facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Utrpení vědeckého informačního systému

18. 8. 2016
Utrpení vědeckého informačního systému

Prázdniny pomalu končí a Sekce Úřadu vlády pro výzkum, vývoj a inovace (VaV) seč může stále oživuje informační systém (ISVaV). Ten se po více než deseti letech koncem května nečekaně odmlčel. Snaha převést správu ISVaV z externích do vlastních rukou je správná. Způsob provedení však byl krajně neprofesionální. Opětovně zprovozněny dosud byly jednodušší a méně významné části ISVaV. Na zprovoznění náročnějších a důležitějších částí si ještě musíme počkat. Koncem roku tak můžeme být zpět tam, kde jsme byli už před lety.

Myšlenka dobrá, provedení k pláči

ISVaV měl být vytvořen a spravován od samého počátku tzv. in-house, tedy Úřadem vlády. Na jeho vývoj a správu by stačil pár informatiků a programátorů zaměstnaných Sekcí respektive Úřadem vlády. Tak tomu ale nebylo. Na vývoj a správu ISVaV Úřad vlády dlouhá léta opakovaně vypisoval výběrová řízení. Postupně vyvíjený systém nepatřil úřadu, ale dodavateli.

Za vším byla snaha vlád vizuálně redukovat počet zaměstnanců státní správy a platů na ně vydaných (pod heslem 'snižování byrokracie'). Často slepá státní mašinerie prostě nebyla schopna poslat peníze úřadu do té správné rozpočtové kolonky. Nejenže se neušetřilo. Znamenalo to i obrovská provozní omezení, nejistoty a časová zdržení.

Na každé prodloužená správy ISVaV a rutinní práce se musela opakovaně vypisovat výběrová řízení. To však je v Česku velmi komplikovaná záležitost s velmi nejistým výsledkem. Velmi pravděpodobným výsledkem výběrového řízení je totiž velké zpoždění, žaloba až zrušení kvůli nějakému procesnímu pochybení.

I menší úprava informačního systému externím správcem bývala problém, pokud to nebylo věštecky součástí výběrového řízení a podepsané smlouvy. Vzniklá zpoždění byla někdy neuvěřitelná. Problém, který by programátor zaměstnaný Úřadem vlády vyřešil do druhého dne po krátkém telefonátu od nadřízeného se tak mnohdy řešil měsíce či nevyřešil vůbec.

Když tyhle skutečnosti konečně zodpovědným lidem došly, měla Sekce před pár lety najmout pár informatiků s úkolem naprogramovat informační systém vlastní. Ten měl potom běžet v pilotním režimu paralelně se systémem oficiálním a být odladěn. Odpojení starého ISVaV pak mohlo proběhnout hladce, aniž by to někdo postřehl.

Levou zadní

To, že udělat internetový interfejs nad balíkem dat není velký problém, dokázal Pavel Šmerk, nadšenec z Fakulty informatiky Masarykovy univerzity, který rychle, kvalitně a zdarma naprogramoval internetové rozhraní dat z Hodnocení 2014 (= kafemlejnek). Rozhraní umí dokonce možná i více než to původní a dnes již vypnuté pro Hodnocení 2013 a dřívější. Navíc exemplárně ukázal, jak primitivní a v podstatě nepoužitelné uživatelské rozhraní nechala pro data Hodnocení 2014 zhotovit Sekce před půl rokem. Jak je možné, že to nikomu z Rady vlády nevadí?

Náročnější oživovací agendy ISVaV však teprve dojde. Přijdou data z Hodnocení 2015 a 2016 (na webu nemá sekci), která bude třeba konsolidovat. To bude obnášet náročné křížové kontroly existence a správnosti zařazení výsledků, ověření příslušnosti autorů pracovištím, zjištění autorských podílů, propojení výsledků na informace o grantech, bodování výsledků a jejich převážení dle složitých formulek v Metodice a mnohé další.

V souvislosti s ISVaV si málokdo si uvědomuje, jak obrovský, ale hříšně nevyužívaný informačně-analytický potenciál v datech ISVaV dřímá. Při troše snahy, ochoty a invence už dávno mohla mít nejen akademická veřejnost k ruce pravidelná cenná srovnání a analytické nástroje pro práci s daty. Drobným příkladem jsou naše studie IDEA [12 | 3 | 4]. Ty ale vznikají hlavně díky osobnímu nadšení pár lidí a poslední dobou i díky podpoře programu Strategie AV 21.

Až se podaří oživit všechny původní části ISVaV budeme zpět tam, kde jsme už před několika lety byli. Jediná ale významná změna bude vnitřní správa ISVaV. Dalšímu rozvoji ISVaV tak snad budou v budoucnosti okolnosti lépe nakloněny než dosud.

 

Autor: Daniel Münich
 
Článek byl publikován 13. 8. 2016 na webu http://metodikahodnoceni.blogspot.cz.