facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Dalibor Štys: Každá data se musí kriticky zkoumat

5. 3. 2022
Dalibor Štys: Každá data se musí kriticky zkoumat

Chtěl bych místní čtenáře upozornit na zajímavou výměnu názorů mezi Václavem Hořejším a Tomášem Fürstem. Co bychom si z této diskuze měli odnést?

Celou výměnu názorů si můžete přečíst zde. Cituji pro mne klíčovou pasáž:

VH: Ano, říkáte to správně – já se zásadně spoléhám na mínění odborníků.
TF: To snad nemyslíte vážně.
VH: Naprosto vážně. Myslíte, že mínění odborníků nemáme respektovat?
TF: Nezlobte se na mě, ale podle mě je to naprosto skandální nedostatek intelektuální poctivosti.
VH: Právě naopak – poctivé je spoléhat se na odborníky v příslušném oboru. Já rozumím imunologii jako takové, ale mojí úlohou není zkoumat podklady pro schvalování klinických studií.
TF: Můžu vás tedy aspoň zdvořile požádat, abyste se v tom případě přestal o vakcinaci veřejně vyjadřovat?
VH: Zdvořile vám sděluji, že vaší žádosti nevyhovím a nadále budu sdělovat veřejnosti to, co je konsensuálním míněním příslušných odborníků.
TF: Nebo aspoň ke každému veřejnému vystoupení připojil tento disclaimer – že nemáte čas hledat a číst nějaké studie a že tomu vlastně nerozumíte?
VH: Ani takovému vašemu přání nehodlám vyhovět. Velmi dobře rozumím závěrům špičkových odborníků epidemiologů, vyjadřuji se v souhlasu s nimi a veřejně to často deklaruji.

Závěrem je:

Jeden druhého jsme nepřesvědčili. Václav Hořejší dělá všechno správně: Drží se názorů odborníků na danou problematiku a cituje ze stanovisek odborných společností. Já dělám taky všechno správně: Procházím původní data a dělám z nich závěry v souladu s Evidence Based Medicine. Přesto často dojdeme k opačným závěrům. Co s tím budeme dělat?

Nemám, co bych dodal. Jsem také toho názoru, že každá data se musí kriticky zkoumat. A že v současné době máme dostatek možností to udělat do posledního detailu. To, že jsme to nedělali, nás stálo desítky tisíc zbytečných úmrtí. Opusťme už konečně vědu založenou na popularitě a důvěře v kamarády, u nichž jsme byli na postdoku. Věnujme se vědě založené na získávání kompletních dat a jejich detailní analýze.

 

Autor: Dalibor Štys