facebooktwittergoogle
Nezávislé informace o vědě a výzkumu
facebooktwittergoogle

DOTAČNÍ A GRANTOVÉ VÝZVY, STIPENDIA, CENY A DALŠÍ PŘÍLEŽITOSTI

V této rubrice pro vás sledujeme aktuální příležitosti pro realizaci a financování projektů a aktivit ve výzkumu a vývoji včetně udělování cen a nabídek stipendií. Jedná se o projekty určené jak pro instituce (právnické osoby), tak pro jednotlivce (fyzické osoby). Monitorujeme pro vás příležitosti národní i mezinárodní.

V rubrice se zobrazují jednotlivé položky dle data vyhlášení a uzávěrky. Pro lepší rozlišení je vyhlášení znázorněno zeleně a uzávěrka červeně. Kalendář příležitostí se vám vždy otevře v aktuálním měsíci. Položky, které již nejsou aktuální, v kalendáři nadále zůstávají, ale jsou zesvětleny.

Časově neomezené příležitosti, o které můžete žádat po celý rok, naleznete v sekci „Průběžné“ na konci tabulky.

Příležitosti si můžete filtrovat podle těchto kategorií: vše, granty a dotace, stipendia, ceny a ostatní. Vyberete-li si danou kategorii, položky se zobrazí ve všech měsících. Jednotlivé měsíce si můžete otevírat a zavírat.

Po otevření konkrétní položky se zobrazí podrobná tabulka se základními informacemi, odkazem na původní zdroj poskytovatele a případně odkazy na příbuzné články na našem portále.

Upozornění: Za případné změny termínů či zrušení výzev neodpovídáme. Aktuální informace si vždy ověřujte u příslušného poskytovatele na uvedeném odkazu.

2018

Leden

Ostatní

Ceny

Stipendia

Granty a dotace

Vše

5.1.2018 5.2.2018 Specifický vysokoškolský výzkum Granty a dotace
Poskytovatel Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)
Příjemce Vysoká škola
Úroveň Národní
Odkaz http://www.msmt.cz/vyzkum-a-vyvoj-2/vyzva-k-podani-zadosti-o-dotaci-na-specificky-vysokoskolsky
Článek Výzva k podání žádosti o dotaci na specifický vysokoškolský výzkum
3.1.2018 31.12.2018 OP PIK: Inovace Granty a dotace
Poskytovatel Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO)
Příjemce Malý a střední podnik
Úroveň Národní
Program OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost
Výzva Inovace
Částka 100 tis. - 1 mil. Kč
Způsobilé výdaje zajištění ochrany průmyslového vlastnictví: zveřejnění přihlášky vynálezů, udělení patentů, udělení ochranných známek, udělení užitných vzorů, udělení průmyslových vzorů
Kofinancování 50 %
Odkaz https://www.agentura-api.org/programy-podpory/inovace/inovace-vyzva-vi-projekt-ochranu-prav-prumysloveho-vlastnictvi/
Článek Vyhlášena výzva v OP PIK: Inovace
11.1.2018 CHIST-ERA III Joint Call 2017 Granty a dotace
Poskytovatel Technologická agentura ČR
Program EPSILON
Výzva CHIST-ERA III CALL 2017
Částka Prémie až 90 tisíc Kč
Kofinancování Nejvyšší povolená míra podpory je 60 % na českou část projektu
Odkaz https://www.tacr.cz/index.php/cz/novinky/1166-vyhlaseni-spolecne-mezinarodni-vyzvy-chist-era-iii-call-2017.html
30.1.2018 European Young Researchers’ Award Ceny
Poskytovatel EuroScience
Příjemce Individuální - postdok
Odkaz https://www.euroscience.org/calls/call-open-eyra2018/
The European Young Researchers’ Award (EYRA) is granted since 2010 to researchers demonstrating outstanding research performance and leadership. It aims to inspire early stage researchers to incorporate a European dimension and perspective into their research.
31.1.2018 27.3.2018 4. Národní výzva INTER-EUREKA LTE 218 Granty a dotace
Poskytovatel Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)
Příjemce Podniky
Úroveň Národní
Program INTER-EUREKA
Výzva 4.
Kofinancování MŠMT se podílí na spolufinancování rozpočtu podprogramu INTER-EUREKA (LTE) maximálně do výše 50%
Obor Projekty nemají stanoveno technologické zaměření, ale jsou především řešeny v oblastech, jako jsou například komunikační a informační technologie, biotechnologie a lékařská technika, nové materiály, životní prostředí, doprava, energetika, automatizace a robotika a další. Výstupy projektů musí být cíleny na jejich komerční využití, tj. nové inovované výrobky, nové technologie, nové služby a jejich rychlé uplatnění na trhu.
Odkaz http://www.msmt.cz/vyzkum-a-vyvoj-2/vyhlaseni-4-narodni-vyzvy-podprogramu-inter-eureka-lte218
Článek Vyhlášení 4. výzvy v podprogramu INTER-EUREKA
Cílem podprogramu INTER-EUREKA LTE je podpora mezinárodní spolupráce malých, středních a velkých podniků, které ve své podnikatelské činnosti mají rovněž aktivity výzkumu a vývoje, a jejich spolupráci s univerzitami, výzkumnými organizacemi a centry.
31.1.2018 Visiting Fellowships Stipendia
Poskytovatel The British Academy
Příjemce Individuální
Úroveň Mezinárodní
Částka 33 000 Ł na dobu maximálně 6 měsíců
Obor Společenské a humanitní vědy
Odkaz https://www.britac.ac.uk/visiting-fellowships
Článek Stipendium na výzkum ve Velké Británii
Stipendium na pokrytí až šestiměsíčního výzkumného pobytu na instituci ve Velké Británii. Výzva je určena vědcům v jakékoliv fázi kariéry, od postdoktorandů po seniorní výzkumníky.

Únor

Ostatní

Ceny

Stipendia

Granty a dotace

Vše

1.2.2018 Stipendia Amgen Scholar Stipendia
Poskytovatel Amgen Foundation
Příjemce studenti (undergraduate)
Způsobilé výdaje školné, ubytování a další výdaje spojené s pobytem na jedné ze 17 škol v Evropě, USA nebo Japonsku
Obor biochemie, bioinženýring, bioinformatika, biopsychologie, biotechnologie, biomolekulární inženýrství, chemie, imunologie, farmakologie, mikrobiologie, buněčná a molekulová biologie, molekulární genetika, molekulární medicína a farmakologie, neurobiologie, neuropatologie, neurovědy, fyziologická psychologie, fyziologie, statistika a toxikologie.
Odkaz http://www.amgenscholars.com/
Článek Amgen Scholars stipendia pro biologické vědy
1.2.2018 Stipendia na Středoevropské univerzitě Stipendia
Poskytovatel Central European University
Příjemce Individuální - studenti magisterských a doktorských studijních programů
Úroveň Mezinárodní
Odkaz https://www.ceu.edu/financialaid
Výzva se týká následujících oborů vyučovaných v angličtině: cognitive science, economics and business, environmental sciences and policy, gender studies, history, international relations, legal studies, mathematics and its applications, medieval studies, nationalism studies, network science, philosophy, political science, public policy, sociology and social anthropology.
5.1.2018 5.2.2018 Specifický vysokoškolský výzkum Granty a dotace
Poskytovatel Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)
Příjemce Vysoká škola
Úroveň Národní
Odkaz http://www.msmt.cz/vyzkum-a-vyvoj-2/vyzva-k-podani-zadosti-o-dotaci-na-specificky-vysokoskolsky
Článek Výzva k podání žádosti o dotaci na specifický vysokoškolský výzkum
9.2.2018 Cena Josefa Hlávky za vědeckou literaturu Ceny
Poskytovatel Nadace Český literární fond a Nadace Nadání Josefa, Marie a Zdeňky Hlávkových
Příjemce Individuální
Částka 50 000 Kč
Obor společenské vědy, vědy o neživé přírodě, vědy o živé přírodě, lékařské vědy
Odkaz https://nclf.cz/ceny-josefa-hlavky/
Článek článek na Vědavýzkum.cz
Cena je udělována za původní knižní práci z oblasti vědecké a odborné literatury, která byla publikována v České republice v roce 2017.
28.2.2018 Cena Bedřicha Hrozného za tvůrčí počin Ceny
Poskytovatel Univerzita Karlova
Příjemce Individuální - pracovník nebo pracovní tým působící na UK
Částka Minimálně 100 000 Kč
Odkaz https://www.cuni.cz/UK-4177.html
Cenu uděluje rektor UK za významný a originální tvůrčí počin, například odbornou časopiseckou nebo knižní publikaci, umělecké dílo, pořádání výstavy, realizovaný patent, apod. Návrhy na udělení ceny podávají vědecké rady fakult nebo vysokoškolských ústavů anebo členové vědecké rady univerzity do konce února rektorovi.

Březen

Ostatní

Ceny

Stipendia

Granty a dotace

Vše

1.3.2018 12.4.2018 4. veřejná soutěž programu EPSILON Granty a dotace
Poskytovatel Technologická agentura ČR
Příjemce Právnická osoba - výzkumná organizace nebo podnik
Úroveň Národní
Program EPSILON
Kofinancování Maximální míra podpory na jeden projekt v této veřejné soutěži je 60 % celkových uznaných nákladů.
Odkaz https://www.tacr.cz/index.php/cz/novinky/1264-vyhlaseni-4-verejne-souteze-programu-na-podporu-aplikovaneho-vyzkumu-a-experimentalniho-vyvoje-epsilon.html
Článek Novinky ve 4. veřejné soutěži programu EPSILON
Program podporuje projekty aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje, jejichž výsledky mají vysoký potenciál pro rychlé uplatnění v nových produktech, výrobních postupech a službách.
1.3.2018 30.3.2018 Cena Neuron Ceny
Poskytovatel Nadační fond Neuron
Příjemce Individuální
Částka Půl milionu korun mladým nadějným vědcům do 33 let až v sedmi kategoriích, 1 milion korun za mimořádný vědecký objev, 2 miliony korun za celoživotní přínos vědě
Obor Laureáti budou vybíráni ze sedmi vědeckých disciplín (humanitní obory, lékařství, matematika, fyzika, chemie, biologie a výpočetní vědy).
Odkaz http://www.nfneuron.cz/cs
Článek Průlomová změna v Cenách Neuron
Nominace na laureáty Ceny Neuron mohou od 1. března do 30. března předkládat představitelé veřejných vědeckých institucí (děkani, rektoři, ředitelé akademických ústavů, představitelé Akademie věd ČR), členové Vědecké rady Neuron a laureáti předchozích ročníků. O držitelích cen rozhodne Rada Neuronu, v případě Ceny za významný vědecký objev a Ceny za celoživotní přínos se do hodnocení zapojí i Mezinárodní vědecká rada.
1.3.2018 16.4.2018 Primus Granty a dotace
Poskytovatel Univerzita Karlova
Příjemce Individuální - do 8 let od ukončení PhD
Částka max. do výše 1,5 mil. Kč ročně
Odkaz https://www.cuni.cz/UK-8121.html
Článek Vyhlášení nového kola soutěže Primus
Projekty potrvají 3 roky s možností prodloužení o další dva. Prostředky na financování projektu budou společně poskytovat Univerzita Karlova a fakulta či ústav, kde bude projet realizován.
2.3.2018 30.4.2018 Česko-ukrajinské projekty Granty a dotace
Poskytovatel Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)
Příjemce Instituce
Částka max. 250 000 Kč na dva roky
Způsobilé výdaje cestování a pobytové náklady
Odkaz http://www.msmt.cz/vyzkum-a-vyvoj-2/vyzva-k-podavani-navrhu-spolecnych-cesko-ukrajinskych
Cílem výzvy je napomáhat navazování kontaktů a rozvoji spolupráce mezi institucemi působícími v oblasti výzkumu a vývoje v partnerských státech, a to formou podpory mobility výzkumných pracovníků spolupracujících na řešení mezinárodních výzkumných projektů. V rámci této výzvy není podporována účast výzkumných pracovníků na seminářích, konferencích, kongresech a dalších setkáních konaných v partnerských státech.
15.3.2018 7.6.2018 GlobalStars Argentina Granty a dotace
Poskytovatel Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)
Příjemce Instituce
Úroveň Mezinárodní
Program INTER-EUREKA
Částka až 4 000 000 Kč na rok
Odkaz http://www.eurekanetwork.org/content/globalstars-argentina-2018
Článek Nová iniciativa GlobalStars zprostředkuje spolupráci s Argentinou
Jedná se o výzvu na podporu mezinárodní spolupráce s Argentinou v průmyslovém výzkumu. Do výzvy pod iniciativou GlobalStars je zapojeno 5 států: Česká republika, Finsko, Izrael, Španělsko a Turecko.
15.3.2018 IMI2: Ebola+ programme Granty a dotace
Poskytovatel Innovative medicines initiative
Příjemce Instituce
Úroveň Mezinárodní
Program Ebola and other filoviral haemorrhagic fevers (Ebola+) programme
Výzva IMI2 – Call 8
Částka Celková alokace výzvy 70 mil. EUR
Obor Medicína
Odkaz https://www.imi.europa.eu/content/imi-2-call-8
15.3.2018 Stipendium Nadace Experientia Stipendia
Poskytovatel Nadace Experientia
Příjemce Individuální - mladí výzkumníci do 35 let s ukončeným, nebo téměř ukončeným doktorským titulem
Způsobilé výdaje Roční stipendijní pobyt nebo odborná stáž na prestižních zahraničních univerzitách podle vlastního výběru
Obor organická, bioorganická a medicinální chemie
Odkaz http://experientia.cz/pro-zadadele/
Článek Roční stipendium Nadace Experientia
K přihlášce je kromě výzkumného projektu zapotřebí přiložit také doporučující dopis od školitele, a především je třeba zvací dopis ze zahraniční univerzity.
16.3.2018 Stipendia francouzské vlády Stipendia
Poskytovatel Francouzské velvyslanectví v ČR
Příjemce Individuální
Program Stipendia francouzské vlády
Částka 767 / 795 € měsíčně (doktorandské studium / stáž)
Odkaz http://studium.ifp.cz/cz/doktoranti/stipendia-francouzske-vlady/
Francouzské velvyslanectví v ČR nabízí studentům zapsaným na českých vysokých školách možnost získat stipendium francouzské vlády na doktorandské studium pod dvojím vedením nebo na výzkumnou stáž ve francouzské laboratoři, a to ve všech vědních oborech.
28.3.2018 17.5.2018 Program ZEMĚ Granty a dotace
Poskytovatel Ministerstvo zemědělství
Příjemce Výzkumná organziace nebo podnik
Úroveň Národní
Program Program aplikovaného výzkumu Ministerstva zemědělství na období 2017 – 2025, ZEMĚ
Výzva 2018
Částka Průměrná výše celkových uznaných nákladů na jeden projekt se předpokládá cca 4 mil. Kč na jeden rok řešení projektu.
Obor zemědělství, zaměření viz "Výzkumné potřeby MZ pro veřejnou soutěž v roce 2018"
Odkaz http://eagri.cz/public/web/mze/poradenstvi-a-vyzkum/vyzkum-a-vyvoj/narodni-agentura-pro-zemedelsky-vyzkum/program-zeme-1/verejna-soutez-vyhlasena-v-roce-2018/verejna-soutez-vyhlasena-v-roce-2018/
Článek Vědci se utkají o miliardu
15.3.2018 31.8.2018 Mezinárodní mobilita výzkumných pracovníků Granty a dotace
Poskytovatel Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)
Příjemce Instituce
Způsobilé výdaje Obsahem aktivit jsou zejména vědecko-výzkumné pobyty zaměstnanců příjemce – tzv. mobility, v případě aktivity č. 2 rovněž návratová fáze. Délka mobility (tj. čistého pracovního pobytu výzkumného pracovníka) se musí pohybovat v rozmezí minimálně 12 měsíců a maximálně 24 měsíců.
Odkaz http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/mezinarodni-mobilita-vyzkumnych-pracovniku-msca-if-ii
Článek Výzva Mezinárodní mobilita výzkumných pracovníků – MSCA-IF II
Výzva podporuje kvalitní projekty, které byly v roce 2017 předloženy do výzvy v rámci programu Horizont 2020, Marie Skłodowska-Curie Actions – Individual Fellowships – European Fellowships (H2020–MSCA-IF–2017) a byly Evropskou komisí hodnoceny kladně, ale nemohly být z důvodu nedostatku finančních prostředků podpořeny.
16.3.2018 31.5.2018 Česko-rakouské projekty Granty a dotace
Poskytovatel Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)
Příjemce Instituce
Částka max. 200 000 Kč na dva roky
Způsobilé výdaje cestování a pobytové náklady
Odkaz http://www.msmt.cz/vyzkum-a-vyvoj-2/vyzva-k-podavani-navrhu-spolecnych-cesko-rakouskych-3
Článek Výzva k podávání návrhů společných česko-rakouských výzkumných projektů
Cílem výzvy je napomáhat navazování kontaktů a rozvoji spolupráce mezi institucemi působícími v oblasti výzkumu a vývoje v partnerských státech, a to formou podpory mobility výzkumných pracovníků spolupracujících na řešení mezinárodních projektů základního výzkumu.
23.3.2018 Cena ministra zemědělství Ceny
Poskytovatel Ministerstvo zemědělství
Příjemce Individuální
Částka Prémie až 90 tisíc Kč
Obor zemědělství, potravinářství, lesnictví a vodní hospodářství
Odkaz http://eagri.cz/public/web/mze/poradenstvi-a-vyzkum/vyzkum-a-vyvoj/cena-ministra-zemedelstvi-za-nejlepsi-6.html
Článek Ceny Ministerstva zemědělství v oblasti výzkumu a vývoje
Ocenění se uděluje za mimořádné výsledky ve výzkumu a experimentálním vývoji dosažené na základě podpory poskytnuté ministerstvem.
23.3.2018 Cena ministra zemědělství pro mladé vědecké pracovníky Ceny
Poskytovatel Ministerstvo zemědělství
Příjemce individuální - do 35 let věku
Částka Prémie až 90 tisíc Kč
Obor zemědělství, potravinářství, lesnictví a vodní hospodářství
Odkaz http://eagri.cz/public/web/mze/poradenstvi-a-vyzkum/vyzkum-a-vyvoj/cena-ministra-zemedelstvi-pro-mlade-5.html
Článek Ceny Ministerstva zemědělství v oblasti výzkumu a vývoje
Ocenění se uděluje za mimořádné výsledky ve výzkumu a experimentálním vývoji dosažené na základě podpory poskytnuté ministerstvem.
31.1.2018 27.3.2018 4. Národní výzva INTER-EUREKA LTE 218 Granty a dotace
Poskytovatel Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)
Příjemce Podniky
Úroveň Národní
Program INTER-EUREKA
Výzva 4.
Kofinancování MŠMT se podílí na spolufinancování rozpočtu podprogramu INTER-EUREKA (LTE) maximálně do výše 50%
Obor Projekty nemají stanoveno technologické zaměření, ale jsou především řešeny v oblastech, jako jsou například komunikační a informační technologie, biotechnologie a lékařská technika, nové materiály, životní prostředí, doprava, energetika, automatizace a robotika a další. Výstupy projektů musí být cíleny na jejich komerční využití, tj. nové inovované výrobky, nové technologie, nové služby a jejich rychlé uplatnění na trhu.
Odkaz http://www.msmt.cz/vyzkum-a-vyvoj-2/vyhlaseni-4-narodni-vyzvy-podprogramu-inter-eureka-lte218
Článek Vyhlášení 4. výzvy v podprogramu INTER-EUREKA
Cílem podprogramu INTER-EUREKA LTE je podpora mezinárodní spolupráce malých, středních a velkých podniků, které ve své podnikatelské činnosti mají rovněž aktivity výzkumu a vývoje, a jejich spolupráci s univerzitami, výzkumnými organizacemi a centry.
30.3.2018 31.5.2018 1. veřejná soutěž programu NCK 1 Granty a dotace
Poskytovatel Technologická agentura ČR
Příjemce Instituce
Úroveň Národní
Program Národní centra kompetence 1
Odkaz https://www.tacr.cz/index.php/cz/novinky/1297-vyhlaseni-1-verejne-souteze-programu-narodni-centra-kompetence-1.html
Článek Vyhlášení první veřejné soutěže programu Národní centra kompetence 1
Program je zaměřen na podporu dlouhodobé spolupráce mezi výzkumnou a aplikační sférou a posílení institucionální základny aplikovaného výzkumu. Záměrem programu je synergicky provázat již existující úspěšná centra, která vznikla za podpory TA ČR (Centra kompetence), GA ČR (Centra excelence) a operačních programů (zejména tzv. VaVpI Centra) s dalšími výzkumnými centry a jednotkami do jednoho integrovaného systému.
30.3.2018 Stipendium na Univerzitě v Pittsburghu Stipendia
Poskytovatel University of Pittsburgh
Příjemce Individuální
Výzva Ruth Crawford Mitchel Czech/Slovak Fellowship
Částka $7,000
Odkaz https://www.lf2.cuni.cz/aktuality/2018-ruth-crawford-mitchel-czechslovak-fellowship
Občan, který má v současné době trvalé bydliště v České nebo Slovenské republice, se vrátí do tří měsíců od ukončení stipendia k výkonu své kariéry. Žadatelé musí absolvovat vysokoškolské vzdělání a nesmí být v současné době zapsáni do vysokoškolského studijního programu. Několik let pracovní praxe je povinností. Vynikající pracovní znalost angličtiny je nutná.
31.3.2018 31.5.2018 Česko-německé projekty Granty a dotace
Poskytovatel Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)
Příjemce Instituce
Částka max. 200 000 Kč na dva roky
Způsobilé výdaje cestování a pobytové náklady
Odkaz http://www.msmt.cz/file/46489_1_1/
Článek Výzva k podávání návrhů společných česko-německých výzkumných projektů
Cílem je napomáhat navazování kontaktů a rozvoji spolupráce mezi institucemi působícími v oblasti výzkumu a vývoje v partnerských státech, a to formou podpory mobility výzkumných pracovníků spolupracujících na řešení mezinárodních projektů základního výzkumu.
31.3.2018 Prémie Otto Wichterleho Ceny
Poskytovatel Akademie věd ČR
Příjemce Výzkumný pracovník AV ČR do 35 let
Částka Nejvýše 330 000 Kč
Odkaz http://www.avcr.cz/cs/veda-a-vyzkum/podpora-vyzkumu/premie-otto-wichterleho/
Prémie je udělována mimořádným vědeckým osobnostem, které významným způsobem přispívají k rozvoji příslušné vědní disciplíny. Návrhy na udělení prémie podávají ředitelé pracovišť AV ČR po konzultaci s radami pracovišť vždy do 31. března kalendářního roku.

