Nezávislé informace o vědě a výzkumu

DOTAČNÍ A GRANTOVÉ VÝZVY, STIPENDIA, CENY A DALŠÍ PŘÍLEŽITOSTI

V této rubrice pro vás sledujeme aktuální příležitosti pro realizaci a financování projektů a aktivit ve výzkumu a vývoji včetně udělování cen a nabídek stipendií. Jedná se o projekty určené jak pro instituce (právnické osoby), tak pro jednotlivce (fyzické osoby). Monitorujeme pro vás příležitosti národní i mezinárodní.

V rubrice se zobrazují jednotlivé položky dle data vyhlášení a uzávěrky. Pro lepší rozlišení je vyhlášení znázorněno zeleně a uzávěrka červeně. Kalendář příležitostí se vám vždy otevře v aktuálním měsíci. Položky, které již nejsou aktuální, v kalendáři nadále zůstávají, ale jsou zesvětleny.

Časově neomezené příležitosti, o které můžete žádat po celý rok, naleznete v sekci „Průběžné“ na konci tabulky.

Příležitosti si můžete filtrovat podle těchto kategorií: vše, granty a dotace, stipendia, ceny a ostatní. Vyberete-li si danou kategorii, položky se zobrazí ve všech měsících. Jednotlivé měsíce si můžete otevírat a zavírat.

Po otevření konkrétní položky se zobrazí podrobná tabulka se základními informacemi, odkazem na původní zdroj poskytovatele a případně odkazy na příbuzné články na našem portále.

2017

Leden

Ostatní

Ceny

Stipendia

Granty a dotace

Vše

26.1.2017 23.1.2018 Horizon Prizes: Materials for clean air Ceny
Poskytovatel Evropská komise
Příjemce Instituce i jednotlivci
Úroveň Mezinárodní
Program Horizon Prizes
Částka 3 miliony €
Obor Materiálový výzkum, životní prostředí
Odkaz http://ec.europa.eu/research/horizonprize/index.cfm?prize=clean-air
To improve air quality in cities, the challenge set for this €3 million prize is to develop an innovative and well-designed material solution that will reduce the concentration of particulate matter in the air.

Červenec

Ostatní

Ceny

Stipendia

Granty a dotace

Vše

20.7.2017 30.11.2017 OP PIK: Potenciál Granty a dotace
Poskytovatel Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO)
Příjemce Malý a střední podnik
Úroveň Národní
Program OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost
Výzva Potenciál
Částka 1 - 50 mil. Kč
Způsobilé výdaje pořízení výzkumného a vývojového vybavení
Kofinancování 50 %
Odkaz http://www.oppik.cz/dotacni-programy/potencial

Srpen

Ostatní

Ceny

Stipendia

Granty a dotace

Vše

3.8.2017 30.11.2017 OP PIK: Aplikace Granty a dotace
Poskytovatel Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO)
Příjemce Podniky
Úroveň Národní
Program OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost
Výzva Aplikace
Částka 1 - 50 mil. Kč
Způsobilé výdaje Osobní náklady
Kofinancování 50 %
Odkaz www.oppik.cz/dotacni-programy/aplikace

Září

Ostatní

Ceny

Stipendia

Granty a dotace

Vše

6.9.2017 16.1.2018 ERC Proof of Concept 2018 Granty a dotace
Poskytovatel Evropská výzkumná rada (ERC)
Příjemce Individuální
Úroveň Mezinárodní
Částka Až 150 000 EUR
Způsobilé výdaje Veškeré aktivity v počáteční fází uvádění výsledku na trh nebo do sociálně prospěšné praxe
Odkaz https://erc.europa.eu/funding/proof-concept
Grant je určen stávajícím držitelům ERC grantů na podporu uvedení jejich výzkumných výsledků do praxe.
26.9.2017 25.1.2018 EUREKA joint R&D projects Granty a dotace
Poskytovatel Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (Národní autorita)
Příjemce Malý a střední podnik ve spolupráci s veřejnou vysokou školou, veřejnou výzkumnou organizací nebo dalšími výzkumnými subjekty
Úroveň Mezinárodní
Program EUREKA
Výzva Multilateral Call 09.2017
Částka 3 miliony €
Kofinancování Podpora až do výše 50 % finančních nákladů, maximálně 3 miliony korun/rok/projekt.
Odkaz Stránky poskytovatele

Říjen

Ostatní

Ceny

Stipendia

Granty a dotace

Vše

12.10.2017 17.1.2018 MSCA Innovative Training Networks 2018 Stipendia
Poskytovatel Evropská komise
Úroveň Mezinárodní
Program Marie Skłodowska-Curie Actions (MSCA)
Výzva Innovative Training Networks
Částka Rozpočet 442 mil. EUR
Odkaz http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2018-2020/main/h2020-wp1820-msca_en.pdf
Článek Pracovní program MSCA pro rok 2018 - 2020
Smyslem výzev The Innovative Training Networks (ITN) je připravit mladé vědce na začátku jejich kariéry, aby byli schopni čelit současným i budoucím společenským výzvám a posílit jejich dovednosti. Program by měl podpořit vybrané postgraduální programy.
24.10.2017 15.2.2018 ERC Consolidator Grants 2018 Granty a dotace
Poskytovatel Evropská výzkumná rada (ERC)
Příjemce Individuální - výzkumník 7 - 12 let po dokončení PhD
Úroveň Mezinárodní
Částka 2 miliony € na 5 let
Kofinancování Pokrývá 100 % přímých nákladů na výzkum a 25 % dodatečných nepřímých nákladů
Odkaz https://erc.europa.eu/funding/consolidator-grants
Článek Výzva k podávání žádostí o ERC Consolidator Grant 2018
30.10.2017 25.4.2018 Akce COST Granty a dotace
Poskytovatel COST Association
Příjemce právnická osoba
Úroveň mezinárodní
Program Evropská spolupráce na poli vědy a technologie (COST)
Odkaz http://www.cost.eu/COST_Actions
Projekty přispívající k rozvoji vědeckého, technologického, ekonomického, kulturního a společenského vědění, podmínkou je zapojení účastníků z alespoň 7 zemí

