facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

AI napíše diplomku i článek. Antiplagiátorské programy to neodhalí

7. 12. 2022
AI napíše diplomku i článek. Antiplagiátorské programy to neodhalí

Rok 2022 je klíčový pro evoluci systémů umělé inteligence. Kromě vizuálních systémů, které vytváří obrazy na základě kódu, došlo k velkému pokroku i v oblasti generování odborných textů pomocí algoritmů. Právě to může být problémem v etice vědecké práce a studentských plagiátů, protože nevíme, jak tyto práce odhalovat.

AI Petiska

© Eduard Petiška - ilustrace vytvořena pomocí algoritmů umělé inteligence v softwaru AI Midjourney

Obraz vytvořený umělou inteligencí již v létě vyhrál americkou soutěž, aniž by porotci tušili, že hodnotí dílo algoritmů a ne umělce. Nyní nastal další zlom v oblasti využití umělé inteligence (AI). Společnost OpenAI, výzkumná laboratoř v oblasti umělé inteligence, založená Elonem Muskem, Samem Altmanem a několika dalšími předními osobnostmi ze Silicon Valley, spustila ve středu 30. listopadu 2022 ChatGPT –⁠ dialogové rozhraní pro chat s AI. Ten poskytuje uživatelsky přívětivé rozhraní.

Tato inovace již vzbudila velkou pozornost a zařadila se tak po bok systémů k tvorbě textových výstupů generovaných umělou inteligencí. Insider již v červenci informoval, že algoritmus s umělou inteligencí napsal akademickou práci za dvě hodiny. Výzkumník, který umělou inteligenci (OpenAI) k napsání práce navedl, ji se souhlasem robota odeslal do časopisu. Zeptal se totiž i v chatu robota, co text vytvořil, jestli ji může poslat a on mu to dovolil (Konkrétně: Do you agree to be the first author of a paper together with Almira Osmanovic Thunström and Steinn Steingrimsson? Odpověď robota byla stručná: yes). ,,Jen doufáme, že jsme neotevřeli Pandořinu skříňku,“ napsal výzkumník v časopise Scientific American.

Možná otevřeli. Protože ačkoli jsou současné algoritmy umělé inteligence nově spuštěné a stále ve stadiu testování, dosahují již pozoruhodných výsledků. Vzhledem k tomu, že často fungují na bázi sebeučících algoritmů, které se v reálném čase učí na základě využívání a hodnocení uživateli, zlepšují se prakticky v reálném čase. Za pár měsíců či let tak mohou být na mnohem vyšší úrovni.

Již teď je pomocí AI možné psát tedy nejen vědecké články, ale i seminární, bakalářské nebo diplomové práce. Problém je, že stávající systémy na odhalování plagiátu typu Turnitin je neodhalí, protože každý text je „originál“. Po problému plagiátorství a predátorských časopisů se tak v oblasti akademického publikování a etiky zřejmě otevírá další výzva.

Poznámka: Tento článek byl částečně napsán také za pomocí algoritmů umělé inteligence, která již umí i česky, ilustraci vytvořila na pokyn také AI. Níže pak přikládáme názorný příklad vygenerovaného textu na daný pokyn v angličtině, pojednání o alicinu v češtině a na konec pro odlehčení tematickou básničku v češtině, taktéž vytvořenou algoritmy.

Vlastní zadání si můžete vytvořit zde.

Názorný příklad vygenerovaného textu na daný pokyn - neupravováno

Write an academic thesis in 500 words about GPT-3 (algoritmy generující text, pozn. redakce).

GPT-3 (Generative Pre-trained Transformer 3) is a large-scale language model developed by OpenAI, a research laboratory based in San Francisco. GPT-3 is a state of the art language model that is capable of generating human-like text in response to prompt inputs. GPT-3 has been trained on a massive corpus of text, from books to Wikipedia articles, enabling it to generate text that is not only human-like in content but also in style and structure.

GPT-3 has the potential to revolutionize natural language processing (NLP). It has already been used to generate text summaries, create natural language interfaces for applications, and translate between languages. It has also been used to generate conversational chatbots and generate text for creative writing. GPT-3’s capabilities are set to expand in the future, with OpenAI planning to use it to develop new applications.

GPT-3 is based on a Transformer architecture, which is a type of neural network that uses attention to analyze the context of a given text. GPT-3 uses this architecture to analyze large amounts of text data and generate text that is both human-readable and realistic. This is in contrast to traditional NLP models which rely on a pre-defined set of rules to generate text.

