facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram
NKC - gender a věda

NKC - gender a věda

Národní kontaktní centrum – gender a věda je specializovaným oddělením Sociologického ústavu Akademie věd ČR, které se zaměřuje na výzkum v oblasti genderové sociologie vědy, genderových studií vědy, genderové rovnosti a genderového mainstreamingu ve vědě v ČR. Zabezpečuje též expertízy, podkladové materiály, analýzy a konzultační činnost pro orgány státní a veřejné správy a výzkumné a vysokoškolské instituce v oblasti genderové rovnosti ve výzkumu.

Markéta Janatová se zabývá sledováním efektu neurorehabilitace u pacientů po poškození mozku. Na základě tohoto výzkumu navrhuje a vyvíjí nové technické prostředky pro zlepšení účinnosti neurorehabilitace a sledování zdravotního stavu pacientů. Jak se dostala ke studiu neurověd a jak z pozice ženy a matky vnímala nastavení vědeckého prostředí?

22. 4. 2023

Genderová rovnost je jednou ze základních hodnot Evropské unie a Evropského výzkumného prostoru (ERA). I proto Evropská komise od roku 2021 zavedla, že podmínkou účasti v novém rámcovém programu EU na podporu výzkumu Horizont Evropa je příprava institucionálního plánu genderové rovnosti. Na to, jak si při jejich zavádění stojí české výzkumné instituce, se zaměřila nová studie, kterou připravilo NKC - gender a věda.

15. 4. 2023

Viktorie Vlachová se zabývá základním výzkumem buněčné a molekulární podstaty vzniku akutní a chronické bolesti se zaměřením na úlohu specifické skupiny iontových kanálů. Jejich prostřednictvím všechny živé organizmy reagují na vnější podněty, které je ohrožují. Jaká byla její cesta k neurovědám?

7. 4. 2023

Začínala jako matematička ve skupině fyziků v oddělení reaktorové fyziky a pracovala také jako redaktorka matematických učebnic a literatury. Dnes Jarmila Novotná vzdělává učitele matematiky a věnuje se také vlivu jazyka na porozumění matematice. V roce 2021 byla nominována na Cenu Milady Paulové. 

19. 3. 2023

Marie Hušková patří k našim předním odbornicím v oblasti matematiky, konkrétně matematické statistiky. V roce 2021 obdržela Cenu Milady Paulové která chtěla upozornit na a zároveň oslavit 115. výročí narození česko-americké matematičky Olgy Tausky-Todd. K příležitosti její výhry s ní udělalo NKC – Gender a věda rozhovor na téma jejích úspěchů a také postavení žen ve (matematické) vědě.

12. 3. 2023

Eva Kubala Havrdová patří mezi nejuznávanější představitele oboru neurologie a klinické medicíny v České republice a mezi přední světové osobnosti na poli klinického výzkumu roztroušené sklerózy (RS) a dalších demyelinizačních a autoimunitních onemocnění nervové soustavy. V roce 2022 se stala vítězkou Ceny Milady Paulové, která se tento rok zaměřovala na ženy v neurovědách.

5. 3. 2023

Naďa Vondrová je vedoucí katedry matematiky a didaktiky matematiky na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy. V roce 2021 byla nominovaná na Cenu Milady Paulové, která se v tomto ročníku zaměřovala právě na matematiku. Jak se k didaktice matematiky dostala a jak vnímá hodnocení české vědy?

18. 2. 2023

U příležitosti Mezinárodního dne žen a dívek ve vědě připravilo Národní kontaktní centrum – gender a věda Sociologického ústavu Akademie věd ČR informační kampaň zaměřenou na téma bezpečí a respektu v akademickém a vědeckém prostředí. Zastoupení žen ve vědě je v ČR stále velmi nízké, 28 % představuje jedno z nejnižších čísel v rámci zemí EU.

11. 2. 2023

Národní kontaktní centrum – gender a věda Sociologického ústavu AV ČR vydalo Monitorovací zprávu o zastoupení žen ve vědě a výzkumu za rok 2020. V ní mapuje postavení žen ve vědě a inovacích v České republice. Zastoupení žen mezi výzkumníky po stagnaci posledních let mírně roste, přesto se však jedná o jedno z nejnižších zastoupení žen.

23. 12. 2022

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy spolu s Národním kontaktním centrem — gender a věda Sociologického ústavu AV ČR uspořádaly 4. října setkání ombudsosob a dalších lidí, kteří mají na českých vysokých školách na starosti problematiku sexuálního obtěžování a genderově podmíněného násilí.

16. 10. 2022