Listopad

Ostatní

Ceny

Stipendia

Granty a dotace

Vše

1.11.2017 9.1.2018 1. veřejná soutěž programu THÉTA Granty a dotace
Poskytovatel Technologická agentura ČR
Příjemce Právnická osoba - výzkumná organizace nebo podnik
Úroveň Národní
Program THÉTA
Kofinancování 10 - 40 % dle podprogramu
Obor Energetika
Odkaz https://tacr.cz/index.php/cz/programy/program-theta/prvni-verejna-soutez.html
22.11.2017 21.3.2018 MSCA RISE 2018 Granty a dotace
Poskytovatel Evropská komise
Příjemce Instituce i jednotlivci
Úroveň Mezinárodní
Program Marie Skłodowska-Curie Actions (MSCA)
Výzva Research and Innovation Staff Exchange
Částka Rozpočet 80 mil. EUR
Odkaz http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2018-2020/main/h2020-wp1820-msca_en.pdf
Článek https://vedavyzkum.cz/granty-a-dotace/granty-a-dotace/pracovni-program-msca-pro-rok-2018-2020
Schéma RISE podporuje mezinárodní spolupráci prostřednictvím výměnných programů pro výzkumníky, inovátory a management v oblasti výzkumu, vývoje a inovací. Tento program zahrnuje jak akademickou sféru, tak soukromý sektor (zejména malé a střední podniky).
2.11.2017 31.1.2018 Veřejná soutěž VES18IZRAEL Granty a dotace
Poskytovatel MŠMT
Příjemce Instituce
Úroveň Mezinárodní
Program INTER-EXCELLENCE, podprogram INTER-ACTION
Odkaz http://www.msmt.cz/vyzkum-a-vyvoj-2/vyhlaseni-verejne-souteze-ves18
Článek Vyhlášení výzev v podprogramu INTER-ACTION a INTER-COST
Veřejná soutěž ve výzkumu, vývoji a inovacích podprogramu INTER-ACTION (VES18IZRAEL) pro podání projektů mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji.
22.11.2017 15.11.2018 Výzva Teaming II Granty a dotace
Poskytovatel MŠMT
Příjemce Instituce
Úroveň Mezinárodní
Program Horizont 2020
Výzva VÝZVA Č. 02_17_043 TEAMING II
Částka alokace 900 mil. Kč
Odkaz http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/vyzva-c-02-17-043-teaming-ii-1
Cílem výzvy je podpořit významný posun stávajícího výzkumného centra či výzkumných center v ČR postaveném na spolupráci se zahraniční vedoucí vědeckou institucí v souladu se zaměřením výzvy Teaming Phase 2 z programu Horizont 2020. Výzva doplňkově podpoří především infrastrukturní investice a vybavení projektů úspěšných ve výzvě Teaming Phase 2 z Horizontu 2020.
27.11.2017 Cena Wernera von Siemense Ceny
Poskytovatel Siemens
Příjemce Individuální - student, dotkorand, vedoucí práce
Úroveň Národní
Částka 10 000 - 300 000 Kč dle kategorie
Odkaz https://w5.siemens.com/web/cz/cz/corporate/portal/home/Kariera/studenti_absolventi/cena_siemens/Pages/cena-siemens.aspx
Kategorie: Nejvýznamnější výsledek základního výzkumu, Nejvýznamnější výsledek vývoje/inovace, Nejlepší pedagogický pracovník, Nejlepší diplomová práce, Nejlepší disertační práce.
30.11.2017 28.2.2018 IMI2 - Call 13 Granty a dotace
Poskytovatel Innovative medicines initiative
Příjemce Instituce
Úroveň Mezinárodní
Program IMI2
Výzva Call 13
Obor Medicína
Odkaz http://www.imi.europa.eu/apply-funding/open-calls/imi2-call-13
Seznam témat je zveřejněn na webu poskytovatele.
20.7.2017 30.11.2017 OP PIK: Potenciál Granty a dotace
Poskytovatel Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO)
Příjemce Malý a střední podnik
Úroveň Národní
Program OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost
Výzva Potenciál
Částka 1 - 50 mil. Kč
Způsobilé výdaje pořízení výzkumného a vývojového vybavení
Kofinancování 50 %
Odkaz http://www.oppik.cz/dotacni-programy/potencial
3.8.2017 30.11.2017 OP PIK: Aplikace Granty a dotace
Poskytovatel Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO)
Příjemce Podniky
Úroveň Národní
Program OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost
Výzva Aplikace
Částka 1 - 50 mil. Kč
Způsobilé výdaje Osobní náklady
Kofinancování 50 %
Odkaz www.oppik.cz/dotacni-programy/aplikace

Prosinec

Ostatní

Ceny

Stipendia

Granty a dotace

Vše

1.12.2017 Stipendium na studium v Bavorsku Stipendia
Poskytovatel Česko-bavorská vysokoškolská agentura (BTHA)
Příjemce Individuální - student navazujícího magisterského nebo doktorského studia na bavorské veřejné vysoké škole
Úroveň Mezinárodní
Částka 8400 EUR ve 12 měsíčních splátkách (700 EUR měsíčně)
Odkaz http://www.btha.cz/cs/stipendia/studium-v-bavorsku
Uděluje se na dobu jednoho akademického roku a může být následně na základě žádosti maximálně dvakrát prodlouženo (celkem na tři roky).
1.12.2017 Fulbright-Schumanovo stipendium Stipendia
Poskytovatel Komise J. W. Fulbrighta
Příjemce Individuální
Úroveň Mezinárodní
Odkaz https://www.fulbright.cz/stipendia/fulbright-schumanovo-stipendium/
Program podporuje studijní a výzkumné a lektorské pobyty v USA zaměřené na evropské záležitosti, instituce nebo americko-evropské vztahy a také práci, která přispívá k transatlantickému porozumění témat v jádru evropsko-amerických vztahů.
5.12.2017 22.3.2018 Výzvy pro evropské výzkumné infrastruktury Granty a dotace
Poskytovatel Evropská komise
Příjemce Instituce
Úroveň Mezinárodní
Program Horizont 2020
Odkaz https://www.h2020.cz/cs/vynikajici-veda/evropske-vyzkumne-infrastruktury/vyzvy
Článek Otevřené výzvy pro velké výzkumné infrastruktury
Celkem osm výzev se zaměřuje na udržitelnost evropských výzkumných infrastruktur, jejich integraci, na podporu politik mezinárodní spolupráce, na zviditelnění infrastruktur v mezinárodním měřítku, podporu evropské datové infrastruktury a posílení Evropského cloudu.
15.12.2017 5. grantová soutěž CES VŠEM Granty a dotace
Poskytovatel Centrum ekonomických studií Vysoké školy ekonomiky a managementu, o.p.s.
Příjemce Fyzická nebo právnická osoba
Úroveň Národní
Výzva 5. výzva
Částka Maximálně 500 000 Kč na jeden projekt
Obor Ekonomie a management
Odkaz https://www.cesvsem.cz/grantova-soutez.html
19.12.2017 11.9.2018 Horizon Prizes: Zero power water monitoring Ceny
Poskytovatel Evropská komise
Příjemce Instituce i jednotlivci
Úroveň Mezinárodní
Program Horizon Prizes
Částka 2 miliony €
Obor vodohospodářství
Odkaz http://ec.europa.eu/research/horizonprize/index.cfm?prize=watermonitoring
The Zero Power Water Monitoring Horizon Prize is challenging innovators to come up with solutions based on self-powered and wireless smart sensing technologies designed for real-time monitoring of water resources.

