facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Nová zpráva hodnotí první rok programu Horizon Europe

19. 2. 2022
Nová zpráva hodnotí první rok programu Horizon Europe

Evropa má za sebou první rok nového rámcového programu Horizon Europe. Podle průzkumu vyvolává mezi vědeckou komunitou smíšené reakce. Výzkumníci si cení prostředků, kritizují ale administrativní stránku projektů a obávají se dostupnosti výzev například i pro vědce z východní Evropy.

Horizon první rok

Sedmiletý rámcový program na podporu výzkumu, vývoje a inovací, Horizon Europe, má za sebou první rok svého fungování. Server ScienceBusiness proto připravil průzkum, který si vzal za úkol zhodnotit zkušenosti vědecké komunity s novým rámcovým programem.

Samotný program má rekordní rozpočet přesahující 95,5 miliardy eur a skládá se ze třech hlavních pilířů. První pilíř primárně financuje vědecký výzkum, druhý pilíř se zaměřuje na podporu spolupráce a třetí míří specificky na inovace. Zástupci Evropské unie přitom při jeho vzniku prohlašovali, že má být otevřenější než jeho předchůdci a že by měl přinášet efektní výstupy a přispět ke zřetelným společenským a technickým dopadům.

Mezi novinky v Horizon Europe tak patří například nový grantový program Evropské inovační rady (EIC), od něhož si Evropská komise slibuje udělat z Evropy atraktivní lokalitu pro velké technologické investory. K dalším novinkám patří dále systém vědeckých misí, které mají řešit vybrané klíčové problémy budoucnosti. Velkou pozornost má Horizon Europe zaměřit i na výzkumníky z východní Evropy, kteří mají obecně v evropských programech menší úspěch než jejich kolegové ze západu. Kromě toho má ale Horizon Europe být jednodušší, účinnější a měl by fungovat ve větším souladu s jinými programy, fondy a aktivitami EU. Průzkum si vzal za cíl prověřit, jak se právě tyto sliby zatím daří plnit.

Posila evropského výzkumu

Prvotní dojmy vědecké komunity jsou podle průzkumu smíšené. Z 260 lidí, kteří odpověděli na dotazy průzkumu, se jich 88 % ztotožňuje s cíli evropského programu. Dále se 71 % dotázaných domnívá, že nový program obecně posílí evropský výzkum. Ovšem zatím pouze necelá polovina, konkrétně 45 %, je přesvědčena, že program Horizon Europe je zlepšením oproti předcházejícímu programu Horizon 2020.

Podobně smíšené reakce vyvolává otázka mezinárodní spolupráce – 41 % lidí se domnívá, že mezinárodní spolupráce v oblasti výzkumu a vývoje je díky novému programy jednodušší. S tím ale nesouhlasí skoro 31 % dotázaných. Účastníci výzkumu také oceňují některé nové aspekty programu – chválu si vysloužila zejména nová povinnost výzkumných organizací mít připravené plány genderové rovnosti.

Výrazně větší kritiku sklidila oblast administrativy. Z reakcí účastníků průzkumu se zdá, že největší potíže dělá interpretace zadání nových výzev. Není vždy jasné, co se skrývá pod oním „evropským jazykem“ a na jaké cíle výzvy skutečně směřují. Lidé mají také potíže s tím, které konkrétní dokumenty či formuláře je pro účast v soutěžích třeba dodat. Vědci kritizují i dlouhé byrokratické pasáže, které ubírají místo vědeckým návrhům projektů. Jde například o požadované části zaměřené na otevřenou vědu, data management a klimatické dopady. Pokud by těchto pasáží ubylo, zdá se, že vědci jsou jinak s limitem 45 stran na návrh projektu poměrně spokojeni.

