facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Nominace na laureáty nových Cen Neuron

2. 3. 2018
Nominace na laureáty nových Cen Neuron

Nadační fond Neuron přichází s novým systémem finanční podpory excelentních vědců, který je v českém prostředí průlomový. Od 1. března 2018 NF Neuron zahajuje proces nominace vědců na Cenu Neuron na rok 2018.

Zatímco věda je dnes v ČR financována zejména formou grantů vyplácených vědeckým institucím, NF Neuron bude peníze spjaté s Cenou Neuron nově převádět přímo na osobní účet odměňovaného a bude zcela na něm, na co tyto prostředky použije. Ceny Neuron se tak stanou zdaleka nejvýrazněji dotovanými cenami pro vědce v České republice. V roce 2018 plánuje NF Neuron vyplatit na cenách spolu s podporou expedice a popularizačních projektů celkem 10 milionů korun.

Ceny Neuron budou udělovány jedenkrát za rok ve třech kategoriích:

  • půl milionu korun mladým nadějným vědcům do 33 let až v sedmi kategoriích (až sedm laureátů)
  • milion korun za mimořádný vědecký objev ( až tři laureáti za rok z různých oborů)
  • dva miliony korun za celoživotní přínos vědě (jeden laureát za rok)

Nominace na laureáty Ceny Neuron mohou od 1. března do 30. března předkládat představitelé veřejných vědeckých institucí (děkani, rektoři, ředitelé akademických ústavů, představitelé Akademie věd ČR), členové Vědecké rady Neuron a laureáti předchozích ročníků. O držitelích cen rozhodne Rada Neuronu, v případě Ceny za významný vědecký objev a Ceny za celoživotní přínos se do hodnocení zapojí i Mezinárodní vědecká rada. Laureáti budou vybíráni ze sedmi vědeckých disciplín (humanitní obory, lékařství, matematika, fyzika, chemie, biologie a výpočetní vědy).

„Naším záměrem je nejen povzbudit odměněné vědce a vědkyně, ale motivovat k další špičkové vědecké práci i ostatní badatele. Také chceme ukázat, že kromě světové Nobelovy ceny existují i na národní úrovni významná ocenění určená přímo a osobně talentovaným a schopným vědcům,“ vysvětluje předseda Vědecké rady fondu Pavel Hobza.

NF Neuron za dobu své existence od roku 2010 vyplatil celkem 51 milionů korun většinou formou grantů na vědecký výzkum. Fond podporuje v moderním mecenášství české vědy prvek důvěry, protože věří, že vědci sami nejlépe ví, jak peníze využít.

 

Zdroj: NF Neuron

 


Další ceny, stipendia, dotace a jiné aktuální příležitosti můžete sledovat v našem kalendáři zde.