2018

Leden

Ostatní

Ceny

Stipendia

Granty a dotace

Vše

1.1.2018 1.2.2018 Visegrad Grants Granty a dotace
Poskytovatel Mezinárodní visegrádský fond
Příjemce Právnická osoba ze země V4
Úroveň Mezinárodní
Částka Průměrná částka se pohybuje kolem 20 000 EUR
Způsobilé výdaje Z grantu nelze financovat infrastrukturu a investiční výdaje
Obor Zdravotní péče, vzdělávání, regionální rozvoj, vládnutí, legislativa a právo, komunikace, média a přístup k informacím, rozvoj občanské společnosti
Odkaz http://visegradfund.org/grants/visegrad-grants/visegrad-plus/
Visegrad Grants podporují realizaci projektů spolupráce mezi subjekty ze zemí V4.
1.11.2017 9.1.2018 1. veřejná soutěž programu THÉTA Granty a dotace
Poskytovatel Technologická agentura ČR
Příjemce Právnická osoba - výzkumná organizace nebo podnik
Úroveň Národní
Program THÉTA
Kofinancování 10 - 40 % dle podprogramu
Obor Energetika
Odkaz https://tacr.cz/index.php/cz/programy/program-theta/prvni-verejna-soutez.html
6.9.2017 16.1.2018 ERC Proof of Concept 2018 Granty a dotace
Poskytovatel Evropská výzkumná rada (ERC)
Příjemce Individuální
Úroveň Mezinárodní
Částka Až 150 000 EUR
Způsobilé výdaje Veškeré aktivity v počáteční fází uvádění výsledku na trh nebo do sociálně prospěšné praxe
Odkaz https://erc.europa.eu/funding/proof-concept
Grant je určen stávajícím držitelům ERC grantů na podporu uvedení jejich výzkumných výsledků do praxe.
11.1.2018 CHIST-ERA III Joint Call 2017 Granty a dotace
Poskytovatel Technologická agentura ČR
Úroveň Mezinárodní
Program EPSILON
Výzva CHIST-ERA III CALL 2017
Částka Až 150 000 EUR
Kofinancování Nejvyšší povolená míra podpory je 60 % na českou část projektu
Odkaz https://www.tacr.cz/index.php/cz/novinky/1166-vyhlaseni-spolecne-mezinarodni-vyzvy-chist-era-iii-call-2017.html
12.10.2017 17.1.2018 MSCA Innovative Training Networks 2018 Stipendia
Poskytovatel Evropská komise
Úroveň Mezinárodní
Program Marie Skłodowska-Curie Actions (MSCA)
Výzva Innovative Training Networks
Částka Rozpočet 442 mil. EUR
Odkaz http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2018-2020/main/h2020-wp1820-msca_en.pdf
Článek Pracovní program MSCA pro rok 2018 - 2020
Smyslem výzev The Innovative Training Networks (ITN) je připravit mladé vědce na začátku jejich kariéry, aby byli schopni čelit současným i budoucím společenským výzvám a posílit jejich dovednosti. Program by měl podpořit vybrané postgraduální programy.
26.1.2017 23.1.2018 Horizon Prizes: Materials for clean air Ceny
Poskytovatel Evropská komise
Příjemce Instituce i jednotlivci
Úroveň Mezinárodní
Program Horizon Prizes
Částka 3 miliony €
Obor Materiálový výzkum, životní prostředí
Odkaz http://ec.europa.eu/research/horizonprize/index.cfm?prize=clean-air
To improve air quality in cities, the challenge set for this €3 million prize is to develop an innovative and well-designed material solution that will reduce the concentration of particulate matter in the air.
26.9.2017 25.1.2018 EUREKA joint R&D projects Granty a dotace
Poskytovatel Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (Národní autorita)
Příjemce Malý a střední podnik ve spolupráci s veřejnou vysokou školou, veřejnou výzkumnou organizací nebo dalšími výzkumnými subjekty
Úroveň Mezinárodní
Program EUREKA
Výzva Multilateral Call 09.2017
Částka 3 miliony €
Kofinancování Podpora až do výše 50 % finančních nákladů, maximálně 3 miliony korun/rok/projekt.
Odkaz Stránky poskytovatele
2.11.2017 31.1.2018 Veřejná soutěž VES18IZRAEL Granty a dotace
Poskytovatel MŠMT
Příjemce Instituce
Úroveň Mezinárodní
Program INTER-EXCELLENCE, podprogram INTER-ACTION
Odkaz http://www.msmt.cz/vyzkum-a-vyvoj-2/vyhlaseni-verejne-souteze-ves18
Článek Vyhlášení výzev v podprogramu INTER-ACTION a INTER-COST
Veřejná soutěž ve výzkumu, vývoji a inovacích podprogramu INTER-ACTION (VES18IZRAEL) pro podání projektů mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji.
31.1.2018 Visiting Fellowships Stipendia
Poskytovatel The British Academy
Příjemce Individuální
Úroveň Mezinárodní
Částka 33 000 Ł na dobu maximálně 6 měsíců
Obor Společenské a humanitní vědy
Odkaz https://www.britac.ac.uk/visiting-fellowships
Článek Stipendium na výzkum ve Velké Británii
Stipendium na pokrytí až šestiměsíčního výzkumného pobytu na instituci ve Velké Británii. Výzva je určena vědcům v jakékoliv fázi kariéry, od postdoktorandů po seniorní výzkumníky.
31.1.2018 Cena L’Oréal Pro ženy ve vědě Ceny
Poskytovatel L’Oréal ve spolupráci s organizací UNESCO a AV ČR
Příjemce Individuální
Částka 250 000 Kč
Odkaz http://www.prozenyvevede.cz/cs-CZ/letosni-rocnik/jak-ziskat-oceneni.html
Ocenění se uděluje ve dvou kategoriích, a to pro vědkyně do 35 let věku a pro vědkyně od 36 let do 45 let.
30.1.2018 European Young Researchers’ Award
Poskytovatel EuroScience
Příjemce Individuální - postdok
Odkaz https://www.euroscience.org/calls/call-open-eyra2018/
The European Young Researchers’ Award (EYRA) is granted since 2010 to researchers demonstrating outstanding research performance and leadership. It aims to inspire early stage researchers to incorporate a European dimension and perspective into their research.

