Nezávislé informace o vědě a výzkumu
Ze zahraničí

Ze zahraničí

zajímavosti ze zahraničí, příklady dobré praxe

Z analýz grantů udělených Evropskou výzkumnou radou (ERC), které připravil časopis Times Higher Education, vyplývá, že Švýcarsko a Velká Británie jsou nejúspěšnějšími zeměmi v získávání výzkumníků, kteří obdrželi ERC grant. Naopak nejméně úspěšná je Itálie.

15. 12. 2017
  • Vědavýzkum.cz

Společnost Altmetric vydala statistiku nejdiskutovanějších vědeckých článků v roce 2017. První místo zaujala studie, která vyvrací mýtus o pozitivním vlivu nízkotučné diety na úbytek tělesné váhy. Na druhém místě se umístil článek o duševním zdraví doktorandů.

14. 12. 2017
  • Vědavýzkum.cz

Nová studie autorů z předních světových univerzit ukazuje, že mezi znevýhodněnými skupinami obyvatel v USA je vysoká míra nevyužitého inovačního potenciálu. Jako klíčový nástroj inovačních politik státu proto doporučuje klást důraz na mentoringové programy, stáže či stipendia. Ty by mohly podíl inovací zvětšit až čtyřikrát.

11. 12. 2017
  • Vědavýzkum.cz

Britská The Royal Society vyhlásila výsledky své každoroční soutěže o nejlepší vědecké fotografie. Do soutěže se mohli hlásit vědci z celého světa. Letošní cenu The Royal Society Publishing Photography Competition vyhrál snímek antarktických ledových kostek.

10. 12. 2017
  • Vědavýzkum.cz

V rámci maďarského předsednictvím Visegrádské skupiny (V4) se v Budapešti 4. a 5. 12. 2017 konala konference zaměřená na spolupráci vysokých škol a aplikační sféry CUBCCE 2017: Benefits and Opportunities of Regional Cooperation.

6. 12. 2017
  • Vědavýzkum.cz

Technologické centrum AV ČR letos opět organizovalo českou účast na EU-China Business & Technology Cooperation Fair, který se konal 25.-27. 10. 2017 v západočínském Chengdu. U příležitosti konání veletrhu proběhlo zahájení dvou významných aktivit, které budou přispívat k posílení spolupráce mezi EU a Čínou v oblasti vědy, výzkumu a inovací.

3. 12. 2017
  • Enterprise Europe Network

Podle serveru The Register je několik domén portálu Sci-Hub, na nichž je dostupných několik milionů vědeckých článků, mimo provoz. Poskytovatelé internetového připojení a další internetové společnosti tak uposlechly nedávný rozsudek amerického soudu.

25. 11. 2017
  • Vědavýzkum.cz

Žebříček QS BRICS University Rankings 2018 hodnotí nejlepší vysoké školy ze zemí skupiny BRICS. Mezi deseti nejlepšími se umístilo sedm vysokých škol z Číny, jedna z Ruska a dvě z Indie.

24. 11. 2017
  • Vědavýzkum.cz

Partneři webu a spolupracující instituce