facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Jaké by měly být priority ČR v oblasti výzkumu? Napište nám svůj názor

17. 12. 2022
Jaké by měly být priority ČR v oblasti výzkumu? Napište nám svůj názor

Portál Vědavýzkum.cz vyhlašuje nový díl pravidelného seriálu Anketa čtenářů. Měla by se podle Vás Česká republika ve své podpoře výzkumu, vývoje a inovací spíše zaměřit na podporu specifických vědních oborů či výzkumných témat? A jakých?

stock priority

V Anketě čtenářů Vám poskytujeme jedinečný prostor vyjádřit se k různorodým tématům z oblasti výzkumu, vývoje a inovací. Aktuálním tématem je otázka priorit v kontextu financování výzkumu, vývoje a inovací.

České priority a evropské mise

Česká republika má v této oblasti schválené Národní priority orientovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací, které schválila Vláda ČR v roce 2012 s platností až do roku 2030. V rámci tohoto dokumentu si Česko zvolilo šest hlavních, na které má cílit český orientovaný výzkum. V rámci šesti definovaných prioritních oblastí je pak 24 specifičtějších podoblastí.

Mezi tyto cíle patří:

 • Konkurenceschopná znalostní ekonomika,
 • udržitelnost energetiky a materiálních zdrojů,
 • prostředí pro kvalitní život,
 • společenské a kulturní výzvy,
 • zdravá populace,
 • bezpečná společnost.

Prohlédnout si můžete celý dokument Národních priorit orientovaného výzkumu. 

Evropská komise v rámci nového rámcového programu na podporu výzkumu, vývoje a inovací Horizont Evropa zase zavedla výzkumné mise. Tato novinka vytyčuje pět klíčových cílů, kterých chce Evropská komise dosáhnout do roku 2030. Výzkumné mise mají najít řešení na klíčové problémy současného světa.

Vyhlášené výzkumné mise jsou následující:

 • Přizpůsobení změně klimatu,
 • boj proti rakovině,
 • obnova oceánů a vod,
 • 100 klimaticky neutrálních a chytrých měst,
 • dohoda o půdě pro Evropu.

Tyto dokumenty mimo jiné otevírají otázku, do jakých strategických témat či oblastí by stát měl investovat a zdali je tento typ řízení vůbec vhodným nástrojem řízením výzkumu. Jaký je Váš názor? V rámci ankety tedy vyhlašujeme následující otázky:

Měla by se podle Vás Česká republika ve své podpoře výzkumu, vývoje a inovací spíše zaměřit na podporu specifických vědních oborů či výzkumných témat, nebo by měla spíše podporu národního výzkumu tematicky nespecifikovat? Proč by k takovému kroku ne/měla podle Vás ČR přikročit (či v něm pokračovat)?

Jaké vědní obory či výzkumná témata by měla Česká republika strategicky podporovat a proč?

Jak to funguje?

Svoje názory a příspěvky nám můžete zaslat prostřednictvím tohoto formuláře. Ze zaslaných odpovědí následně připravíme krátké redakční shrnutí a zveřejníme výběr těch nejzajímavějších komentářů v článku na portálu Vědavýzkum.cz. Přispívat můžete pod vlastním jménem či anonymně.

Své odpovědi můžete do ankety zasílat až do 31. 12. 2022.

Zároveň prosíme, abyste vzali na vědomí, že příspěvky před zveřejněním procházejí editací, zejména za účelem gramatické a stylistické správnosti. Delší příspěvky bude redakce v případě nutnosti zkracovat, samozřejmostí je zachování maximální jasnosti a přesnosti původního sdělení.


Autor: Vědavýzkum.cz (JT)


Zajímá Vás, co si naši čtenáři myslí například o žebříčcích vysokých škol či excelenci ve vědě? Všechny díly naleznete v rubrice Anketa čtenářů.