Únor

Ostatní

Ceny

Stipendia

Granty a dotace

Vše

1.2.2018 Stipendia na Středoevropské univerzitě Stipendia
Poskytovatel Central European University
Příjemce Individuální - studenti magisterských a doktorských studijních programů
Úroveň Mezinárodní
Odkaz https://www.ceu.edu/financialaid
Výzva se týká následujících oborů vyučovaných v angličtině: cognitive science, economics and business, environmental sciences and policy, gender studies, history, international relations, legal studies, mathematics and its applications, medieval studies, nationalism studies, network science, philosophy, political science, public policy, sociology and social anthropology.
1.2.2018 Proshek-Fulbrightovo stipendium pro lékaře Stipendia
Poskytovatel Komise J. W. Fulbrighta
Částka 1 600 - 3 100 USD měsíčně
Způsobilé výdaje Účast na pozorování, konzultacích, výuce a výzkumu na University of Minnesota Medical School. Stipendium se neuděluje na klinický výcvik.
Obor Program je určen lékařům a vědcům ve všech oborech medicíny a na medicínu navazujících oborech, včetně péče o zdraví, stomatologie, farmacie apod.
Odkaz https://www.fulbright.cz/stipendia/proshek-fulbrightovo-stipendium-pro-lekare/
Proshek-Fulbrightovo stipendium je určeno pro vysoce kvalifikované zástupce lékařské profese, kteří mají zájem o rozšíření hranic lékařské vědy a kulturních vazeb mezi Českou republikou a Spojenými státy. Doba pobytu je 3-6 měsíců.
1.1.2018 1.2.2018 Visegrad Grants Granty a dotace
Poskytovatel Mezinárodní visegrádský fond
Příjemce Právnická osoba ze země V4
Úroveň Mezinárodní
Částka Průměrná částka se pohybuje kolem 20 000 EUR
Způsobilé výdaje Z grantu nelze financovat infrastrukturu a investiční výdaje
Obor Zdravotní péče, vzdělávání, regionální rozvoj, vládnutí, legislativa a právo, komunikace, média a přístup k informacím, rozvoj občanské společnosti
Odkaz http://visegradfund.org/grants/visegrad-grants/visegrad-plus/
Visegrad Grants podporují realizaci projektů spolupráce mezi subjekty ze zemí V4.
1.2.2018 14.3.2018 Program malých grantů I. Granty a dotace
Poskytovatel Velvyslanectví USA v ČR
Příjemce Instituce i jednotlivci
Úroveň Národní
Částka 1000 - 7000 USD
Odkaz https://cz.usembassy.gov/cs/education-culture-cs/prehled-grantovych-kol/
Velvyslanectví vítá návrhy projektů mimořádného kulturního a vzdělávacího přínosu, které jsou v souladu se širšími cíli americké vlády v oblasti vzájemné spolupráce zaměřující se na jedno nebo více z následujících témat: demokracie, good governance, právní stát, boj proti dezinformacím a podpora mediální gramotnosti, lidská práva, integrace menšin a podpora/posilování občanské společnosti, vzdělávání, kultura, podnikání a inovace, životní prostředí, věda a technologie, energetická bezpečnost, genderová rovnoprávnost.
24.10.2017 15.2.2018 ERC Consolidator Grants 2018 Granty a dotace
Poskytovatel Evropská výzkumná rada (ERC)
Příjemce Individuální - výzkumník 7 - 12 let po dokončení PhD
Úroveň Mezinárodní
Částka 2 miliony € na 5 let
Kofinancování Pokrývá 100 % přímých nákladů na výzkum a 25 % dodatečných nepřímých nákladů
Odkaz https://erc.europa.eu/funding/consolidator-grants
Článek Výzva k podávání žádostí o ERC Consolidator Grant 2018
30.11.2017 28.2.2018 IMI2 - Call 13 Granty a dotace
Poskytovatel Innovative medicines initiative
Příjemce Instituce
Úroveň Mezinárodní
Program IMI2
Výzva Call 13
Obor Medicína
Odkaz http://www.imi.europa.eu/apply-funding/open-calls/imi2-call-13
Seznam témat je zveřejněn na webu poskytovatele.
28.2.2018 Cena Bedřicha Hrozného za tvůrčí počin Ceny
Poskytovatel Univerzita Karlova
Příjemce Individuální - pracovník nebo pracovní tým působící na UK
Částka Minimálně 100 000 Kč
Odkaz https://www.cuni.cz/UK-4177.html
Cenu uděluje rektor UK za významný a originální tvůrčí počin, například odbornou časopiseckou nebo knižní publikaci, umělecké dílo, pořádání výstavy, realizovaný patent, apod. Návrhy na udělení ceny podávají vědecké rady fakult nebo vysokoškolských ústavů anebo členové vědecké rady univerzity do konce února rektorovi.

