facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Další HR Award pro Česko. Tentokrát do Liberce

24. 3. 2020
Další HR Award pro Česko. Tentokrát do Liberce

Ústav pro nanomateriály, pokročilé technologie a inovace Technické univerzity v Liberci obdržel začátkem tohoto roku ocenění HR Award. Připojil se tak k dalším českým institucím, které evropské ocenění již získaly.

Ocenění HR Award uděluje Evropská komise výzkumným institucím, které implementují personální strategii vycházející z principů Evropské charty výzkumných pracovníkůKodexu chování pro přijímání výzkumných pracovníků. Jde o doporučení Evropské komise, které zavazuje výzkumné instituce vytvářet přátelské pracovní podmínky, profesní rozvoj a transparentní postupy přijímání vědců.

V Česku zatím Evropská komise ocenila 21 institucí, z toho 15 vysokých škol nebo jejich součástí, 5 ústavů Akademie věd ČR a jednu veřejnou výzkumnou instituci. Nejnovějším oceněným je Ústav pro nanomateriály, pokročilé technologie a inovace Technické univerzity v Liberci (TUL CxI).

CxI1Jak říká Zdeněk Kůs, ředitel pro výzkum TUL CxI a bývalý rektor liberecké univerzity, ústav si od ocenění slibuje především širší zapojení zahraničních výzkumných pracovníků do svých týmů, zvýšený počet mezinárodních projektů a publikací a zvýšení mezinárodního renomé. „Vysoký standard péče o zaměstnance, který ústav zavedl, povede bezpochyby také k větší spolupráci jednotlivých týmů. Synergii a spolupráci náš vědecky velmi úspěšný ústav dostal do vínku již od svého vzniku a jsou jeho velkou komparativní výhodou,“ uvedl.

TUL CxI se k Evropské chartě pro výzkumné pracovníky a Kodexu chování pro přijímání výzkumných pracovníků přihlásil 5. prosince 2017, pro získání certifikátu provedl řadu interních kroků, mimo jiné průzkum spokojenosti všech zaměstnanců a tři diskuse na téma Věda a výzkumné prostředí. Dotazník i diskuse poskytly vedení ústavu cenný základ pro vypracování akčního plánu, zapojení širokého pléna zaměstnanců bylo navíc velmi kladně hodnoceno i ze strany Evropské komise.

Ředitel ústavu, Petr Tůma, k získání ocenění uvedl, že cesta to nebyla krátká, jednoduchá, ani úplně přímočará, ale asi i proto je soubor dokumentů dobrým návodem, jak v oblasti řízení lidských zdrojů dále pokračovat. Počátkem roku 2020 byla na ústavu navíc také zřízena pozice ombudsmana. Jde o kvalifikovaného odborníka mimo kolektiv vlastních zaměstnanců ústavu schopného nezávisle posuzovat případné podněty ze strany pracovníků.

O TUL CxI

Ústav pro nanomateriály, pokročilé technologie a inovace je výzkumné centrum Technické univerzity v Liberci. Jeho cílem je přispět k rozvoji regionu, tradičně orientovaného na technická odvětví průmyslu. Ústav propojuje laboratoře technických oborů z TUL a jejich spolupráci s významnými subjekty aplikační sféry. Výzkumné programy jsou zaměřené na oblast materiálového výzkumu a konkurenceschopného strojírenství s důrazem na využitelnost výsledků výzkumu a vývoje v praxi.

CxI2

O HR Award

Ocenění přináší na mezinárodním poli prestiž a zvyšuje šance výzkumných institucí na přilákání špičkových zahraničních vědců. Personální řízení výzkumných organizací proto podporuje také Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy v rámci výzvy Rozvoj kapacit pro výzkum a vývoj Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV).

Více si můžete přečíst i v rozhovoru s Eliškou Handlířovou, která koordinovala proces podávání žádosti na vysokoškolském ústavu CEITEC na Masarykově univerzitě.

Ocenění v Česku

Vůbec první českou organizací, která získala titul HR Award, byla v listopadu 2018 Mendelova univerzita v Brně. Ještě v témže roce přibyly Fakulta elektrotechnická a výzkumné centrum Nové technologie Západočeské univerzity v Plzni a také Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity.

Nejvíce českých institucí pak rozšířilo seznam v minulém roce. Hned na počátku to byly institut CEITEC Masarykovy univerzity a Ústav fyzikálních chemie J. Heyrovského AV ČR, v únoru potom Univerzita Karlova, Biologické centrum AV ČR a Fakulta aplikované informatiky UTB ve Zlíně. V březnové vlně se přidaly také zlínské Centrum polymerních systémů UTB, Fyziologický ústav AV ČR a Fakulta strojní ZČU v Plzni. Následovaly Fyzikální ústav AV ČR a Ostravská univerzita nebo Národní ústav duševního zdraví a Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem. V průběhu léta pak Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích a Fakulta aplikovaných věd ZČU. Na podzim pak seznam doplnily ještě České vysoké učení technické v Praze a Ústav výzkumu globální změny AV ČR.

Přehled je dostupný na webu Evropské komise zde.

 

Autor: Vědavýzkum.cz (JS)

Zdroj: TUL, EK