Duben

Ostatní

Ceny

Stipendia

Granty a dotace

Vše

1.3.2018 12.4.2018 4. veřejná soutěž programu EPSILON Granty a dotace
Poskytovatel Technologická agentura ČR
Příjemce Právnická osoba - výzkumná organizace nebo podnik
Úroveň Národní
Program EPSILON
Kofinancování Maximální míra podpory na jeden projekt v této veřejné soutěži je 60 % celkových uznaných nákladů.
Odkaz https://www.tacr.cz/index.php/cz/novinky/1264-vyhlaseni-4-verejne-souteze-programu-na-podporu-aplikovaneho-vyzkumu-a-experimentalniho-vyvoje-epsilon.html
Článek Novinky ve 4. veřejné soutěži programu EPSILON
Program podporuje projekty aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje, jejichž výsledky mají vysoký potenciál pro rychlé uplatnění v nových produktech, výrobních postupech a službách.
12.4.2018 12.9.2018 MSCA Individual Fellowships 2018 Granty a dotace
Poskytovatel Evropská komise
Příjemce Individuální
Úroveň Mezinárodní
Program Marie Skłodowska-Curie Actions (MSCA)
Výzva Individual Fellowships
Částka Rozpočet 273 mil. EUR
Odkaz http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2018-2020/main/h2020-wp1820-msca_en.pdf
Článek Pracovní program MSCA pro rok 2018 - 2020
Hlavním cílem výzev Individual Fellowships je dále podpořit kariéru už zkušených, mimořádně kvalitních vědců a výzkumníků prostřednictvím výzkumného pobytu na některé evropské výzkumné instituci.
10.4.2018 21.9.2018 MUNI Award in Science and Humanities Granty a dotace
Poskytovatel Masarykova univerzita
Příjemce Individuální
Částka až 5 000 000 Kč na rok po dobu 5 let
Odkaz https://gamu.muni.cz/mash
Hlavním cílem této grantové podpory je přivést na MU nové vynikající a úspěšné vědce, kterým nabídneme takové podmínky, aby měli motivaci zůstat pracovat pro MU a dlouhodobě produkovat špičkové vědecké výsledky. Kromě finanční podpory univerzita nabízí pracovní smlouvu na 3 roky (může být prodloužena na 5 let a poté na dobu neurčitou), habilitaci nebo profesuru na MU a kancelářské a laboratorní zázemí pro výzkumný tým.
12.4.2018 27.9.2018 MSCA COFUND 2018 Granty a dotace
Poskytovatel Evropská komise
Příjemce Instituce i jednotlivci
Úroveň Mezinárodní
Program Marie Skłodowska-Curie Actions (MSCA)
Výzva Co-funding of regional, national and international programmes
Částka Rozpočet 90 mil. EUR
Odkaz http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2018-2020/main/h2020-wp1820-msca_en.pdf
Článek Pracovní program MSCA pro rok 2018 - 2020
Cílem schématu COFUND je stimulovat regionální, národní a mezinárodní programy, které budou podporovat rozvoj kariéry vědců a výzkumníku a jejich mobilitu ve všech fázích jejich kariéry. Žádosti se mohou týkat buď komplexního doktorského výukového programu, nebo systému individuálních stipendií.
16.4.2018 EMBO Installation Grants Granty a dotace
Poskytovatel European Molecular Biology Organization
Příjemce Individuální
Částka až 50 tis. EUR
Obor life sciences
Odkaz http://www.embo.org/funding-awards/installation-grants
Článek https://vedavyzkum.cz/granty-a-dotace/granty-a-dotace/uzaverka-embo-installation-grants-se-blizi
Grant je určen na podporu talentovaných vědců z ČR, Chorvatska, Estonska, Polska, Portugalska a Turecka. V projektu lze žádat o roční podporu až 50 tis. EUR na tři roky, s možností prodloužení o další dva. Držitelé grantu se zároveň stávají členy „Young Investigator Programme“ a mohou žádat o peníze na networking, ucházet se o menší doplňkové granty a čerpat řadu dalších výhod programu.
1.3.2018 16.4.2018 Primus Granty a dotace
Poskytovatel Univerzita Karlova
Příjemce Individuální - do 8 let od ukončení PhD
Částka max. do výše 1,5 mil. Kč ročně
Odkaz https://www.cuni.cz/UK-8121.html
Článek Vyhlášení nového kola soutěže Primus
Projekty potrvají 3 roky s možností prodloužení o další dva. Prostředky na financování projektu budou společně poskytovat Univerzita Karlova a fakulta či ústav, kde bude projet realizován.
2.3.2018 30.4.2018 Česko-ukrajinské projekty Granty a dotace
Poskytovatel Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)
Příjemce Instituce
Částka max. 250 000 Kč na dva roky
Způsobilé výdaje cestování a pobytové náklady
Odkaz http://www.msmt.cz/vyzkum-a-vyvoj-2/vyzva-k-podavani-navrhu-spolecnych-cesko-ukrajinskych
Cílem výzvy je napomáhat navazování kontaktů a rozvoji spolupráce mezi institucemi působícími v oblasti výzkumu a vývoje v partnerských státech, a to formou podpory mobility výzkumných pracovníků spolupracujících na řešení mezinárodních výzkumných projektů. V rámci této výzvy není podporována účast výzkumných pracovníků na seminářích, konferencích, kongresech a dalších setkáních konaných v partnerských státech.
17.4.2018 27.11.2018 Horizon Prizes: Tactile display Ceny
Poskytovatel Evropská komise
Příjemce Instituce i jednotlivci
Program Horizon Prizes
Částka 3 miliony €
Odkaz http://ec.europa.eu/research/horizonprize/index.cfm?prize=tactiledisplay
Cílem soutěže je vyvinout hmatový displej pro zrakově postižené a zvýšit pro ně dostupnost digitálních informací.
19.4.2018 24.5.2018 Postgraduální stipendia v Japonsku Stipendia
Poskytovatel Ministerstvo školství, kultury, sportu, vědy a technologie Japonska
Příjemce Individuální - studenti doktorských studijních programů, akademičtí pracovníci, absolventi magisterských studijních programů, příp. bakalářských studijních programů a studenti posledního ročníku magisterských (příp. i bakalářských) studijních programů
Odkaz http://www.dzs.cz/file/6278/JAPONSKO_VR_AIA_17_notif.pdf
Na základě mezivládní dohody o kulturní spolupráci přiznává Ministerstvo školství, kultury, sportu, vědy a technologie Japonska obvykle tři stipendijní pobyty v délce 18 - 24 měsíců. Uchazeč/uchazečka musí být narozen /a po 2. 4. 1984. Předání přihlášek probíhá prostřednictvím Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.
26.4.2018 ECSEL CALLS 2018 Granty a dotace
Poskytovatel Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)
Příjemce Výzkumná organizace ve spolupráci s podnikem
Obor Vestavěné počítačové systémy, mikro- a nano-elektronika a inteligentní řídicí systémy
Odkaz http://www.msmt.cz/vyzkum-a-vyvoj-2/vyzva-k-predkladani-navrhu-projektu-ecsel-v-roce-2018?lang=1&ref=m&source=email
Společná technologická iniciativa ECSEL má za svůj cíl vytyčeno podporovat výzkum, vývoj a inovace v oblasti vestavěných počítačových systémů, mikro- a nano-elektroniky a inteligentních řídicích systémů. Za tímto účelem vyhlašuje každoročně výzvy k předkládání návrhů projektů. Prahovou podmínkou pro poskytnutí podpory MŠMT je vždy spolupráce alespoň jedné výzkumné organizace ČR s alespoň jedním malým, středním nebo velkým podnikem ČR v rámci konsorcia řešitelů projektu tak, aby byl vždy zachován princip podpory veřejně-soukromého partnerství a znalostní báze projektu mohla vést k aplikaci a experimentálnímu vývoji prototypu produktu uplatnitelného na trhu.
4.4.2018 30.6.2018 Česko-francouzské projekty Granty a dotace
Poskytovatel Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)
Příjemce Instituce i jednotlivci
Částka max. 156 000 Kč na dva roky
Způsobilé výdaje cestování a pobytové náklady
Odkaz http://www.msmt.cz/vyzkum-a-vyvoj-2/vyzva-k-podavani-navrhu-spolecnych-cesko-francouzskych-6
Cílem výzvy je napomáhat navazování kontaktů a rozvoji spolupráce mezi institucemi působícími v oblasti výzkumu a vývoje v partnerských státech, a to formou podpory mobility výzkumných pracovníků spolupracujících na řešení mezinárodních projektů základního výzkumu.
27.4.2018 30.6.2018 Česko-čínské projekty Granty a dotace
Poskytovatel Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)
Příjemce Instituce
Program V19CHINA-MOBILITY
Částka max. 300 000 Kč
Způsobilé výdaje náklady na cestovné českých členů řešitelského týmu a služeb na zveřejnění výsledků, pobytov náklady čínských členů řešitelského týmu v ČR
Odkaz http://www.msmt.cz/vyzkum-a-vyvoj-2/vyzva-k-podavani-cesko-cinskych-navrhu-projektu-spoluprace-2?lang=1&ref=m&source=email
Článek Výzva k podávání česko-čínských návrhů projektů
30.4.2018 Cena Shimadzu 2018 Ceny
Poskytovatel Shimadzu Corp. ve spolupráci s Contipro a.s.
Příjemce mladý vědecký pracovník do 30 let
Částka Vítězná práce €1 500, druhý €900, třetí €450
Obor Do soutěže mohou být přihlášeny práce, kde byly použity separační analytické metody, atomární či molekulární spektroskopie nebo hmotnostní spektrometrie v oborech lékařské chemie, farmacie, life science, molekulární biologie, analýze potravin a potravinových doplňků či obalů na potraviny.
Odkaz https://www.lf2.cuni.cz/files/aktuality/dokumenty/cena_shimadzu2018.pdf
Odborná komise vybere 10 prací, které budou prezentovány formou 10 minutové přednášky v českém nebo slovenském jazyce na 70. sjezdu chemiků 9. – 12. 9. 2018 ve Zlíně (UTB) – Sekci analytické chemie, abstrakt bude uveden ve sborníku. Shimadzu hradí těmto 10 účastníkům konferenční poplatek na 70. sjezdu chemiků. Odborná komise vybere z těchto 10 přednášejících třetí ho až prvního a ti to budou fi nančně oceněni

Květen

Ostatní

Ceny

Stipendia

Granty a dotace

Vše

1.5.2018 Stipendia pro pedagogy a vědce v Německu Stipendia
Poskytovatel DAAD - Německá akademická výměnná služba
Příjemce Individuální
Úroveň Mezinárodní
Program DAAD Research Stays for University Academics and Scientists
Částka 2000 - 2150 € měsíčně
Způsobilé výdaje Výzkumný pobyt na německé instituci. Ze stipendia nelze hradit cestovní náklady a návštěvy konferencí.
Odkaz https://daad.de/go/en/stipa50015456
Stipendium se uděluje na domu 1-3 měsíců a je možné jej získat nejvýše jednou za tři roky. Informace o stipendijních programech DAAD pro Českou republiku poskytuje DAAD IC Praha: http://www.daad.cz.
1.5.2018 Krátkodobá stipendia v Německu Stipendia
Poskytovatel DAAD - Německá akademická výměnná služba
Příjemce Individuální - doktorandi a mladí vědečtí pracovníci
Úroveň Mezinárodní
Program DAAD Short-Term Grants
Částka 1000 € měsíčně
Odkaz https://daad.de/go/en/stipa50015508
Krátkodobé stipendium na výzkumný projekt nebo navazující studium na instituci v Německu v délce od jednoho do šesti měsíců. Informace o stipendijních programech DAAD pro Českou republiku poskytuje DAAD IC Praha: http://www.daad.cz.
15.5.2018 15.11.2018 Teaming Phase 2 Granty a dotace
Poskytovatel Evropská komise
Příjemce Výzkumná organizace, která získala grant ve výzvě Teaming Phase 1
Úroveň Mezinárodní
Program Horizont 2020
Částka max. 15 mil. €
Kofinancování projekt musí být spolufinancován ve stejné výši z dalších zdrojů (národních, soukromých či z fondů strukturálních)
Odkaz http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/widespread-01-2018-2019.html
Výzva je určena pouze projektům, které získaly grant ve výzvě Teaming Phase 1 v r. 2014 a 2016 na vznik centra excelence či na podstatnou modernizaci centra stávajícího. Návrh v podstatě tvoří business plán, který byl připraven v průběhu Fáze 1 (detailní popis - viz Portál pro účastníky). Požadovaný příspěvek od EU nesmí přesáhnout 15 mil. € na období 5 – 7 let a musí být spolufinancován ve stejné výši z dalších zdrojů (národních, soukromých či z fondů strukturálních).
15.5.2018 29.6.2018 Účelová podpora Ministerstva zdravotnictví na léta 2019-2022 Granty a dotace
Poskytovatel Ministerstvo zdravotnictví ČR
Příjemce Instituce - výzkumná organizace nebo podnik
Program Program na podporu zdravotnického aplikovaného výzkumu
Výzva 5. veřejná soutěž
Obor Zdravotnictví
Odkaz http://www.azvcr.cz/aktuality/vyhlaseni-jednostupnove-verejne-souteze-o-ucelovou-podporu-mz-na-leta-2019-2022
15.5.2018 28.6.2018 Excelence v základním výzkumu EXPRO Granty a dotace
Poskytovatel Grantová agentura ČR
Příjemce Individuální
Program EXPRO
Částka max. 50 mil. Kč na projekt
Odkaz https://gacr.cz/vyhlaseni-verejne-souteze-expro-projekty/
Článek GA ČR vyhlašuje nový program pro excelentní základní výzkum
28.3.2018 17.5.2018 Program ZEMĚ Granty a dotace
Poskytovatel Ministerstvo zemědělství
Příjemce Výzkumná organziace nebo podnik
Úroveň Národní
Program Program aplikovaného výzkumu Ministerstva zemědělství na období 2017 – 2025, ZEMĚ
Výzva 2018
Částka Průměrná výše celkových uznaných nákladů na jeden projekt se předpokládá cca 4 mil. Kč na jeden rok řešení projektu.
Obor zemědělství, zaměření viz "Výzkumné potřeby MZ pro veřejnou soutěž v roce 2018"
Odkaz http://eagri.cz/public/web/mze/poradenstvi-a-vyzkum/vyzkum-a-vyvoj/narodni-agentura-pro-zemedelsky-vyzkum/program-zeme-1/verejna-soutez-vyhlasena-v-roce-2018/verejna-soutez-vyhlasena-v-roce-2018/
Článek Vědci se utkají o miliardu
17.5.2018 30.8.2018 ERC Advanced Grants 2018 Granty a dotace
Poskytovatel Evropská výzkumná rada (ERC)
Příjemce Individuální
Úroveň Mezinárodní
Částka 2,5 milionu € na 5 let
Kofinancování Pokrývá 100 % přímých nákladů na výzkum a 25 % dodatečných nepřímých nákladů
Odkaz https://erc.europa.eu/funding/advanced-grants
Applicant for the ERC Advanced Grants is expected to be an established, leading principal investigator who wants long-term funding to pursue a ground-breaking, high-risk project.
19.4.2018 24.5.2018 Postgraduální stipendia v Japonsku Stipendia
Poskytovatel Ministerstvo školství, kultury, sportu, vědy a technologie Japonska
Příjemce Individuální - studenti doktorských studijních programů, akademičtí pracovníci, absolventi magisterských studijních programů, příp. bakalářských studijních programů a studenti posledního ročníku magisterských (příp. i bakalářských) studijních programů
Odkaz http://www.dzs.cz/file/6278/JAPONSKO_VR_AIA_17_notif.pdf
Na základě mezivládní dohody o kulturní spolupráci přiznává Ministerstvo školství, kultury, sportu, vědy a technologie Japonska obvykle tři stipendijní pobyty v délce 18 - 24 měsíců. Uchazeč/uchazečka musí být narozen /a po 2. 4. 1984. Předání přihlášek probíhá prostřednictvím Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.
16.3.2018 31.5.2018 Česko-rakouské projekty Granty a dotace
Poskytovatel Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)
Příjemce Instituce
Částka max. 200 000 Kč na dva roky
Způsobilé výdaje cestování a pobytové náklady
Odkaz http://www.msmt.cz/vyzkum-a-vyvoj-2/vyzva-k-podavani-navrhu-spolecnych-cesko-rakouskych-3
Článek Výzva k podávání návrhů společných česko-rakouských výzkumných projektů
Cílem výzvy je napomáhat navazování kontaktů a rozvoji spolupráce mezi institucemi působícími v oblasti výzkumu a vývoje v partnerských státech, a to formou podpory mobility výzkumných pracovníků spolupracujících na řešení mezinárodních projektů základního výzkumu.
30.3.2018 31.5.2018 1. veřejná soutěž programu NCK 1 Granty a dotace
Poskytovatel Technologická agentura ČR
Příjemce Instituce
Úroveň Národní
Program Národní centra kompetence 1
Odkaz https://www.tacr.cz/index.php/cz/novinky/1297-vyhlaseni-1-verejne-souteze-programu-narodni-centra-kompetence-1.html
Článek Vyhlášení první veřejné soutěže programu Národní centra kompetence 1
Program je zaměřen na podporu dlouhodobé spolupráce mezi výzkumnou a aplikační sférou a posílení institucionální základny aplikovaného výzkumu. Záměrem programu je synergicky provázat již existující úspěšná centra, která vznikla za podpory TA ČR (Centra kompetence), GA ČR (Centra excelence) a operačních programů (zejména tzv. VaVpI Centra) s dalšími výzkumnými centry a jednotkami do jednoho integrovaného systému.
31.3.2018 31.5.2018 Česko-německé projekty Granty a dotace
Poskytovatel Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)
Příjemce Instituce
Částka max. 200 000 Kč na dva roky
Způsobilé výdaje cestování a pobytové náklady
Odkaz http://www.msmt.cz/file/46489_1_1/
Článek Výzva k podávání návrhů společných česko-německých výzkumných projektů
Cílem je napomáhat navazování kontaktů a rozvoji spolupráce mezi institucemi působícími v oblasti výzkumu a vývoje v partnerských státech, a to formou podpory mobility výzkumných pracovníků spolupracujících na řešení mezinárodních projektů základního výzkumu.
31.5.2018 Cena Ignaze L. Liebena Ceny
Poskytovatel The Austrian Academy of Sciences
Příjemce mladý vědecký pracovník do 40 let
Částka 36 000 USD
Obor molekulárí biologie, chemie, fyzika
Odkaz https://stipendien.oeaw.ac.at/en/preise/naturwissenschaften/ignaz-l-lieben-award/
Cena je určena kandidátům s ukončeným PhD titulem ve věku do 40 let, kteří v posledních třech letech působili v Bosně a Hercegovině, Chorvatsku, Slovensku, Slovinsku, České republice, Maďarsku nebo Rakousku.
31.5.2018 The Eric and Sheila Samson Prime Minister's Prize Ceny
Poskytovatel Israeli Ministry of Science & Technology
Příjemce Individuální
Částka 1 milion USD
Obor alternativní paliva v dopravě
Odkaz http://pimages.most.gov.il/PMA/
Kandidáty mohou navrhovat především představitelé univerzit a vysokých škol či uznávané autority v oblasti výzkumu paliv, ať už jde o vedoucí výzkumných institucí či soukromých podniků. Cenu mohou v rámci jednoho ocenění získat až tři vědci.

Červen

Ostatní

Ceny

Stipendia

Granty a dotace

Vše

1.6.2018 2.7.2018 Program malých grantů II. Granty a dotace
Poskytovatel Velvyslanectví USA v ČR
Příjemce Instituce i jednotlivci
Úroveň Národní
Částka 1000 - 7000 USD
Odkaz https://cz.usembassy.gov/cs/education-culture-cs/prehled-grantovych-kol/
Velvyslanectví vítá návrhy projektů mimořádného kulturního a vzdělávacího přínosu, které jsou v souladu se širšími cíli americké vlády v oblasti vzájemné spolupráce zaměřující se na jedno nebo více z následujících témat: demokracie, good governance, právní stát, boj proti dezinformacím a podpora mediální gramotnosti, lidská práva, integrace menšin a podpora/posilování občanské společnosti, vzdělávání, kultura, podnikání a inovace, životní prostředí, věda a technologie, energetická bezpečnost, genderová rovnoprávnost.
6.6.2018 7.8.2018 6. veřejná soutěž programu DELTA Granty a dotace
Poskytovatel Technologická agentura ČR
Příjemce Výzkumná organizace nebo podnik se sídlem v ČR
Program DELTA
Odkaz https://tacr.cz/index.php/cz/programy/program-delta.html
Programu DELTA se musí účastnit vždy minimálně jeden uchazeč ze země, v níž sídlí partnerská agentura a minimálně jeden uchazeč z České republiky, který je podnikem. V rámci této veřejné soutěže TA ČR předpokládá spolupráci s partnery z čínských provincií Jiangsu a Zhejiang, z Taiwanu, Korejské republiky, Německa, Vietnamu a Izraele.
15.3.2018 7.6.2018 GlobalStars Argentina Granty a dotace
Poskytovatel Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)
Příjemce Instituce
Úroveň Mezinárodní
Program INTER-EUREKA
Částka až 4 000 000 Kč na rok
Odkaz http://www.eurekanetwork.org/content/globalstars-argentina-2018
Článek Nová iniciativa GlobalStars zprostředkuje spolupráci s Argentinou
Jedná se o výzvu na podporu mezinárodní spolupráce s Argentinou v průmyslovém výzkumu. Do výzvy pod iniciativou GlobalStars je zapojeno 5 států: Česká republika, Finsko, Izrael, Španělsko a Turecko.
15.6.2018 The Queen Jadwiga Fund Scholarships Stipendia
Poskytovatel Jagellonská univerzita v Krakově
Příjemce Individuální - doktorandi a pedagogové
Částka 1500 PLN
Odkaz http://www.dydaktyka.uj.edu.pl/fundusze/jadwiga
The aim of the Fund is to aid scholars and PhD students from Central-Eastern Europe, former Soviet Union and the Balkan area, who plan to conduct their research in Kraków. The recipients are provided with accommodation in a double room in a student dormitory and basic healthcare during their stay.
15.6.2018 The Holberg Prize 2019 Ceny
Poskytovatel Parlament Norského království
Příjemce Individuální
Částka 6 milionů NOK (cca 760 tis. EUR)
Obor umění, humanitní a společenské vědy, právo nebo teologie
Odkaz https://www.holbergprisen.no/en/nomination
Cena se každoročně uděluje vědeckému pracovníkovi, který významně přispěl k výzkumu v oblasti umění, humanitních a společenských věd, práva nebo teologie a to v rámci jednoho z oborů či interdisciplinárně.
15.5.2018 29.6.2018 Účelová podpora Ministerstva zdravotnictví na léta 2019-2022 Granty a dotace
Poskytovatel Ministerstvo zdravotnictví ČR
Příjemce Instituce - výzkumná organizace nebo podnik
Program Program na podporu zdravotnického aplikovaného výzkumu
Výzva 5. veřejná soutěž
Obor Zdravotnictví
Odkaz http://www.azvcr.cz/aktuality/vyhlaseni-jednostupnove-verejne-souteze-o-ucelovou-podporu-mz-na-leta-2019-2022
15.5.2018 28.6.2018 Excelence v základním výzkumu EXPRO Granty a dotace
Poskytovatel Grantová agentura ČR
Příjemce Individuální
Program EXPRO
Částka max. 50 mil. Kč na projekt
Odkaz https://gacr.cz/vyhlaseni-verejne-souteze-expro-projekty/
Článek GA ČR vyhlašuje nový program pro excelentní základní výzkum
4.4.2018 30.6.2018 Česko-francouzské projekty Granty a dotace
Poskytovatel Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)
Příjemce Instituce i jednotlivci
Částka max. 156 000 Kč na dva roky
Způsobilé výdaje cestování a pobytové náklady
Odkaz http://www.msmt.cz/vyzkum-a-vyvoj-2/vyzva-k-podavani-navrhu-spolecnych-cesko-francouzskych-6
Cílem výzvy je napomáhat navazování kontaktů a rozvoji spolupráce mezi institucemi působícími v oblasti výzkumu a vývoje v partnerských státech, a to formou podpory mobility výzkumných pracovníků spolupracujících na řešení mezinárodních projektů základního výzkumu.
27.4.2018 30.6.2018 Česko-čínské projekty Granty a dotace
Poskytovatel Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)
Příjemce Instituce
Program V19CHINA-MOBILITY
Částka max. 300 000 Kč
Způsobilé výdaje náklady na cestovné českých členů řešitelského týmu a služeb na zveřejnění výsledků, pobytov náklady čínských členů řešitelského týmu v ČR
Odkaz http://www.msmt.cz/vyzkum-a-vyvoj-2/vyzva-k-podavani-cesko-cinskych-navrhu-projektu-spoluprace-2?lang=1&ref=m&source=email
Článek Výzva k podávání česko-čínských návrhů projektů
30.6.2018 Podpora společných projektů z ČR a Německa Granty a dotace
Poskytovatel DAAD - Německá akademická výměnná služba
Příjemce Instituce
Úroveň Mezinárodní
Program DAAD Program podpory společných projektů (PPP-Program)
Částka Maximálně 7 500 € na rok
Odkaz http://www.daad.cz/?menu=9#pod29007
Cílem programu je podpora spolupráce mezi výzkumnými skupinami z České republiky a Německa. V centru zájmu přitom stojí kooperace mladých doktorandů a postdoktorandů. Žádosti se podávají výhradně přes portál DAAD. Stipendium je možné čerpat od 1. 1. následujícího roku.
30.6.2018 Stipendia Česko-německého fondu budoucnosti Stipendia
Poskytovatel Česko-německý fond budoucnosti
Příjemce Studenti bakalářských a magisterských oborů, doktorandi
Obor společenské a humanitní vědy
Odkaz http://fb.cz/pro-zadatele/podani-zadosti/lhuty-pro-podani-zadosti
Článek Výzvy v Česko-německém fondu budoucnosti
Fond každoročně podpoří až osm jedno- a dvousemestrálních studijních pobytů českých a německých studentů na univerzitách a vysokých školách v sousední zemi.
30.6.2018 Národní cena vlády Česká hlava Ceny
Poskytovatel Úřad vlády České republiky
Příjemce Individuální
Částka 1 000 000 Kč
Odkaz http://www.ceskahlava.cz/cz/statut-souteze-ceska-hlava/
Laureátům je ocenění Česká hlava za vědu, výzkum a inovace předáváno v několika kategoriích již od roku 2002. Od roku 2006 je vítězná hlavní cena udělována premiérem České republiky na základě usnesení vlády jako "česká nobelovka za vědu, výzkum a inovace“ pod názvem Národní cena vlády Česká hlava.
30.6.2018 Cena společnosti Kapsch, cena Invence Ceny
Poskytovatel Česká hlava a společnost Kapsch
Příjemce Fyzická osoba se státní příslušností České republiky
Částka 250 000 Kč
Odkaz http://www.ceskahlava.cz/cz/statut-souteze-ceska-hlava/
Cena se uděluje za objev či mimořádný počin uskutečněný v posledních několika letech v oblasti základního nebo aplikovaného výzkumu, či za technologickou inovaci s přihlédnutím k perspektivě využitelnosti v praxi.
30.6.2018 Cena Společnosti ČEZ, cena Doctorandus za technické vědy Ceny
Poskytovatel Česká hlava a společnost ČEZ
Příjemce Individuální - PhD student
Částka 50 000 Kč
Obor inženýrství, biotechnologie, systémové inženýrství a kybernetika
Odkaz http://www.ceskahlava.cz/cz/statut-souteze-ceska-hlava/
Cena se uděluje za inovativní přístup, nejvýraznější počin, odbornou nebo vědeckou činnost studenta doktorského studijního programu, především v oblasti inženýrství, biotechnologie, systémového inženýrství a kybernetiky s přihlédnutím k perspektivám jeho využitelnosti v praxi.
30.6.2018 Cena Doctorandus za přírodní vědy Ceny
Poskytovatel Česká hlava
Příjemce Individuální - PhD student
Částka 50 000 Kč
Obor Matematika, fyzika, biologie, chemie, medicína
Odkaz http://www.ceskahlava.cz/cz/statut-souteze-ceska-hlava/
Cena se uděluje za inovativní přístup, nejvýraznější počin, odbornou nebo vědeckou činnost studenta doktorského studijního programu, obzvláště pak v matematice, fyzice, chemii, biologii a medicíně.