Březen

Ostatní

Ceny

Stipendia

Granty a dotace

Vše

1.2.2018 14.3.2018 Program malých grantů I. Granty a dotace
Poskytovatel Velvyslanectví USA v ČR
Příjemce Instituce i jednotlivci
Úroveň Národní
Částka 1000 - 7000 USD
Odkaz https://cz.usembassy.gov/cs/education-culture-cs/prehled-grantovych-kol/
Velvyslanectví vítá návrhy projektů mimořádného kulturního a vzdělávacího přínosu, které jsou v souladu se širšími cíli americké vlády v oblasti vzájemné spolupráce zaměřující se na jedno nebo více z následujících témat: demokracie, good governance, právní stát, boj proti dezinformacím a podpora mediální gramotnosti, lidská práva, integrace menšin a podpora/posilování občanské společnosti, vzdělávání, kultura, podnikání a inovace, životní prostředí, věda a technologie, energetická bezpečnost, genderová rovnoprávnost.
15.3.2018 IMI2: Ebola+ programme Granty a dotace
Poskytovatel Innovative medicines initiative
Příjemce Instituce
Úroveň Mezinárodní
Program Ebola and other filoviral haemorrhagic fevers (Ebola+) programme
Výzva IMI2 – Call 8
Částka Celková alokace výzvy 70 mil. EUR
Obor Medicína
Odkaz https://www.imi.europa.eu/content/imi-2-call-8
16.3.2018 Stipendia francouzské vlády Stipendia
Poskytovatel Francouzské velvyslanectví v ČR
Příjemce Individuální
Program Stipendia francouzské vlády
Částka 767 / 795 € měsíčně (doktorandské studium / stáž)
Odkaz http://studium.ifp.cz/cz/doktoranti/stipendia-francouzske-vlady/
Francouzské velvyslanectví v ČR nabízí studentům zapsaným na českých vysokých školách možnost získat stipendium francouzské vlády na doktorandské studium pod dvojím vedením nebo na výzkumnou stáž ve francouzské laboratoři, a to ve všech vědních oborech.
22.11.2017 21.3.2018 MSCA RISE 2018 Granty a dotace
Poskytovatel Evropská komise
Příjemce Instituce i jednotlivci
Úroveň Mezinárodní
Program Marie Skłodowska-Curie Actions (MSCA)
Výzva Research and Innovation Staff Exchange
Částka Rozpočet 80 mil. EUR
Odkaz http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2018-2020/main/h2020-wp1820-msca_en.pdf
Článek https://vedavyzkum.cz/granty-a-dotace/granty-a-dotace/pracovni-program-msca-pro-rok-2018-2020
Schéma RISE podporuje mezinárodní spolupráci prostřednictvím výměnných programů pro výzkumníky, inovátory a management v oblasti výzkumu, vývoje a inovací. Tento program zahrnuje jak akademickou sféru, tak soukromý sektor (zejména malé a střední podniky).
5.12.2017 22.3.2018 Výzvy pro evropské výzkumné infrastruktury Granty a dotace
Poskytovatel Evropská komise
Příjemce Instituce
Úroveň Mezinárodní
Program Horizont 2020
Odkaz https://www.h2020.cz/cs/vynikajici-veda/evropske-vyzkumne-infrastruktury/vyzvy
Článek Otevřené výzvy pro velké výzkumné infrastruktury
Celkem osm výzev se zaměřuje na udržitelnost evropských výzkumných infrastruktur, jejich integraci, na podporu politik mezinárodní spolupráce, na zviditelnění infrastruktur v mezinárodním měřítku, podporu evropské datové infrastruktury a posílení Evropského cloudu.
30.3.2018 Stipendium na Univerzitě v Pittsburghu Stipendia
Poskytovatel University of Pittsburgh
Příjemce Individuální
Výzva Ruth Crawford Mitchel Czech/Slovak Fellowship
Částka $7,000
Odkaz https://www.lf2.cuni.cz/aktuality/2018-ruth-crawford-mitchel-czechslovak-fellowship
Občan, který má v současné době trvalé bydliště v České nebo Slovenské republice, se vrátí do tří měsíců od ukončení stipendia k výkonu své kariéry. Žadatelé musí absolvovat vysokoškolské vzdělání a nesmí být v současné době zapsáni do vysokoškolského studijního programu. Několik let pracovní praxe je povinností. Vynikající pracovní znalost angličtiny je nutná.
31.3.2018 Prémie Otto Wichterleho Ceny
Poskytovatel Akademie věd ČR
Příjemce Výzkumný pracovník AV ČR do 35 let
Částka Nejvýše 330 000 Kč
Odkaz http://www.avcr.cz/cs/pro-akademickou-sferu/podpora-vyzkumu/premie-otto-wichterleho/
Prémie je udělována mimořádným vědeckým osobnostem, které významným způsobem přispívají k rozvoji příslušné vědní disciplíny. Návrhy na udělení prémie podávají ředitelé pracovišť AV ČR po konzultaci s radami pracovišť vždy do 31. března kalendářního roku.

