facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Novým ředitelem Czexpats in Science je Matouš Glanc

22. 12. 2022
Novým ředitelem Czexpats in Science je Matouš Glanc

Iniciativa Czexpats in Science spojující české vědce a vědkyně se zahraniční zkušeností do nového roku vykročí s novým ředitelem. Molekulární biolog Matouš Glanc se nové role naplno ujme od dubna 2023.

CzexSpats Glanc

„Pozici ředitele Czexpats in Science vidím jako ideální řešení, jak zůstat s vědou v kontaktu, využívat zahraničních zkušeností a pozitivně ovlivňovat české vědecké prostředí,“ říká Matouš Glanc.

„Když jsme se jako Czexpats sešli poprvé, bylo nás asi patnáct a řešili jsme vlastní potřeby – jak zůstat v kontaktu s českým prostředím, když vědecky působíme v zahraničí. Nyní o pět let později spojujeme více než sedm set českých vědců a vědkyň po celém světě a prostřednictvím našich zahraničních zkušeností máme šanci měnit a inspirovat české akademické prostředí. A aby ta změna byla skutečně efektivní a co nejrychlejší, potřebujeme se profesionalizovat,“ vysvětluje změnu organizační struktury Czexpats in Science jedna z původních zakladatelek Markéta Icha Kubánková. „Máme velkou radost, kolik motivovaných lidí se nám do výběrového řízení přihlásilo. Ještě větší radost pak máme, že se novým ředitelem stává Matouš Glanc,“ dodává.

Kdo je Matouš Glanc?

Vystudoval Přírodovědeckou fakultu Univerzity Karlovy. Ve své vědecké práci se zabývá polaritou rostlinných buněk, více se můžete dočíst například v článku pro časopis Vesmír. Ale málem to celé bylo jinak. „Po gymnáziu jsem šel nejdříve studovat reklamní fotografii. Během dvou semestrů jsem pochopil, že ke štěstí potřebuji pracovat víc hlavou, ale neměl jsem ponětí kde. Vzal jsem si seznam VŠ oborů vypisovaných v ČR a šel vylučovací metodou. Biologie mi zbyla poslední,“ směje se.

Zahraniční zkušenosti začal sbírat již během studia v programu Erasmus. Následovalo Ph. D. pod vedením molekulárního biologa Jiřího Frimla na Institute of Science and Technology v Rakousku (2014–2019). Od roku 2019 pak působí jako postdoktorand (financovaný prestižními granty EMBO & MSCA) na VIB-UGent Center for Plant Systems Biology v Belgii.

Od počátku ruské invaze na Ukrajinu se velmi proaktivně zapojil do pomoci ukrajinským vědcům a vědkyním. „Invaze se mě osobně a hluboce dotkla. Hned na počátku konfliktu jsem spontánně odjel na ukrajinské hranice vyzvednout a přivézt tři uprchlické děti. Pozice koordinátora ukrajinské pomoci v Czexpats in Science mi nabídla možnost zapojit se poměrně intenzivně a navíc v oblasti, které dobře rozumím, čímž jsem mohl pomáhat skutečně efektivně.“

Proč se chtěl stát ředitelem Czexpats in Science?

„Poměrně dlouho jsem vnitřně směřoval k budoucímu založení vlastní vědecké skupiny. Celou svoji vědeckou kariéru se ale občas potýkám s výpadky motivace kvůli pocitu, že moje práce v základním výzkumu má příliš malý a nepřímý vliv na životy lidí kolem a běh světa… Zároveň se nemohu ubránit pocitu, že vlastnosti, které považuji za své nejsilnější – všestrannost, organizační dovednosti, schopnost rychle se zorientovat v nových tématech, rychle přijímat i poměrně odvážná rozhodnutí a nést za ně odpovědnost – zůstávají v rostlinné biologii z velké části nevyužité. I když jsem ztratil chuť pokračovat v akademické kariéře, nechtěl jsem přijít o možnost zůstat s vědou v kontaktu, vyjadřovat se k jejím nešvarům a něco s nimi dělat. V možnosti odejít z výzkumu, ale zůstat ve vědě a pozitivně ji ovlivňovat z pozice ředitele Czexpats in Science, vidím dokonalé řešení tohoto svého kariérního dilematu,“ říká molekulární biolog, který má již z minulosti bohaté zkušenosti s vůdčí rolí v dobrovolnické organizaci.

Během studentských let jsem inicioval založení občanského sdružení RAMUS a první tři roky jeho existence stál v jeho čele. Vznik Ramusu považuji dodnes za jeden ze svých největších osobních úspěchů - ze skupiny kamarádů, která jednou ročně pořádala pod vypůjčenou záštitou letní tábor pro mladé lidi s postižením, se mi podařilo vystavět organizaci s jasnou vizí, širokou škálou aktivit, definovanými, předatelnými a částečně placenými funkcemi, stabilním finančním zázemím a velmi dobrým jménem, která na stejných základech funguje dodnes.“

Co čeká Czexpats in Science s novým vedením?

Iniciativa se chce zaměřit především na dvě témata. Zaprvé na vzdělávání vědecké komunity v metodách efektivní komunikace. Zadruhé na posílení již rozjetých Czexpats výzkumů a jejich rozšíření o rigorózní evaluaci všech aktivit, která by umožnila ještě větší důraz na evidence-based přístup při plánování jak strategických priorit, tak nezbytných dílčích kroků.

Ústředním a definujícím tématem Czexpats in Science ale je a vždy bude komunita českých vědců a vědkyň se zahraniční zkušeností, ať už současnou, minulou nebo třeba budoucí. „I nadále budeme vyvíjet nejrůznější aktivity směřující k budování a podpoře nejen této komunity na centrální, ale i lokální úrovni v jednotlivých zemích světa. Tím to ale zdaleka nekončí! Naši kolektivní zkušenost s tím, jak se věda dělá v cizině, chceme maximálně využívat k tomu, aby se dělala co nejlépe i ‚doma‘ v Česku. Proto nás zajímají vaše zkušenosti a postřehy. Máme ambici i sílu být v českém vědeckém prostředí ‚vaším hlasem‘, který bude skutečně slyšet a bude hybatelem změn k lepšímu!“ shrnuje Matouš Glanc.

Do týmu Czexpats in Science vždy vítáme nové dobrovolníky, v nejbližší době budeme obsazovat také několik placených pozic – máte-li chuť se do chodu Czexpats in Science aktivně zapojit, neváhejte nám dát vědět!

 

Autorka: Pavla Hubálková

Zdroj: Czexpats in Science