budeme mít náskok, protože ocenění je v některých grantových řízeních základní podmínkou," komentovala událost Danuše Nerudová, tehdejší rektorka Mendelovy univerzity.

Ještě v prosinci 2018 jej získala také Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity, v lednu 2019 pak i výzkumné centrum CEITEC MU. „Mít HR Award je také otázkou prestiže. Instituce dává najevo, že lidé jsou velmi důležití, že bez nich jsou moderní budovy a špičkové přístroje k ničemu,“ řekla v rozhovoru Eliška Handlířová, koordinátorka celého procesu na CEITEC MU.

Ústav pro nanomateriály, pokročilé technologie a inovace Technické univerzity v Liberci se na seznam připojil v březnu 2020. Dnes je na seznamu HR Award přes 60 českých institucí. Jenom během letošního roku toto ocenění získaly Ústav pro českou literaturu AV ČR, Ústav biologie obratlovců AV ČR a Farmaceutická fakulta Masarykovy univerzity.

Na západ od českých hranic má ocenění velkou váhu při získávání státních projektů a financí. Například ve Španělsku instituce, které nedisponují touto známku kvality, nedosáhnou na státní granty a dotace.

Na průběžně aktualizovaný seznam organizací, které disponují oceněním HR Award, se můžete podívat zde.

 

Redakčně upraveno.

Zdroj: CXI TUL