facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

Ernst & Young - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Dotace, stipendia a další příležitosti v září 2018

2. 9. 2018
Dotace, stipendia a další příležitosti v září 2018

Na začátku nového akademického roku lze žádat o některé zajímavé příležitosti k financování aktivit ve výzkumu a vývoji – jak na individuální, tak institucionální úrovni. Podívejte se, které to jsou.

Od úterý 4. září se otevírá výzva v programu Marie Skłodowska-Curie Actions (MSCA), o kterou mohou žádat instituce, které pomáhají výzkumným pracovníkům ohroženým kvůli jejich původu diskriminací, perzekucí, násilím či těm, kteří z těchto důvodů hledají v Evropě azyl. Alokace výzvy činí 1,5 milionu EUR. Už jen do 12. září je také možné žádat o klasická individuální stipendia v rámci MSCA, která jsou určena na podporu kariéry již zkušených špičkových výzkumníků prostřednictvím výzkumného pobytu na některé evropské výzkumné instituci.

Na začátku září by měly být spuštěny dvě výzvy v rámci grantů Evropské výzkumné rady (ERC) na rok 2019, a to ERC Starting Grants 2019 na podporu mladých vědců a ERC Synergy Grants 2019 na podporu spolupráce mezi výzkumnými týmy, pracovišti a vědními disciplínami. Jejich vyhlášení se letos opozdilo z důvodu schvalování pracovního programu ERC v Evropské komisi a v důsledku toho bude kratší lhůta pro podávání žádostí do těchto výzev.

Už jen do poloviny září je možné podávat žádosti o nové Start-up granty Nadace Experientia, určené mladým začínajícím vědcům v oblasti organické, bioorganické a medicinální chemie. Grant by jim měl umožnit založit vlastní výzkumnou skupinu. Rozhovor se zakladateli Nadace Experientia manželi Dvořákovými si můžete přečíst zde.

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy v září přijímá nominace na dvě prestižní ocenění. Uzávěrka pro nominace na Cenu Františka Běhounka za šíření dobrého jména České republiky v Evropském výzkumném prostoru je 20. září a pro nominace na Cenu za mimořádné výsledky ve výzkumu a vývoji o týden později. Obě ceny jsou spjaty s významným finančním ohodnocením 250 tisíc respektive 500 tisíc Kč.

V pozadí v září nezůstávají ani dvě největší české vysoké školy. Univerzita Karlova uděluje svým studentům Bolzanovu cenu za mimořádně objevné práce s vynikajícím tvůrčím obsahem a zpravidla s interdisciplinárním tematickým přesahem, uzávěrka je 30. září. Masarykova univerzita zase láká špičkové vědce na grantovou podporu MUNI Award in Science and Humanities ve výši 5 milionů Kč po dobu 5 let. Kromě financí univerzita nabízí pracovní smlouvu na 3 roky, habilitaci nebo profesuru na MU a kancelářské a laboratorní zázemí pro výzkumný tým. Výzva končí 21. září.

Příkladem v oblasti slaďování vědeckého nasazení a rodinného života je pak pamětní grant Martiny Roeselové, který je určen Ph.D. studentům a studentkám nebo postdoktorandům a postdoktorandkám, kteří pečují o dítě předškolního věku a zároveň se aktivně věnují vědecké práci v oboru přírodních věd na univerzitě či neuniverzitním vědeckém pracovišti v České republice. Již po čtvrté mohou letos získat stipendium ve výši 120 tisíc korun, požádat musí do konce září.

Podrobnosti a odkazy na jednotlivé výzvy naleznete v našem kalendáři příležitostí.

 

Autor: Vědavýzkum.cz (JS)