Červenec

Ostatní

Ceny

Stipendia

Granty a dotace

Vše

1.6.2018 2.7.2018 Program malých grantů II. Granty a dotace
Poskytovatel Velvyslanectví USA v ČR
Příjemce Instituce i jednotlivci
Úroveň Národní
Částka 1000 - 7000 USD
Odkaz https://cz.usembassy.gov/cs/education-culture-cs/prehled-grantovych-kol/
Velvyslanectví vítá návrhy projektů mimořádného kulturního a vzdělávacího přínosu, které jsou v souladu se širšími cíli americké vlády v oblasti vzájemné spolupráce zaměřující se na jedno nebo více z následujících témat: demokracie, good governance, právní stát, boj proti dezinformacím a podpora mediální gramotnosti, lidská práva, integrace menšin a podpora/posilování občanské společnosti, vzdělávání, kultura, podnikání a inovace, životní prostředí, věda a technologie, energetická bezpečnost, genderová rovnoprávnost.
13.7.2018 Cena Josefa Vavrouška pro studenty Ceny
Poskytovatel Fakulta sociálních věd Univerzity Karlovy
Příjemce studenti, doktorandi a mladí vědečtí pracovníci
Částka 75 000 Kč
Odkaz https://www.fsv.cuni.cz/veda-vyzkum/vedecka-oceneni/cena-josefa-vavrouska
Článek Cena Josefa Vavrouška pro studenty
Cena se uděluje za bakalářské, magisterské a disertační práce obhájené ve stávajícím a v minulém akademickém roce. Je věnována nejrůznějším aspektům problematiky trvalé udržitelnosti a hodnotám reprezentovaným osobností Josefa Vavrouška
22.7.2018 Středočeské kreativní vouchery Granty a dotace
Poskytovatel Středočeské inovační centrum (SIC)
Příjemce Malý nebo střední podnik se sídlem ve Středočeském kraji
Částka Až 300 000 tisíc Kč
Kofinancování 25 %
Obor Animace, architektura, branding a design (produktový a průmyslový design), fotografie, hudba, zvuk a video, ilustrace, multimediální prezentace včetně webových stránek, mobilní aplikace, marketing, online marketing, public relations, zábavní software a 3D aplikace, produkce a reklama, řemesla a práce s texty.
Odkaz https://s-ic.cz/cs/projekty/kreativni-vouchery/
Článek Středočeské Kreativní vouchery
Cílem programu je poskytnout malým a středním podnikům ze Středočeského kraje jednorázovou finanční dotaci, která by jim účinným způsobem pomohla dosáhnout vylepšení vyvíjeného či vyráběného produktu, zlepšení poskytovaných služeb nebo zefektivnila komunikaci směrem ke klientovi.
31.7.2018 Medaile Josefa Hlávky Ceny
Poskytovatel Nadace Nadání Josefa, Marie a Zdenky Hlávkových
Příjemce Individuální
Částka 50 000 Kč
Odkaz http://www.hlavkovanadace.cz/
Medaile Josefa Hlávky je určena nestorům, zakladatelským a dalším významným osobnostem české vědy a umění jako ocenění jejich celoživotního díla ve prospěch české vědy, umění a vzdělanosti. Návrhy na ocenění mohou správní radě Nadání podat předseda Akademie věd České republiky, rektoři pražských vysokých škol a ředitel IKEM Praha. Každoročně mohou být uděleny zpravidla 4 medaile Josefa Hlávky.

Srpen

Ostatní

Ceny

Stipendia

Granty a dotace

Vše

6.6.2018 7.8.2018 6. veřejná soutěž programu DELTA Granty a dotace
Poskytovatel Technologická agentura ČR
Příjemce Výzkumná organizace nebo podnik se sídlem v ČR
Program DELTA
Odkaz https://tacr.cz/index.php/cz/programy/program-delta.html
Programu DELTA se musí účastnit vždy minimálně jeden uchazeč ze země, v níž sídlí partnerská agentura a minimálně jeden uchazeč z České republiky, který je podnikem. V rámci této veřejné soutěže TA ČR předpokládá spolupráci s partnery z čínských provincií Jiangsu a Zhejiang, z Taiwanu, Korejské republiky, Německa, Vietnamu a Izraele.
15.8.2018 Merck Research Grants 2018 Granty a dotace
Poskytovatel Merck
Příjemce Individuální
Částka 350 tisíc EUR
Obor Healthy Lives / Drug Discovery, Materials & Solutions, Life Reimagined / Synthetic Biology, Digitalization / Computing
Odkaz https://www.merckgroup.com/en/research/open-innovation/350anniversaryactivities/researchgrants.html
K výročí 350 let od svého založení vyhlásila společnost Merck výzvu na podporu základního průlomového výzkumu v oblastech, které považuje za klíčové pro budoucnost. Všichni přihlášení budou pozváni na třídenní workshop, kde budou mít příležitost rozpracovat svoji žádost.
2.8.2018 12.10.2018 5. národní výzva v podprogramu INTER-EUREKA (LTE119) Granty a dotace
Poskytovatel Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)
Příjemce Malý, střední nebo velký podnik. Výzkumná organizace může být v roli dalšího účastníka projektu.
Program INTER-EXCELLENCE, podprogram INTER-EUREKA
Odkaz http://www.msmt.cz/vyzkum-a-vyvoj-2/vyhlaseni-5-narodni-vyzvy-podprogramu-inter-eureka-lte119
Podprogram INTER-EUREKA (LTE) je určen na podporu mezinárodní spolupráce malých, středních a velkých podniků, které ve své podnikatelské činnosti mají rovněž aktivity výzkumu a vývoje, a jejich spolupráci s univerzitami, výzkumnými organizacemi a centry.
1.8.2018 15.10.2018 Postdoktorandská stáž na ULB Stipendia
Poskytovatel Université libre de Bruxelles
Příjemce Absolventi PhD
Program IF@ULB a Marie Sklodowska Curie Cofund
Obor Všechny oblasti výzkumu ULB: sociální a humanitní vědy, fyzika a inženýrství, vědy o živé přírodě
Odkaz https://if-at-ulb.ulb.be/about-us
Článek Nový mezinárodní program pro postdoky v Belgii
Program zahrnuje dvouleté stipendium, podporu interdisicplinární spolupráce s různými belgickými institucemi a individuální plán pro rozvoj vědecké kariéry
17.5.2018 30.8.2018 ERC Advanced Grants 2018 Granty a dotace
Poskytovatel Evropská výzkumná rada (ERC)
Příjemce Individuální
Úroveň Mezinárodní
Částka 2,5 milionu € na 5 let
Kofinancování Pokrývá 100 % přímých nákladů na výzkum a 25 % dodatečných nepřímých nákladů
Odkaz https://erc.europa.eu/funding/advanced-grants
Applicant for the ERC Advanced Grants is expected to be an established, leading principal investigator who wants long-term funding to pursue a ground-breaking, high-risk project.
15.3.2018 31.8.2018 Mezinárodní mobilita výzkumných pracovníků Granty a dotace
Poskytovatel Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)
Příjemce Instituce
Způsobilé výdaje Obsahem aktivit jsou zejména vědecko-výzkumné pobyty zaměstnanců příjemce – tzv. mobility, v případě aktivity č. 2 rovněž návratová fáze. Délka mobility (tj. čistého pracovního pobytu výzkumného pracovníka) se musí pohybovat v rozmezí minimálně 12 měsíců a maximálně 24 měsíců.
Odkaz http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/mezinarodni-mobilita-vyzkumnych-pracovniku-msca-if-ii
Článek Výzva Mezinárodní mobilita výzkumných pracovníků – MSCA-IF II
Výzva podporuje kvalitní projekty, které byly v roce 2017 předloženy do výzvy v rámci programu Horizont 2020, Marie Skłodowska-Curie Actions – Individual Fellowships – European Fellowships (H2020–MSCA-IF–2017) a byly Evropskou komisí hodnoceny kladně, ale nemohly být z důvodu nedostatku finančních prostředků podpořeny.
31.8.2018 Cena ministra pro vynikající studenty a absolventy Ceny
Poskytovatel Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)
Částka Věcné nebo peněžní ocenění v hodnotě do 50 000 Kč
Odkaz http://www.msmt.cz/vzdelavani/vysoke-skolstvi/cena-ministra-pro-vynikajici-studenty-a-absolventy-a-za?lang=1
Článek Cena ministra pro vynikající studenty a absolventy
Cena se uděluje vynikajícím studentům nebo absolventům bakalářského, magisterského nebo doktorského studijního programu za mimořádné výsledky ve studiu nebo ve vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké nebo další tvůrčí činnosti související se studiem v daném studijním programu.

Září

Ostatní

Ceny

Stipendia

Granty a dotace

Vše

4.9.2018 4.12.2018 MSCA pro ohrožené výzkumníky Granty a dotace
Poskytovatel Evropská komise
Příjemce Instituce
Úroveň Mezinárodní
Program Marie Skłodowska-Curie Actions (MSCA)
Výzva MSCA - researchers at risk 2018
Částka Alokace výzvy 1,500,000 EUR
Odkaz http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/h2020-msca-rr-2018.html
Podpora je určena organizacím, které pomáhají výzkumníkům ohroženým kvůli svému původu diskriminací, perzekucí či násilím, nebo těm, kteří z těchto důvodů v Evropě hledají azyl.
12.4.2018 12.9.2018 MSCA Individual Fellowships 2018 Granty a dotace
Poskytovatel Evropská komise
Příjemce Individuální
Úroveň Mezinárodní
Program Marie Skłodowska-Curie Actions (MSCA)
Výzva Individual Fellowships
Částka Rozpočet 273 mil. EUR
Odkaz http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2018-2020/main/h2020-wp1820-msca_en.pdf
Článek Pracovní program MSCA pro rok 2018 - 2020
Hlavním cílem výzev Individual Fellowships je dále podpořit kariéru už zkušených, mimořádně kvalitních vědců a výzkumníků prostřednictvím výzkumného pobytu na některé evropské výzkumné instituci.
20.9.2018 Cena Františka Běhounka Ceny
Poskytovatel Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)
Příjemce Individuální
Částka 250 000 Kč
Odkaz http://www.msmt.cz/vyzkum-a-vyvoj-2/vyhlaseni-vyzvy-k-nominacim-na-cenu-frantiska-behounka-za-1
Článek Nominace na cenu Františka Běhounka za rok 2018
Cena se uděluje vědecké osobnosti, která během posledních pěti let svou aktivní a úspěšnou účastí v projektech evropské spolupráce v oblasti výzkumu, experimentálního vývoje a inovací přispěla k propagaci a popularizaci svého vědního oboru a k šíření dobrého jména České republiky v Evropském výzkumném prostoru.
10.4.2018 21.9.2018 MUNI Award in Science and Humanities Granty a dotace
Poskytovatel Masarykova univerzita
Příjemce Individuální
Částka až 5 000 000 Kč na rok po dobu 5 let
Odkaz https://gamu.muni.cz/mash
Hlavním cílem této grantové podpory je přivést na MU nové vynikající a úspěšné vědce, kterým nabídneme takové podmínky, aby měli motivaci zůstat pracovat pro MU a dlouhodobě produkovat špičkové vědecké výsledky. Kromě finanční podpory univerzita nabízí pracovní smlouvu na 3 roky (může být prodloužena na 5 let a poté na dobu neurčitou), habilitaci nebo profesuru na MU a kancelářské a laboratorní zázemí pro výzkumný tým.
12.4.2018 27.9.2018 MSCA COFUND 2018 Granty a dotace
Poskytovatel Evropská komise
Příjemce Instituce i jednotlivci
Úroveň Mezinárodní
Program Marie Skłodowska-Curie Actions (MSCA)
Výzva Co-funding of regional, national and international programmes
Částka Rozpočet 90 mil. EUR
Odkaz http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2018-2020/main/h2020-wp1820-msca_en.pdf
Článek Pracovní program MSCA pro rok 2018 - 2020
Cílem schématu COFUND je stimulovat regionální, národní a mezinárodní programy, které budou podporovat rozvoj kariéry vědců a výzkumníku a jejich mobilitu ve všech fázích jejich kariéry. Žádosti se mohou týkat buď komplexního doktorského výukového programu, nebo systému individuálních stipendií.
27.9.2018 Cena MŠMT za mimořádné výsledky ve výzkumu a vývoji Ceny
Poskytovatel Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)
Příjemce Individuální
Částka 500 000 Kč
Odkaz http://www.msmt.cz/ministerstvo/cena-ministra-skolstvi-mladeze-a-telovychovy-za-mimoradne?lang=1
Článek Cena MŠMT za mimořádné výsledky ve výzkumu a vývoji 2018
Cena se týká fyzických osob, které dosáhly vynikajících průlomových výsledků, které umožnila institucionální podpora nebo účelové prostředky poskytnuté z rozpočtové kapitoly MŠMT.
20.9.2018 27.12.2018 INTER-ACTION VES19CHINA Granty a dotace
Poskytovatel Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)
Příjemce Výzkumná organizace, dalším účastníkem musí být malý nebo střední podnik
Úroveň Mezinárodní
Program INTER-EXCELLENCE, podprogram INTER--ACTION
Částka Max. 7 milionů ročně po dobu tří let
Odkaz www.msmt.cz/vyzkum-a-vyvoj-2/vyhlaseni-verejne-souteze-ve-vyzkumu-vyvoji-a-inovacich-1
Spolupráce v této veřejné soutěži je založena na mezivládní Dohodě mezi Vládou České republiky a Vládou Čínské lidové republiky o vědecko-technické spolupráci.
12.9.2018 25.10.2018 Druhá veřejná soutěž ZÉTA Granty a dotace
Poskytovatel Technologická agentura ČR
Příjemce Individuální, student nebo mladý vědecký pracovník do 35 let věku
Úroveň Národní
Program ZÉTA
Obor Všechny oblasti aplikovaného výzkumu
Odkaz https://tacr.cz/index.php/cz/programy/program-zeta.html
Podpora spolupráce akademické sféry a podniků prostřednictvím zapojení posluchaček a posluchačů magisterských a doktorských studijních programů vysokých škol a mladých výzkumných pracovnic a pracovníků ve věku do 35 let.
3.9.2018 31.10.2018 Čtvrtá veřejná soutěž TRIO Granty a dotace
Poskytovatel Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO)
Příjemce Podniky, které řeší projekt v účinné spolupráci s alespoň jednou výzkumnou organizací
Úroveň Národní
Program TRIO
Výzva Čtvrtá veřejná soutěž
Obor Fotonika, mikroelektronika a nanoelektronika, nanotechnologie, průmyslové biotechnologie, pokročilé materiály a pokročilé výrobní technologie
Odkaz https://www.mpo.cz/cz/podnikani/podpora-vyzkumu-a-vyvoje/oznameni-k-4--verejne-soutezi-v-programu-trio--239437/
Článek Byla vyhlášena čtvrtá veřejná soutěž v programu TRIO
30.9.2018 Bolzanova cena Ceny
Poskytovatel Univerzita Karlova
Příjemce Fyzická osoba - student UK
Úroveň Národní
Částka Nejméně 40.000 Kč
Obor Interdisciplinární
Odkaz Stránka poskytovatele
Ocenění za mimořádně objevné práce s vynikajícím tvůrčím obsahem a zpravidla s interdisciplinárním tematickým přesahem.

Říjen

Ostatní

Ceny

Stipendia

Granty a dotace

Vše

1.10.2018 EMBO Women in Science Award Ceny
Poskytovatel European Molecular Biology Organization
Příjemce Individuální
Částka 10 tis. EUR
Obor Life sciences
Odkaz http://www.embo.org/funding-awards/women-in-science-award#nominate
Ocenění se uděluje ženám za mimořádný vědecký přínos v oblasti life sciences.
9.10.2018 20.11.2018 Grantová soutěž GA UK Granty a dotace
Poskytovatel Univerzita Karlova
Příjemce Student magisterského nebo doktorského studia Univerzity Karlovy
Úroveň Institucionální
Program GA UK
Výzva 16. kolo soutěže
Částka max. 300 000 Kč
Odkaz https://www.cuni.cz/UK-2446.html
10.10.2018 22.11.2018 Čtvrtá veřejná soutěž GAMA - Seal of Excellence Granty a dotace
Poskytovatel Technologická agentura ČR
Příjemce Malý nebo střední podnik se sdílem v České republice, který získal Seal of Excellence v rámci SME Instrument
Úroveň Národní
Program GAMA
Odkaz https://tacr.cz/index.php/cz/novinky/1461-vyhlaseni-4-verejne-souteze-programu-na-podporu-aplikovaneho-vyzkumu-experimentalniho-vyvoje-a-inovaci-gama-podprogram-2-seal-of-excellence.html
25.10.2018 7.12.2018 Gender Net Plus Call 2017 Granty a dotace
Poskytovatel Technologická agentura ČR
Příjemce Výzkumná organizace nebo podnik, u kterých byly projekty v rámci mezinárodní výzvy Gender Net Plus Call 2017 doporučeny k podpoře
Program ZÉTA
Částka Předpokládá se rozdělit 740 700 €
Kofinancování Max. intenzita podpory je 85 %
Odkaz https://www.tacr.cz/index.php/cz/novinky/1487-vyhlaseni-narodni-verejne-sout
Návrh projektu musí být plně v souladu se zaměřením a cíli programu ZÉTA.
2.8.2018 12.10.2018 5. národní výzva v podprogramu INTER-EUREKA (LTE119) Granty a dotace
Poskytovatel Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)
Příjemce Malý, střední nebo velký podnik. Výzkumná organizace může být v roli dalšího účastníka projektu.
Program INTER-EXCELLENCE, podprogram INTER-EUREKA
Odkaz http://www.msmt.cz/vyzkum-a-vyvoj-2/vyhlaseni-5-narodni-vyzvy-podprogramu-inter-eureka-lte119
Podprogram INTER-EUREKA (LTE) je určen na podporu mezinárodní spolupráce malých, středních a velkých podniků, které ve své podnikatelské činnosti mají rovněž aktivity výzkumu a vývoje, a jejich spolupráci s univerzitami, výzkumnými organizacemi a centry.
1.8.2018 15.10.2018 Postdoktorandská stáž na ULB Stipendia
Poskytovatel Université libre de Bruxelles
Příjemce Absolventi PhD
Program IF@ULB a Marie Sklodowska Curie Cofund
Obor Všechny oblasti výzkumu ULB: sociální a humanitní vědy, fyzika a inženýrství, vědy o živé přírodě
Odkaz https://if-at-ulb.ulb.be/about-us
Článek Nový mezinárodní program pro postdoky v Belgii
Program zahrnuje dvouleté stipendium, podporu interdisicplinární spolupráce s různými belgickými institucemi a individuální plán pro rozvoj vědecké kariéry
16.10.2018 15.1.2019 CHIST - ERA III Call 2018 Granty a dotace
Poskytovatel Technologická agentura ČR
Příjemce Mezinárodní konsorcium složené z partnerů z alespoň 3 zemí
Program EPSILON
Výzva CHIST-ERA III
Částka TA ČR podpoří české účastníky konsorcií celkovou částkou 1 000 000 €
Obor Informační a komunikační věda a technologie
Odkaz https://tacr.cz/index.php/cz/novinky/1468-vyhlaseni-nove-spolecne-mezinarodni-vyzvy-chist-era-iii-call-2018.html
Článek Vyhlášení nové společné mezinárodní výzvy CHIST-ERA III Call 2018
17.10.2018 29.11.2018 Druhá veřejná soutěž THÉTA Granty a dotace
Poskytovatel Technologická agentura ČR
Příjemce Výzkumná organizace nebo podnik
Úroveň Národní
Program THÉTA
Částka Maximální částka na projekt není stanovena, předpokládá se rozdělit celkem 940 mil. Kč
Kofinancování 10 % (podprogram 1 a 3), 40 % (podprogram 2)
Obor Energetika
Odkaz https://tacr.cz/index.php/cz/novinky/1474-vyhlaseni-2-verejne-souteze-programu-na-podporu-aplikovaneho-vyzkumu-experimentalniho-vyvoje-a-inovaci-theta.html
12.9.2018 25.10.2018 Druhá veřejná soutěž ZÉTA Granty a dotace
Poskytovatel Technologická agentura ČR
Příjemce Individuální, student nebo mladý vědecký pracovník do 35 let věku
Úroveň Národní
Program ZÉTA
Obor Všechny oblasti aplikovaného výzkumu
Odkaz https://tacr.cz/index.php/cz/programy/program-zeta.html
Podpora spolupráce akademické sféry a podniků prostřednictvím zapojení posluchaček a posluchačů magisterských a doktorských studijních programů vysokých škol a mladých výzkumných pracovnic a pracovníků ve věku do 35 let.
30.10.2018 Cena ministra zdravotnictví za výzkum a vývoj Ceny
Poskytovatel Ministerstvo zdravotnictví ČR
Příjemce Individuální
Úroveň Národní
Částka až 100 000 Kč
Obor zdravotnictví
Odkaz https://www.mzcr.cz/obsah/cena-ministra-zdravotnictvi_979_3.html
Cena se uděluje za mimořádný výsledek dosažený na základě účelové nebo institucionální podpory ve výzkumu a vývoji poskytnuté ministerstvem zdravotnictví. Cenu uděluje ministr zdravotnictví u príležitosti výročí narození J. E. Purkyně (17. prosince nebo v jiném termínu v blízkosti tohoto data).
3.9.2018 31.10.2018 Čtvrtá veřejná soutěž TRIO Granty a dotace
Poskytovatel Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO)
Příjemce Podniky, které řeší projekt v účinné spolupráci s alespoň jednou výzkumnou organizací
Úroveň Národní
Program TRIO
Výzva Čtvrtá veřejná soutěž
Obor Fotonika, mikroelektronika a nanoelektronika, nanotechnologie, průmyslové biotechnologie, pokročilé materiály a pokročilé výrobní technologie
Odkaz https://www.mpo.cz/cz/podnikani/podpora-vyzkumu-a-vyvoje/oznameni-k-4--verejne-soutezi-v-programu-trio--239437/
Článek Byla vyhlášena čtvrtá veřejná soutěž v programu TRIO

Listopad

Ostatní

Ceny

Stipendia

Granty a dotace

Vše

21.11.2018 18.2.2019 QuantERA Call 2019 Granty a dotace
Poskytovatel Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)
Příjemce Výzkumná organizace
Úroveň Mezinárodní
Program QuantERA ERA-NET Cofund in Quantum Technologies
Výzva Druhá
Obor Quantum communication, Quantum simulation, Quantum computation, Quantum information sciences, Quantum metrology sensing and imaging
Odkaz http://www.msmt.cz/vyzkum-a-vyvoj-2/quantera-era-net-cofund-in-quantum-technologies-2-vyzva-s
Článek Blíží se vyhlášení dalšího kola výzvy v programu QuantERA
15.5.2018 15.11.2018 Teaming Phase 2 Granty a dotace
Poskytovatel Evropská komise
Příjemce Výzkumná organizace, která získala grant ve výzvě Teaming Phase 1
Úroveň Mezinárodní
Program Horizont 2020
Částka max. 15 mil. €
Kofinancování projekt musí být spolufinancován ve stejné výši z dalších zdrojů (národních, soukromých či z fondů strukturálních)
Odkaz http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/widespread-01-2018-2019.html
Výzva je určena pouze projektům, které získaly grant ve výzvě Teaming Phase 1 v r. 2014 a 2016 na vznik centra excelence či na podstatnou modernizaci centra stávajícího. Návrh v podstatě tvoří business plán, který byl připraven v průběhu Fáze 1 (detailní popis - viz Portál pro účastníky). Požadovaný příspěvek od EU nesmí přesáhnout 15 mil. € na období 5 – 7 let a musí být spolufinancován ve stejné výši z dalších zdrojů (národních, soukromých či z fondů strukturálních).
9.10.2018 20.11.2018 Grantová soutěž GA UK Granty a dotace
Poskytovatel Univerzita Karlova
Příjemce Student magisterského nebo doktorského studia Univerzity Karlovy
Úroveň Institucionální
Program GA UK
Výzva 16. kolo soutěže
Částka max. 300 000 Kč
Odkaz https://www.cuni.cz/UK-2446.html
10.10.2018 22.11.2018 Čtvrtá veřejná soutěž GAMA - Seal of Excellence Granty a dotace
Poskytovatel Technologická agentura ČR
Příjemce Malý nebo střední podnik se sdílem v České republice, který získal Seal of Excellence v rámci SME Instrument
Úroveň Národní
Program GAMA
Odkaz https://tacr.cz/index.php/cz/novinky/1461-vyhlaseni-4-verejne-souteze-programu-na-podporu-aplikovaneho-vyzkumu-experimentalniho-vyvoje-a-inovaci-gama-podprogram-2-seal-of-excellence.html
25.11.2018 Cena Wernera von Siemense 2018 Ceny
Poskytovatel Siemens
Částka 50 000 Kč (diplomové a disertační práce), 100 000 Kč (nejlepší pedagogický pracovník), 300 000 Kč (nejvýzn. výsl. základního výzkumu)
Odkaz https://www.siemens.com/cz/cz/home/spolecnost/kariera/cena-siemens.html
Článek Nový ročník Ceny Wernera von Siemense
Vítězné práce vybírají nezávislé komise složené z rektorů a prorektorů předních českých univerzit, předsedkyně Akademie věd a ředitelů ústavů AV
16.11.2018 31.12.2018 Třetí veřejná soutěž INTER-INFORM Granty a dotace
Poskytovatel Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)
Příjemce Výzkumná organizace
Úroveň Národní
Program INTER-EXCELLENCE, podprogram INTER-INFORM
Odkaz http://www.msmt.cz/vyzkum-a-vyvoj-2/vyhlaseni-verejne-souteze-programu-inter-excellence-9
Program podporuje zapojení českých výzkumných institucí do mezinárodních programů výzkumu a vývoje a rozvoj k tomu potřebných infrastruktur.
17.4.2018 27.11.2018 Horizon Prizes: Tactile display Ceny
Poskytovatel Evropská komise
Příjemce Instituce i jednotlivci
Program Horizon Prizes
Částka 3 miliony €
Odkaz http://ec.europa.eu/research/horizonprize/index.cfm?prize=tactiledisplay
Cílem soutěže je vyvinout hmatový displej pro zrakově postižené a zvýšit pro ně dostupnost digitálních informací.
2.11.2018 31.1.2019 Bilaterální česko-izraelská spolupráce ve výzkumu a vývoji Granty a dotace
Poskytovatel Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)
Příjemce Instituce
Program INTER-EXCELLENCE, podprogram INTER-ACTION
Výzva VES19IZRAEL
Částka Alokace výzvy 24 milionů Kč
Kofinancování Intenzita podpory 25-100 % uznaných nákladů v závislosti na kategorii VaV a typu uchazeče
Odkaz http://www.msmt.cz/vyzkum-a-vyvoj-2/vyhlaseni-verejne-souteze-ve-vyzkumu-vyvoji-a-inovacich-2
17.10.2018 29.11.2018 Druhá veřejná soutěž THÉTA Granty a dotace
Poskytovatel Technologická agentura ČR
Příjemce Výzkumná organizace nebo podnik
Úroveň Národní
Program THÉTA
Částka Maximální částka na projekt není stanovena, předpokládá se rozdělit celkem 940 mil. Kč
Kofinancování 10 % (podprogram 1 a 3), 40 % (podprogram 2)
Obor Energetika
Odkaz https://tacr.cz/index.php/cz/novinky/1474-vyhlaseni-2-verejne-souteze-programu-na-podporu-aplikovaneho-vyzkumu-experimentalniho-vyvoje-a-inovaci-theta.html
30.11.2018 15. kolo veřejné grantové soutěže IT4Innovations Granty a dotace
Poskytovatel IT4Innovations
Příjemce Individuální
Odkaz https://www.it4i.cz/jak-ziskat-vypocetni-cas/15-kolo-verejne-grantove-souteze-it4innovations/
Veřejná grantová soutěž vypisuje granty pro využívání kapacity infrastruktury ostatními badateli. Využít je možné datové zdroje, uskutečnit náročné výpočty a zpracovat rozsáhlá data. Soutěž je vypisována pravidelně 3x ročně pro zaměstnance výzkumných, vědeckých a vzdělávacích organizací, dále také osob, které získaly a/nebo se podílí na realizaci výzkumného grantu z veřejných zdrojů České republiky.

