facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Průlomová změna v Cenách Neuron

24. 1. 2018
Průlomová změna v Cenách Neuron

Nadační fond Neuron, který financuje excelentní vědecké projekty a mimořádné badatele, zásadně mění svou strategii, jak bude podporovat českou vědu. Kromě financí pro mladé vědecké talenty bude každoročně předávat odměnu za tři mimořádné vědecké objevy. Bude také předávat cenu za celoživotní přínos vědě.

Zatímco věda je dnes v ČR financována formou grantů vyplácených vědeckým institucím, NF Neuron bude peníze spjaté s Cenou Neuron nově převádět přímo na osobní účet odměňovaného a bude zcela na něm, na co tyto prostředky použije. Fond za dobu své existence od roku 2010 vyplatil celkem 51 milionů korun většinou formou grantů na vědecký výzkum. NF Neuron podpoří v moderním mecenášství české vědy prvek důvěry, protože věří, že vědci sami nejlépe ví, jak peníze využít.gallery 69  8 v

„Po osmi letech fungování fondu jsme zjišťovali, nakolik je naše podpora vědcům užitečná a jak jí dále posunout. Zjistili jsme, že špičkoví vědci v dnešní době již nemají problém získat grant na svůj projekt. Zároveň se zlepšilo vybavení a pracovní podmínky vědců. Kde je stále problém, je jejich osobní příjem, který neodpovídá. Proto jsme ukončili udílení grantů - Neuron Impulsů a rozhodli se udělovat pouze Ceny Neuron s vysokým finančním ohodnocením, které laureáti mohou využít k jakýmkoliv i osobním účelům. Ročně vědce podpoříme částkou až deset milionů korun," říká Monika Vondráková, předsedkyně Správní rady fondu, k důvodům, proč přistoupili ke změnám.

NF Neuron, který tímto zásadně inovuje svoji strategii podpory vědy, bude udělovat ceny jednou ročně ke konci roku ve třech kategoriích:

  • půl milionu korun mladým nadějným vědcům do 33 let až v sedmi kategoriích
  • milion za mimořádný vědecký objev (tři laureáti za rok z různých oborů)
  • dva miliony za celoživotní přínos vědě (jeden laureát za rok)

Ceny Neuron se tak stanou zdaleka nejvýznamněji dotovanými cenami pro vědce v České republice. Laureáti budou vybíráni ze sedmi vědeckých disciplín (humanitní obory, lékařství, matematika, fyzika, chemie, biologie a výpočetní vědy). V roce 2018 plánuje Neuron vyplatit na cenách spolu s podporou expedice a popularizačních projektů celkem 10 milionů korun.

„Naším záměrem je nejen povzbudit odměněné vědce a vědkyně, ale motivovat k další špičkové vědecké práci i ostatní badatele. Také chceme ukázat, že kromě světové Nobelovy ceny existují i na národní úrovni významná ocenění určená přímo a osobně talentovaným a schopným vědcům,“ vysvětluje předseda Vědecké rady fondu Pavel Hobza. „Podobně, jako Neuron v minulých letech ovlivnil svým působením grantovou politiku univerzit a Akademie věd (udělování grantů Primus), tak máme nyní ambici způsobit zvýšení osobního ohodnocení špičkových vědců na přijatelnou úroveň. Jeho základním cílem nadále zůstává, aby v ČR působili excelentní vědci, což je pro naši zemi extrémně důležité," dodává Vondráková k pozitivním efektům, které by změna mohla přinést.

Nominace mohou předkládat do konce března představitelé veřejných vědeckých institucí (děkani, rektoři, ředitelé akademických ústavů, představitelé Akademie věd ČR), členové Vědecké rady Neuron, ale též laureáti předchozích ročníků. O držitelích cen rozhodne Rada Neuronu, v případě Ceny za významný vědecký objev a Ceny za celoživotní přínos se do hodnocení zapojí i Mezinárodní vědecká rada.

 

 

Autor: Vědavýzkum.cz (JT)

Zdroj: NF Neuron