facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Cenu Ligy proti rakovině za rok 2022 získal Václav Šeda

8. 12. 2022
Cenu Ligy proti rakovině za rok 2022 získal Václav Šeda

Experimentální onkolog Václav Šeda z výzkumné skupiny Marka Mráze získal Cenu Ligy proti rakovině za soubor prací věnovaných tematice leukémií a jejich terapií. Cenu si převzal na slavnostním předávání v pražském Karolinu při příležitosti slavnostního vánočního koncertu.

20221207VaclavSeda

Václav Šeda vystudoval Experimentální biologii živočichů a imunologii na Přírodovědecké fakultě Masarykovy univerzity (MU). Od roku 2014 působí jako juniorní výzkumný pracovník na Středoevropském technologickém institutu CEITEC ve výzkumné skupině Marka Mráze. V roce 2021 úspěšně dokončil doktorské studium Experimentální onkologie a nádorové biologie na Lékařské fakultě MU a CEITEC MU. 

Na svém kontě má rok po absolvování doktorského studia již 9 impaktovaných publikací, 284 citací a jednu patentovou přihlášku. V roce 2021 získal ocenění za nejlepší prezentaci na mezinárodním workshopu CLL pro mladé výzkumné pracovníky v Krakově. V roce 2022 mu bylo uděleno ocenění Purkyňova nadačního fondu za nejlepší publikaci v interním oboru. Nyní získal také Cenu Ligy proti rakovině, a to za soubor prací věnovaných tematice leukémií. 

Právě chronická lymfocytární leukémie (CLL) je nejčastějším leukemickým onemocněním dospělých na západní polokouli. Navzdory variabilnímu klinickému průběhu jde o poměrně dynamickou malignitu, u které se každý den zmnoží 0,1 – 1 % buněčné populace. Indukce proliferace CLL buněk se však neděje zcela nahodile v periferní krvi, ale jde o relativně složitě regulovaný proces lokalizovaný do specifických míst lymfatických tkání. 

Publikace Václava Šedy a jeho kolegů z roku 2021 objasňují doposud neznámý mechanismus, kterým CLL buňky regulují svou migraci do mikroprostředí imunitních orgánů, a kterým zároveň balancují své přežití v periferní krvi. V práci je také ukázáno, že stejný mechanismus používají buňky jako adaptaci na cílenou terapii, tzv. BCR inhibitory např. ibrutinibem. Vzhledem k zajímavým klinickým důsledkům tohoto objevu byly ve spolupráci s lékařskými chemiky vyvinuty a testovány první známé inhibitory GAB1, které jsou schopny potlačit migraci CLL buněk, jejich přežívání i adaptaci na BCR inhibitory. Na využití těchto GAB1 inhibitorů v hematologických malignitách byla podána mezinárodní patentová přihláška.

Více informací k odborné práci Václava Šedy naleznete zde.

 

Redakčně upraveno.

Zdroj: CEITEC