Prosinec

Ostatní

Ceny

Stipendia

Granty a dotace

Vše

4.12.2018 2.4.2019 MSCA RISE 2019 Granty a dotace
Poskytovatel Evropská komise
Příjemce Instituce i jednotlivci
Úroveň Mezinárodní
Program Marie Skłodowska-Curie Actions (MSCA)
Výzva Research and Innovation Staff Exchange
Odkaz http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-msca-rise-2019.html
Schéma RISE podporuje mezinárodní spolupráci prostřednictvím výměnných programů pro výzkumníky, inovátory a management v oblasti výzkumu, vývoje a inovací. Tento program zahrnuje jak akademickou sféru, tak soukromý sektor (zejména malé a střední podniky).
14.12.2018 14.2.2019 JTC 2019: Rare deseases Granty a dotace
Poskytovatel Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)
Příjemce Instituce
Úroveň Mezinárodní (konsorcia minimálně čtyř a maximálně šesti respektive osmi výzkumných organizací z minimálně čtyř zemí)
Program European Joint Programme on Rare Diseases (EJP RD)
Výzva 1st JOINT CALL FOR EUROPEAN JOINT PROGRAMME ON RARE DISEASES
Obor medicína, výzkum vzácných chorob
Odkaz http://www.erare.eu/joint-call/1st-joint-call-european-joint-programme-rare-diseases-jtc-2019
5.12.2018 18.2.2019 Diagnostics and Surveillance of Antimicrobial Resistance Granty a dotace
Poskytovatel Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)
Program iniciativa Společného programování „Antimikrobiální rezistence“ (JPIAMR)
Výzva JPIAMR Joint Transnational Call 2019
Částka 500 000 EUR (rozpočtová alokace MŠMT)
Obor Diagnostics and Surveillance of Antimicrobial Resistance: Development of tools, technologies and methods for global use
Odkaz http://www.msmt.cz/vyzkum-a-vyvoj-2/iniciativa-spolecneho-programovani-antimikrobialni-2
4.9.2018 4.12.2018 MSCA pro ohrožené výzkumníky Granty a dotace
Poskytovatel Evropská komise
Příjemce Instituce
Úroveň Mezinárodní
Program Marie Skłodowska-Curie Actions (MSCA)
Výzva MSCA - researchers at risk 2018
Částka Alokace výzvy 1,500,000 EUR
Odkaz http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/h2020-msca-rr-2018.html
Podpora je určena organizacím, které pomáhají výzkumníkům ohroženým kvůli svému původu diskriminací, perzekucí či násilím, nebo těm, kteří z těchto důvodů v Evropě hledají azyl.
1.12.2018 Stipendium na studium v Bavorsku Stipendia
Poskytovatel Česko-bavorská vysokoškolská agentura (BTHA)
Příjemce Individuální - student navazujícího magisterského nebo doktorského studia na bavorské veřejné vysoké škole
Úroveň Mezinárodní
Částka 8820 EUR ve 12 měsíčních splátkách (735 EUR měsíčně)
Odkaz http://www.btha.cz/cs/stipendia/studium-v-bavorsku
Uděluje se na dobu jednoho akademického roku a může být následně na základě žádosti maximálně dvakrát prodlouženo (celkem na tři roky).
25.10.2018 7.12.2018 Gender Net Plus Call 2017 Granty a dotace
Poskytovatel Technologická agentura ČR
Příjemce Výzkumná organizace nebo podnik, u kterých byly projekty v rámci mezinárodní výzvy Gender Net Plus Call 2017 doporučeny k podpoře
Program ZÉTA
Částka Předpokládá se rozdělit 740 700 €
Kofinancování Max. intenzita podpory je 85 %
Odkaz https://www.tacr.cz/index.php/cz/novinky/1487-vyhlaseni-narodni-verejne-sout
Návrh projektu musí být plně v souladu se zaměřením a cíli programu ZÉTA.
3.12.2018 31.5.2019 OP PIK: Nízkouhlíkové technologie Granty a dotace
Poskytovatel Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO)
Příjemce Malé, střední, velké podniky; žadatelem mohou být i podniky vlastněné až ze 100 % veřejným sektorem
Úroveň Národní
Program OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost
Výzva Nízkouhlíkové technologie – Druhotné suroviny – Výzva IV
Částka 1 - 100 mil. Kč
Způsobilé výdaje Dlouhodobý hmotný a nehmotný pajetek
Odkaz https://www.agentura-api.org/programy-podpory/nizkouhlikove-technologie/nizkouhlikove-technologie-druhotne-suroviny-vyzva-iv/
Článek Aktuální výzvy OP PIK zaměřené na oblast VaV
Cílem programu Nízkouhlíkové technologie je podpora konkurenceschopnosti podniků a udržitelnosti české ekonomiky prostřednictvím zaváděním inovativních technologií v oblasti využití druhotných surovin. Projekt musí být realizován na území ČR mimo NUTS 2 Praha.
18.12.2018 31.5.2019 Výzkumné e-infrastruktury Granty a dotace
Poskytovatel Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)
Příjemce Instituce
Úroveň Národní
Program OP VVV
Výzva Výzkumné e-infrastruktury
Částka Alokace výzvy 1 100 milionů Kč
Odkaz https://opvvv.msmt.cz/vyzva/avizo-vyzvy-c-02-18-072-vyzkumne-e-infrastruktury.htm
18.12.2018 31.5.2019 Výzkumné infrastruktury II Granty a dotace
Poskytovatel Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)
Příjemce Instituce
Úroveň Národní
Program OP VVV
Výzva Výzkumné infrastruktury II
Částka Alokace výzvy 1 900 milionů Kč
Odkaz https://opvvv.msmt.cz/vyzva/avizo-vyzvy-c-02-18-046-vyzkumne-infrastruktury-ii.htm
20.9.2018 27.12.2018 INTER-ACTION VES19CHINA Granty a dotace
Poskytovatel Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)
Příjemce Výzkumná organizace, dalším účastníkem musí být malý nebo střední podnik
Úroveň Mezinárodní
Program INTER-EXCELLENCE, podprogram INTER--ACTION
Částka Max. 7 milionů ročně po dobu tří let
Odkaz www.msmt.cz/vyzkum-a-vyvoj-2/vyhlaseni-verejne-souteze-ve-vyzkumu-vyvoji-a-inovacich-1
Spolupráce v této veřejné soutěži je založena na mezivládní Dohodě mezi Vládou České republiky a Vládou Čínské lidové republiky o vědecko-technické spolupráci.
3.1.2018 31.12.2018 OP PIK: Inovace Granty a dotace
Poskytovatel Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO)
Příjemce Malý a střední podnik
Úroveň Národní
Program OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost
Výzva Inovace
Částka 100 tis. - 1 mil. Kč
Způsobilé výdaje zajištění ochrany průmyslového vlastnictví: zveřejnění přihlášky vynálezů, udělení patentů, udělení ochranných známek, udělení užitných vzorů, udělení průmyslových vzorů
Kofinancování 50 %
Odkaz https://www.agentura-api.org/programy-podpory/inovace/inovace-vyzva-vi-projekt-ochranu-prav-prumysloveho-vlastnictvi/
Článek Vyhlášena výzva v OP PIK: Inovace
16.11.2018 31.12.2018 Třetí veřejná soutěž INTER-INFORM Granty a dotace
Poskytovatel Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)
Příjemce Výzkumná organizace
Úroveň Národní
Program INTER-EXCELLENCE, podprogram INTER-INFORM
Odkaz http://www.msmt.cz/vyzkum-a-vyvoj-2/vyhlaseni-verejne-souteze-programu-inter-excellence-9
Program podporuje zapojení českých výzkumných institucí do mezinárodních programů výzkumu a vývoje a rozvoj k tomu potřebných infrastruktur.
1.12.2018 28.2.2019 Cena L’Oréal Pro ženy ve vědě Ceny
Poskytovatel L’Oréal ve spolupráci s organizací UNESCO a AV ČR
Příjemce Individuální - postdoktorandka v oborech Life & Physical sciences do 40 let
Částka 200 000 Kč
Odkaz https://www.forwomeninscience.com/en/fellowships/563719014
Projekt L’Oréal – UNESCO Pro ženy ve vědě je v tomto ročníku určen vědkyním do 40 let. Hlavní podmínkou účasti je dosažení doktorského titulu a dlouhodobá vědecká činnost v České republice. Předání proběhne 12. 6. 2019

2019

Leden

Ostatní

Ceny

Stipendia

Granty a dotace

Vše

4.1.2019 6.5.2019 OP PIK: Proof of Concept Granty a dotace
Poskytovatel Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO)
Příjemce Podnikatelské subjekty – malé a střední podniky
Úroveň Národní
Program OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost
Výzva Proof of Concept – Výzva II
Částka 300 tisíc - 10 milionů Kč
Kofinancování Maximální míra veřejné podpory se pohybuje od 35 % do 70% v závislosti na velikosti podniku a druhu projektu
Odkaz https://www.agentura-api.org/programy-podpory/proof-of-concept/proof-of-concept-vyzva-ii/
Článek Aktuální výzvy OP PIK zaměřené na oblast VaV
Cílem programu a Výzvy Proof of concept je podpora aktivit, které pomohou zajistit rozvoj transferu technologií a znalostí mezi výzkumnými organizacemi a podniky, které mohou výsledky výzkumu uplatnit v praxi.
16.1.2019 15.2.2019 Fond rozvoje sdružení CESNET Granty a dotace
Poskytovatel Fond rozvoje sdružení CESNET
Příjemce Instituce - členové sdružení CESNET
Úroveň Národní
Obor Rozvoj informačních technologií ve vysokoškolském vzdělávání a při tvůrčí a vědeckovýzkumné činnosti.
Odkaz https://fondrozvoje.cesnet.cz/vyhlaseni.aspx
Cílem je zvýšení stupně využití e-infrastruktury CESNET a podpořit nové aplikace využívající e-infrastrukturu CESNET, které se týkají předmětu činnosti členů sdružení.
9.1.2019 18.2.2019 EMPIR 2019 - stage 1 Granty a dotace
Poskytovatel Evropský program metrologie pro inovace a výzkum (EMPIR)
Příjemce Instituce
Program EMPIR
Výzva Stage 1 - Potential Research Topics (PRTs) and Potential Network Topics (PNTs)
Obor Metrology for Energy (ENG), Metrology for Environment (ENV), Support for Networks (NET), Metrology Research for Pre- and Co-normative (NRM) and Research Potential (RPT)
Odkaz https://msu.euramet.org/calls.html
Jedná se o dvoukolový proces pro společné výzkumné projekty. Druhé kolo bude probíhat od 13. 6. do 30. 9. 2019.
7.1.2019 12.4.2019 Bilaterální rakousko-české projekty základního výzkumu Granty a dotace
Poskytovatel Fonds zur Förderung der wissenschaftlichen Forschung (FWF) a Grantová agentura České republiky (GA ČR)
Příjemce Individuální
Obor technické vědy, vědy o neživé přírodě, lékařské a biologické vědy, společenské a humanitní vědy, zemědělské a biologicko-environmentální vědy
Odkaz https://gacr.cz/vyzva-k-podani-rakousko-ceskych-navrhu-projektu-v-zakladnim-vyzkumu-2/
Článek Výzva k podání rakousko-českých návrhů projektů v základním výzkumu
Společný mezinárodní projekt musí vykazovat prvky opodstatněné spolupráce mezi oběma týmy, přidanou vědeckou hodnotu společného výzkumu, vědecká práce obou výzkumných týmů musí být úzce propojena.
15.10.2019 15.1.2019 OP PIK: Aplikace Granty a dotace
Poskytovatel Ministerstvo průmyslu a obchodu
Příjemce Podnik
Program OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK)
Způsobilé výdaje Alokace je stanovena ve výši 3 miliardy korun.
Odkaz https://www.mpo.cz/cz/podnikani/dotace-a-podpora-podnikani/oppik-2014-2020/vyzvy-op-pik-2019/aplikace-_-vyzva-vii---249213/
Článek Výzva v programu OP PIK: Aplikace
16.10.2018 15.1.2019 CHIST - ERA III Call 2018 Granty a dotace
Poskytovatel Technologická agentura ČR
Příjemce Mezinárodní konsorcium složené z partnerů z alespoň 3 zemí
Program EPSILON
Výzva CHIST-ERA III
Částka TA ČR podpoří české účastníky konsorcií celkovou částkou 1 000 000 €
Obor Informační a komunikační věda a technologie
Odkaz https://tacr.cz/index.php/cz/novinky/1468-vyhlaseni-nove-spolecne-mezinarodni-vyzvy-chist-era-iii-call-2018.html
Článek Vyhlášení nové společné mezinárodní výzvy CHIST-ERA III Call 2018
15.1.2019 Eppendorf Award 2019 Ceny
Poskytovatel Eppendorf AG ve spolupráci s časopisem Nature
Příjemce Individuální - mladý vědec do 35 let
Částka 20 000 EUR
Obor biomedicína, molekulární biologie
Odkaz https://corporate.eppendorf.com/en/company/scientific-awards/european-award/
16.1.2019 Cena EU pro ženy inovátorky Ceny
Poskytovatel Evropská komise
Příjemce Ženy, které založily vlastní společnost a přinesly na trh inovativní produkt
Úroveň Mezinárodní
Částka 100 tisíc EUR pro 3 oceněné
Odkaz https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/funding/funding-opportunities/prizes/eu-prize-women-innovators_en
2.11.2018 31.1.2019 Bilaterální česko-izraelská spolupráce ve výzkumu a vývoji Granty a dotace
Poskytovatel Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)
Příjemce Instituce
Program INTER-EXCELLENCE, podprogram INTER-ACTION
Výzva VES19IZRAEL
Částka Alokace výzvy 24 milionů Kč
Kofinancování Intenzita podpory 25-100 % uznaných nákladů v závislosti na kategorii VaV a typu uchazeče
Odkaz http://www.msmt.cz/vyzkum-a-vyvoj-2/vyhlaseni-verejne-souteze-ve-vyzkumu-vyvoji-a-inovacich-2
31.1.2019 Stipendium na studium v Německu Stipendia
Poskytovatel Česko-německý fond budoucnosti
Příjemce Individuální - studenti nebo doktorandi humanitních a společenskovědných oborů
Částka Pro studenty bakalářských oborů 650 eur a pro studenty magisterských oborů a doktorandy 800 eur měsíčně
Obor Společenské a humanitní vědy
Odkaz http://fondbudoucnosti.cz/pro-zadatele/zadost-o-stipendium/
Stipendia jsou určena na jeden anebo na dva semestry, počínaje zimním semestrem.
31.1.2019 Stipendia na CEU v akademickém roce 2019 / 2020 Stipendia
Poskytovatel Open Society Foundations
Příjemce Studenti magisterského nebo doktorského studia na CEU
Úroveň Mezinárodní
Odkaz https://www.opensocietyfoundations.org/grants/graduate-scholarships-central-european-university
Článek Stipendia na Středoevropské univerzitě
2.1.2019 30.6.2019 OP PIK: Inovační vouchery Granty a dotace
Poskytovatel Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO)
Příjemce organizace uvedená na Seznamu výzkumných organizací schváleném RVVI
Úroveň Národní
Program OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost
Výzva Inovační vouchery - Výzva IV
Částka 50 tis. - 299 999 tis. Kč
Kofinancování Na jeden projekt lze získat podporu do maximální výše 75 %.
Odkaz https://www.agentura-api.org/programy-podpory/inovacni-vouchery/inovacni-vouchery-vyzva-iv/
Článek Aktuální výzvy OP PIK zaměřené na oblast VaV
Cílem programu podpory je rozvoj komunikace a sdílení poznatků a know-how mezi podnikovou a výzkumnou sférou, které mohou podnikatelské subjekty využít pro zahájení či zintenzivnění vlastních inovačních aktivit.

Únor

Ostatní

Ceny

Stipendia

Granty a dotace

Vše

6.2.2019 2.4.2019 Zdravá výživa pro zdravý život (HDHL) Granty a dotace
Poskytovatel Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)
Příjemce Výzkumná organizace
Úroveň Mezinárodní
Program iniciativa Společného programování „Zdravá výživa pro zdravý život“ (HDHL)
Výzva Impact of Diet, Food Components and Food Processing on Body Weight Regulation and Overweight Related Metabolic Diseases (METADIS)
Částka Rozpočtová alokace Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy činí 500 000 EUR
Odkaz 0
1.2.2019 Stipendia Francouzské vlády na výzkumnou stáž Stipendia
Poskytovatel Francouzské velvyslanectví v ČR
Příjemce Individuální - student české vysoké školy
Částka 1060 eur měsíčně po dobu 1-3 měsíců
Odkaz https://studium.ifp.cz/files/files/Livret%20CZ%20stage%202019.pdf
Obsahem stáže by měla být studijní či vědecko - výzkumná činnost vyžadující pobyt ve Francii.
1.2.2019 Stipendia Francouzské vlády pro PhD studenty Stipendia
Poskytovatel Francouzské velvyslanectví v ČR
Příjemce Individuální - držitelé francouzského vysokoškolského diplomu nebo osvědčení o ekvivalenci českého vysokoškolského diplomu
Částka 1060 eur měsíčně - 3x po dobu pěti měsíců
Odkaz https://studium.ifp.cz/files/files/Livret%20CZ%20co-tutelle%202019.pdf
Doktorandské studium pod dvojím vedením se připravuje současně na české a francouzské vysoké škole či univerzitě a student po jeho ukončení obdrží diplom uznávaný oběma vysokoškolskými vzdělávacími institucemi.
1.2.2019 EMBO Gold Medal Ceny
Poskytovatel European Molecular Biology Organization
Příjemce Individuální, do 40 let věku nebo do 10 let od obdržení PhD
Částka 10 tis. EUR
Obor Molekulární biologie
Odkaz http://www.embo.org/funding-awards/gold-medal
4.2.2019 Open Society Fellowship Stipendia
Poskytovatel Open Society Foundations
Příjemce Individuální
Úroveň Mezinárodní
Odkaz https://www.opensocietyfoundations.org/grants/open-society-fellowship
14.12.2018 14.2.2019 JTC 2019: Rare deseases Granty a dotace
Poskytovatel Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)
Příjemce Instituce
Úroveň Mezinárodní (konsorcia minimálně čtyř a maximálně šesti respektive osmi výzkumných organizací z minimálně čtyř zemí)
Program European Joint Programme on Rare Diseases (EJP RD)
Výzva 1st JOINT CALL FOR EUROPEAN JOINT PROGRAMME ON RARE DISEASES
Obor medicína, výzkum vzácných chorob
Odkaz http://www.erare.eu/joint-call/1st-joint-call-european-joint-programme-rare-diseases-jtc-2019
16.1.2019 15.2.2019 Fond rozvoje sdružení CESNET Granty a dotace
Poskytovatel Fond rozvoje sdružení CESNET
Příjemce Instituce - členové sdružení CESNET
Úroveň Národní
Obor Rozvoj informačních technologií ve vysokoškolském vzdělávání a při tvůrčí a vědeckovýzkumné činnosti.
Odkaz https://fondrozvoje.cesnet.cz/vyhlaseni.aspx
Cílem je zvýšení stupně využití e-infrastruktury CESNET a podpořit nové aplikace využívající e-infrastrukturu CESNET, které se týkají předmětu činnosti členů sdružení.
9.1.2019 18.2.2019 EMPIR 2019 - stage 1 Granty a dotace
Poskytovatel Evropský program metrologie pro inovace a výzkum (EMPIR)
Příjemce Instituce
Program EMPIR
Výzva Stage 1 - Potential Research Topics (PRTs) and Potential Network Topics (PNTs)
Obor Metrology for Energy (ENG), Metrology for Environment (ENV), Support for Networks (NET), Metrology Research for Pre- and Co-normative (NRM) and Research Potential (RPT)
Odkaz https://msu.euramet.org/calls.html
Jedná se o dvoukolový proces pro společné výzkumné projekty. Druhé kolo bude probíhat od 13. 6. do 30. 9. 2019.
5.12.2018 18.2.2019 Diagnostics and Surveillance of Antimicrobial Resistance Granty a dotace
Poskytovatel Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)
Program iniciativa Společného programování „Antimikrobiální rezistence“ (JPIAMR)
Výzva JPIAMR Joint Transnational Call 2019
Částka 500 000 EUR (rozpočtová alokace MŠMT)
Obor Diagnostics and Surveillance of Antimicrobial Resistance: Development of tools, technologies and methods for global use
Odkaz http://www.msmt.cz/vyzkum-a-vyvoj-2/iniciativa-spolecneho-programovani-antimikrobialni-2
21.11.2018 18.2.2019 QuantERA Call 2019 Granty a dotace
Poskytovatel Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)
Příjemce Výzkumná organizace
Úroveň Mezinárodní
Program QuantERA ERA-NET Cofund in Quantum Technologies
Výzva Druhá
Obor Quantum communication, Quantum simulation, Quantum computation, Quantum information sciences, Quantum metrology sensing and imaging
Odkaz http://www.msmt.cz/vyzkum-a-vyvoj-2/quantera-era-net-cofund-in-quantum-technologies-2-vyzva-s
Článek Blíží se vyhlášení dalšího kola výzvy v programu QuantERA
21.2.2019 8.4.2019 Juniorské projekty Granty a dotace
Poskytovatel Grantová agentura ČR
Příjemce Individuální, nejvýše 8 let od získání PhD
Úroveň Národní
Program Juniorské projekty
Odkaz https://gacr.cz/vyhlaseni-verejne-souteze-juniorske-projekty-3/
21.2.2019 8.4.2019 Standardní projekty Granty a dotace
Poskytovatel Grantová agentura ČR
Příjemce Individuální
Úroveň Národní
Program Standardní projekty
Odkaz https://gacr.cz/vyhlaseni-verejne-souteze-standardni-projekty-3/
21.2.2019 8.4.2019 Expro projekty Granty a dotace
Poskytovatel Grantová agentura ČR
Příjemce Individuální
Úroveň Národní
Program EXPRO
Odkaz https://gacr.cz/vyhlaseni-verejne-souteze-expro-projekty-2/
Vyústěním úspěšně řešeného projektu v rámci skupiny grantových projektů EXPRO bude projektový návrh do jedné z hlavních ERC výzev.
21.2.2019 8.4.2019 Mezinárodní projekty Granty a dotace
Poskytovatel Grantová agentura ČR
Příjemce Individuální
Úroveň Mezinárodní
Odkaz https://gacr.cz/vyhlaseni-verejne-souteze-mezinarodni-projekty-3/
Veřejná soutěž je vyhlašována na základě podepsaných smluv o spolupráci s partnerskými grantovými agenturami DFG, MOST, NRF, RFBR a FAPESP
22.2.2019 8.4.2019 INTER-ACTION LTAUSA 19 Granty a dotace
Poskytovatel Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)
Příjemce Instituce
Úroveň Mezinárodní
Program INTER-EXCELLENCE, podprogram INTER-ACTION
Výzva LTAUSA 19
Částka Alokace výzvy 250 milionů Kč
Odkaz http://www.msmt.cz/vyzkum-a-vyvoj-2/programu-vyhlaseni-verejne-souteze-programu-inter-excellence
1.2.2019 22.3.2019 INTER-ACTION VES19BAVORSKO Granty a dotace
Poskytovatel Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)
Příjemce Výzkumná organizace
Částka Maximální výše účelové podpory poskytnutá na české straně v jednom kalendářním roce je 400 tis. Kč
Odkaz http://www.msmt.cz/vyzkum-a-vyvoj-2/vyhlaseni-verejne-souteze-ve-vyzkumu-vyvoji-a-inovacich-4
Článek Vyhlášení veřejné soutěže v podprogramu INTER-ACTION
Česko-bavorské projekty mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji. Výše podpory na jeden společný projekt v jednom kalendářním roce nesmí přesáhnout 800 tis. Kč.
4.2.2019 19.3.2019 6. veřejná soutěž programu EPSILON Granty a dotace
Poskytovatel Technologická agentura ČR
Příjemce Úspěšný český uchazeč společné mezinárodní výzvy M-ERA.Net 2 Call 2018
Úroveň Národní
Program EPSILON
Odkaz https://www.tacr.cz/index.php/cz/novinky/1567-vyhlaseni-narodni-verejne-souteze-m-era-net-2-call-2018.html
1.12.2018 28.2.2019 Cena L’Oréal Pro ženy ve vědě Ceny
Poskytovatel L’Oréal ve spolupráci s organizací UNESCO a AV ČR
Příjemce Individuální - postdoktorandka v oborech Life & Physical sciences do 40 let
Částka 200 000 Kč
Odkaz https://www.forwomeninscience.com/en/fellowships/563719014
Projekt L’Oréal – UNESCO Pro ženy ve vědě je v tomto ročníku určen vědkyním do 40 let. Hlavní podmínkou účasti je dosažení doktorského titulu a dlouhodobá vědecká činnost v České republice. Předání proběhne 12. 6. 2019
28.2.2019 Podpora krátkodobých pobytů v Oxfordu Stipendia
Poskytovatel Centrum pro studium politické filosofie, etiky a náboženství FF UK
Příjemce doktorandi a mladí badatelé (nejvíce 5 let od získání titulu PhD), kteří jsou zapsáni či zaměstnáni na UK
Částka 1000 EUR
Odkaz https://cspf.ff.cuni.cz/cs/2019/01/16/podpora-kratkodobych-pobytu-v-oxfordu/

