facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

Ernst & Young - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

V březnu 2017 Evropská výzkumná rada (ERC) oslaví 10. výročí svého založení. Při této příležitosti se v celé Evropě od 13. do 19. března 2017 uskuteční „Týden ERC“, který bude 21. března 2017 završen slavnostní konferencí v Bruselu. Technologické centrum AV ČR při této příležitosti uspořádá v Praze dne 15. března konferenci s názvem „10 Years of Excellent Ideas“, na kterou bude 16. března navazovat regionální den ERC v Brně.

29. 12. 2016

TC AV ČR

Vývoj a výroba kompozitního nanomateriálu s fotoaktivní funkcí. Tak zní název projektu, který od roku 2013 řeší Technická univerzita v Liberci (TUL) ve spolupráci s podnikem Barvy a laky Teluria a Ústavem anorganické chemie Akademie věd ČR. Snaží se mimo jiné vymyslet speciální nátěrové hmoty, které bude možné využívat ve stavebnictví a které budou mít v reakci s dopadajícím světlem jedinečné vlastnosti. Jde hlavně o funkce čistící, dezinfekční, ale například i o redukci toxických plynů v ovzduší.

28. 12. 2016

Vědavýzkum.cz

Zveřejnění je samo o sobě významným fenoménem pro veškerá práva k nehmotným statkům, která mají tvůrčí povahu. Samotná právní skutečnost zveřejnění je chápana v autorském právu a právech průmyslových odlišně a má také zásadně rozdílný význam. Zatímco právo autorské chrání jedinečný výsledek ztvárnění myšlenky, který je vyjádřen v jakékoli objektivně vnímatelné podobě, předmětem průmyslových práv, zejména práv k výsledkům technické tvůrčí činnosti, je samotná podstata výsledku myšlenkové tvůrčí činnosti.

28. 12. 2016

Karel Čada

Evropská výzkumná rada (ERC) oznámila v tiskové zprávě z 13. prosince 2016 udělení ERC Consolidator grantů v hodnotě 605 milionů eur mezi 314 vědců.

27. 12. 2016

ERA

V současné době existuje kolem 60 procent pacientů s diagnostikovanou neplodností, u nichž příčiny tohoto stavu neznáme. Cestu ke správné diagnóze a následně i terapii těchto problémů nedávno naznačila práce Kateřiny Hortové a jejích kolegů z týmu Reprodukční biologie, který pracuje v BIOCEVu. Článek, který popisuje dynamiku proteinu CD46 a β1 integrinu na spermii před fúzí s vajíčkem, vyšel nedávno v časopise Scientific Reports.

27. 12. 2016

Univerzita Karlova

Projekt "Dragon-Star Plus", který podporuje spolupraci mezi členskými státy EU a ČLR, bude zajišťovat nástroje umožňující spolupráci na dlouhodobých projektech strategické spolupráce s ČLR v oblasti výzkumu a inovací.

27. 12. 2016

ERA

Od 1. ledna 2017 se Švýcarsko stává zemí plně asociovanou k programu Horizont 2020. Totéž platí pro program Euratom.

26. 12. 2016

Vědavýzkum.cz

Druhý ročník Business Research Fora Masarykovy univerzity je největší akcí prezentující výsledky vědy a výzkumu na MU. Formou veletrhu zájemce seznámí s pestrou paletou možností spolupráce s největší univerzitou na Moravě. Součástí programu jsou i prezentace vědeckých týmů a tematické diskusní sekce.

25. 12. 2016

CTT MU

Evropská agentura EASME zveřejnila interaktivní mapu projektů realizovaných v rámci společenské výzvy 5 - Změna klimatu, životní prostředí a využívání zdrojů a surovin Horizon 2020 Environment and resources data hub.

24. 12. 2016

Vědavýzkum.cz

Podle poslední zprávy Evropské komise jsou v Česku vědci z Masarykovy univerzity nejúspěšnější v získávání peněz z evropského programu Horizont 2020, který je určený na podporu mezinárodní výzkumné spolupráce. Do poloviny letošního roku uspělo 25 projektů, na jejichž přípravě se podíleli. Celková částka získaná v těchto projektech přesahuje 10 milionů eur.

24. 12. 2016

MUNI