facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Horizont Evropa přináší nové požadavky v oblasti genderové rovnosti

18. 2. 2021
Horizont Evropa přináší nové požadavky v oblasti genderové rovnosti

Při příležitosti Mezinárodního dne žen a dívek ve vědě Evropská komise minulý týden zveřejnila první oficiální a dlouho očekáváné informace o požadavcích v oblasti genderové rovnosti v novém rámcovém programu Horizont Evropa v dokumentu Gender equality: a strengthened commitment in Horizon Europe.

Horizon Europe

Horizont Evropa zavádí novou podmínku způsobilosti pro uchazeče z řad veřejných vysokých škol a výzkumných organizací. Od roku 2022 budou muset mít všichni tito uchazeči plán genderové rovnosti, který má pomoci dosáhnout udržitelných změn na institucionální úrovni. Požadavky na tyto plány genderové rovnosti budou uvedeny v tzv. General Annexes, které by měly být zveřejněny v dubnu. Podle již zveřejněných informací mají plány stát na čtyřech pilířích: má jít o veřejný, formálně přijatý dokument, na vytvoření a zejména implementaci plánu mají být alokovány lidské i finanční zdroje, plány musí být vytvořeny na základě dat a informací, které budou průběžně sledovány a vyhodnocovány a instituce si mají též budovat kapacity prostřednictvím tréninků nebo školení (např. v oblasti genderové dimenze ve výzkumu nebo fungování a eliminace stereotypů a předsudků v hodnocení). Mezi oblasti, které by plán měl pokrývat, patří pochopitelně organizační kultura a kombinace práce a rodičovství, nábor a funkční postup, vyrovnané zastoupení ve vedoucích a řídicích pozicích, řešení genderově podmíněného násilí včetně sexuálního obtěžování, a konečně zahrnutí genderové dimenze do výzkumu a inovací (tzv. genderová dimenze výzkumu a inovací).

Druhou klíčovou novinkou je to, že tzv. genderová dimenze výzkumu a inovací se stává defaultním požadavkem v celém programu Horizont Evropa. Předkládané projekty tudíž budou mít za povinnost zvážit, zda se téma výzkumu může dotýkat jinak žen a mužů či na ně může mít různé dopady. Evropská komise v souvislosti s tímto požadavkem nechala vypracovat expertní zprávu Gendered Innovations 2: How Inclusive Analysis Contributes to Research and Innovation, která obsahuje nové případové studie relevantní právě pro Horizont Evropa.

O zavedení těchto požadavků NKC – gender a věda výzkumnou komunitu již nějaký čas informuje a nabízí podporu formou konzultací a školení. Díky schválenému projektu sdílených činností CZERA budeme českým institucím moci i v následujících letech nabízet školení a tréninky v oblasti plánů genderové rovnosti. Sdílet zkušenosti a příklady opatření pak zástupkyně a zástupci českých institucí mohou v rámci naší Komunity pro změnu. O důležitosti genderové dimenze výzkumu informujeme dlouhodobě. Nyní jsme specificky z důvodu zavedení genderové dimenze jako defaultního požadavku spustily informační a vzdělávací portál Jedna velikost nestačí, kde budeme průběžně zveřejňovat případové studie v konkrétních oblastech výzkumu stejně jako nejnovější vědecké studie v této oblasti. NKC – gender a věda také s dalšími evropskými organizacemi plánuje vytvořit síť ke sdílení dobré praxe a výměnu zkušeností z členských států právě v oblasti genderové dimenze.

Česká republika je díky dlouhodobé podpoře fungování NKC – gender a věda ze strany MŠMT vybavena tyto nové požadavky zvládnout a my se těšíme na pokračující spolupráci – nejen v rámci neustále se rozšiřující Komunity pro změnu. Zároveň doufáme, že nový Operační program Jan Amos Komenský zachová institucionální podporu pro zavádění HR Award a plánů genderové rovnosti a tuto podporu právě s ohledem na nový požadavek Horizontu Evropa spustí co nejdříve. Je to v zájmu celého českého veřejného výzkumu. Podle našich informací mají totiž z více než devíti desítek českých veřejných výzkumných organizací plán genderové jen dvě. Čeká nás tedy hodně práce.

 

Autorka: Marcela Linková

 

Přečtěte si také autorčin komentář Plány genderové rovnosti jako podmínka účasti v Horizontu Evropa a zjistěte více o strategii genderové rovnosti na léta 2020 až 2025.


Linkova 2019 1Marcela Linková

je vedoucí Národního kontaktního centra – gender a věda při Sociologickém ústavu AV ČR a předsedkyní Stálé pracovní skupiny pro gender ve vědě a inovacích Výboru pro evropský výzkum a inovace ERAC.