Březen

Ostatní

Ceny

Stipendia

Granty a dotace

Vše

1.3.2019 STARTS prize 2019 Ceny
Poskytovatel Evropská komise
Příjemce Individuální
Úroveň Mezinárodní
Program Science, Technology and Arts (=STARTS)
Částka 2 projekty ve výši 20 000 EUR
Obor 1) inovativní spolupráce v průmyslu, technologiích a v umění, 2) umělecké pokusy a umělecká díla, u kterých má umění silný potenciál proměnit vnímání a využití technologií
Odkaz https://starts-prize.aec.at/en/open-call/
STARTS je iniciativa Evropské komise, která oceňuje propojování mezi technologiemi a uměním. Iniciativa podporuje průkopnické spolupráce na pomezí mezi kreativitou a inovacemi, kde se propojuje věda a technologie s uměním.
1.3.2019 9.4.2019 Primus Stipendia
Poskytovatel Univerzita Karlova
Příjemce Zájemce s ukončeným doktorským studiem (ne více než 8 let od ukončení)
Program Primus
Odkaz https://www.cuni.cz/UK-7545.html
Program má umožnit nejlepším mladým vědeckým pracovníkům založit novou skupinu, rozvinout vlastní nezávislý vědecký program a nabídnout špičkové prostředí pro vědeckou práci studentů zejména magisterského a doktorského stupně.
8.3.2019 Ceny Francouzského velvyslanectví v Praze za rok 2019 Ceny
Poskytovatel Francouzské velvyslanectví v Praze
Příjemce Mladý vědecký pracovník do 33 let
Částka 65 tisíc Kč za první, 40 tisíc Kč za druhé a 25 tisíc Kč za třetí místo
Obor Počítačové vědy, medicína, chemie, farmacie, jaderný výzkum, humanitní a společenské vědy
Odkaz https://spoluprace.ifp.cz/cz/vedecka-spoluprace/propagace-vedy/vedecke-ceny-2021/
Článek https://vedavyzkum.cz/granty-a-dotace/granty-a-dotace/ceny-francouzskeho-velvyslanectvi-v-praze-za-rok-2019
15.3.2019 Zahraniční stáže Stipendia
Poskytovatel Nadace Experientia
Příjemce PhD student nebo absolvent do 35 let
Program Zahraniční stáže
Částka nezbytné finanční pobytové náklady doporučené přijímající osobou
Způsobilé výdaje pobytové náklady
Obor organická, bioorganická nebo medicinální chemie
Odkaz https://www.experientia.cz/pro-zadatele/zahranicni-staze/
Stipendium na roční pobyt nebo odbornou stáž na prestižní zahraniční univerzitu dle vašeho vlastního výběru. Kromě dosavadních studijních a odborných výsledků hodnotíme především kvalitu a originalitu vašeho projektu a dále pak vědeckou excelenci pracoviště přijímající osoby. O výsledku bude rozhodnuto nejpozději do 30. června příslušného roku.
19.3.2019 18.6.2019 M-ERA.Net 2 Call 2019 Granty a dotace
Poskytovatel Technologická agentura ČR
Příjemce Instituce - výzkumná organizace nebo podnik
Úroveň Mezinárodní
Program M-ERA.NET
Částka Celková alokace pro české žadatele je jeden milion EUR
Obor Aplikovaný výzkum v oblasti materiálů
Odkaz https://vedavyzkum.cz/granty-a-dotace/granty-a-dotace/technologicka-agentura-cr-vyhlasila-m-era-net-2-call-2019
Článek Technologická agentura vyhlásila M-ERA.Net 2 Call 2019
do 18. 6. 2019. Cílem M-ERA.Net 2 Call 2019 je podpořit ambiciózní mezinárodní projekty zabývající se výzkumem a inovacemi v oblasti materiálů, včetně materiálů pro nízkouhlíkové energetické technologie a související výrobní technologie.
15.3.2019 30.8.2019 Mezinárodní mobilita výzkumných pracovníků Granty a dotace
Poskytovatel Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)
Příjemce Výzkumná organizace
Program OP VVV
Výzva 02_19_074 Mezinárodní mobilita výzkumných pracovníků - MSCA-IF III
Částka Celková alokace 100 mil. Kč
Způsobilé výdaje Výjezdy/příjezdy z/do ČR, sladění pracovního a osobního života
Odkaz https://opvvv.msmt.cz/vyzva/vyzva-c-02-19-074-mezinarodni-mobilita-vyzkumnych-pracovniku-msca-if-iii.htm
Podporu mohou získat projekty předložené v roce 2018 do programu Horizont 2020 (Marie Skłodowska-Curie Action), které byly Evropskou komisí kladně hodnoceny, ale vzhledem k nedostatku finančních prostředků nebyly dosud podpořeny.
18.3.2019 18.4.2019 Pražské vouchery Granty a dotace
Poskytovatel Magistrát hlavního města Prahy
Příjemce Malý nebo střední podnik se sídlem nebo aktivní provozovnou v Praze
Částka 75 tisíc - 2 miliony Kč
Způsobilé výdaje Inovační projekty, kreativní služby, koučing a mentoring, zahraniční inkubátory , zahraniční veletrhy a výstavy
Kofinancování 25 % u projektů do 500 tis. Kč a 50 % u projektů od 500 tis. Kč
Odkaz https://prazskyvoucher.cz/
Max. délka projektu: 6 měsíců (u projektů do 500 tis. Kč) / 12 měsíců (u projektů nad 500 tis. Kč)
1.2.2019 22.3.2019 INTER-ACTION VES19BAVORSKO Granty a dotace
Poskytovatel Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)
Příjemce Výzkumná organizace
Částka Maximální výše účelové podpory poskytnutá na české straně v jednom kalendářním roce je 400 tis. Kč
Odkaz http://www.msmt.cz/vyzkum-a-vyvoj-2/vyhlaseni-verejne-souteze-ve-vyzkumu-vyvoji-a-inovacich-4
Článek Vyhlášení veřejné soutěže v podprogramu INTER-ACTION
Česko-bavorské projekty mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji. Výše podpory na jeden společný projekt v jednom kalendářním roce nesmí přesáhnout 800 tis. Kč.
4.2.2019 19.3.2019 6. veřejná soutěž programu EPSILON Granty a dotace
Poskytovatel Technologická agentura ČR
Příjemce Úspěšný český uchazeč společné mezinárodní výzvy M-ERA.Net 2 Call 2018
Úroveň Národní
Program EPSILON
Odkaz https://www.tacr.cz/index.php/cz/novinky/1567-vyhlaseni-narodni-verejne-souteze-m-era-net-2-call-2018.html
29.3.2019 Living Planet Symposium 2019 Stipendia
Poskytovatel Evropská kosmická agentura (ESA)
Příjemce Studenti magisterského nebo doktorského studia nebo postdoc
Úroveň Mezinárodní
Způsobilé výdaje Účast na nadcházejícím Symposiu Living Planet 2019, 13. – 17. května 2019 v Miláně.
Odkaz https://lps19.esa.int/NikalWebsitePortal/living-planet-symposium-2019/lps19/ExtraContent/ContentSubPage?page=3&subPage=2
Jedná se o nejrozsáhlejší akci ESA v oblasti pozorování Země, která se koná jednou za tři roky.
2.3.2019 30.4.2019 Česko-rakouské projekty s dobou řešení 2020–2021 Granty a dotace
Poskytovatel Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)
Příjemce Výzkumná organizace
Částka 100 000 Kč / rok, 200 000 Kč na celou dobu řešení.
Způsobilé výdaje Financování cestovních a pobytových nákladů výzkumných pracovníků cestujících do zahraničí
Odkaz http://www.msmt.cz/vyzkum-a-vyvoj-2/vyzva-k-podavani-navrhu-spolecnych-cesko-rakouskych-4
V rámci výzvy budou podporovány krátkodobé pobyty o délce trvání 1 - 15 dní a dlouhodobé pobyty o délce trvání 1 - 3 měsíce. Návrh společného výzkumného projektu musí být předložen současně českou částí týmu jeho řešitelů v České republice a rakouskou částí týmu jeho řešitelů v Rakousku, a to v souladu s kritérii stanovenými poskytovateli podpory.
29.3.2019 Alpbach Scholarship Programme Stipendia
Poskytovatel European Forum Alpbach
Příjemce Individuální - do 30 let
Úroveň Mezinárodní
Program Alpbach Scholarship Programme
Odkaz http://www.alpbach.org/en/scholarships/
A scholarship covers participation in the seminars, breakout sessions and plenary discussions of the European Forum Alpbach.
5.3.2019 28.6.2019 Česko-francouzské projekty s dobou řešení 2020-2021 Granty a dotace
Poskytovatel Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)
Příjemce Výzkumná organizace
Částka 78 000 Kč / rok, 156 000 Kč na celou dobu řešení.
Způsobilé výdaje Financování cestovních a pobytových nákladů výzkumných pracovníků cestujících do zahraničí
Odkaz http://www.msmt.cz/vyzkum-a-vyvoj-2/vyzva-k-podavani-navrhu-spolecnych-cesko-francouzskych-7
Návrh společného výzkumného projektu musí být předložen paralelně českou částí týmu jeho řešitelů v České republice a francouzskou částí týmu jeho řešitelů ve Francouzské republice.
23.3.2019 31.7.2019 INTER-ACTION 19LTAIN Granty a dotace
Poskytovatel Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)
Příjemce Instituce
Úroveň Mezinárodní se zaměřením na česko-indickou spolupráci
Program INTER-EXCELLENCE, podprogram INTER-ACTION
Výzva 19LTAIN
Částka Alokace výzvy je 84 milionů Kč
Odkaz http://www.msmt.cz/vyzkum-a-vyvoj-2/vyhlaseni-verejne-souteze-programu-inter-excellence-10

Duben

Ostatní

Ceny

Stipendia

Granty a dotace

Vše

1.4.2019 6.5.2019 Challenge Fund: Czech Solutions for SDGs Granty a dotace
Poskytovatel Český svěřenecký fond při OSN
Úroveň Mezinárodní, místo realizace je Bosna a Hercegovina, Gruzie nebo Moldavská republika
Částka 20 000 - 40 000 USD
Kofinancování Min. 20 %
Odkaz http://www.eurasia.undp.org/content/rbec/en/home/about_us/partners/czech-undp-trust-fund.html
Cílem výzvy je usnadnit přenos českého know-how a inovativních řešení, která umožní řešení rozvojových problémů a výzev, které identifikovaly regionální pobočky UNDP v partnerských zemích – Bosně a Hercegovině, Gruzii a Moldavské republice.
4.12.2018 2.4.2019 MSCA RISE 2019 Granty a dotace
Poskytovatel Evropská komise
Příjemce Instituce i jednotlivci
Úroveň Mezinárodní
Program Marie Skłodowska-Curie Actions (MSCA)
Výzva Research and Innovation Staff Exchange
Odkaz http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-msca-rise-2019.html
Schéma RISE podporuje mezinárodní spolupráci prostřednictvím výměnných programů pro výzkumníky, inovátory a management v oblasti výzkumu, vývoje a inovací. Tento program zahrnuje jak akademickou sféru, tak soukromý sektor (zejména malé a střední podniky).
6.2.2019 2.4.2019 Zdravá výživa pro zdravý život (HDHL) Granty a dotace
Poskytovatel Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)
Příjemce Výzkumná organizace
Úroveň Mezinárodní
Program iniciativa Společného programování „Zdravá výživa pro zdravý život“ (HDHL)
Výzva Impact of Diet, Food Components and Food Processing on Body Weight Regulation and Overweight Related Metabolic Diseases (METADIS)
Částka Rozpočtová alokace Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy činí 500 000 EUR
Odkaz 0
21.2.2019 8.4.2019 Juniorské projekty Granty a dotace
Poskytovatel Grantová agentura ČR
Příjemce Individuální, nejvýše 8 let od získání PhD
Úroveň Národní
Program Juniorské projekty
Odkaz https://gacr.cz/vyhlaseni-verejne-souteze-juniorske-projekty-3/
21.2.2019 8.4.2019 Standardní projekty Granty a dotace
Poskytovatel Grantová agentura ČR
Příjemce Individuální
Úroveň Národní
Program Standardní projekty
Odkaz https://gacr.cz/vyhlaseni-verejne-souteze-standardni-projekty-3/
21.2.2019 8.4.2019 Expro projekty Granty a dotace
Poskytovatel Grantová agentura ČR
Příjemce Individuální
Úroveň Národní
Program EXPRO
Odkaz https://gacr.cz/vyhlaseni-verejne-souteze-expro-projekty-2/
Vyústěním úspěšně řešeného projektu v rámci skupiny grantových projektů EXPRO bude projektový návrh do jedné z hlavních ERC výzev.
21.2.2019 8.4.2019 Mezinárodní projekty Granty a dotace
Poskytovatel Grantová agentura ČR
Příjemce Individuální
Úroveň Mezinárodní
Odkaz https://gacr.cz/vyhlaseni-verejne-souteze-mezinarodni-projekty-3/
Veřejná soutěž je vyhlašována na základě podepsaných smluv o spolupráci s partnerskými grantovými agenturami DFG, MOST, NRF, RFBR a FAPESP
22.2.2019 8.4.2019 INTER-ACTION LTAUSA 19 Granty a dotace
Poskytovatel Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)
Příjemce Instituce
Úroveň Mezinárodní
Program INTER-EXCELLENCE, podprogram INTER-ACTION
Výzva LTAUSA 19
Částka Alokace výzvy 250 milionů Kč
Odkaz http://www.msmt.cz/vyzkum-a-vyvoj-2/programu-vyhlaseni-verejne-souteze-programu-inter-excellence
1.3.2019 9.4.2019 Primus Stipendia
Poskytovatel Univerzita Karlova
Příjemce Zájemce s ukončeným doktorským studiem (ne více než 8 let od ukončení)
Program Primus
Odkaz https://www.cuni.cz/UK-7545.html
Program má umožnit nejlepším mladým vědeckým pracovníkům založit novou skupinu, rozvinout vlastní nezávislý vědecký program a nabídnout špičkové prostředí pro vědeckou práci studentů zejména magisterského a doktorského stupně.
7.1.2019 12.4.2019 Bilaterální rakousko-české projekty základního výzkumu Granty a dotace
Poskytovatel Fonds zur Förderung der wissenschaftlichen Forschung (FWF) a Grantová agentura České republiky (GA ČR)
Příjemce Individuální
Obor technické vědy, vědy o neživé přírodě, lékařské a biologické vědy, společenské a humanitní vědy, zemědělské a biologicko-environmentální vědy
Odkaz https://gacr.cz/vyzva-k-podani-rakousko-ceskych-navrhu-projektu-v-zakladnim-vyzkumu-2/
Článek Výzva k podání rakousko-českých návrhů projektů v základním výzkumu
Společný mezinárodní projekt musí vykazovat prvky opodstatněné spolupráce mezi oběma týmy, přidanou vědeckou hodnotu společného výzkumu, vědecká práce obou výzkumných týmů musí být úzce propojena.
25.4.2019 6.6.2019 GAMA 2, podprogram 1 Granty a dotace
Poskytovatel Technologická agentura ČR
Příjemce Výzkumná organizace
Úroveň Národní
Program GAMA2
Částka Předpokládaná alokace 510 mil. Kč, doporučená částka na 1 projekt je 15 mil. Kč
Odkaz https://tacr.cz/index.php/cz/novinky/1655-vyhlaseni-1-verejne-souteze-programu-aplikovaneho-vyzkumu-experimentalniho-vyvoje-a-inovaci-gama-2-podprogram-1.html
Cílem podprogramu 1 (dále jen PP1) je podpořit nové a zefektivnit již zavedené systémy transferu nových poznatků VaV financovaných z veřejných zdrojů ve výzkumných organizacích a zavádět je do praxe.
11.4.2019 11.9.2019 MSCA: Individual Actions 2019 Stipendia
Poskytovatel Evropská komise
Příjemce Individuální
Úroveň Mezinárodní
Program Horizont 2020
Výzva Individual Fellowships 2019
Částka 296,5 millionů € na výzvu
Způsobilé výdaje Mobilita výzkumných pracovníků a podpora jejich vzdělávání a profesního růstu
Odkaz https://ec.europa.eu/research/mariecurieactions/news/2019-msca-call-individual-fellowships-open_en
Článek Pracovní program MSCA pro roky 2018 - 2020
Hlavním cílem výzev Individual Fellowships je dále podpořit kariéru už zkušených, mimořádně kvalitních vědců a výzkumníků prostřednictvím výzkumného pobytu na některé evropské výzkumné instituci. Stipendia mohou také pomoci znovu nastartovat vědeckou kariéru například po rodičovské dovolené.
15.4.2019 14.6.2019 Smart Water Management for Sustainable Society Granty a dotace
Poskytovatel Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)
Příjemce Instituce - výzkumná organizace nebo podnik
Výzva 6. společná výzva na téma Inteligentní vodní hospodářství pro udržitelnou společnost
Způsobilé výdaje Finanční podpora je určena na realizaci společných projektů v podobě pořízení drobného majetku, materiálu pro provádění výzkumu, osobních nákladů, nákladů na mobilitu (pobytové a cestovní náklady)
Odkaz http://www.msmt.cz/vyzkum-a-vyvoj-2/informace-o-vyhlaseni-6-spolecne-vyzvy-v-ramci-evropske
Návrhy projektů budou předkládány v aplikaci on-line na sekretariát Evropské zájmové skupiny pro spolupráci s Japonskem (EIG CONCERT Japan). Čeští žadatelé zároveň předkládají návrh projektu na MŠMT podle pokynů uvedených v textu výzvy.
19.4.2019 18.6.2019 Česko-polské projekty s dobou řešení 2020-2021 Granty a dotace
Poskytovatel Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)
Příjemce Výzkumná organizace
Částka 100 000 Kč / rok, 200 000 Kč na celou dobu řešení
Způsobilé výdaje Financování cestovních a pobytových nákladů výzkumných pracovníků cestujících do zahraničí
Odkaz http://www.msmt.cz/vyzkum-a-vyvoj-2/vyzva-k-podavani-navrhu-spolecnych-cesko-polskych-vyzkumnych-4
Článek Výzva k podávání návrhů česko-polských projektů
Cílem výzvy je napomáhat navazování kontaktů a rozvoji spolupráce mezi institucemi působícími v oblasti výzkumu a vývoje v partnerských státech, a to formou podpory mobility výzkumných pracovníků spolupracujících na řešení mezinárodních výzkumných projektů. V rámci výzvy není podporována účast výzkumných pracovníků na seminářích, konferencích, kongresech a dalších setkáních konaných v partnerských státech.
18.3.2019 18.4.2019 Pražské vouchery Granty a dotace
Poskytovatel Magistrát hlavního města Prahy
Příjemce Malý nebo střední podnik se sídlem nebo aktivní provozovnou v Praze
Částka 75 tisíc - 2 miliony Kč
Způsobilé výdaje Inovační projekty, kreativní služby, koučing a mentoring, zahraniční inkubátory , zahraniční veletrhy a výstavy
Kofinancování 25 % u projektů do 500 tis. Kč a 50 % u projektů od 500 tis. Kč
Odkaz https://prazskyvoucher.cz/
Max. délka projektu: 6 měsíců (u projektů do 500 tis. Kč) / 12 měsíců (u projektů nad 500 tis. Kč)
1.4.2019 31.5.2019 Innowwide Granty a dotace
Poskytovatel Evropská komise
Příjemce Malý nebo střední podnik
Program Horizont 2020
Výzva I. výzva
Částka 60 tisíc EUR na projekt
Kofinancování Míra podpory je stanovena na 70 % způsobilých nákladů
Odkaz https://www.enterprise-europe-network.cz/aktuality/projekt-innowwide
Projekt podpoří podniky, které si chtějí ověřit svůj tržní potenciál v rozvojových zemí, velkých rozvíjejících se ekonomikách (Brazílie, Rusko, Indie, Čína, Mexiko atd.) a rozvinutých zemích ve spolupráci s místními stakeholdery.
1.4.2019 31.5.2019 Česko-německé projekty s dobou řešení 2020–2021 Granty a dotace
Poskytovatel Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)
Příjemce Výzkumná organizace
Částka 100 000 Kč / rok, 200 000 Kč na celou dobu řešení
Způsobilé výdaje Financování cestovních a pobytových nákladů výzkumných pracovníků cestujících do zahraničí
Odkaz http://www.msmt.cz/vyzkum-a-vyvoj-2/vyzva-k-podavani-navrhu-spolecnych-cesko-nemeckych-4
V rámci výzvy budou podporovány krátkodobé pobyty o délce trvání 1 - 15 dní a dlouhodobé pobyty o délce trvání 1 - 3 měsíce. Návrh společného výzkumného projektu musí být předložen současně českou částí týmu jeho řešitelů v České republice a rakouskou částí týmu jeho řešitelů v Německu.
2.3.2019 30.4.2019 Česko-rakouské projekty s dobou řešení 2020–2021 Granty a dotace
Poskytovatel Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)
Příjemce Výzkumná organizace
Částka 100 000 Kč / rok, 200 000 Kč na celou dobu řešení.
Způsobilé výdaje Financování cestovních a pobytových nákladů výzkumných pracovníků cestujících do zahraničí
Odkaz http://www.msmt.cz/vyzkum-a-vyvoj-2/vyzva-k-podavani-navrhu-spolecnych-cesko-rakouskych-4
V rámci výzvy budou podporovány krátkodobé pobyty o délce trvání 1 - 15 dní a dlouhodobé pobyty o délce trvání 1 - 3 měsíce. Návrh společného výzkumného projektu musí být předložen současně českou částí týmu jeho řešitelů v České republice a rakouskou částí týmu jeho řešitelů v Rakousku, a to v souladu s kritérii stanovenými poskytovateli podpory.
30.4.2019 AVASTstipendium pro lidský mozek Stipendia
Poskytovatel Nadační fond Avast a Alzheimer nadační fond
Příjemce Individuální - mladý vědec do 40 let
Částka max. 400 000 Kč na jeden projekt
Způsobilé výdaje studijní pobyt v délce 3 - 6 měsíců
Obor výzkum Alzheimerovy choroby a příbuzných onemocnění
Odkaz http://www.alzheimernf.cz/soubory/AVASTipendium_%202019.pdf

