facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Ženy v české vědě: koho to zajímá?

21. 3. 2017
Ženy v české vědě: koho to zajímá?

Podíl žen v české vědě zůstává velmi nízký. Podíl na vědeckém publikačním výkonu je ještě nižší. A ještě nižší je jejich podíl na publikacích nejšpičkovějších. Trendy navíc zlepšení neslibují. O příčinách této situace nadále panují hlavně dohady založené na nejrozmanitějších osobních zkušenostech a dojmech. Kvalitních analýz a výzkumů na toto téma je málo a stát si žádné nezadává.

Vládní dokument Národní politika problém sice zmiňuje, ale řešit ho chce sepsáním dalších strategií. V situaci, kdy počet mladých žen dokončujících vysokou školu již patnáct let převyšuje počet mužů, kdy podíl žen na čerstvých absolventech PhD již téměř dostihuje podíl mužů, to představuje obrovské plýtvání intelektuálním bohatstvím země. Konkrétnější představa, jak situaci změnit, však zemi stále chybí.

Jsme nízko a klesáme

Počet mladých žen dokončujících vysokou školu v Česku již asi patnáct let převyšuje počet mužů. Podíl žen na čerstvých absolventech PhD již brzy dostihne podíl mužů. Avšak podíl vědkyň je u nás v evropském srovnání stále velmi nízký.

podilzenv

 

V posledních deseti letech se tento podíl dokonce dále snižoval, jak lze nahlédnout z údajů ČSÚ níže. Na poklesu se výrazně podílel podnikatelský sektor a stagnace podílu žen v jinak personálně expandujících veřejných vysokých školách. Naopak mírný růst zastoupení žen ve vědě zaznamenala pracoviště Akademie věd ČR (z 32 % na 34 %) a velmi výrazný růst soukromé vysoké školy, jejichž role v české vědě je však zanedbatelná.

CSOzeny

 

Poslední IDEA studie publikačního výkonu mužů a žen navíc odhalila, že podíl žen na celkovém vědeckém publikačním výkonu je ještě nižší.

ZenyP

 

A že ještě nižší je podíl žen na nejšpičkovějších vědeckých publikacích.

zenyS

 

Bezradnost Národní politiky VaV

Situace představuje obrovské plýtvání intelektuálním bohatstvím země. Příčin bude jistě mnoho. Jsou ale převážně založeny na osobních zkušenostech či dojmech jednotlivců. Povědomí o existenci problému alespoň proniklo do Národní politiky VaVaI (NP). NP je považována za zásadní vládní dokument, kterým se řídí a poměřuje vědní politika státu. NP obsahuje nejen identifikaci problémů, ale také způsob jejich řešení a cíle, kterých by mělo být dosaženo. Jenomže NP je v dané věci velmi strohá a připomíná mlhu vodníka Česílka z večerníčků. No posuďte sami, jaké moudrosti se k problému z NP dozvíme:

Str. 25: ...je nezbytné přijímat opatření na zajištění stejných podmínek pro ženy a muže pro práci v oblasti VaVaI, včetně podmínek na slaďování jejich soukromého a pracovního života.

Str. 37: ...Prosazovat politiku rovnosti žen a mužů prostřednictvím přijetí strategického plánu Priorit a postupů při prosazování rovnosti žen a mužů v oblasti VaVaI (2017+, Gesce: MŠMT, spolugesce: ÚV ČR).

Str. 64: Podíl žen v EU roste a v roce 2012 jejich podíl přesáhl 30 % celkového počtu výzkumných pracovníků. V ČR podíl žen stagnuje a dlouhodobě se pohybuje na úrovni 25 %. Příčinou může být skutečnost, že výrazně roste i celkový počet výzkumných pracovníků v ČR (v absolutní hodnotě počet žen ve výzkumu roste). Cílem pro rok 2020 by mělo dosažení úrovně 30 %, což odpovídá zhruba současné hodnotě v průměru EU.

NPzeny

Pomiňme skutečnost, že v textu cíle vypadlo sloveso, že uváděné údaje nehrají s čísly z ČSÚ, a že NP jaksi zapomněla zmínit negativní trend posledních let. Jediné konkrétní opatření, které v daném směru v NP najdeme, je tedy schválení Priorit a postupů při prosazování rovnosti žen a mužů v oblasti VaVaI. Je možné, že zárodek dokumentu již někde na MŠMT vzniká, ale rozhodně zatím není věcí veřejnou. Odhaduji, že zodpovědnost za jeho sepsání padne až na příští vládu, která to možná do roku 2020 stihne. Jenomže víme, že význam strategických dokumentů v Česku je často takový, jaký má zimník pro mrtvého.

Domácí úkol

Pokud vím, stát si dosud žádné výzkumy na toto téma nezadal. Myslím tím výzkumy, které by odhalily největší překážky rovnějšího zapojení žen v české vědě a jejich větší podíl na celkovém výkonu. Bez těchto znalostí ani nebude možné situaci efektivně začít měnit. Myslím že řešení nízkého zastoupení žen v českém systému VaVaI bude ještě dlouho na seznamu nesplněných domácích úkolů, které mají potenciál posunout naší zemi výrazně kupředu.

 

Článek byl publikován na webu http://metodikahodnoceni.blogspot.cz