Duben

Ostatní

Ceny

Stipendia

Granty a dotace

Vše

12.4.2018 12.9.2018 MSCA Individual Fellowships 2018 Granty a dotace
Poskytovatel Evropská komise
Příjemce Individuální
Úroveň Mezinárodní
Program Marie Skłodowska-Curie Actions (MSCA)
Výzva Individual Fellowships
Částka Rozpočet 273 mil. EUR
Odkaz http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2018-2020/main/h2020-wp1820-msca_en.pdf
Článek Pracovní program MSCA pro rok 2018 - 2020
Hlavním cílem výzev Individual Fellowships je dále podpořit kariéru už zkušených, mimořádně kvalitních vědců a výzkumníků prostřednictvím výzkumného pobytu na některé evropské výzkumné instituci.
12.4.2018 27.9.2018 MSCA COFUND 2018 Stipendia
Poskytovatel Evropská komise
Příjemce Instituce i jednotlivci
Úroveň Mezinárodní
Program Marie Skłodowska-Curie Actions (MSCA)
Výzva Co-funding of regional, national and international programmes
Částka Rozpočet 90 mil. EUR
Odkaz http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2018-2020/main/h2020-wp1820-msca_en.pdf
Článek Pracovní program MSCA pro rok 2018 - 2020
Cílem schématu COFUND je stimulovat regionální, národní a mezinárodní programy, které budou podporovat rozvoj kariéry vědců a výzkumníku a jejich mobilitu ve všech fázích jejich kariéry. Žádosti se mohou týkat buď komplexního doktorského výukového programu, nebo systému individuálních stipendií.
17.4.2018 27.11.2018 Horizon Prizes: Tactile display Ceny
Poskytovatel Evropská komise
Příjemce Instituce i jednotlivci
Program Horizon Prizes
Částka 3 miliony €
Odkaz http://ec.europa.eu/research/horizonprize/index.cfm?prize=tactiledisplay
Cílem soutěže je vyvinout hmatový displej pro zrakově postižené a zvýšit pro ně dostupnost digitálních informací.
30.10.2017 25.4.2018 Akce COST Granty a dotace
Poskytovatel COST Association
Příjemce právnická osoba
Úroveň mezinárodní
Program Evropská spolupráce na poli vědy a technologie (COST)
Odkaz http://www.cost.eu/COST_Actions
Projekty přispívající k rozvoji vědeckého, technologického, ekonomického, kulturního a společenského vědění, podmínkou je zapojení účastníků z alespoň 7 zemí

Květen

Ostatní

Ceny

Stipendia

Granty a dotace

Vše

1.5.2018 Stipendia pro pedagogy a vědce v Německu Stipendia
Poskytovatel DAAD - Německá akademická výměnná služba
Příjemce Individuální
Úroveň Mezinárodní
Program DAAD Research Stays for University Academics and Scientists
Částka 2000 - 2150 € měsíčně
Způsobilé výdaje Výzkumný pobyt na německé instituci. Ze stipendia nelze hradit cestovní náklady a návštěvy konferencí.
Odkaz daad.de/go/en/stipa50015456
Stipendium se uděluje na domu 1-3 měsíců a je možné jej získat nejvýše jednou za tři roky. Informace o stipendijních programech DAAD pro Českou republiku poskytuje DAAD IC Praha: http://www.daad.cz.
1.5.2018 Krátkodobá stipendia v Německu Stipendia
Poskytovatel DAAD - Německá akademická výměnná služba
Příjemce Individuální - doktorandi a mladí vědečtí pracovníci
Úroveň Mezinárodní
Program DAAD Short-Term Grants
Částka 1000 € měsíčně
Odkaz daad.de/go/en/stipa50015508
Krátkodobé stipendium na výzkumný projekt nebo navazující studium na instituci v Německu v délce od jednoho do šesti měsíců. Informace o stipendijních programech DAAD pro Českou republiku poskytuje DAAD IC Praha: http://www.daad.cz.
1.5.2018 1.6.2018 Visegrad Grants Granty a dotace
Poskytovatel Mezinárodní visegrádský fond
Příjemce Právnická osoba ze země V4
Úroveň Mezinárodní
Částka Průměrná částka se pohybuje kolem 20 000 EUR
Způsobilé výdaje Z grantu nelze financovat infrastrukturu a investiční výdaje
Obor Zdravotní péče, vzdělávání, regionální rozvoj, vládnutí, legislativa a právo, komunikace, média a přístup k informacím, rozvoj občanské společnosti
Odkaz http://visegradfund.org/grants/visegrad-grants/visegrad-plus/
Visegrad Grants podporují realizaci projektů spolupráce mezi subjekty ze zemí V4.
17.5.2018 30.8.2018 ERC Advanced Grants 2018 Granty a dotace
Poskytovatel Evropská výzkumná rada (ERC)
Příjemce Individuální
Úroveň Mezinárodní
Částka 2,5 milionu € na 5 let
Kofinancování Pokrývá 100 % přímých nákladů na výzkum a 25 % dodatečných nepřímých nákladů
Odkaz https://erc.europa.eu/funding/advanced-grants
Applicant for the ERC Advanced Grants is expected to be an established, leading principal investigator who wants long-term funding to pursue a ground-breaking, high-risk project.

Červen

Ostatní

Ceny

Stipendia

Granty a dotace

Vše

1.5.2018 1.6.2018 Visegrad Grants Granty a dotace
Poskytovatel Mezinárodní visegrádský fond
Příjemce Právnická osoba ze země V4
Úroveň Mezinárodní
Částka Průměrná částka se pohybuje kolem 20 000 EUR
Způsobilé výdaje Z grantu nelze financovat infrastrukturu a investiční výdaje
Obor Zdravotní péče, vzdělávání, regionální rozvoj, vládnutí, legislativa a právo, komunikace, média a přístup k informacím, rozvoj občanské společnosti
Odkaz http://visegradfund.org/grants/visegrad-grants/visegrad-plus/
Visegrad Grants podporují realizaci projektů spolupráce mezi subjekty ze zemí V4.
1.6.2018 2.7.2018 Program malých grantů II. Granty a dotace
Poskytovatel Velvyslanectví USA v ČR
Příjemce Instituce i jednotlivci
Úroveň Národní
Částka 1000 - 7000 USD
Odkaz https://cz.usembassy.gov/cs/education-culture-cs/prehled-grantovych-kol/
Velvyslanectví vítá návrhy projektů mimořádného kulturního a vzdělávacího přínosu, které jsou v souladu se širšími cíli americké vlády v oblasti vzájemné spolupráce zaměřující se na jedno nebo více z následujících témat: demokracie, good governance, právní stát, boj proti dezinformacím a podpora mediální gramotnosti, lidská práva, integrace menšin a podpora/posilování občanské společnosti, vzdělávání, kultura, podnikání a inovace, životní prostředí, věda a technologie, energetická bezpečnost, genderová rovnoprávnost.
30.6.2018 Podpora společných projektů z ČR a Německa Granty a dotace
Poskytovatel DAAD - Německá akademická výměnná služba
Příjemce Instituce
Úroveň Mezinárodní
Program DAAD Program podpory společných projektů (PPP-Program)
Částka Maximálně 7 500 € na rok
Odkaz http://www.daad.cz/?menu=9#pod29007
Cílem programu je podpora spolupráce mezi výzkumnými skupinami z České republiky a Německa. V centru zájmu přitom stojí kooperace mladých doktorandů a postdoktorandů. Žádosti se podávají výhradně přes portál DAAD. Stipendium je možné čerpat od 1. 1. následujícího roku.

