facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Jiří Nantl: Přilákejme britské akademiky do Česka

30. 6. 2016
Jiří Nantl: Přilákejme britské akademiky do Česka

Britské referendum o vystoupení Spojeného království z Evropské unie otevírá řadu otázek, mimo jiné také o budoucích podmínkách pro britské vědce a akademické instituce. Společné finanční mechanismy EU jsou totiž v současnosti zásadním faktorem pro vědy v evropských zemích a granty Evropské výzkumné rady jsou obecně uznávanou značkou špičkové vědy. V prostředí současné vědy je rovněž zásadní vazba jednotlivých institucí na celoevropské sítě výzkumných infrastruktur, bez jejichž podpory některé typy výzkumu prakticky nelze úspěšně realizovat. Lze tedy očekávat, že po odchodu Velké Británie z EU se podmínky pro výzkum v Británii zkomplikují. Podle průzkumů realizovaných britskými odbornými periodiky až 40 procent britských akademiků hodlá zvažovat v případě brexitu odchod do jiné země.

Česká republika by v této situaci měla vytvořit podmínky pro špičkové vědce, kteří budou mít zájem působit dále v zemích EU, etablovat se na našich univerzitách a výzkumných ústavech. A to zejména s ohledem na to, že granty Evropské výzkumné rady jsou přenositelné mezi institucemi a státy. Šlo by o další impulzkmezinárodní konkurenceschopnosti českého výzkumu a zhodnocení investic do excelentních výzkumných infrastruktur, které byly učiněny v letech 2009–2015 s rozsáhlým použitím prostředků fondů EU, do nichž i ČR přispívá. Díky těmto investicím dnes Česko nabízí skvělé podmínky pro špičkovou vědu a může být atraktivní destinací i pro zahraniční vědce.

Měli bychom v krátké době zahájit debatu o otevření programu podpory pro zakládání výzkumných týmů vedených vědci (především držiteli grantů Evropské výzkumné rady). Podobný program, obecněji zaměřený, je v současnosti otevřen formou výzvy v operačním programu Vzdělávání, výzkum a vývoj. Dalo by se tedy uvažovat o jeho rozšíření nebo o vyhlášení specifické výzvy. Bylo by to ve společném zájmu Evropské unie, která dosud ze společných prostředků členských států financovala řadu aktivit ve výzkumu ve Velké Británii, i Česka, které do společných fondů EU přispívá. Podobný program by mohl být otevřený i vědcům ze Švýcarska, kde je v návaznosti na referendum o omezení přistěhovalectví rovněž pozastaveno financování vědeckých aktivit z prostředků EU a dočasně tyto aktivity kryje švýcarská vláda.

Angloamerický kulturní prostor byl v uplynulých 25 letech vždy velkou inspirací pro český sektor vysokého školství a výzkumu a vazba na něj součástí ukotvení České republiky na Západě. Dobře zacílenou politikou a konkrétními kroky máme možnost tyto vazby i nadále posilovat a současně pozitivně ovlivnit naši vědu a vysoké školy.

 

Autor: Jiří Nantl

Text byl uveřejněn v Lidových novinách 29.6.2016.