Květen

Ostatní

Ceny

Stipendia

Granty a dotace

Vše

1.4.2019 6.5.2019 Challenge Fund: Czech Solutions for SDGs Granty a dotace
Poskytovatel Český svěřenecký fond při OSN
Úroveň Mezinárodní, místo realizace je Bosna a Hercegovina, Gruzie nebo Moldavská republika
Částka 20 000 - 40 000 USD
Kofinancování Min. 20 %
Odkaz http://www.eurasia.undp.org/content/rbec/en/home/about_us/partners/czech-undp-trust-fund.html
Cílem výzvy je usnadnit přenos českého know-how a inovativních řešení, která umožní řešení rozvojových problémů a výzev, které identifikovaly regionální pobočky UNDP v partnerských zemích – Bosně a Hercegovině, Gruzii a Moldavské republice.
4.1.2019 6.5.2019 OP PIK: Proof of Concept Granty a dotace
Poskytovatel Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO)
Příjemce Podnikatelské subjekty – malé a střední podniky
Úroveň Národní
Program OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost
Výzva Proof of Concept – Výzva II
Částka 300 tisíc - 10 milionů Kč
Kofinancování Maximální míra veřejné podpory se pohybuje od 35 % do 70% v závislosti na velikosti podniku a druhu projektu
Odkaz https://www.agentura-api.org/programy-podpory/proof-of-concept/proof-of-concept-vyzva-ii/
Článek Aktuální výzvy OP PIK zaměřené na oblast VaV
Cílem programu a Výzvy Proof of concept je podpora aktivit, které pomohou zajistit rozvoj transferu technologií a znalostí mezi výzkumnými organizacemi a podniky, které mohou výsledky výzkumu uplatnit v praxi.
16.5.2019 11.7.2019 1. veřejná soutěž TREND Granty a dotace
Poskytovatel Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO)
Příjemce Podnik
Program Podprogram 1 „Technologičtí lídři“
Částka Maximální výše podpory na jeden projekt je 70 mil. Kč
Způsobilé výdaje Podporu tvorby výsledků VaV a jejich využívání pro vlastní podnikatelskou činnost (zejména pro zefektivnění výroby, zavádění nových výrobků či služeb)
Kofinancování 30 %
Odkaz https://www.tacr.cz/index.php/cz/programy/program-trend.html
Článek Řešitelům výzkumných projektů se otevírá příležitost v novém programu TREND
16.5.2019 28.6.2019 Program na podporu zdravotnického aplikovaného výzkumu na léta 2020 – 2026 Granty a dotace
Poskytovatel Ministerstvo zdravotnictví
Příjemce Výzkumná organizace nebo podnik
Úroveň Národní
Program Program na podporu zdravotnického aplikovaného výzkumu na léta 2020 – 2026
Obor Zdravotnictví
Odkaz http://www.mzcr.cz/Odbornik/obsah/verejna-soutez-2020-2023_4012_3.html
28.5.2019 Horizon Impact Award Ceny
Poskytovatel Evropská komise
Příjemce Řešitelé ukončených projektů v programu H2020 nebo jeho předchůdci, 7. RP
Částka 10 000 EUR pro každého z pěti výherců
Odkaz https://ec.europa.eu/info/news/new-horizon-impact-award-2019-contest-opens-apply-28-may-2019-mar-20_cs
Cena je určená pro projekty financované EU, jejichž výsledky vytvořily společenský dopad.
1.4.2019 31.5.2019 Innowwide Granty a dotace
Poskytovatel Evropská komise
Příjemce Malý nebo střední podnik
Program Horizont 2020
Výzva I. výzva
Částka 60 tisíc EUR na projekt
Kofinancování Míra podpory je stanovena na 70 % způsobilých nákladů
Odkaz https://www.enterprise-europe-network.cz/aktuality/projekt-innowwide
Projekt podpoří podniky, které si chtějí ověřit svůj tržní potenciál v rozvojových zemí, velkých rozvíjejících se ekonomikách (Brazílie, Rusko, Indie, Čína, Mexiko atd.) a rozvinutých zemích ve spolupráci s místními stakeholdery.
1.4.2019 31.5.2019 Česko-německé projekty s dobou řešení 2020–2021 Granty a dotace
Poskytovatel Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)
Příjemce Výzkumná organizace
Částka 100 000 Kč / rok, 200 000 Kč na celou dobu řešení
Způsobilé výdaje Financování cestovních a pobytových nákladů výzkumných pracovníků cestujících do zahraničí
Odkaz http://www.msmt.cz/vyzkum-a-vyvoj-2/vyzva-k-podavani-navrhu-spolecnych-cesko-nemeckych-4
V rámci výzvy budou podporovány krátkodobé pobyty o délce trvání 1 - 15 dní a dlouhodobé pobyty o délce trvání 1 - 3 měsíce. Návrh společného výzkumného projektu musí být předložen současně českou částí týmu jeho řešitelů v České republice a rakouskou částí týmu jeho řešitelů v Německu.
3.12.2018 31.5.2019 OP PIK: Nízkouhlíkové technologie Granty a dotace
Poskytovatel Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO)
Příjemce Malé, střední, velké podniky; žadatelem mohou být i podniky vlastněné až ze 100 % veřejným sektorem
Úroveň Národní
Program OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost
Výzva Nízkouhlíkové technologie – Druhotné suroviny – Výzva IV
Částka 1 - 100 mil. Kč
Způsobilé výdaje Dlouhodobý hmotný a nehmotný pajetek
Odkaz https://www.agentura-api.org/programy-podpory/nizkouhlikove-technologie/nizkouhlikove-technologie-druhotne-suroviny-vyzva-iv/
Článek Aktuální výzvy OP PIK zaměřené na oblast VaV
Cílem programu Nízkouhlíkové technologie je podpora konkurenceschopnosti podniků a udržitelnosti české ekonomiky prostřednictvím zaváděním inovativních technologií v oblasti využití druhotných surovin. Projekt musí být realizován na území ČR mimo NUTS 2 Praha.
18.12.2018 31.5.2019 Výzkumné e-infrastruktury Granty a dotace
Poskytovatel Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)
Příjemce Instituce
Úroveň Národní
Program OP VVV
Výzva Výzkumné e-infrastruktury
Částka Alokace výzvy 1 100 milionů Kč
Odkaz https://opvvv.msmt.cz/vyzva/avizo-vyzvy-c-02-18-072-vyzkumne-e-infrastruktury.htm
18.12.2018 31.5.2019 Výzkumné infrastruktury II Granty a dotace
Poskytovatel Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)
Příjemce Instituce
Úroveň Národní
Program OP VVV
Výzva Výzkumné infrastruktury II
Částka Alokace výzvy 1 900 milionů Kč
Odkaz https://opvvv.msmt.cz/vyzva/avizo-vyzvy-c-02-18-046-vyzkumne-infrastruktury-ii.htm
31.5.2019 Start-up grant Granty a dotace
Poskytovatel Nadace Experientia
Příjemce Výzkumník 5 let od ukončení Ph.D.
Částka 2 miliony korun ročně po dobu 3 let
Způsobilé výdaje Založení vlastní výzkumné skupiny
Obor Organická, bioorganická nebo medicinální chemie
Odkaz https://www.experientia.cz/pro-zadatele/start-up-granty/
Podmínkou je předchozí absolvování minimálně roční postdoktorandské výzkumné stáže v zahraničí.
31.5.2019 Danubius Young Scientist Award 2019 Ceny
Poskytovatel Spolkové ministerstvo pro vzdělání, výzkum a vývoj v Rakousku
Příjemce Individuální - nejvýše 5 let od získání PhD
Částka 1200 EUR
Odkaz http://www.idm.at/projekte/preise/danubius-young-scientist-award
31.5.2019 Stáže ESO v Německu a Chile
Poskytovatel Evropská jižní observatoř (ESO)
Příjemce Individuální do 32 let
Částka 2500 - 3000 EUR měsíčně
Obor astronomie, astrofyzika, softwarové inženýrství, elektrotechnika, mechanika, controlling, optika, provozní inženýrství, projektový mangement
Odkaz http://www.msmt.cz/vyzkum-a-vyvoj-2/nove-staze-v-eso-pro-ceske-studenty-vedce-a-inzenyry-1?lang=1&ref=m&source=email
Hlásit se mohou čeští studenti, vědci a inženýři do 32 let věku. Délka stáže je 6 – 12 měsíců (s možností prodloužení). Nástupní termín stáží je září 2019.

Červen

Ostatní

Ceny

Stipendia

Granty a dotace

Vše

10.6.2019 10.9.2019 OP PIK: Spolupráce – Technologické platformy Granty a dotace
Poskytovatel Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO)
Příjemce Instituce
Program OP PIK
Výzva Výzva III programu podpory Spolupráce –Technologické platformy
Částka Plánovaná alokace výzvy je 80 mil. Kč
Způsobilé výdaje Koordinační činnosti technologické platformy a na koordinace českých podnikatelských subjektů a výzkumných organizací v přístupu do programu Horizont 2020 a dalších evropských programů.
Odkaz https://www.mpo.cz/cz/podnikani/dotace-a-podpora-podnikani/oppik-2014-2020/vyzvy-op-pik-2019/spoluprace---technologicke-platformy---iii--vyzva--246570/
25.4.2019 6.6.2019 GAMA 2, podprogram 1 Granty a dotace
Poskytovatel Technologická agentura ČR
Příjemce Výzkumná organizace
Úroveň Národní
Program GAMA2
Částka Předpokládaná alokace 510 mil. Kč, doporučená částka na 1 projekt je 15 mil. Kč
Odkaz https://tacr.cz/index.php/cz/novinky/1655-vyhlaseni-1-verejne-souteze-programu-aplikovaneho-vyzkumu-experimentalniho-vyvoje-a-inovaci-gama-2-podprogram-1.html
Cílem podprogramu 1 (dále jen PP1) je podpořit nové a zefektivnit již zavedené systémy transferu nových poznatků VaV financovaných z veřejných zdrojů ve výzkumných organizacích a zavádět je do praxe.
13.6.2019 13.8.2019 1. veřejná soutěž Doprava 2020+ Granty a dotace
Poskytovatel Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO)
Příjemce Instituce - výzkumná organizace nebo podnik
Úroveň Národní
Program DOPRAVA 2020+
Částka Max. 50 mil. Kč na projekt
Kofinancování Minimální podíl ve výši 20 % za projekt
Odkaz https://www.tacr.cz/dokums_raw/doprava2020/Priloha_c.2-Hlavni_parametry_1_verejne_souteze_programu_DOPRAVA2020.pdf
Článek První veřejná soutěž v programu Doprava 2020+ bude vyhlášena v červnu
15.4.2019 14.6.2019 Smart Water Management for Sustainable Society Granty a dotace
Poskytovatel Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)
Příjemce Instituce - výzkumná organizace nebo podnik
Výzva 6. společná výzva na téma Inteligentní vodní hospodářství pro udržitelnou společnost
Způsobilé výdaje Finanční podpora je určena na realizaci společných projektů v podobě pořízení drobného majetku, materiálu pro provádění výzkumu, osobních nákladů, nákladů na mobilitu (pobytové a cestovní náklady)
Odkaz http://www.msmt.cz/vyzkum-a-vyvoj-2/informace-o-vyhlaseni-6-spolecne-vyzvy-v-ramci-evropske
Návrhy projektů budou předkládány v aplikaci on-line na sekretariát Evropské zájmové skupiny pro spolupráci s Japonskem (EIG CONCERT Japan). Čeští žadatelé zároveň předkládají návrh projektu na MŠMT podle pokynů uvedených v textu výzvy.
15.6.2019 Česko-bavorské akademické projekty Granty a dotace
Poskytovatel BTHA, Česko-bavorská vysokoškolská agentura
Příjemce Instituce - bavorská vysoká škola ve spolupráci s českým partnerem
Částka 1000 - 10 000 EUR
Kofinancování Podporu lze získat například pro česko-bavorské konference, vědecké workshopy, letní a zimní školy, semináře, exkurze, projektové konzultace atd. Zvláště vítané jsou projekty se zaměřením na mladé vědce (studenty magisterských a doktorských programů).
Odkaz https://www.btha.cz/cs/granty/akademicke-projekty
Program podporuje akademické projekty bavorských vysokých škol ve spolupráci s partnery v České republice. Cílem tohoto projektu je připravit podmínky pro další spolupráci ve výzkumu a výuce, a to jak po obsahové stránce, tak i se zřetelem k získávání finančních prostředků v budoucnosti, například z národních či evropských programů pro rozvoj vědy.
19.3.2019 18.6.2019 M-ERA.Net 2 Call 2019 Granty a dotace
Poskytovatel Technologická agentura ČR
Příjemce Instituce - výzkumná organizace nebo podnik
Úroveň Mezinárodní
Program M-ERA.NET
Částka Celková alokace pro české žadatele je jeden milion EUR
Obor Aplikovaný výzkum v oblasti materiálů
Odkaz https://vedavyzkum.cz/granty-a-dotace/granty-a-dotace/technologicka-agentura-cr-vyhlasila-m-era-net-2-call-2019
Článek Technologická agentura vyhlásila M-ERA.Net 2 Call 2019
do 18. 6. 2019. Cílem M-ERA.Net 2 Call 2019 je podpořit ambiciózní mezinárodní projekty zabývající se výzkumem a inovacemi v oblasti materiálů, včetně materiálů pro nízkouhlíkové energetické technologie a související výrobní technologie.
19.4.2019 18.6.2019 Česko-polské projekty s dobou řešení 2020-2021 Granty a dotace
Poskytovatel Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)
Příjemce Výzkumná organizace
Částka 100 000 Kč / rok, 200 000 Kč na celou dobu řešení
Způsobilé výdaje Financování cestovních a pobytových nákladů výzkumných pracovníků cestujících do zahraničí
Odkaz http://www.msmt.cz/vyzkum-a-vyvoj-2/vyzva-k-podavani-navrhu-spolecnych-cesko-polskych-vyzkumnych-4
Článek Výzva k podávání návrhů česko-polských projektů
Cílem výzvy je napomáhat navazování kontaktů a rozvoji spolupráce mezi institucemi působícími v oblasti výzkumu a vývoje v partnerských státech, a to formou podpory mobility výzkumných pracovníků spolupracujících na řešení mezinárodních výzkumných projektů. V rámci výzvy není podporována účast výzkumných pracovníků na seminářích, konferencích, kongresech a dalších setkáních konaných v partnerských státech.
19.6.2019 ERA Fellowships Stipendia
Poskytovatel Ministerstvo pro vzdělávání a výzkum Spolkové republiky Německo
Příjemce Individuální
Program ERA-Fellowships
Způsobilé výdaje Pobyt na vědecké instituci nebo univerzitě v Německu
Odkaz https://www.era-fellowships.de/en/era-fellowships-ueberblick.php
Článek Výzva v programu ERA Fellowships
Pobyt by měl trvat od 8 do 12 týdnů v období mezi 15. březnem a 31. říjnem 2020. Maximální počet financovaných pobytů je 30. Přihlášky jsou dvoukolové a podává je hostující instituce.
26.6.2019 22.8.2019 1. veřejná soutěž programu DELTA 2 Granty a dotace
Poskytovatel Technologická agentura ČR
Příjemce Výzkumná organizace nebo podnik (hlavním uchazečem může být pouze podnik)
Program DELTA 2
Částka Pro projekty podpořené v 1.veřejné soutěži programu DELTA 2 se předpokládá rozdělit 450 mil. Kč
Kofinancování Maximální intenzita podpory na projekt je 74 %.
Odkaz https://tacr.cz/index.php/cz/novinky/1740-program-delta-2-vyhlaseni-1-verejne-souteze.html
Na každém projektu se musí podílet alespoň jeden zahraniční partner z následujících lokalit, podporovaný příslušnou zahraniční organizací: Alberta, Brazilská federativní republika, Če-ťiang, Japonsko, Korejská republika, Québec, Stát Izrael, Tchaj-wan, Ťiang-su, Vietnamská socialistická republika.
16.5.2019 28.6.2019 Program na podporu zdravotnického aplikovaného výzkumu na léta 2020 – 2026 Granty a dotace
Poskytovatel Ministerstvo zdravotnictví
Příjemce Výzkumná organizace nebo podnik
Úroveň Národní
Program Program na podporu zdravotnického aplikovaného výzkumu na léta 2020 – 2026
Obor Zdravotnictví
Odkaz http://www.mzcr.cz/Odbornik/obsah/verejna-soutez-2020-2023_4012_3.html
15.6.2019 30.7.2019 ERC CZ Granty a dotace
Poskytovatel Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)
Příjemce Výzkumná organizace podle nařízení nebo podnik
Úroveň Národní
Program ERC CZ
Výzva 4.
Odkaz http://www.msmt.cz/vyzkum-a-vyvoj-2/erc-cz
Cílem programu ERC CZ je podpořit excelentní výzkum na území ČR, a to realizací projektů předložených do některé z výzev Evropské rady pro výzkum, které byly zařazeny v rámci mezinárodního peer review hodnocení prováděného odbornými panely Evropské výzkumné rady v druhém kole do kategorie A nebo B a nezískaly podporu z evropských prostředků.
13.6.2019 19.9.2019 1. veřejná soutěž Prostředí pro život Granty a dotace
Poskytovatel Ministerstvo životního prostředí
Příjemce Instituce - výzkumná organizace nebo podnik
Úroveň Národní
Program Prostředí pro život
Částka Max. 20 milionů (podprogram) 1 respektive 30 milionů (podprogram 2)
Způsobilé výdaje Maximální intenzita podpory 100 % (podprogram 1) respektive 90 % (podprogram 2)
Odkaz https://www.tacr.cz/dokums_raw/Prostredi_pro_zivot/Hlavni_parametry_1_verejne_souteze_programu_Prosteedi_pro_zivot_PP1_a_PP2.pdf
Článek První veřejná soutěž v programu Prostředí pro život je plánována na červen
5.3.2019 28.6.2019 Česko-francouzské projekty s dobou řešení 2020-2021 Granty a dotace
Poskytovatel Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)
Příjemce Výzkumná organizace
Částka 78 000 Kč / rok, 156 000 Kč na celou dobu řešení.
Způsobilé výdaje Financování cestovních a pobytových nákladů výzkumných pracovníků cestujících do zahraničí
Odkaz http://www.msmt.cz/vyzkum-a-vyvoj-2/vyzva-k-podavani-navrhu-spolecnych-cesko-francouzskych-7
Návrh společného výzkumného projektu musí být předložen paralelně českou částí týmu jeho řešitelů v České republice a francouzskou částí týmu jeho řešitelů ve Francouzské republice.
28.6.2019 30.7.2019 EMPIR Granty a dotace
Poskytovatel Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)
Příjemce Instituce
Úroveň Mezinárodní
Program Evropský metrologický program pro inovace a výzkum (EMPIR)
Odkaz http://www.msmt.cz/vyzkum-a-vyvoj-2/evropsky-metrologicky-program-pro-inovace-a-vyzkum-empir
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy upozorňuje na otevření lhůty, ve kterém je možné podávat žádosti o poskytnutí institucionální podpory na podporu účasti v projektech mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji v rámci Evropského metrologického programu pro inovace a výzkum pro projekty se zahájením řešení v roce 2019.
2.1.2019 30.6.2019 OP PIK: Inovační vouchery Granty a dotace
Poskytovatel Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO)
Příjemce organizace uvedená na Seznamu výzkumných organizací schváleném RVVI
Úroveň Národní
Program OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost
Výzva Inovační vouchery - Výzva IV
Částka 50 tis. - 299 999 tis. Kč
Kofinancování Na jeden projekt lze získat podporu do maximální výše 75 %.
Odkaz https://www.agentura-api.org/programy-podpory/inovacni-vouchery/inovacni-vouchery-vyzva-iv/
Článek Aktuální výzvy OP PIK zaměřené na oblast VaV
Cílem programu podpory je rozvoj komunikace a sdílení poznatků a know-how mezi podnikovou a výzkumnou sférou, které mohou podnikatelské subjekty využít pro zahájení či zintenzivnění vlastních inovačních aktivit.
30.6.2019 Stipendium v oblasti mikroskopie Stipendia
Poskytovatel ThermoFisher Scientific
Příjemce Student PhD nebo vědecký pracovník do 30 let
Částka 200 000 Kč
Obor elektronová/iontová mikroskopie, využití výsledků získaných elektronovou mikroskopií, XPS, μCTa nanoCT
Odkaz http://mikrospol.cz/clanky/pravidla-souteze-o-stipendium-fei-a-csms
Stipendium je dvouleté s částkou 100 tis. Kč na jeden rok

Červenec

Ostatní

Ceny

Stipendia

Granty a dotace

Vše

2.7.2019 Zvyšování povědomí o problematice duševního vlastnictví Granty a dotace
Poskytovatel Úřad Evropské unie pro duševní vlastnictví (EUIPO)
Příjemce Instituce
Úroveň Mezinárodní
Výzva GR/001/19
Částka Celkový dostupný rozpočet na spolufinancování projektů v rámci této výzvy činí 1 000 000 €
Odkaz https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/grants_gr-001-19
Cílem výzvy je zvyšovat povědomí o hodnotě a výhodách duševního vlastnictví a škodách způsobených porušováním práv duševního vlastnictví.
7.7.2019 Soutěž na podporu efektivních veřejných politik Granty a dotace
Poskytovatel IDEA CERGE EI
Příjemce Studenti a nedávní absolventi vysokých škol
Částka 40 tisíc Kč
Způsobilé výdaje Podpora zpracování empirické studie dopadů veřejných politik v České republice
Obor Veřejná politika
Odkaz https://idea.cerge-ei.cz/zpravy/empiricky-vyzkum-na-podporu-efektivnich-verejnych-politik
IDEA zpracování studie podpoří finančně, odborným dohledem a veřejným šířením. Východiskem může být již existující studentská práce nebo jiný vědecký výzkum. Očekává se studie založená na kvalitních a zajímavých datech s akcentem na veřejné politiky. Příkladem jsou dosavadní studie IDEA. Návrh k podpoře bude vybrán na základě stručného návrhu.
22.7.2019 6.9.2019 OP PIK: Spolupráce - Klastry Granty a dotace
Poskytovatel Ministerstvo průmyslu a obchodu
Příjemce Podnikatelské subjekty, výzkumné organizace
Výzva Výzva VI
Částka Min. absolutní dotace pro jeden projekt: 500 tis. Kč, max. 40 mil. Kč
Kofinancování Míra podpory se pohybuje od 35 % do 70 % dle aktivity a velikosti podniku.
Odkaz https://www.agentura-api.org/cs/programy-podpory/spoluprace/spoluprace-klastry-vyzva-vi/
Článek Čtvrt miliardy korun pro klastry na spolupráci s výzkumnou sférou
Podpora je určena na rozvoj inovačních sítí – klastrů jako nástroje pro zvýšení intenzity společných výzkumných, vývojových a inovačních aktivit mezi podnikatelskými subjekty a výzkumnou sférou.
16.5.2019 11.7.2019 1. veřejná soutěž TREND Granty a dotace
Poskytovatel Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO)
Příjemce Podnik
Program Podprogram 1 „Technologičtí lídři“
Částka Maximální výše podpory na jeden projekt je 70 mil. Kč
Způsobilé výdaje Podporu tvorby výsledků VaV a jejich využívání pro vlastní podnikatelskou činnost (zejména pro zefektivnění výroby, zavádění nových výrobků či služeb)
Kofinancování 30 %
Odkaz https://www.tacr.cz/index.php/cz/programy/program-trend.html
Článek Řešitelům výzkumných projektů se otevírá příležitost v novém programu TREND
18.7.2019 5.11.2019 ERC Synergy Grants 2020 Granty a dotace
Poskytovatel Evropská výzkumná rada (ERC)
Příjemce Skupina dvou až čtyř vedoucích výzkumných skupin
Úroveň Mezinárodní
Částka až 10 milionů eur na dobu 6 let
Odkaz https://erc.europa.eu/funding/synergy-grants
Synergy Grants jsou určeny na podporu spolupráce výzkumných týmů napříč pracovišti nebo vědními disciplínami.
24.7.2019 14.11.2019 Twinning Granty a dotace
Poskytovatel Evropská komise
Příjemce Výzkumná organizace
Úroveň Mezinárodní
Program Horizont 2020
Odkaz https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/widespread-05-2020
Článek Poslední výzvy Twinning a ERA Chairs otevřeny
Prostřednictvím grantů TWINNING je podporováno partnerství méně výkonných výzkumných institucí a minimálně dvou zahraničních partnerů, kteří v dané oblasti zastávají v mezinárodním měřítku vedoucí postavení. Zaměření projektů má významně posílit definovanou oblast výzkumu na vysoké škole či výzkumné organizaci tím, že se propojí s minimálně dvěma předními subjekty z dalších dvou zemí a zlepší tak výzkumný profil nejen samotné instituce ale i vlastních výzkumných pracovníků.
24.7.2019 14.11.2019 ERA Chairs Granty a dotace
Poskytovatel Evropská komise
Příjemce Výzkumná organizace
Úroveň Mezinárodní
Program Horziont 2020
Odkaz https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/widespread-06-2020
Článek Poslední výzvy Twinning a ERA Chairs otevřeny
Cílem výzvy ERA-Chairs je nábor vynikajícího evropského či mimoevropského vědce na spolupráci na výzkumném projektu v méně výkonných zemích Evropy.
1.7.2019 15.10.2019 Česko-španělské projekty EUREKA Granty a dotace
Poskytovatel Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)
Příjemce Partnery musí být alespoň jeden český a jeden španělský podnik
Program EUREKA
Částka max. 4 mil. Kč za rok
Kofinancování 50 - 70 % v závislosti na velikosti podniku
Odkaz https://www.eurekanetwork.org/content/call-eureka-joint-rdi-projects-2019-czech-republic-%E2%80%93-spain
Výstupem projektu musí být inovativní produkty nebo služby se silným tržním potenciálem v ČR a Španělsku.
17.7.2019 16.10.2019 ERC Starting Grants 2020 Granty a dotace
Poskytovatel Evropská výzkumná rada (ERC)
Příjemce Individuální, mladý výzkumný pracovník 2 - 7 let od dokončení PhD
Úroveň Mezinárodní
Částka Až 1,5 milionu eur
Odkaz https://erc.europa.eu/funding/starting-grants
19.7.2019 John Maddox Prize Ceny
Poskytovatel Sense about Science
Příjemce Individuální
Úroveň Mezinárodní
Částka 3000 GBP
Obor Popularizace
Odkaz https://senseaboutscience.org/activities/the-john-maddox-prize/
Cena je určena pro lidi, kteří se svou prací snaží přiblížit vědu veřejnosti. Nominováni by měli být ti, kteří poukazují na zavádějící informace o vědeckých tématech a kteří vnášejí vědecká data do veřejné nebo politické debaty, pomáhají porozumět komplikovaným vědeckým tématům a propagují v zájmu veřejnosti ověřené výsledky vědeckého zkoumání.
15.6.2019 30.7.2019 ERC CZ Granty a dotace
Poskytovatel Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)
Příjemce Výzkumná organizace podle nařízení nebo podnik
Úroveň Národní
Program ERC CZ
Výzva 4.
Odkaz http://www.msmt.cz/vyzkum-a-vyvoj-2/erc-cz
Cílem programu ERC CZ je podpořit excelentní výzkum na území ČR, a to realizací projektů předložených do některé z výzev Evropské rady pro výzkum, které byly zařazeny v rámci mezinárodního peer review hodnocení prováděného odbornými panely Evropské výzkumné rady v druhém kole do kategorie A nebo B a nezískaly podporu z evropských prostředků.
28.6.2019 30.7.2019 EMPIR Granty a dotace
Poskytovatel Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)
Příjemce Instituce
Úroveň Mezinárodní
Program Evropský metrologický program pro inovace a výzkum (EMPIR)
Odkaz http://www.msmt.cz/vyzkum-a-vyvoj-2/evropsky-metrologicky-program-pro-inovace-a-vyzkum-empir
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy upozorňuje na otevření lhůty, ve kterém je možné podávat žádosti o poskytnutí institucionální podpory na podporu účasti v projektech mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji v rámci Evropského metrologického programu pro inovace a výzkum pro projekty se zahájením řešení v roce 2019.
23.3.2019 31.7.2019 INTER-ACTION 19LTAIN Granty a dotace
Poskytovatel Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)
Příjemce Instituce
Úroveň Mezinárodní se zaměřením na česko-indickou spolupráci
Program INTER-EXCELLENCE, podprogram INTER-ACTION
Výzva 19LTAIN
Částka Alokace výzvy je 84 milionů Kč
Odkaz http://www.msmt.cz/vyzkum-a-vyvoj-2/vyhlaseni-verejne-souteze-programu-inter-excellence-10
31.7.2019 Soutěž Galileo Masters 2019 Ceny
Poskytovatel Anwendungszentrum GmbH Oberpfaffenhofen (AZO)
Příjemce Individuální
Částka Ceny o celkové hodnotě přes 1 milion EUR
Obor Vesmírné technologie, družicová navigace
Odkaz https://www.galileo-masters.eu/
Článek Galileo Masters 2019 - soutěž o nejlepší aplikaci družicové navigace
Základní podmínkou pro přihlášení do soutěže je, aby navrhovaný nápad využíval systémy družicové navigace s důrazem na systém Galileo
31.7.2019 Millennium Technology Prize 2020 Ceny
Poskytovatel Finská Technologická Akademie
Příjemce Jednotlivec nebo tým jakékoliv národnosti
Částka 1 milion euro
Obor Všechny s výjimkou vojenských technologií, zejména energetika a životní prstředí, humanitní vědy, včetně zdraví a jídla, informační a komunikační technologie, inteligentní systémy, nové materiály a výrobní procesy
Odkaz https://taf.fi/millennium-technology-prize/call-for-nominations/
Cena se uděluje každé 2 roky jednotlivcům nebo týmům jakékoliv národnosti za průlomové technologické inovace a jako ocenění a podpora projektům umožňujícím lepší život.
31.7.2019 NGI Explorers Stipendia
Poskytovatel Evropská komise
Příjemce Individuální
Úroveň Mezinárodní
Program NGI Explorers
Způsobilé výdaje Cestovné a pobyt v USA
Obor Internetové technologie
Odkaz https://explorers.ngi.eu/

