facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Plagiátorské aféry snižují důvěru veřejnosti v akademické instituce

16. 10. 2020
Plagiátorské aféry snižují důvěru veřejnosti v akademické instituce

Spolupráce na výzkumu a podpoře akademické integrity nebo informace o platformách, které se zabývají akademickou integritou. To jsou některá témata, která se řešila na on-line konferenci Akademická etika a prevence plagiátorství 13. a 14. října 2020, kterou pořádalo Centrum pro podporu e-learningu na Univerzitě Karlově.

5499235063 02bbae116b c

Je důležité věnovat se akademické integritě a předcházení plagiátorství na akademických institucích. Pokud se tak neděje a vysoké školy nevěnují dostatečnou pozornost pregraduálním či postgraduálním pracím, vytváří to příležitosti k podvodnému jednání. I když jsou plagiátoři nesporně ve všech odvětvích, snad nejvíce se přetřásají případy politiků. Akademické instituce mohou potom klesnout v očích veřejnosti. Právě tomu by si přáli předejít přednášející na této konferenci.

V minulosti jsme se věnovali problematice plagiátorství jako kulturně podmíněnému fenoménu a informovali jsme také o použitelnosti antiplagiátorských systémů. Problematice plagiátorství se dlouhodobě věnuje i Tomáš Foltýnek z Provozně ekonomické fakulty Mendelovy univerzity v Brně, který na konferenci přednesl úvodní slovo. V rámci sítě European Network Academic Integrity je vedoucím skupiny zabývající se právě nástroji pro detekci plagiarismu.

Milena Králíčková, prorektorka pro studijní záležitosti na Univerzitě Karlově, je přesvědčen, že každá akademická instituce musí mít metodický materiál a tým, který se boji proti plagiátorství věnuje. V současné chvíli je devět českých vysokých škol zapojeno v projektu INTEGRITY, v rámci kterého se ve spolupráci s dalšími evropskými univerzitami připravují kurzy a materiály pro bakaláře, magistry i doktorandy. Důležitou myšlenkou projektu je sjednotit kritéria pro všechny vysoké školy, protože nejednoznačnost postihuje dobrou pověst všech univerzit. V rámci projektu došlo i ke shodě na vymezení plagiátorství, které je definováno jako „využití (myšlenek, obsahu nebo struktury) jiného díla bez řádného uvedení odkazu na zdroj k získání určité výhody tam, kde se očekává původní dílo.“

Na konferenci byla zmíněna i aplikace Validátor VŠE, která srovnává vysokoškolské práce z pohledu plagiátorství, tedy míry shody s jinými texty. Aplikace spolupracuje se systémem Theses.czRepozitář.cz, kde je databáze publikovaných děl vysokých škol, které se systémy spolupracují. Velmi užitečný systém je také Odevzdej.cz, v kterém lze vyhodnotit podobnosti odevzdaných prací napříč databázemi.

Na konferenci zaznělo i palčivé téma psaní prací na zakázku, což je mezinárodně rozšířený fenomén. Dne 21. října je připomínán mezinárodní den proti tomuto podvodnému stylu práce, který vyhlašuje International Center for Academic Integrity. Za Českou republiku je jejím členem právě Provozně ekonomická fakulta Mendelovy univerzity v Brně.

V rámci zkušeností s plagiátorstvím v oblasti Evropy promluvila také například Emilia Sercan z Bukurešťské univerzity. Hovořila o plagiátorství v doktorských pracích v Evropě a Rumunsku. Podle ní není problém v neznalosti či prohřešcích začínajících studentů, kteří si neví rady s prací, ale hlavně u lidí, u kterých se už předpokládá vysoká akademická integrita. V Rumunsku v důsledku změny pohledu a evaluace doktorských prací došlo ke snížení počtu obhájených prací, ale stoupla jejich kvalita.

 

Autor: Vědavýzkum.cz (ED)

Zdroj: Plagiatorstvi-vse, FSV UK