Vypadá to ale, že vědecká komunita je na byrokratickou náročnost evropských programů už poměrně zvyklá. Podle výsledků sice administrativní stránku 41 % vědců považuje za náročnou, ale pokud ji měli srovnat s náročností předchozí programu Horizon 2020, přes 46 % dotázaných tvrdí, že jsou srovnatelné. Dalších 35 % se domnívá, že administrativní stránka projektů je v novém programu náročnější, a podle 11 % procent je naopak jednodušší. Jen 4 % dotázaných se domnívá, že administrativa v programu Horizon Europe je jednoduchá.

Základní doporučení ke zlepšení

Dalším tématem je otevřenost celého programu. Během uplynulého roku se vyostřil konflikt mezi EU a Švýcarskem, kvůli tomu se vědci, kteří pracují na ERC grantech ve Švýcarsku, pravděpodobně budou muset přesunout do některé z členských zemí EU. Podobně nejistá je také budoucnost ERC grantistů ve Velké Británii.

Další problém jsou i nerovnosti mezi samotnými členskými zeměmi EU, zejména v přístupu zemí z východní Evropy k jednotlivým výzvám a programům. To totiž patřilo mezi palčivé problémy předchozího sedmiletého programu. Z něj do zemí takzvané „EU-13“, mezi které patří i Česká republika, putovalo jenom 5,1 % finančních prostředků vyčleněných na výzkumné granty. I proto je v programu Horizon Europe vyčleněno 3,3 miliardy eur na získávání vědeckých partnerů ze střední a východní Evropy. Obtížný start nového programu ale zatím zpomalil i tyto snahy o změnu.

Pochybnosti se objevily i ve výsledcích průzkumu. O tom, že by Horizon Europe dostatečně pomohl zemím EU-13, pochybuje na 38 % dotázaných. Účastníci výzkumu proto doporučovali výrazně lepší pokyny k psaní projektů, což pomohlo i zájemcům, kteří nejsou v evropských výzvách typicky tak úspěšní, a je v těchto zemích díky tomu obecně méně zkušeností s tímto typem projektů.

Z výzkumu vyplynulo několik významných doporučení. První z nich se zaměřuje právě na lepší vysvětlení směřování jednotlivých výzev, lepších pokynů pro účastníky a jasnou definici toho, pro koho je daná výzva skutečně určena. Další doporučení z průzkumu směřuje k zúžení některých výzkumných cílů ve výzvách. Podle sebraných názorů jsou totiž často příliš široké a přehnaně ambiciózní. Není je tak možné realisticky splnit.

Další výzva směřuje k větší transparentnosti jednotlivých soutěží. Účastníci výzkumu tak například navrhli, aby Evropská komise včas publikovala pracovní programy a harmonogramy jednotlivých výzev místo toho, aby nechala mezi lidmi kolovat uniklé, neoficiální informace. To by podle účastníků výzkumu pomohlo k rovnějšímu, informovanější a transparentnějšímu přístupu k jednotlivým výzvám.

Závěry průzkumů také doporučují, aby se Evropská unie, respektive konkrétní zadavatelé, chovali k zájemcům o účast v grantových výzvách a soutěží ohleduplněji – a to zejména v oblasti lhůt nebo technických aspektů. Účastníci výzkumu například varovali před tím, aby soutěže byly vyhlašovány na konci června s uzavírkou už v září. Za takových podmínek je totiž pro vědce velmi obtížné navázat potřebná partnerství a připravit přihlášku a vědecký projekt během letních měsíců.

Účastníci výzkumu doporučili, aby hodnotitelé projektů byli alespoň v prvních letech shovívavější k nedostatkům právě v oblasti managementu dat a otevřené vědy. S těmito administrativními aspekty zatím řada vědců a administrativních pracovníků nemá bohaté zkušenosti, a lze tak očekávat určitou míru chyb. S tím souvisí i doporučení, aby hodnotitelé projektů byli ve svých závěrech podrobnější, aby se i neúspěšní žadatelé mohli poučit do dalších soutěžních kol.

Celou zprávu z průzkumu může najít zde.

 

Autor: Vědavýzkum.cz (JT)

Zdroj: Science Business