Srpen

Ostatní

Ceny

Stipendia

Granty a dotace

Vše

25.8.2019 6.9.2019 Čtvrtá veřejná soutěž INTER-VECTOR LTV19 Granty a dotace
Poskytovatel Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)
Příjemce Instituce
Úroveň Národní
Program INTER-EXCELLENCE, podprogram INTER-VECTOR
Odkaz http://www.msmt.cz/vyzkum-a-vyvoj-2/vyhlaseni-verejne-souteze-ves20-programu-inter-excellence
Článek Vyhlášení veřejné soutěže v podprogramu INTER-VECTOR
Cílem výzvy je posílení zastoupení českých vědců v řídicích orgánech nevládních organizací mezinárodního charakteru zabývajících se výzkumem a vývojem.
1.8.2019 15.9.2019 Veřejná soutěž v podprogramu INTER-TRANSFER (LTT20) Granty a dotace
Poskytovatel Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)
Příjemce Výzkumná organizace
Program INTER-EXCELLENCE, podprogram INTER-TRANSFER
Odkaz http://www.msmt.cz/vyzkum-a-vyvoj-2/vyhlaseni-verejne-souteze-programu-inter-excellence-11
Článek Nový výzva v podprogramu INTER-TRANSFER
Cílem podprogramu INTER-TRANSFER je podpora účasti českých vědeckých pracovníků na mezinárodních projektech výzkumu a vývoje, a to prostřednictvím podpory jejich zapojení do špičkových mezinárodních výzkumných týmů lokalizovaných ve výzkumných centrech nebo projektech mezinárodních organizací nebo vládních institucí v zahraničí. Podpora je určena výhradně pro projekty základního výzkumu
13.6.2019 13.8.2019 1. veřejná soutěž Doprava 2020+ Granty a dotace
Poskytovatel Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO)
Příjemce Instituce - výzkumná organizace nebo podnik
Úroveň Národní
Program DOPRAVA 2020+
Částka Max. 50 mil. Kč na projekt
Kofinancování Minimální podíl ve výši 20 % za projekt
Odkaz https://www.tacr.cz/dokums_raw/doprava2020/Priloha_c.2-Hlavni_parametry_1_verejne_souteze_programu_DOPRAVA2020.pdf
Článek První veřejná soutěž v programu Doprava 2020+ bude vyhlášena v červnu
26.6.2019 22.8.2019 1. veřejná soutěž programu DELTA 2 Granty a dotace
Poskytovatel Technologická agentura ČR
Příjemce Výzkumná organizace nebo podnik (hlavním uchazečem může být pouze podnik)
Program DELTA 2
Částka Pro projekty podpořené v 1.veřejné soutěži programu DELTA 2 se předpokládá rozdělit 450 mil. Kč
Kofinancování Maximální intenzita podpory na projekt je 74 %.
Odkaz https://tacr.cz/index.php/cz/novinky/1740-program-delta-2-vyhlaseni-1-verejne-souteze.html
Na každém projektu se musí podílet alespoň jeden zahraniční partner z následujících lokalit, podporovaný příslušnou zahraniční organizací: Alberta, Brazilská federativní republika, Če-ťiang, Japonsko, Korejská republika, Québec, Stát Izrael, Tchaj-wan, Ťiang-su, Vietnamská socialistická republika.
15.3.2019 30.8.2019 Mezinárodní mobilita výzkumných pracovníků Granty a dotace
Poskytovatel Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)
Příjemce Výzkumná organizace
Program OP VVV
Výzva 02_19_074 Mezinárodní mobilita výzkumných pracovníků - MSCA-IF III
Částka Celková alokace 100 mil. Kč
Způsobilé výdaje Výjezdy/příjezdy z/do ČR, sladění pracovního a osobního života
Odkaz https://opvvv.msmt.cz/vyzva/vyzva-c-02-19-074-mezinarodni-mobilita-vyzkumnych-pracovniku-msca-if-iii.htm
Podporu mohou získat projekty předložené v roce 2018 do programu Horizont 2020 (Marie Skłodowska-Curie Action), které byly Evropskou komisí kladně hodnoceny, ale vzhledem k nedostatku finančních prostředků nebyly dosud podpořeny.
23.8.2019 15.10.2019 INTER-EUREKA LTE120 Granty a dotace
Poskytovatel Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)
Příjemce Malý, střední nebo velký podnik
Úroveň Národní
Částka max. 4 000 000 Kč na jeden projekt pro dva a více českých účastníků ročně a 3 000 000 Kč na jeden projekt pro jednoho českého účastníka ročně
Kofinancování Nejvyšší intenzita podpory může při splnění podmínek podprogramu činit až 50 % z celkových způsobilých nákladů projektu u průmyslového výzkumu a až 25 % z celkových způsobilých nákladů projektu u experimentálního vývoje.
Odkaz http://www.msmt.cz/vyzkum-a-vyvoj-2/vyhlaseni-7-narodni-vyzvy-podprogramu-inter-eureka-lte120
31.8.2019 Cena ministra pro vynikající studenty a absolventy Ceny
Poskytovatel Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)
Příjemce Individuální - studenti, studentky, absolventi, absolventky Bc., Mgr. nebo PhD. programů
Částka Ocenění tvoří diplom a další věcné nebo peněžní ocenění v hodnotě do 50 000 Kč
Odkaz http://www.msmt.cz/vzdelavani/vysoke-skolstvi/cena-ministra-pro-vynikajici-studenty-a-absolventy-a-za
Cena se uděluje vynikajícím studentům a studentkám nebo absolventům a absolventkám bakalářského, magisterského nebo doktorského studijního programu za mimořádné výsledky ve studiu nebo ve vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké nebo další tvůrčí činnosti související se studiem v daném studijním programu. Návrhy na udělení Ceny mohou rektoři vysokých škol podávat do 31. srpna 2018 odboru vysokých škol.

Září

Ostatní

Ceny

Stipendia

Granty a dotace

Vše

1.9.2019 Stipendium pro postgraduální studium v USA Stipendia
Poskytovatel Komise J. W. Fulbrighta
Příjemce Fyzická osoba
Úroveň Mezinárodní
Způsobilé výdaje životní náklady, příspěvek na zpáteční letenku, základní zdravotní pojištění, školné do výše maximálně 15 tisíc dolarů
Odkaz https://www.fulbright.cz/stipendia/stipendium-pro-postgradualni-studium/
Stipendium se uděluje na jeden akademický rok (9 měsíců). Cílem pobytu může být výzkumný pobyt, studijní pobyt i absolvování celého studia. Uzávěrka přihlášek do výběrového řízení, včetně dodání všech vyžadovaných dokumentů, je každoročně 1. září pro studium začínající o rok později.
2.9.2019 5.11.2019 BiodivClim Call 2019 Granty a dotace
Poskytovatel Technologická agentura ČR
Příjemce Hlavním českým uchazečem musí být výzkumná organizace, na projektu se však mohou podílet také další čeští účastníci.
Částka Celková alokace pro české účastníky: 1 640 000 EUR
Obor Biodiverzita, klimatická změna
Odkaz https://www.tacr.cz/dokums_raw/cofundy/190903_BiodivClim-CallAnnouncement.pdf
Článek Vyhlášení mezinárodní výzvy BiodivClim Call 2019
3.9.2019 Iniciativa společného programování „Kulturní dědictví“ Granty a dotace
Poskytovatel Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)
Příjemce Instituce - organizace pro výzkum a šíření znalostí
Úroveň Mezinárodní
Výzva Conservation, Protection and Use (2019)
Částka Rozpočtová alokace MŠMT činí 350 000 EUR.
Odkaz http://www.msmt.cz/vyzkum-a-vyvoj-2/iniciativa-spolecneho-programovani-kulturni-dedictvi-jpich-2?highlightWords=JPICH
22.7.2019 6.9.2019 OP PIK: Spolupráce - Klastry Granty a dotace
Poskytovatel Ministerstvo průmyslu a obchodu
Příjemce Podnikatelské subjekty, výzkumné organizace
Výzva Výzva VI
Částka Min. absolutní dotace pro jeden projekt: 500 tis. Kč, max. 40 mil. Kč
Kofinancování Míra podpory se pohybuje od 35 % do 70 % dle aktivity a velikosti podniku.
Odkaz https://www.agentura-api.org/cs/programy-podpory/spoluprace/spoluprace-klastry-vyzva-vi/
Článek Čtvrt miliardy korun pro klastry na spolupráci s výzkumnou sférou
Podpora je určena na rozvoj inovačních sítí – klastrů jako nástroje pro zvýšení intenzity společných výzkumných, vývojových a inovačních aktivit mezi podnikatelskými subjekty a výzkumnou sférou.
25.8.2019 6.9.2019 Čtvrtá veřejná soutěž INTER-VECTOR LTV19 Granty a dotace
Poskytovatel Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)
Příjemce Instituce
Úroveň Národní
Program INTER-EXCELLENCE, podprogram INTER-VECTOR
Odkaz http://www.msmt.cz/vyzkum-a-vyvoj-2/vyhlaseni-verejne-souteze-ves20-programu-inter-excellence
Článek Vyhlášení veřejné soutěže v podprogramu INTER-VECTOR
Cílem výzvy je posílení zastoupení českých vědců v řídicích orgánech nevládních organizací mezinárodního charakteru zabývajících se výzkumem a vývojem.
10.6.2019 10.9.2019 OP PIK: Spolupráce – Technologické platformy Granty a dotace
Poskytovatel Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO)
Příjemce Instituce
Program OP PIK
Výzva Výzva III programu podpory Spolupráce –Technologické platformy
Částka Plánovaná alokace výzvy je 80 mil. Kč
Způsobilé výdaje Koordinační činnosti technologické platformy a na koordinace českých podnikatelských subjektů a výzkumných organizací v přístupu do programu Horizont 2020 a dalších evropských programů.
Odkaz https://www.mpo.cz/cz/podnikani/dotace-a-podpora-podnikani/oppik-2014-2020/vyzvy-op-pik-2019/spoluprace---technologicke-platformy---iii--vyzva--246570/
11.4.2019 11.9.2019 MSCA: Individual Actions 2019 Stipendia
Poskytovatel Evropská komise
Příjemce Individuální
Úroveň Mezinárodní
Program Horizont 2020
Výzva Individual Fellowships 2019
Částka 296,5 millionů € na výzvu
Způsobilé výdaje Mobilita výzkumných pracovníků a podpora jejich vzdělávání a profesního růstu
Odkaz https://ec.europa.eu/research/mariecurieactions/news/2019-msca-call-individual-fellowships-open_en
Článek Pracovní program MSCA pro roky 2018 - 2020
Hlavním cílem výzev Individual Fellowships je dále podpořit kariéru už zkušených, mimořádně kvalitních vědců a výzkumníků prostřednictvím výzkumného pobytu na některé evropské výzkumné instituci. Stipendia mohou také pomoci znovu nastartovat vědeckou kariéru například po rodičovské dovolené.
13.9.2019 Cena Milady Paulové Ceny
Poskytovatel Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)
Příjemce Individuální - významná vědecká osobnost za přínos k rozvoji oboru
Částka 250 tisíc Kč
Obor V roce 2019 bude cena udělena v oblasti jazykovědy
Odkaz http://www.msmt.cz/vyzkum-a-vyvoj-2/cena-milady-paulove-2019
Nominaci na ocenění může předkládat jednotlivec, skupina osob nebo instituce. Nominační dopisy musí být předloženy v elektronické podobě na emailovou adresu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
15.9.2019 Česko-bavorské akademické projekty Granty a dotace
Poskytovatel BTHA, Česko-bavorská vysokoškolská agentura
Příjemce Instituce - bavorská vysoká škola ve spolupráci s českým partnerem
Částka 1000 - 10 000 EUR
Způsobilé výdaje Podporu lze získat například pro česko-bavorské konference, vědecké workshopy, letní a zimní školy, semináře, exkurze, projektové konzultace atd. Zvláště vítané jsou projekty se zaměřením na mladé vědce (studenty magisterských a doktorských programů).
Odkaz https://www.btha.cz/cs/granty/akademicke-projekty
Program podporuje akademické projekty bavorských vysokých škol ve spolupráci s partnery v České republice. Cílem tohoto projektu je připravit podmínky pro další spolupráci ve výzkumu a výuce, a to jak po obsahové stránce, tak i se zřetelem k získávání finančních prostředků v budoucnosti, například z národních či evropských programů pro rozvoj vědy.
15.9.2019 IT SPY 2019 Ostatní
Poskytovatel ACM a Profinit
Příjemce Absolvent magisterského studia
Částka 1000 EUR
Obor Informační technologie
Odkaz https://www.itspy.cz/cz/
Soutěž o nejlepší diplomové projekty studentů vysokých škol. Vedoucí vítězné práce získá 200 € jako poděkování za dobrou přípravu svého studenta
1.8.2019 15.9.2019 Veřejná soutěž v podprogramu INTER-TRANSFER (LTT20) Granty a dotace
Poskytovatel Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)
Příjemce Výzkumná organizace
Program INTER-EXCELLENCE, podprogram INTER-TRANSFER
Odkaz http://www.msmt.cz/vyzkum-a-vyvoj-2/vyhlaseni-verejne-souteze-programu-inter-excellence-11
Článek Nový výzva v podprogramu INTER-TRANSFER
Cílem podprogramu INTER-TRANSFER je podpora účasti českých vědeckých pracovníků na mezinárodních projektech výzkumu a vývoje, a to prostřednictvím podpory jejich zapojení do špičkových mezinárodních výzkumných týmů lokalizovaných ve výzkumných centrech nebo projektech mezinárodních organizací nebo vládních institucí v zahraničí. Podpora je určena výhradně pro projekty základního výzkumu
18. 9. 2019 31. 10. 2019 Třetí veřejná soutěž ÉTA Granty a dotace
Poskytovatel Technologická agentura ČR
Program ÉTA
Kofinancování Maximální intenzita podpory na projekt 80 %
Obor Společenské a humanitní vědy a umění
Odkaz https://www.tacr.cz/index.php/cz/novinky/1815-program-eta-vyhlaseni-3-verejne-souteze.html
13.6.2019 19.9.2019 1. veřejná soutěž Prostředí pro život Granty a dotace
Poskytovatel Ministerstvo životního prostředí
Příjemce Instituce - výzkumná organizace nebo podnik
Úroveň Národní
Program Prostředí pro život
Částka Max. 20 milionů (podprogram) 1 respektive 30 milionů (podprogram 2)
Způsobilé výdaje Maximální intenzita podpory 100 % (podprogram 1) respektive 90 % (podprogram 2)
Odkaz https://www.tacr.cz/dokums_raw/Prostredi_pro_zivot/Hlavni_parametry_1_verejne_souteze_programu_Prosteedi_pro_zivot_PP1_a_PP2.pdf
Článek První veřejná soutěž v programu Prostředí pro život je plánována na červen
23.9.2019 MUNI Award in Science and Humanities Granty a dotace
Poskytovatel Masarykova univerzita
Příjemce Individuální
Výzva Třetí
Částka 5 milionů ročně po dobu pěti let
Odkaz https://gamu.muni.cz/mash
Článek Masarykova univerzita už potřetí vypsala grant pro špičkové vědce
30.9.2019 Pamětní grant Martiny Roeselové Granty a dotace
Poskytovatel Nadační fond M. Roeselové
Příjemce Fyzická osoba - Ph.D. student či postdoktorand
Částka 120 000 Kč
Obor Přírodní vědy
Odkaz www.nfmr.cz/pro-zadatele/
O udělení nadačního příspěvku mohou žádat Ph.D. studenti a studentky nebo postdoktorandky a postdoktorandi, kteří pečují o dítě předškolního věku a zároveň se aktivně věnují vědecké práci v oboru přírodních věd na univerzitě či neuniverzitním vědeckém pracovišti v České republice.
30.9.2019 Baillet Latour Health Prize 2020 Ceny
Poskytovatel Fonds Baillet Latour
Příjemce Individuální
Částka 250 000 euro
Obor Biomedicína
Odkaz http://www.fondsbailletlatour.com/
Cena je otevřená vědcům všech národností, kteří dosud nezískali podobnou nebo vyšší cenu pro své využití. Výjimečně mohou cenu sdílet dva vědci, kteří dlouhodobě spolupracují. Laureát bude vybrán mezinárodní výběrovou komisí v únoru 2020. Kandidáti musí být jmenováni osobou, která je řádně kvalifikovaná k posouzení jejich práce.
30.9.2019 Cena ministra školství za mimořádné výsledky VVI Ceny
Poskytovatel Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)
Příjemce Individuální
Úroveň Národní
Částka Jedna nebo více cen v souhrnné výši 500 tis. Kč
Odkaz http://www.msmt.cz/vyzkum-a-vyvoj-2/cena-ministra-skolstvi-mladeze-a-telovychovy-za-mimoradne-4
Cena se uděluje za mimořádné výsledky výzkumu, experimentálního vývoje a inovací dosažené významnými vědkyněmi a vědci za rok 2018.
30.9.2019 Spolupráce se Spojeným ústavem jaderných výzkumů na rok 2020 Ostatní
Poskytovatel Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Příjemce Výzkumná organizace
Způsobilé výdaje Výjezdy českých expertů a příjezdy expertů ze SÚJV v Dubně, cestovní a pobytové náklady
Obor Jaderná a částicová fyzika
Odkaz http://www.msmt.cz/vyzkum-a-vyvoj-2/vyzva-k-predkladani-navrhu-do-planu-spoluprace-se-spojenym-1?lang=1&ref=m&source=email

Říjen

Ostatní

Ceny

Stipendia

Granty a dotace

Vše

24.10.2019 9.12.2019 INTER-INFORM LTI20 Granty a dotace
Poskytovatel Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Příjemce Výzkumná organizace
Úroveň Národní
Program INTER EXCELLENCE
Výzva LTI20
Odkaz http://www.msmt.cz/vyzkum-a-vyvoj-2/vyhlaseni-verejne-souteze-programu-inter-excellence-12
Podpora je určena na zapojení českých výzkumných institucí do mezinárodních programů výzkumu a vývoje a na rozvoj k tomu potřebných infrastruktur
24.10.2019 4.2.2020 ERC Consolidator Grants 2020 Granty a dotace
Poskytovatel Evropská výzkumná rada (ERC)
Příjemce Individuální, výzkumný pracovník 7 - 12 let po dokončení PhD
Úroveň Mezinárodní
Částka Až 2 miliony eur na 5 let
Odkaz https://erc.europa.eu/funding/consolidator-grants
9.10.2019 21.11.2019 4. veřejná soutěž ZÉTA Granty a dotace
Poskytovatel Technologická agentura ČR
Příjemce Výzkumná organizace nebo podnik
Program ZÉTA
Částka Max. 10 mil. Kč na jeden projekt
Kofinancování Max. intenzita podpory 85 %
Odkaz https://www.tacr.cz/program-zeta-vyhlaseni-4-verejne-souteze/
Hlavním cílem programu je podpora spolupráce akademické a aplikační sféry prostřednictvím zapojení posluchaček/posluchačů vysokoškolských programů a v opodstatněných případech také žákyň/žáků programů středního vzdělávání a mladých výzkumných pracovnic/pracovníků ve věku do 35 let včetně.
9.10.2019 21.11.2019 2. veřejná soutěž GAMA 2 Granty a dotace
Poskytovatel Technologická agentura ČR
Příjemce Malé a střední podniky se sídlem v ČR, které obdržely pečeť Seal of Excellence EK v nástroji SME Instrument fáze 1 v 2. a 3. uzávěrce roku 2019.
Program GAMA 2
Odkaz https://www.tacr.cz/program-gama-2-pp2-seal-of-excellence-vyhlaseni-2-verejne-souteze/
Článek Změna vyhlášení veřejné soutěže pro projekty oceněné Seal of Excellence
1.7.2019 15.10.2019 Česko-španělské projekty EUREKA Granty a dotace
Poskytovatel Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)
Příjemce Partnery musí být alespoň jeden český a jeden španělský podnik
Program EUREKA
Částka max. 4 mil. Kč za rok
Kofinancování 50 - 70 % v závislosti na velikosti podniku
Odkaz https://www.eurekanetwork.org/content/call-eureka-joint-rdi-projects-2019-czech-republic-%E2%80%93-spain
Výstupem projektu musí být inovativní produkty nebo služby se silným tržním potenciálem v ČR a Španělsku.
23.8.2019 15.10.2019 INTER-EUREKA LTE120 Granty a dotace
Poskytovatel Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)
Příjemce Malý, střední nebo velký podnik
Úroveň Národní
Částka max. 4 000 000 Kč na jeden projekt pro dva a více českých účastníků ročně a 3 000 000 Kč na jeden projekt pro jednoho českého účastníka ročně
Kofinancování Nejvyšší intenzita podpory může při splnění podmínek podprogramu činit až 50 % z celkových způsobilých nákladů projektu u průmyslového výzkumu a až 25 % z celkových způsobilých nákladů projektu u experimentálního vývoje.
Odkaz http://www.msmt.cz/vyzkum-a-vyvoj-2/vyhlaseni-7-narodni-vyzvy-podprogramu-inter-eureka-lte120
15.10.2019 15.1.2019 OP PIK: Aplikace Granty a dotace
Poskytovatel Ministerstvo průmyslu a obchodu
Příjemce Podnik
Program OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK)
Způsobilé výdaje Alokace je stanovena ve výši 3 miliardy korun.
Odkaz https://www.mpo.cz/cz/podnikani/dotace-a-podpora-podnikani/oppik-2014-2020/vyzvy-op-pik-2019/aplikace-_-vyzva-vii---249213/
Článek Výzva v programu OP PIK: Aplikace
15.10.2019 21.1.2020 ERC Proof of Concept Granty a dotace
Poskytovatel Evropská výzkumná rada (ERC)
Příjemce Individuální - řešitel jiného projektu ERC
Úroveň Mezinárodní
Částka 150 tisíc EUR na 18 měsíců
Odkaz https://erc.europa.eu/funding/proof-concept
Slouží k využití a komercializaci výsledků výzkumu, na který již byl dříve udělen ERC grant.
17.7.2019 16.10.2019 ERC Starting Grants 2020 Granty a dotace
Poskytovatel Evropská výzkumná rada (ERC)
Příjemce Individuální, mladý výzkumný pracovník 2 - 7 let od dokončení PhD
Úroveň Mezinárodní
Částka Až 1,5 milionu eur
Odkaz https://erc.europa.eu/funding/starting-grants
24.10.2019 19.12.2019 3. veřejná soutěž THÉTA Granty a dotace
Poskytovatel Technologická agentura ČR
Úroveň Národní
Program THÉTA
Obor Energetika
Odkaz https://www.tacr.cz/program-theta-vyhlaseni-3-verejne-souteze/
Hlavním cílem programu je přispět k naplnění vize transformace a modernizace energetického sektoru v souladu se schválenými strategickými materiály. Tohoto cíle bude dosaženo prostřednictvím podpory projektů výzkumu, vývoje a inovací v oblasti energetiky, které jsou zaměřené na zkvalitnění řízení v odvětví energetiky ze strany veřejné správy, nové technologie a systémové prvky s vysokým potenciálem pro rychlé uplatnění v praxi a také dlouhodobé technologické perspektivy.
18. 9. 2019 31. 10. 2019 Třetí veřejná soutěž ÉTA Granty a dotace
Poskytovatel Technologická agentura ČR
Program ÉTA
Kofinancování Maximální intenzita podpory na projekt 80 %
Obor Společenské a humanitní vědy a umění
Odkaz https://www.tacr.cz/index.php/cz/novinky/1815-program-eta-vyhlaseni-3-verejne-souteze.html

