facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Top 10 vědeckých objevů za květen: Radí ChatGPT pacientům lépe než lékaři?

30. 5. 2023
Top 10 vědeckých objevů za květen: Radí ChatGPT pacientům lépe než lékaři?

Odpovídá pacientům ChatGPT lépe než lékaři? Vede konopí k depresím? Koreluje rasový původ se štěstím v rodičovství? Eduard Petiška přináší již tradiční přehled Top 10 nejsdílenějších vědeckých článků na sociálních sítích –⁠ tentokrát za měsíc květen.

stock doctor1. GPT překonává lékaře

Studie zjistila, že ChatGPT překonává lékaře v poskytování vysoce kvalitních, empatických odpovědí na písemné otázky pacientů v diskuzním vláknu r/AskDocs. Panel hodnotitelů, kteří se rekrutovali z licencovaných zdravotnických odborníků, preferoval odpovědi ChatGPT v 79 % případů a hodnotil je lépe z hlediska kvality a empatie, než odpovědi lékařů.

Více ke studii čtěte zde.

2. Konopí vede k depresi

Studie zjistila, že u dospívajících, kteří rekreačně užívají konopí, je dvakrát až čtyřikrát vyšší pravděpodobnost vzniku psychiatrických poruch, jako je deprese a sebevražda, než u dospívajících, kteří konopí vůbec neužívají.

Více informací naleznete zde.

3. Afroameričtí otcové jsou šťastnější

Studie ukázala, že afroameričtí otcové jsou šťastnější než Afroameričani bez dětí. Afroameričanky a muži bělošského původu uvádějí stejné množství štěstí, ať už mají děti nebo ne. Bělošské matky jsou ale ve srovnání méně šťastné než bělošské bezdětné ženy.

Více o studii zde.

4. Digitálním mostem proti ochrnutí

Muž ochrnutý od roku 2011 od kyčlí dolů může nyní znovu chodit díky implantátům, které poskytly „digitální most“ mezi mozkem muže a jeho míchou. Podle studie zveřejněné v Nature tento digitální most obešel poraněné části míchy.

Článek z časopisu Nature naleznete zde.

5. Znečištěním ovzduší k úmrtí

Znečištění ovzduší z těžby ropy a zemního plynu je odpovědné za roční škody na zdraví v USA ve výši 77 miliard dolarů a přispívá k tisícům předčasných úmrtí a případům dětského astmatu po celé zemi.

Více naleznete zde.

6. Ženy mají ve vesmíru výhody

Uspořádat první misi na Mars výhradně ženského pohlaví dává praktický smysl. Nová studie ukazuje, že průměrná astronautka potřebuje o 26 % méně kalorií, o 29 % méně kyslíku a o 18 % méně vody, než průměrný muž. 1080denní vesmírná mise se čtyřmi ženami by tedy potřebovala o 1695 kilogramů jídla méně.

Více zde.

7. Falešné zprávy jsou sdíleny hlavně náhodně

Nová studie ukazuje, že falešné zprávy („fake news”) jsou sdíleny spíše náhodou, než že by šlo o záměrný cíl. Náhodné sdílení falešných zpráv je také typické spíše pro lidi z politické pravice.

Celou studii nalezne zde.

8. Ghosting vede k depresím

Ghosting (tedy náhlé ukončení komunikace bez udání důvodu) přátel postupem času zvyšuje depresivní sklony, zjistila studie.

Více čtěte zde.

9. Žít déle může být problém

Žít déle může také znamenat trávit více času umíráním. Nový výzkum zjistil, že většina úmrtí neodpovídá tomu, co často nazýváme „dobrou“ smrtí – kdy má člověk stále kontrolu nad svým vlastním tělem a myslí a vyžaduje malou zdravotní nebo hospicovou péči.

Více informací zde.

10. Potravinové lístky možná od práce neodrazují

V USA se republikáni snaží zavést pracovní požadavky pro příjemce potravinových lístků (SNAP) a argumentují tím, že potravinové lístky odrazují od práce. Empirická analýza však ukazuje, že takové požadavky masivně snižují účast v programu potravinových lístků, aniž by to mělo významný dopad na zaměstnanost.

Více zde.

 

Články jsou sumarizovány do čtivé podoby, jejich závěry, stejně jako použité metody, mohou být problematizovány a zjednodušená deskripce ve formě popularizačního sdělení nepřesná, zájemce pro bližší informace proto odkazujeme na obšírnější články, popř. studie. Nemusí se také jednat o top vědecké objevy ve smyslu přelomových poznatků v různých oborech, ty často nevzbuzují takovou pozornost na sítích, ale pro aplikační či teoretickou rovinu mohou být důležitější.

Analýza je vyhotovena na základě altmetriky (popularity na digitálních sítích), konkrétně nejlépe hodnocených příspěvků v největším vědeckém fóru na americké sociální síti Reddit. Jedná se o popularitu za poslední měsíc (v některých případech mohou být výzkumy starší). Žebříček může být také modifikován a vybrán jiný výzkum.

Pro podrobnější analýzu impaktu na sítích je možno využít software Altmetric.com (altmetrika), jež počítá skóre vědeckých výzkumů na základě zmínek na Twitteru či v médiích. Zde je např. analytické vyhodnocení prvního výzkumu. Z něj je patrné, že jen na Twitteru jej sdílelo přes 6 317 uživatelů, co mají celkem více než 31 372 000 sledujících.

Analytický přehled byl vyhotoven k 28. 05. 2023.

 

Autor: Eduard Petiška

Autor působí ve společnosti Sciencecom Agency, která se zabývá komunikační a analytickou činností pro české a zahraniční univerzity a výzkumné organizace.