Červenec

Ostatní

Ceny

Stipendia

Granty a dotace

Vše

1.6.2018 2.7.2018 Program malých grantů II. Granty a dotace
Poskytovatel Velvyslanectví USA v ČR
Příjemce Instituce i jednotlivci
Úroveň Národní
Částka 1000 - 7000 USD
Odkaz https://cz.usembassy.gov/cs/education-culture-cs/prehled-grantovych-kol/
Velvyslanectví vítá návrhy projektů mimořádného kulturního a vzdělávacího přínosu, které jsou v souladu se širšími cíli americké vlády v oblasti vzájemné spolupráce zaměřující se na jedno nebo více z následujících témat: demokracie, good governance, právní stát, boj proti dezinformacím a podpora mediální gramotnosti, lidská práva, integrace menšin a podpora/posilování občanské společnosti, vzdělávání, kultura, podnikání a inovace, životní prostředí, věda a technologie, energetická bezpečnost, genderová rovnoprávnost.
31.7.2018 Medaile Josefa Hlávky Ceny
Poskytovatel Nadace Nadání Josefa, Marie a Zdenky Hlávkových
Příjemce Individuální
Částka 50 000 Kč
Odkaz http://www.hlavkovanadace.cz/
Medaile Josefa Hlávky je určena nestorům, zakladatelským a dalším významným osobnostem české vědy a umění jako ocenění jejich celoživotního díla ve prospěch české vědy, umění a vzdělanosti. Návrhy na ocenění mohou správní radě Nadání podat předseda Akademie věd České republiky, rektoři pražských vysokých škol a ředitel IKEM Praha. Každoročně mohou být uděleny zpravidla 4 medaile Josefa Hlávky.

Srpen

Ostatní

Ceny

Stipendia

Granty a dotace

Vše

17.5.2018 30.8.2018 ERC Advanced Grants 2018 Granty a dotace
Poskytovatel Evropská výzkumná rada (ERC)
Příjemce Individuální
Úroveň Mezinárodní
Částka 2,5 milionu € na 5 let
Kofinancování Pokrývá 100 % přímých nákladů na výzkum a 25 % dodatečných nepřímých nákladů
Odkaz https://erc.europa.eu/funding/advanced-grants
Applicant for the ERC Advanced Grants is expected to be an established, leading principal investigator who wants long-term funding to pursue a ground-breaking, high-risk project.

Září

Ostatní

Ceny

Stipendia

Granty a dotace

Vše

1.9.2018 1.10.2018 Visegrad Grants Granty a dotace
Poskytovatel Mezinárodní visegrádský fond
Příjemce Právnická osoba ze země V4
Úroveň Mezinárodní
Částka Průměrná částka se pohybuje kolem 20 000 EUR
Způsobilé výdaje Z grantu nelze financovat infrastrukturu a investiční výdaje
Obor Zdravotní péče, vzdělávání, regionální rozvoj, vládnutí, legislativa a právo, komunikace, média a přístup k informacím, rozvoj občanské společnosti
Odkaz http://visegradfund.org/grants/visegrad-grants/visegrad-plus/
Visegrad Grants podporují realizaci projektů spolupráce mezi subjekty ze zemí V4.
1.9.2018 Stipendium pro postgraduální studium Stipendia
Poskytovatel Komise J. W. Fulbrighta
Příjemce Fyzická osoba
Úroveň Mezinárodní
Způsobilé výdaje životní náklady, příspěvek na zpáteční letenku, základní zdravotní pojištění, školné do výše maximálně 15 tisíc dolarů
Odkaz Fulbrightova stipendia
Stipendium se uděluje na jeden akademický rok (9 měsíců). Cílem pobytu může být výzkumný pobyt, studijní pobyt i absolvování celého studia. Uzávěrka přihlášek do výběrového řízení, včetně dodání všech vyžadovaných dokumentů, je každoročně 1. září pro studium začínající o rok později.
19.12.2017 11.9.2018 Horizon Prizes: Zero power water monitoring Ceny
Poskytovatel Evropská komise
Příjemce Instituce i jednotlivci
Úroveň Mezinárodní
Program Horizon Prizes
Částka 2 miliony €
Obor vodohospodářství
Odkaz http://ec.europa.eu/research/horizonprize/index.cfm?prize=watermonitoring
The Zero Power Water Monitoring Horizon Prize is challenging innovators to come up with solutions based on self-powered and wireless smart sensing technologies designed for real-time monitoring of water resources.
12.4.2018 12.9.2018 MSCA Individual Fellowships 2018 Granty a dotace
Poskytovatel Evropská komise
Příjemce Individuální
Úroveň Mezinárodní
Program Marie Skłodowska-Curie Actions (MSCA)
Výzva Individual Fellowships
Částka Rozpočet 273 mil. EUR
Odkaz http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2018-2020/main/h2020-wp1820-msca_en.pdf
Článek Pracovní program MSCA pro rok 2018 - 2020
Hlavním cílem výzev Individual Fellowships je dále podpořit kariéru už zkušených, mimořádně kvalitních vědců a výzkumníků prostřednictvím výzkumného pobytu na některé evropské výzkumné instituci.
12.4.2018 27.9.2018 MSCA COFUND 2018 Stipendia
Poskytovatel Evropská komise
Příjemce Instituce i jednotlivci
Úroveň Mezinárodní
Program Marie Skłodowska-Curie Actions (MSCA)
Výzva Co-funding of regional, national and international programmes
Částka Rozpočet 90 mil. EUR
Odkaz http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2018-2020/main/h2020-wp1820-msca_en.pdf
Článek Pracovní program MSCA pro rok 2018 - 2020
Cílem schématu COFUND je stimulovat regionální, národní a mezinárodní programy, které budou podporovat rozvoj kariéry vědců a výzkumníku a jejich mobilitu ve všech fázích jejich kariéry. Žádosti se mohou týkat buď komplexního doktorského výukového programu, nebo systému individuálních stipendií.
30.9.2018 Bolzanova cena Ceny
Poskytovatel Univerzita Karlova
Příjemce Fyzická osoba - student UK
Úroveň Národní
Částka Nejméně 40.000 Kč
Obor Interdisciplinární
Odkaz Stránka poskytovatele
Ocenění za mimořádně objevné práce s vynikajícím tvůrčím obsahem a zpravidla s interdisciplinárním tematickým přesahem.
30.9.2018 Pamětní grant Martiny Roeselové Granty a dotace
Poskytovatel Nadační fond M. Roeselové
Příjemce Fyzická osoba - Ph.D. student či postdoktorand
Částka 120 000 Kč
Obor Přírodní vědy
Odkaz Stránka poskytovatele
O udělení nadačního příspěvku mohou žádat Ph.D. studenti a studentky nebo postdoktorandky a postdoktorandi, kteří pečují o dítě předškolního věku a zároveň se aktivně věnují vědecké práci v oboru přírodních věd na univerzitě či neuniverzitním vědeckém pracovišti v České republice.