Listopad

Ostatní

Ceny

Stipendia

Granty a dotace

Vše

13.11.2019 8.1.2020 1. výzva The Country for the Future Granty a dotace
Poskytovatel Ministerstvo průmyslu a obchodu
Příjemce Malé a střední podniky
Úroveň Národní
Program The Country for the Future
Výzva Inovace do praxe
Částka Celková alokace výzvy 1 mld. Kč
Způsobilé výdaje inovace produktů a procesů, popř organizační inovace se vztahem k inovacím produktů a procesů
Odkaz https://www.mpo.cz/cz/podnikani/podpora-vyzkumu-a-vyvoje/vyhlaseni-prvni-verejne-souteze-v-programu-the-country-for-the-future--250559/
Článek Vyhlášena první veřejná soutěž v programu The Country for the Future
1.11.2019 Fulbright-Masarykovo stipendium v USA Stipendia
Poskytovatel Komise J. W. Fulbrighta
Příjemce Individuální - doktorand, postdok či seniorní výzkumník
Částka 2000 - 4000 USD měsíčně
Způsobilé výdaje Krytí životních nákladů spojených s pobytem v USA v délce 3 - 10 měsíců
Obor Jakýkoliv obor s výjimkou klinické medicíny
Odkaz https://www.fulbright.cz/stipendia/fulbright-masarykovo-stipendium/
Program je určen vědeckým pracovníkům, kteří jsou aktivní v občanském nebo veřejném životě svých institucí nebo komunit, stejně jako Tomáš Garrigue Masaryk. Mohou pracovat v akademickém senátu, spolupracovat s neziskovou organizací, místní samosprávou apod. Splnění tohoto požadavku je nutným předpokladem pro získání stipendia.
1.11.2019 Stipendium pro vědce a přednášející v USA Stipendia
Poskytovatel Komise J. W. Fulbrighta
Příjemce Individuální
Způsobilé výdaje Krytí životních nákladů spojených s pobytem v USA v délce 3 - 10 měsíců
Obor Jakýkoliv obor s výjimkou klinické medicíny
Odkaz https://www.fulbright.cz/stipendia/stipendium-pro-vedce-a-prednasejici/
Stipendium podporuje dlouhodobé pobyty českých vědců a vysokoškolských pedagogů v USA, aby tam vedli výzkum a případně přednášeli v jakémkoliv oboru s výjimkou klinické medicíny.
2.11.2019 16.12.2019 INTER-COST (LTC 20) Granty a dotace
Poskytovatel Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Příjemce Výzkumné organizace, malé a střední podniky
Úroveň Národní
Program INTER EXCELLENCE, INTER COST
Výzva čtvrtá
Částka Na tuto veřejnou soutěž je alokováno 203 mil. Kč.
Odkaz http://www.msmt.cz/vyzkum-a-vyvoj-2/vyhlaseni-ctvrte-verejne-souteze-ve-vyzkumu-vyvoji-a
Cílem podprogramu je podpora zapojení českých vědeckých týmů do evropské mnohostranné spolupráce COST v oblasti základního výzkumu, průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje, a to formou nových akcí (tj. tematických okruhů vybíraných k podpoře příslušnými orgány COST), navrhovaných těmito českými vědeckými týmy, nebo jejich připojením se k akcím (tematickým okruhům) již navrženým jinými vědeckými týmy.
2.9.2019 5.11.2019 BiodivClim Call 2019 Granty a dotace
Poskytovatel Technologická agentura ČR
Příjemce Hlavním českým uchazečem musí být výzkumná organizace, na projektu se však mohou podílet také další čeští účastníci.
Částka Celková alokace pro české účastníky: 1 640 000 EUR
Obor Biodiverzita, klimatická změna
Odkaz https://www.tacr.cz/dokums_raw/cofundy/190903_BiodivClim-CallAnnouncement.pdf
Článek Vyhlášení mezinárodní výzvy BiodivClim Call 2019
18.7.2019 5.11.2019 ERC Synergy Grants 2020 Granty a dotace
Poskytovatel Evropská výzkumná rada (ERC)
Příjemce Skupina dvou až čtyř vedoucích výzkumných skupin
Úroveň Mezinárodní
Částka až 10 milionů eur na dobu 6 let
Odkaz https://erc.europa.eu/funding/synergy-grants
Synergy Grants jsou určeny na podporu spolupráce výzkumných týmů napříč pracovišti nebo vědními disciplínami.
24.7.2019 14.11.2019 Twinning Granty a dotace
Poskytovatel Evropská komise
Příjemce Výzkumná organizace
Úroveň Mezinárodní
Program Horizont 2020
Odkaz https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/widespread-05-2020
Článek Poslední výzvy Twinning a ERA Chairs otevřeny
Prostřednictvím grantů TWINNING je podporováno partnerství méně výkonných výzkumných institucí a minimálně dvou zahraničních partnerů, kteří v dané oblasti zastávají v mezinárodním měřítku vedoucí postavení. Zaměření projektů má významně posílit definovanou oblast výzkumu na vysoké škole či výzkumné organizaci tím, že se propojí s minimálně dvěma předními subjekty z dalších dvou zemí a zlepší tak výzkumný profil nejen samotné instituce ale i vlastních výzkumných pracovníků.
24.7.2019 14.11.2019 ERA Chairs Granty a dotace
Poskytovatel Evropská komise
Příjemce Výzkumná organizace
Úroveň Mezinárodní
Program Horziont 2020
Odkaz https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/widespread-06-2020
Článek Poslední výzvy Twinning a ERA Chairs otevřeny
Cílem výzvy ERA-Chairs je nábor vynikajícího evropského či mimoevropského vědce na spolupráci na výzkumném projektu v méně výkonných zemích Evropy.
28.11.2019 19.2.2020 2. veřejná soutěž Prostředí pro život Granty a dotace
Poskytovatel Ministerstvo životního prostředí
Příjemce Instituce - výzkumná organizace nebo podnik
Program Prostředí pro život
Výzva 2.
Částka Celková alokace - 1650 mil. Kč
Kofinancování Maximální intenzita podpory na projekt 90 %
Odkaz https://www.tacr.cz/program-prostredi-pro-zivot-vyhlaseni-2-verejne-souteze/
20.11.2019 27.2.2020 1. veřejná soutěž KAPPA Granty a dotace
Poskytovatel Technologická agentura ČR
Program KAPPA
Obor Program není oborově omezený
Odkaz https://www.tacr.cz/program-kappa-blizi-se-termin-vyhlaseni-1-verejne-souteze/
Článek Program Kappa: Termín vyhlášení 1. veřejné soutěže
Program KAPPA je financovaný Fondy EHP a Norska a je zaměřený na spolupráci subjektů z Česka s partnery z Norska, Islandu a Lichtenštejnska v aplikovaném výzkumu a na propojování výzkumných organizací s aplikační sférou, především s malými a středními podniky.
9.10.2019 21.11.2019 4. veřejná soutěž ZÉTA Granty a dotace
Poskytovatel Technologická agentura ČR
Příjemce Výzkumná organizace nebo podnik
Program ZÉTA
Částka Max. 10 mil. Kč na jeden projekt
Kofinancování Max. intenzita podpory 85 %
Odkaz https://www.tacr.cz/program-zeta-vyhlaseni-4-verejne-souteze/
Hlavním cílem programu je podpora spolupráce akademické a aplikační sféry prostřednictvím zapojení posluchaček/posluchačů vysokoškolských programů a v opodstatněných případech také žákyň/žáků programů středního vzdělávání a mladých výzkumných pracovnic/pracovníků ve věku do 35 let včetně.
9.10.2019 21.11.2019 2. veřejná soutěž GAMA 2 Granty a dotace
Poskytovatel Technologická agentura ČR
Příjemce Malé a střední podniky se sídlem v ČR, které obdržely pečeť Seal of Excellence EK v nástroji SME Instrument fáze 1 v 2. a 3. uzávěrce roku 2019.
Program GAMA 2
Odkaz https://www.tacr.cz/program-gama-2-pp2-seal-of-excellence-vyhlaseni-2-verejne-souteze/
Článek Změna vyhlášení veřejné soutěže pro projekty oceněné Seal of Excellence
28.11.2019 12.3.2020 ERA-MIN 2 Call 2019 Granty a dotace
Poskytovatel Evropská komise
Příjemce Výzkumná organizace nebo podnik
Program Horizont 2020
Částka 1 000 000 €
Kofinancování Nejvyšší povolená intenzita podpory na českou stranu projektu je 70 % z celkových způsobilých nákladů projektu
Obor Projekty v oblasti neenergetických nezemědělských surovin.
Odkaz https://www.tacr.cz/dokums_raw/cofundy/ERA-MIN__2_Call2019_narodni_podminky_v1.pdf
Pro českého uchazeče bude výzva svými pravidly navázaná na Program EPSILON, ve kterém TA ČR podpoří české subjekty mezinárodních projektů v celkové výši 1 000 000 €.
28.11.2019 31.3.2020 INTER - EUREKA LTE220 Granty a dotace
Poskytovatel Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Příjemce Malý, střední nebo velký podnik
Program INTER EXCELLENCE, INTER EUREKA
Výzva 8.
Částka max. 4 000 000 Kč na jeden projekt pro dva a více českých účastníků ročně a 3 000 000 Kč na jeden projekt pro jednoho českého účastníka ročně
Kofinancování 50 %
Odkaz http://www.msmt.cz/vyzkum-a-vyvoj-2/vyhlaseni-8-narodni-vyzvy-podprogramu-inter-eureka-lte220?lang=1&ref=m&source=email
Program INTER-EXCELLENCE LT, jeho podprogram INTER-EUREKA (LTE) je určen na podporu mezinárodní spolupráce malých, středních a velkých podniků, které ve své podnikatelské činnosti mají rovněž aktivity výzkumu a vývoje, a jejich spolupráci s univerzitami, výzkumnými organizacemi a centry.

Prosinec

Ostatní

Ceny

Stipendia

Granty a dotace

Vše

1.12.2019 Stipendium na studium v Bavorsku Granty a dotace
Poskytovatel Česko-bavorská vysokoškolská agentura (BTHA)
Příjemce Individuální - student navazujícího magisterského nebo doktorského studia na bavorské veřejné vysoké škole
Úroveň Mezinárodní
Částka 8820 EUR ve 12 měsíčních splátkách (735 EUR měsíčně)
Odkaz https://www.btha.cz/cs/stipendia/studium-v-bavorsku
Článek Stipendium na studium v Bavorsku
24.10.2019 9.12.2019 INTER-INFORM LTI20 Granty a dotace
Poskytovatel Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Příjemce Výzkumná organizace
Úroveň Národní
Program INTER EXCELLENCE
Výzva LTI20
Odkaz http://www.msmt.cz/vyzkum-a-vyvoj-2/vyhlaseni-verejne-souteze-programu-inter-excellence-12
Podpora je určena na zapojení českých výzkumných institucí do mezinárodních programů výzkumu a vývoje a na rozvoj k tomu potřebných infrastruktur
2.11.2019 16.12.2019 INTER-COST (LTC 20) Granty a dotace
Poskytovatel Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Příjemce Výzkumné organizace, malé a střední podniky
Úroveň Národní
Program INTER EXCELLENCE, INTER COST
Výzva čtvrtá
Částka Na tuto veřejnou soutěž je alokováno 203 mil. Kč.
Odkaz http://www.msmt.cz/vyzkum-a-vyvoj-2/vyhlaseni-ctvrte-verejne-souteze-ve-vyzkumu-vyvoji-a
Cílem podprogramu je podpora zapojení českých vědeckých týmů do evropské mnohostranné spolupráce COST v oblasti základního výzkumu, průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje, a to formou nových akcí (tj. tematických okruhů vybíraných k podpoře příslušnými orgány COST), navrhovaných těmito českými vědeckými týmy, nebo jejich připojením se k akcím (tematickým okruhům) již navrženým jinými vědeckými týmy.
2.12.2019 14.2.2020 CHIST-ERA IV Call 2019 Granty a dotace
Poskytovatel Technologická agentura ČR
Příjemce Podnik, výzkumná organizace
Program EPSILON
Částka Alokace 1 000 000 EUR
Kofinancování Maximální intenzita podpory na projekt 70 %
Obor Informační a komunikační technologie
Odkaz https://www.tacr.cz/soutez/chist-era/call-2019/
Projekty mohou podávat mezinárodní konsorcia složená z partnerů z alespoň 3 zemí
2.12.2019 21.1.2020 EuroNanoMed3 Granty a dotace
Poskytovatel Technologická agentura ČR
Příjemce podnik, výzkumná organizace
Výzva EuroNanoMed3 Call 2020
Částka alokace 1 000 000 EUR
Obor nanomedicína
Odkaz www.tacr.cz/soutez/euronanomed3/call-2020
11.12.2019 24.1.2020 5. veřejná soutěž ERC CZ Granty a dotace
Poskytovatel Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Příjemce Individuální
Program ERC CZ
Odkaz http://www.msmt.cz/vyzkum-a-vyvoj-2/erc-cz
Cílem programu ERC CZ je podpořit projekty předložené do některé z výzev Evropské rady pro výzkum, které byly zařazeny v rámci mezinárodního peer review hodnocení prováděného odbornými panely Evropské výzkumné rady v druhém kole do kategorie A nebo B a nezískaly podporu z evropských prostředků.
24.10.2019 19.12.2019 3. veřejná soutěž THÉTA Granty a dotace
Poskytovatel Technologická agentura ČR
Úroveň Národní
Program THÉTA
Obor Energetika
Odkaz https://www.tacr.cz/program-theta-vyhlaseni-3-verejne-souteze/
Hlavním cílem programu je přispět k naplnění vize transformace a modernizace energetického sektoru v souladu se schválenými strategickými materiály. Tohoto cíle bude dosaženo prostřednictvím podpory projektů výzkumu, vývoje a inovací v oblasti energetiky, které jsou zaměřené na zkvalitnění řízení v odvětví energetiky ze strany veřejné správy, nové technologie a systémové prvky s vysokým potenciálem pro rychlé uplatnění v praxi a také dlouhodobé technologické perspektivy.
19.12.2019 Stipendium do národních techologických center v Irsku Stipendia
Poskytovatel Enterprise Ireland
Úroveň Mezinárodní
Program Marie Skłodowska-Curie COFUND
Výzva Career-FIT PLUS
Odkaz https://www.horizon2020.ie/career-fit-plus/
Hlavním cílem programu je posílit mobilitu a školení zkušených výzkumných pracovníků v oblastech spadající pod technologická centra v Irsku. Celkem bude uděleno 50 stipendií na výzkumné projekty trvající 36 měsíců. Ocenění výzkumníci budou mít příležitost pracovat pod vedením akademického či firemního školitele v institucích přidružených k technickému centru.
1.12.2019 28.2.2020 Cena L'Oréal pro ženy ve vědě Ceny
Poskytovatel L'Oréal a UNESCO
Příjemce Individuální - žena vědkyně do 40 let
Částka Až 200 tisíc korun pro tři oceněné
Obor vědy o živé přírodě a chemické vědy věd (biologie, biochemie, biofyzika, genetika apod.) či vědy o neživé přírodě (matematika, chemie, informační vědy, technologie atd.).
Odkaz 0
Na základě ústních prezentací budou vybrány tři vítězky, přičemž každá z nich si odnese odměnu ve výši 200 000 Kč. Slavnostní vyhlášení proběhne v červnu 2020 v prostorách Velvyslanectví Francouzské republiky v Praze.

2020

Leden

Ostatní

Ceny

Stipendia

Granty a dotace

Vše

1.1.2020 1.2.2020 Visegrad Grants Granty a dotace
Poskytovatel Mezinárodní visegrádský fond
Příjemce Právnická osoba ze země V4
Úroveň Mezinárodní
Výzva Visegrad/Visegrad+/Strategic Grants
Částka Průměrná částka se pohybuje kolem 20 000 EUR
Způsobilé výdaje Z grantu nelze financovat infrastrukturu a investiční výdaje
Obor Zdravotní péče, vzdělávání, regionální rozvoj, vládnutí, legislativa a právo, komunikace, média a přístup k informacím, rozvoj občanské společnosti
Odkaz https://www.visegradfund.org/apply/grants/
Visegrad Grants podporují realizaci projektů spolupráce mezi subjekty ze zemí V4.
7.1.2020 3.3.2020 Neurodegenerativní onemocenění (JPND 2020) Granty a dotace
Poskytovatel Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Příjemce Výzkumná organizace
Program Iniciativa společného programování „Neurodegenerativní onemocnění“ (JPND)
Výzva Novel Imaging and Brain Stimulation Methods and Technologies Related to Neurodegenerative Diseases
Částka 1 000 000 EUR
Odkaz http://www.msmt.cz/vyzkum-a-vyvoj-2/iniciativa-spolecneho-programovani-neurodegenerativni-1?lang=1&ref=m&source=email
13.11.2019 8.1.2020 1. výzva The Country for the Future Granty a dotace
Poskytovatel Ministerstvo průmyslu a obchodu
Příjemce Malé a střední podniky
Úroveň Národní
Program The Country for the Future
Výzva Inovace do praxe
Částka Celková alokace výzvy 1 mld. Kč
Způsobilé výdaje inovace produktů a procesů, popř organizační inovace se vztahem k inovacím produktů a procesů
Odkaz https://www.mpo.cz/cz/podnikani/podpora-vyzkumu-a-vyvoje/vyhlaseni-prvni-verejne-souteze-v-programu-the-country-for-the-future--250559/
Článek Vyhlášena první veřejná soutěž v programu The Country for the Future
14.1.2020 1.4.2020 Švýcarsko-české projekty základního výzkumu Granty a dotace
Poskytovatel Grantová agentura ČR a Swiss National Science Foundation
Příjemce Individuální
Úroveň Bilaterální
Způsobilé výdaje osobní náklady, věcné náklady a náklady na pořízení dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku do výše 10 % z dotace
Obor technické vědy, vědy o neživé přírodě, lékařské a biologické vědy, společenské a humanitní vědy, zemědělské a biologicko-environmentální vědy
Odkaz https://gacr.cz/vyzva-k-podani-svycarsko-ceskych-navrhu-projektu-v-zakladnim-vyzkumu/
2.12.2019 21.1.2020 EuroNanoMed3 Granty a dotace
Poskytovatel Technologická agentura ČR
Příjemce podnik, výzkumná organizace
Výzva EuroNanoMed3 Call 2020
Částka alokace 1 000 000 EUR
Obor nanomedicína
Odkaz www.tacr.cz/soutez/euronanomed3/call-2020
15.10.2019 21.1.2020 ERC Proof of Concept Granty a dotace
Poskytovatel Evropská výzkumná rada (ERC)
Příjemce Individuální - řešitel jiného projektu ERC
Úroveň Mezinárodní
Částka 150 tisíc EUR na 18 měsíců
Odkaz https://erc.europa.eu/funding/proof-concept
Slouží k využití a komercializaci výsledků výzkumu, na který již byl dříve udělen ERC grant.
11.12.2019 24.1.2020 5. veřejná soutěž ERC CZ Granty a dotace
Poskytovatel Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Příjemce Individuální
Program ERC CZ
Odkaz http://www.msmt.cz/vyzkum-a-vyvoj-2/erc-cz
Cílem programu ERC CZ je podpořit projekty předložené do některé z výzev Evropské rady pro výzkum, které byly zařazeny v rámci mezinárodního peer review hodnocení prováděného odbornými panely Evropské výzkumné rady v druhém kole do kategorie A nebo B a nezískaly podporu z evropských prostředků.

Únor

Ostatní

Ceny

Stipendia

Granty a dotace

Vše

1.1.2020 1.2.2020 Visegrad Grants Granty a dotace
Poskytovatel Mezinárodní visegrádský fond
Příjemce Právnická osoba ze země V4
Úroveň Mezinárodní
Výzva Visegrad/Visegrad+/Strategic Grants
Částka Průměrná částka se pohybuje kolem 20 000 EUR
Způsobilé výdaje Z grantu nelze financovat infrastrukturu a investiční výdaje
Obor Zdravotní péče, vzdělávání, regionální rozvoj, vládnutí, legislativa a právo, komunikace, média a přístup k informacím, rozvoj občanské společnosti
Odkaz https://www.visegradfund.org/apply/grants/
Visegrad Grants podporují realizaci projektů spolupráce mezi subjekty ze zemí V4.
24.10.2019 4.2.2020 ERC Consolidator Grants 2020 Granty a dotace
Poskytovatel Evropská výzkumná rada (ERC)
Příjemce Individuální, výzkumný pracovník 7 - 12 let po dokončení PhD
Úroveň Mezinárodní
Částka Až 2 miliony eur na 5 let
Odkaz https://erc.europa.eu/funding/consolidator-grants
2.12.2019 14.2.2020 CHIST-ERA IV Call 2019 Granty a dotace
Poskytovatel Technologická agentura ČR
Příjemce Podnik, výzkumná organizace
Program EPSILON
Částka Alokace 1 000 000 EUR
Kofinancování Maximální intenzita podpory na projekt 70 %
Obor Informační a komunikační technologie
Odkaz https://www.tacr.cz/soutez/chist-era/call-2019/
Projekty mohou podávat mezinárodní konsorcia složená z partnerů z alespoň 3 zemí
17.2.2020 16.4.2020 AquaticPollutants Call 2020 Granty a dotace
Poskytovatel Technologická agentura ČR
Příjemce Podnik, výzkumná organizace
Úroveň Mezinárodní
Program ERA-NET Cofunds
Částka 1 000 000 EUR
Kofinancování bude upřesněno
Obor Mezioborové přístupy
Odkaz https://www.tacr.cz/soutez/aquaticpollutants/call-2020-2/
Cílem ERA-NET cofundu AquaticPollutants je prostřednictvím společné výzvy podpořit mezinárodní projekty zaměřené na výzkum rizik zapříčiněných znečištěním a patogeny ve vodních zdrojích
28.11.2019 19.2.2020 2. veřejná soutěž Prostředí pro život Granty a dotace
Poskytovatel Ministerstvo životního prostředí
Příjemce Instituce - výzkumná organizace nebo podnik
Program Prostředí pro život
Výzva 2.
Částka Celková alokace - 1650 mil. Kč
Kofinancování Maximální intenzita podpory na projekt 90 %
Odkaz https://www.tacr.cz/program-prostredi-pro-zivot-vyhlaseni-2-verejne-souteze/
20.11.2019 27.2.2020 1. veřejná soutěž KAPPA Granty a dotace
Poskytovatel Technologická agentura ČR
Program KAPPA
Obor Program není oborově omezený
Odkaz https://www.tacr.cz/program-kappa-blizi-se-termin-vyhlaseni-1-verejne-souteze/
Článek Program Kappa: Termín vyhlášení 1. veřejné soutěže
Program KAPPA je financovaný Fondy EHP a Norska a je zaměřený na spolupráci subjektů z Česka s partnery z Norska, Islandu a Lichtenštejnska v aplikovaném výzkumu a na propojování výzkumných organizací s aplikační sférou, především s malými a středními podniky.
1.12.2019 28.2.2020 Cena L'Oréal pro ženy ve vědě Ceny
Poskytovatel L'Oréal a UNESCO
Příjemce Individuální - žena vědkyně do 40 let
Částka Až 200 tisíc korun pro tři oceněné
Obor vědy o živé přírodě a chemické vědy věd (biologie, biochemie, biofyzika, genetika apod.) či vědy o neživé přírodě (matematika, chemie, informační vědy, technologie atd.).
Odkaz 0
Na základě ústních prezentací budou vybrány tři vítězky, přičemž každá z nich si odnese odměnu ve výši 200 000 Kč. Slavnostní vyhlášení proběhne v červnu 2020 v prostorách Velvyslanectví Francouzské republiky v Praze.

Březen

Ostatní

Ceny

Stipendia

Granty a dotace

Vše

1.3.2020 20.4.2020 Primus Granty a dotace
Poskytovatel Univerzita Karlova
Příjemce Zájemce s ukončeným doktorským studiem (ne více než 8 let od ukončení)
Program Primus UK
Výzva 5. ročník
Částka 1,5 milionu Kč
Způsobilé výdaje osobní náklady, stipendia, náklady, cestovné, služby, náklady na pořízení dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku, doplňkové a režijní náklady ve výši max. 15 % součtu neinvestičních prostředků
Odkaz https://cuni.cz/UK-7545.html
Cílem této soutěže je podpořit vědecké pracovníky (zpravidla se zahraničními zkušenostmi) při zakládání nových vědeckých skupin a laboratoří na univerzitě.
7.1.2020 3.3.2020 Neurodegenerativní onemocenění (JPND 2020) Granty a dotace
Poskytovatel Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Příjemce Výzkumná organizace
Program Iniciativa společného programování „Neurodegenerativní onemocnění“ (JPND)
Výzva Novel Imaging and Brain Stimulation Metho