facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Vyhlášena výzva na rozvoj kapacit pro výzkum a vývoj

4. 3. 2019
Vyhlášena výzva na rozvoj kapacit pro výzkum a vývoj

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlásilo dne 25. 2. 2019 výzvu č. 02_18_054 Rozvoj kapacit pro výzkum a vývoj II. Jejím hlavním smyslem je zlepšit podmínky pro výuku spojenou s výzkumem a podpořit rozvoj lidských zdrojů v této oblasti.

Cílem této výzvy je rozvoj kapacit, znalostí a dovedností manažerských, výzkumných a dalších pracovníků výzkumných organizací za účelem zvýšení jejich odborné kapacity pro manažerské řízení výzkumných organizací i strategické řízení výzkumu a vývoje. Dále jde o podporu vytváření mezinárodně konkurenceschopného prostředí excelentního výzkumu a vývoje prostřednictvím nastavení strategického řízení výzkumné organizace v souladu s podmínkami Evropské charty pro výzkumné pracovníky a Kodexu chování pro přijímání výzkumných pracovníků.

Oprávněným žadatelem jsou libovolné výzkumné instituce a příspěvkové organizace státu.

Celková alokace výzvy činí 1 100 milionů Kč. Minimální výše celkových způsobilých výdajů činí 5 milionů a maximální 70 milionů Kč. Podrobné informace naleznete v textu výzvy. Související dokumenty naleznete zde.

Zájemci mohou předkládat návrhy projektů do 10. 6. 2019

 

Zdroj: MŠMT