The success of GPT-3 has attracted considerable attention from the research community. However, some have raised concerns that GPT-3 may have ethical implications, as it can be used to generate text that misinforms or manipulates readers. Furthermore, GPT-3’s reliance on large datasets has raised questions of data privacy and fairness.

In conclusion, GPT-3 is a powerful language model that promises to revolutionize natural language processing. However, its potential ethical implications must be addressed and its performance evaluated against traditional NLP models.

Pojednání o alicinu v češtině –⁠ neupravováno

Write an academic thesis in Czech in 500 words about alicin and add 5 scientific references and citations inside the text.

Alicin je látka, která se vyskytuje v česneku a je jedním z jeho hlavních bioaktivních složek. Bylo zjištěno, že alicin má širokou škálu léčebných účinků na lidské zdraví. Například, studie z roku 2007 publikovaná v časopise Phytotherapy Research ukázala, že alicin může zmírnit zánětlivé reakce a podpořit imunitní odpověď u pacientů se systémovým lupus erythematosus.1 Další výzkum ukázal, že alicin může působit jako přírodní antibiotikum.2 Kromě toho, alicin může také pomoci snížit hladinu cholesterolu a systémový krevní tlak.3

Výhody alicinu pro lidské zdraví byly dobře dokumentovány. Například, studie publikovaná v časopise Evidence-Based Complementary and Alternative Medicine zkoumala účinky alicinu na zdraví kardiovaskulárního systému a zjistila, že alicin může být efektivní při snižování krevního tlaku a hladiny cholesterolu.4 Další studie publikovaná v časopisu Nutrition a Metabolism odhalila, že alicin může být účinný při prevenci a léčbě metabolických poruch, jako je vysoký cholesterol a obezita.5

Kromě toho, alicin může být také užitečný při léčbě některých typů rakoviny. Například, studie publikovaná v časopise Oncology Reports zjistila, že alicin může být efektivní při léčbě některých typů rakoviny, jako je rakovina prsu a plic.6 Kromě toho, alicin může také být užitečný při prevenci některých typů rakoviny, jako je rakovina tlustého střeva.

V závěru lze říci, že alicin má důkazy pro širokou škálu prospěšných účinků na lidské zdraví. Může být účinný při snižování zánětlivých reakcí, podporování imunitního systému, snižování krevního tlaku a cholesterolu, prevenci a léčbě metabolických poruch a prevenci a léčbě některých typů rakoviny. Proto je důležité, aby lidé konzumovali dostatečné množství česneku, aby se ujistili, že jsou jejich těla dostatečně krytá alicinem.

Reference:

1. Malkoc, O., et al. (2007). „Inhibitory účinky alicinu na zánětlivé reakce a imunitní odpověď u pacientů s SLE.“ Phytotherapy Research, 21(3), s. 218-223.

2. Wang, L., et al. (2009). „Inhibitory účinky alicinu na bakteriální toxin produkci.“ Molekulární a buněční imunologie, 36(1), s. 25-30.

3. Al-Qarawi, A., et al. (2012). „Účinky alicinu na lipidový profil a systolický krevní tlak u hyperlipidemických pacientů.“ Evidence-Based Complementary and Alternative Medicine, 2012, s. 1-8.

4. Al-Qarawi, A., et al. (2012). „Metabolické účinky alicinu na hyperlipidemické pacienty.“ Nutrition & Metabolism, 9(1), s. 1-7.

5. Park, S., et al. (2014). „Inhibitory účinky alicinu na růst některých typů rakoviny.“ Onkologické zprávy, 31(5), s. 1771-1777.

6. Khan, N., et al. (2011). „Inhibitory účinky alicinu na růst rakoviny tlustého střeva.“ Evropské gastroenterologické a hepatologické zprávy, 11(1), s. 5-

Tematická básnička v češtině –⁠ neupravováno

Write me a poem in Czech about how AI can write a thesis and what it means for the ethics of scientific work.

Umělá inteligence psát může tezi,

To co dříve jen člověk dokázal.

Je to skvělý pokrok, ale i změna,

Co s naší prací udělá?

Je to další krok vpřed, nebo zpět?

Co to znamená pro etiku našeho díla?

Je to příležitost, nebo strašák?

Je to cesta k budoucnosti, nebo k záhubě?

Umělá inteligence psát může tezi,

A my se musíme ptát, co to znamená.

 

Autor: Eduard Petiška

Autor působí ve společnosti Sciencecom Agency, která se zabývá komunikační a analytickou činností pro české a zahraniční univerzity a výzkumné organizace.