Říjen

Ostatní

Ceny

Stipendia

Granty a dotace

Vše

1.9.2018 1.10.2018 Visegrad Grants Granty a dotace
Poskytovatel Mezinárodní visegrádský fond
Příjemce Právnická osoba ze země V4
Úroveň Mezinárodní
Částka Průměrná částka se pohybuje kolem 20 000 EUR
Způsobilé výdaje Z grantu nelze financovat infrastrukturu a investiční výdaje
Obor Zdravotní péče, vzdělávání, regionální rozvoj, vládnutí, legislativa a právo, komunikace, média a přístup k informacím, rozvoj občanské společnosti
Odkaz http://visegradfund.org/grants/visegrad-grants/visegrad-plus/
Visegrad Grants podporují realizaci projektů spolupráce mezi subjekty ze zemí V4.
30.10.2018 Cena ministra zdravotnictví za výzkum a vývoj Ceny
Poskytovatel Ministerstvo zdravotnictví ČR
Příjemce Individuální
Úroveň Národní
Částka až 100 000 Kč
Obor zdravotnictví
Odkaz https://www.mzcr.cz/obsah/cena-ministra-zdravotnictvi_979_3.html
Cena se uděluje za mimořádný výsledek dosažený na základě účelové nebo institucionální podpory ve výzkumu a vývoji poskytnuté ministerstvem zdravotnictví. Cenu uděluje ministr zdravotnictví u príležitosti výročí narození J. E. Purkyně (17. prosince nebo v jiném termínu v blízkosti tohoto data).

Listopad

Ostatní

Ceny

Stipendia

Granty a dotace

Vše

1.11.2018 Stipendium pro vědce a přednášející Stipendia
Poskytovatel Komise J. W. Fulbrighta
Příjemce Individuální
Způsobilé výdaje Krytí životních nákladů spojených s pobytem v USA v délce 3 - 10 měsíců
Obor Jakýkoliv obor s výjimkou klinické medicíny
Odkaz https://www.fulbright.cz/stipendia/stipendium-pro-vedce-a-prednasejici/
Stipendium podporuje dlouhodobé pobyty českých vědců a vysokoškolských pedagogů v USA, aby tam vedli výzkum a případně přednášeli v jakémkoliv oboru s výjimkou klinické medicíny.
1.11.2018 Fulbright-Masarykovo stipendium Stipendia
Poskytovatel Komise J. W. Fulbrighta
Příjemce Individuální - doktorand, postdok či seniorní výzkumník
Částka 2000 - 4000 USD měsíčně
Způsobilé výdaje Krytí životních nákladů spojených s pobytem v USA v délce 3 - 10 měsíců
Obor Jakýkoliv obor s výjimkou klinické medicíny
Odkaz https://www.fulbright.cz/stipendia/fulbright-masarykovo-stipendium/
Program je určen vědeckým pracovníkům, kteří jsou aktivní v občanském nebo veřejném životě svých institucí nebo komunit, stejně jako Tomáš Garrigue Masaryk. Mohou pracovat v akademickém senátu, spolupracovat s neziskovou organizací, místní samosprávou apod. Splnění tohoto požadavku je nutným předpokladem pro získání stipendia.
22.11.2017 15.11.2018 Výzva Teaming II Granty a dotace
Poskytovatel MŠMT
Příjemce Instituce
Úroveň Mezinárodní
Program Horizont 2020
Výzva VÝZVA Č. 02_17_043 TEAMING II
Částka alokace 900 mil. Kč
Odkaz http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/vyzva-c-02-17-043-teaming-ii-1
Cílem výzvy je podpořit významný posun stávajícího výzkumného centra či výzkumných center v ČR postaveném na spolupráci se zahraniční vedoucí vědeckou institucí v souladu se zaměřením výzvy Teaming Phase 2 z programu Horizont 2020. Výzva doplňkově podpoří především infrastrukturní investice a vybavení projektů úspěšných ve výzvě Teaming Phase 2 z Horizontu 2020.
17.4.2018 27.11.2018 Horizon Prizes: Tactile display Ceny
Poskytovatel Evropská komise
Příjemce Instituce i jednotlivci
Program Horizon Prizes
Částka 3 miliony €
Odkaz http://ec.europa.eu/research/horizonprize/index.cfm?prize=tactiledisplay
Cílem soutěže je vyvinout hmatový displej pro zrakově postižené a zvýšit pro ně dostupnost digitálních informací.

Průběžné

Ostatní

Ceny

Stipendia

Granty a dotace

Vše

Vědecký program NATO Granty a dotace
Poskytovatel Severoatlantická aliance (NATO)
Příjemce Individuální
Úroveň Mezinárodní
Program Věda pro mír a bezpečnost (The Science for Peace and Security, SPS)
Způsobilé výdaje Projekty ve vědě a výzkumu, workshopy nebo školení
Odkaz https://www.nato.int/cps/en/natolive/78209.htm
Termíny pro zasílání přihlášek se konají čtvrtletně (1. ledna, 1. dubna, 1. července, 1. října). Aktivity musí být realizovány společně s minimálně jednou členskou zemí NATO a jednou partnerskou zemí.

Partneři webu a spolupracující instituce