facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Plagiátorské systémy nejsou všelék

18. 3. 2020
Plagiátorské systémy nejsou všelék

Plagiátorství je stinnou stránkou současné vědy. Detekci tohoto nežádoucího chování dnes usnadňují nejrůznější moderní technologie. Na to, do jaké míry jsou tyto systémy účinné a prakticky použitelné, se zaměřili vědci z Provozně ekonomické fakulty Mendelovy univerzity v Brně.

Počet vědeckých prací, u kterých byly zjištěny etické problémy a musely být staženy, roste. Častým důvodem je právě podezření z plagiátorství. Ze zemí Evropské unie má největší míru stažených vědeckých publikací kvůli plagiátorství Rumunsko. Výrazně lépe na tom ale nejsou ani ostatní nové členské země Evropské unie. Dle databáze Retraction Watch, která upozorňuje na problematické publikace, byla až čtvrtina stažených publikací ze zemí EU 13 označena za plagiát.

Před časem jsme také informovali o výsledcích šetření, které ukázalo na značný rozsah plagiátorství v ruské vědě a odstartovalo masivní stahování publikovaných prací ruských autorů z tamních vědeckých časopisů. Ukazuje se přitom, že nejen míra plagiátorství, ale také jeho vnímání jako prohřešku proti morálce se v různých kulturách výrazně liší. Opakovaně mívá s plagiátorstvím problémy i Čína. Jedním z faktorů přitom může být tradice čínského vzdělávání, které klade velký důraz na opakování a nápodobu klasických autorů.

write plagiarism free assignment

Fenoménu plagiátorství se dlouhodobě věnují vědci z Mendelovy univerzity v Brně. Již v roce 2012 například upozorňovali na malý podíl (28 %) studentů českých vysokých škol, kteří byli řádně proškoleni, jak mají správně psát akademický text, aby se nařčení z plagiátorství vyhnuli.

Nedávno se zase zaměřili na to, jaká je použitelnost antiplagiátorských systémů v závislosti na jazyce i prostředí, v kterém se používají. Pomocí uměle vytvořených plagiátů v osmi jazycích testovali systémy patnácti různých dodavatelů. Využívali přitom různé metody maskování plagiátorství a účinnost testovali na jedno i vícezdrojových dokumentech.

Na základě testování dostupných systémů uvádějí, že nejde o nějaké kouzelné detektory plagiátů, ale nástroje, které při detekci pomáhají. „Výsledky studie ukazují, že ačkoli některé systémy mohou skutečně pomoci odhalit nějaký zkopírovaný text, zjevně nenajdou vše a často označují legitimní text jako problematický," uvedl Tomáš Foltýnek z Provozně ekonomické fakulty Mendelovy univerzity. Žádný systém podle nich nemůže detekovat plagiátorství jako takové. V konečném důsledku je to jedině člověk, který s jejich pomocí musí určit, zda se jedná o plagiát či nikoliv.

 

Autor: Vědavýzkum.cz (JS)